CorelDraw - wypełnienia interaktywne - deseniowe, teksturowe i postscriptowe

Wypełnienie deseniem dwukolorowym

Narysuj na kartce kwadrat (wciśnij F6 i z klawiszem Ctrl przeciągnij myszką). Następnie naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie deseniem dwukolorowym - w starszych Corelach należy z listy wybrać wypełnienie deseniem, a następnie kliknąć ikonę desenia dwukolorowego. Kwadrat zostanie wypełniony deseniem - groszki:

obrazek

Na powierzchni desenia pojawia się interaktywne narzędzie, posiadające kilka punktów sterujących. Przeciąganie środkowego rombu pozwala zmienić położenie desenia względem wypełnianej figury:

obrazek

Białe, narożne kółeczko pozwala skalować deseń oraz obracać go (wypróbuj przeciąganie kółeczka z klawiszem Ctrl).

obrazek     obrazek     obrazek

Boczne kwadraty pozwalają na rozciąganie/ścieśnianie desenia oraz jego ścinanie:

obrazek     obrazek     obrazek

Na pasku własności mamy dwie listy kolorów, które umożliwiają wybranie koloru tła i motywu desenia:

obrazek obrazek

Rodzaj desenia wybieramy z listy rozwijanej znajdującej się na pasku własności narzędzia:

obrazek obrazek

Wykorzystując wypełnienie deseniem dwukolorowym utwórz poniższą grafikę:

obrazek

Wypełnianie deseniem wielokolorowym

Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie deseniem wielokolorowym - w starszych Corelach należy wybrać wypełnienie deseniowe i kliknąć ikonę desenia wielokolorowego. Rodzaj desenia wybieramy z listy rozwijanej umieszczonej na pasku własności:

obrazek obrazek

Narzędzie desenia wielokolorowego posiada identyczne uchwyty jak narzędzie wypełnienia deseniem dwukolorowym. Poeksperymentuj z różnymi wypełnieniami, przesuwaj je (przeciągając biały romb), obracaj je i skaluj (przeciągając kółeczko), ścinaj, rozciągaj i ścieśniaj (boczne kwadraty).

Wypełnianie deseniem z mapy bitowej

Mapa bitowa jest obrazem - często fotografią. W tym trybie obszar obiektu może zostać wypełniony realistycznie wyglądającą powierzchnią graficzną. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku zadań wybierz wypełnienie deseniem z mapy bitowej - w starszych Corelach należy wybrać wypełnienie deseniowe i kliknąć ikonę desenia z mapy bitowej. Rodzaj mapy bitowej wybieramy z listy rozwijanej:

obrazek obrazek

W ramach ćwiczeń utwórz poniższą grafikę:

obrazek

Wypełnienie teksturą

Tekstura jest we własnościach bardzo podobna do desenia z mapy bitowej. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie teksturą. Na pasku własności mamy bibliotekę tekstur, która udostępnia nam zestawy różnych obrazków, oraz listę wypełnień teksturowych do wyboru określonego obrazka:

obrazek obrazek obrazek

Aby uniknąć efektu kafelkowego, teksturę powiększamy do rozmiaru pokrywającego cały wypełniany nią obiekt:

obrazek

Tekstury można w pewnym zakresie modyfikować - w tym celu kliknij myszką ikonę edycji wypełnienia, która umieszczona jest po lewej stronie na pasku własności. Otrzymasz okienko dialogowe, w którym lista dostępnych opcji zależy od rodzaju wybranej tekstury. Jeśli wprowadzasz zmiany, warto kliknąć przycisk podglądu:

obrazek

Wypełnienie Postscriptowe

Poscript jest językiem programowania nowoczesnych drukarek. Umożliwia on uzyskiwanie dowolnych efektów graficznych. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie postscriptowe. Typ tekstury wybieramy z listy rozwijanej - na nasze potrzeby wybierz liście:

obrazek

Parametry tekstury zmieniamy klikając na ikonę edycji wypełnienia postscriptowego umieszczoną po lewej stronie na pasku własności. Pojawi się okienko dialogowe z opcjami zależnymi od rodzaju wybranej tekstury postscriptowej:

obrazek

Po zatwierdzeniu zmian otrzymamy poniższy efekt:

obrazek

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe