CorelDraw - wbudowane obiekty wektorowe - spirala i krata

Rysowanie spiral

Naciśnij klawisz A lub wybierz z przybornika narzędzie spirala - w przyborniku spirala znajduje się w tym samym miejscu co wielokąty, jednakże może być schowana - kliknij zatem myszką małą strzałkę, która znajduje się na ikonie narzędzia u dołu z prawej strony i z otwartego menu wybierz spiralę:

obrazek

Kursor myszki zmieni kształt na - obrazek.

Przed rysowaniem pierwszej spirali warto spojrzeć na pasek własności narzędzia u góry ekranu:

obrazek

W okienku możemy ustawić liczbę zwojów rysowanej spirali - standardowo 4. Kolejne dwa przyciski pozwalają wybrać rodzaj spirali:

Spirala o stałym skoku Spirala logarytmiczna
obrazek obrazek

Narysuj kilka spiral (przeciągając narzędziem spirala z wciśniętym lewym przyciskiem myszki) o stałym skoku i logarytmicznych. Z klawiszem Ctrl uzyskamy spirale regularne. Spirale są figurami o obrysie otwartym, nie posiadają zatem wnętrza - można jedynie kolorować kontur. Wymaż wszystko na kartce i narysuj spiralę regularną (z wciśniętym klawiszem Ctrl) o stałym skoku, po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

obrazek

Na obrysie wybranej do edycji spirali widoczne są węzły. Możesz poprzeciągać je wskaźnikiem deformując spiralę:

obrazek

Dla spirali logarytmicznej na pasku własności uaktywnia się suwak, który steruje współczynnikiem rozszerzania spirali, czyli odstępami pomiędzy kolejnymi zwojami - w okienku tekstowym obok suwaka można wpisać procentowo wartość tego współczynnika:

obrazek

100% 75% 50%
obrazek obrazek obrazek

Ciekawa grafika wykorzystująca spirale

Rysunek nr 1:

Na kartce narysuj regularną spiralę logarytmiczną o 4 zwojach i naciśnij spację:

obrazek

Spiralę odbij lustrzanie w pionie - wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, chwyć wskaźnikiem górny uchwyt ścieśniania/rozciągania i przeciągnij go w dół aż zobaczysz odbity obraz figury, po czym zwolnij lewy przycisk myszki:

obrazek

Naciśnij klawisz F5, aby przejść do narzędzia rysunku odręcznego i dorysuj zakończenie muszli:

obrazek

Następnie dorysuj ślimaka i naciśnij spację. Zmień odpowiednio grubość i kolory konturów :

obrazek

Rysunek nr 2:

Narysuj spiralę o stałym skoku i naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

obrazek

Utwórz przesuniętą kopię spirali - uchwyć spiralę wskaźnikiem, przesuń i w trakcie operacji kliknij prawym przyciskiem myszki:

obrazek

Naciśnij Shft i kliknij wskaźnikiem myszki w pierwszą spiralę - spowoduje to zaznaczenie obu. Następnie spirale połącz w jeden obiekt naciskając klawisze Ctrl+L:

obrazek

Powiększ grafikę na cały ekran naciskając klawisz F4. Wybierz narzędzie rysunku odręcznego klawiszem F5 i połącz odcinkami końce obu spiral - pamiętaj, aby rozpocząć i zakończyć rysowanie odcinka na węzłach spirali - kursor zmienia kształt na - obrazek.  Po połączeniu spiral naciśnij spację:

obrazek

Pokoloruj wnętrze figury na wybrany kolor:

obrazek

 

W ramach ćwiczeń zastanów się jak narysować poniższe grafiki:

obrazek

 

obrazek

obrazek

Rysowanie krat

Naciśnij klawisz D lub wybierz narzędzie papier kratkowany z przybornika:

obrazek

Przed rozpoczęciem rysowania kraty spójrz na pasek własności u góry ekranu:

obrazek

Z lewej strony paska własności znajdują się dwa pola, w których wpisujemy liczbę kolumn oraz wierszy kratki. Po wybraniu narzędzia kursor myszki przyjmuje kształt - obrazek. Kratkę rysujemy przeciągając narzędziem po kartce z wciśniętym lewym przyciskiem myszki. Jeśli w trakcie rysowania wciśnięty będzie klawisz Ctrl, to rysowana kratka będzie posiadała kształt kwadratu. Narysuj na kartce kilka kratek o różnej liczbie kolumn i wierszy, a następnie pokoloruj je na różne kolory - kontury kratek również możesz pokolorować. Kratki są obiektami wektorowymi, zatem można je poddawać wszystkim opisanym dotąd przekształceniom:

obrazek

Ciekawa grafika wykorzystująca kratki

Wykorzystując sposób rysowania kostki, który podaliśmy w rozdziale dotyczącym prostokątów, narysuj poniższą kostkę Rubika:

obrazek

W podobny sposób możesz narysować poniższą figurę:

obrazek

Kratka jest grupą zbudowaną z kwadratów (lub prostokątów). Dostęp do wybranego kwadratu uzyskujesz klikając go wskaźnikiem z wciśniętym klawiszem Ctrl. Po wybraniu kwadratu kratki możesz zmienić kolor jego wypełnienia. Wykorzystując tę wiedzę narysuj poniższą szachownicę:

obrazek

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe