Zgadywanka liczbowa

Liczby pseudolosowe w C++

Zapoznaj się z następującymi artykułami z naszego Serwisu Edukacyjnego:

Liniowe generatory liczb pseudolosowych
Wbudowane generatory liczb pseudolosowych
Generowanie liczb pseudolosowych

Program

Program działa następująco:

Inicjujemy wbudowany generator liczb pseudolosowych. Losujemy liczbę pseudolosową z przedziału od 0 do 99. Następnie w 7 turach pytamy o liczbę gracza. Jeśli gracz poda liczbę równą wylosowanej, to wygrywa i gra się kończy. W przeciwnym razie jeśli liczba podana przez gracza jest za mała, wypisujemy tekst "ZA MALO". Jeśli liczba gracza jest większa od wylosowanej, wypisujemy tekst "ZA DUZO". Jeśli gracz nie odgadnie liczby w 7 turach, wypisujemy ją z informacją o przegranej.

// Zgadywanka liczbowa
// (C)2008 Koło informatyczne w I LO w Tarnowie
// Kurs programowania w C++ dla początkujących
//--------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

main() 
{
 
 int v,i,uv;
 
 // inicjujemy wbudowany generator liczb pseudolosowych
 
 srand((unsigned)time(NULL));
 
 // losujemy liczbę pseudolosową z przedziału od 0 do 99
 
 v = rand() % 100;
 
 // rozpoczynamy rozgrywkę
 
 cout << "Zgadywanka liczbowa (C)2008 KI w I-LO\n"
     "-------------------------------------\n\n";
 for(i = 1; i <= 7; i++)
 {

 // odczytujemy liczbę gracza
 
  cout << "Runda nr " << i << endl
     << "Twoja liczba = ";
  cin >> uv;
     
 // sprawdzamy warunki
 
  if(uv == v) // gracz odgadnął liczbę!!!
  {
   cout << "BRAWO!!! Odgadles moja liczbe.\n\n";
   break; // przerywamy pętlę for   
  }
  else if(uv < v) cout << "ZA MALO\n\n";
  else      cout << "ZA DUZO\n\n";
  
 // sprawdzamy, czy jest to ostatni obieg
 // Jeśli tak, to gracz nie odgadnął liczby
 
  if(i == 7) cout << "Niestety nie odgadles liczby " << v << "\n\n";
 }
 system("pause");
}
Zgadywanka liczbowa (C)2008 KI w I-LO
-------------------------------------

Runda nr 1
Twoja liczba = 50
ZA MALO

Runda nr 2
Twoja liczba = 75
ZA MALO

Runda nr 3
Twoja liczba = 87
ZA DUZO

Runda nr 4
Twoja liczba = 81
BRAWO!!! Odgadles moja liczbe.

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe