CorelDraw - interaktywne cieniowanie

Narysuj na kartce dwa kwadraty i wypełnij je różnymi kolorami:

Wybierz wskaźnikiem kwadrat leżący na wierzchu. Następnie z przybornika wybierz narzędzie interaktywnego cienia:

Kursor myszki zmieni swój kształt na - .

Wskaż narzędziem środek
wybranego kwadratu
Wciśnij lewy przycisk myszki
i przeciągnij w dół na prawo
aż zobaczysz obrys cienia.
Zwolnij lewy przycisk myszki.
Pod kwadratem pojawi się
interaktywny cień.

Kierunek padania cienia możesz łatwo zmieniać przeciągając myszką koniec strzałki:

Jeśli przeciągniesz myszką początek strzałki cienia, to uzyskasz cień trójwymiarowy:

           

Poeksperymentuj przez chwilę przeciągając początek i koniec strzałki cienia, a na koniec powróć do cienia płaskiego. Na strzałce cienia znajduje się suwak regulujący stopień przezroczystości cienia:

Kolor cienia wybieramy na pasku własności narzędzia:

Powróć do cienia czarnego. Na pasku własności znajduje się kilka ciekawych kontrolek, które pozwalają tworzyć różne efekty z cieniem interaktywnym. Kontrolka wtapiania pozwala na rozmywanie lub wyostrzanie krawędzi cienia:

Ustaw wartość wtapiania na 15, wsuń koniec strzałki cienia do wnętrza kwadratu. Następnie na pasku własności kliknij ikonę kierunku wtapiania i wybierz opcję Na zewnątrz:

Poeksperymentuj z różnymi kierunkami wtapiania cienia oraz z kolejną opcją, która steruje krawędziami wtapiania:

Ciekawe efekty

Narysuj na kartce żółte kółko - zlikwiduj obrys.

Dodaj cień interaktywny - rozpocznij rysowanie strzałki cienia od środka koła, lecz nie wychodź poza jego obrys. Następnie na pasku własności ustaw kolejno:

Narysuj prostokąt tak, aby kółko z cieniem znalazło się w jego środku. Pokoloruj prostokąt na czarno i przesuń na spód (Shift+PgDn).

Jeśli zmienisz kolor kółka na czarny, a kolor cienia na żółty, to otrzymasz efekt zaćmienia:

Zastanów się, jak można uzyskać poniższy efekt:

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe