Instalacja środowiska programowania Dev-C++

Na zajęciach koła informatycznego w I LO w Tarnowie zajmiemy się kursem programowania w języku C++. Materiały przygotowane dla koła różnią się od materiałów dla klas informatycznych, które również uczą się programowania w C++. Zakładam, iż na koło uczęszcza zdolna młodzież, która chce się nauczyć programowania - zajęcia nie są przecież obowiązkowe. Dlatego poruszamy treści bardziej skomplikowane niż na lekcjach w klasach informatycznych.

W zeszłym roku szkolnym prowadziłem zajęcia programowania w oparciu o darmowe środowisko Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition. W trakcie kursu pojawiały się różne problemy z tym środowiskiem - chociażby ogromne pliki ncb - do 10 MB. Dlatego postanowiłem zmienić środowisko na pakiet Dev-C++ oparty na znakomitym kompilatorze MinGW. Każdy uczestnik koła powinien zainstalować sobie ten pakiet na swoim komputerze domowym. Poniżej podaję szczegółową instrukcję, jak to należy zrobić:

Instalacja Dev-C++

Z witryny firmy Bloodshed pobierz na swój dysk twardy plik instalatora pakietu Dev-C++.

obrazek

Uruchom instalator. Pojawi się okienko powitalne:

obrazek

W okienku umieszczony jest następujący tekst:

Witamy w programie instalacyjnym Dev-C++. Proszę nie instalować tej wersji Dev-C++ na istniejącej już instalacji (jeśli wcześniej instalowałeś starszą wersję Dev-C++, to najpierw odinstaluj ją).

Po zatwierdzeniu pojawi się okienko informujące o uruchomieniu się programu instalacyjnego:

obrazek

W następnej kolejności wybieramy język instalacji:

obrazek

Zatwierdzamy umowę licencyjną (warto ją przeczytać):

obrazek

Wybieramy komponenty do instalacji - jeśli nie ma specjalnych przeciwwskazań, to najlepiej pozostawić opcje proponowane przez instalator.

obrazek

Wybieramy miejsce na dysku do instalacji pakietu Dev-C++. Najlepiej pozostawić proponowany katalog - C:\Dev-Cpp.

obrazek

Po kliknięciu przycisku Instaluj rozpoczyna się instalacja pakietu Dev-C++:

obrazek

Pod koniec instalacji pakietu Dev-C++ instalator pyta nas, czy chcemy zainstalować Dev-C++ tylko dla swojego profilu, czy też dla wszystkich użytkowników danego komputera. Opcja ta jest istotna, gdy komputer jest skonfigurowany dla wielu profili użytkowników - najlepiej kliknij przycisk Tak:

obrazek

Na koniec pojawi się okienko z informacją o pomyślnym zainstalowaniu pakietu Dev-C++:

obrazek

Jeśli w okienku jest zaznaczona opcja jak powyżej, to uruchomi się środowisko Dev-C++. Przy pierwszym uruchomieniu dostajemy okienko ostrzegawcze:

obrazek

W okienku jest następujący komunikat:

To jest wersja beta pakietu Dev-C++. Prosimy o zgłaszanie błędów na stronie http://bloodshed.net/bugs. Często dostarczamy uaktualnienia, zatem sprawdzaj ich dostępność w opcji menu Narzędzia > Sprawdzanie Uaktualnień/Pakietów.

Twój plik konfiguracyjny zostanie umieszczony w C:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Dev-Cpp.

Jeśli ci to nie odpowiada, to możesz przekazać do Dev-C++ następujący parametr: < c:\katalog konfiguracyjny

Po zatwierdzeniu okienka informacyjnego przejdziesz do okna dialogowego pierwszej konfiguracji pakietu Dev-C++:

obrazek

W okienku konfiguracyjnym ustawiamy język pakietu - Polish i klikamy przycisk Next:

obrazek

W kolejnym okienku mamy następujący komunikat:

Dev-C++ może pobrać informację z plików nagłówkowych (patrz kolejne lekcje) w celi łatwiejszego wyszukiwania prototypów funkcji, klas i własności zmiennych w przeglądarce klas i na liście uzupełnień kodu.

Chociaż cecha ta jest użyteczna, wymaga jednak więcej mocy procesora oraz pamięci i może nie odpowiadać każdemu programiście. Czy chcesz jej użyć? Możesz ją później włączyć lub wyłączyć w menu:

    Narzędzia > Opcje Edytora > Przeglądarka klas.

(*) Tak, chcę używać tej cechy
( ) Nie, wolę używać Dev-C++ bez niej

Jeśli posiadasz w miarę nowoczesny komputer, to pozostaw tę opcję wybraną i kliknij przycisk Next. Jeśli wybrałeś Tak, to pojawi się kolejne okno konfiguracyjne:

obrazek

W oknie znajduje się następujący tekst:

Zdecydowałeś się na używanie autouzupełnienia kodu. Aby zoptymalizować ten proces, zalecane jest utworzenie bufora dla standardowych plików nagłówkowych.

Czy chcesz utworzyć teraz bufor dla autouzupełnień kodu? Może to zając kilka minut. Możliwe jest późniejsze utworzenie tego bufora za pomocą menu:

    Narzędzia > Opcje Edytora > Przeglądanie Klas/Uzupełnianie kodu

(*) Tak, utwórz bufor teraz
( ) Nie, nie twórz bufora

[ ] Użyj tego katalogu zamiast standardowego

Pozostaw standardowe opcje i kliknij przycisk Next. Rozpocznie się proces buforowania plików nagłówkowych, które zawierają różne definicje obiektów często wykorzystywanych w programach w języku C++. Dzięki buforowaniu komputer szybciej będzie dokonywał kompilacji.

obrazek

Po zakończeniu buforowania kliknij myszką przycisk OK. Środowisko Dev-C++ zostało zainstalowane na twoim komputerze i jest gotowe do rozpoczęcia pracy - powinieneś zobaczyć poniższe okno robocze:

obrazek

Przygotowanie środowiska Dev-C++ do pracy

W celu uniknięcia bałaganu na dysku twardym komputera każdy projekt w języku C++ tworzony na zajęciach koła zapiszemy w osobnym katalogu projektowym. Wewnątrz katalogu instalacyjnego Dev-C++ (jeśli nie zmieniłeś opcji instalatora, to będzie katalog C:\Dev-Cpp) tworzymy katalog o nazwie kurs:

obrazek

Przed uruchomieniem środowiska Dev-C++ w katalogu projektowym (czyli tym, który sobie utworzyłeś, np. C:\Dev-Cpp\prj) tworzysz nowy katalog na projekt w języku C++. Proponuję katalogi numerować kolejno 01, 02, 03  itd. (jeśli przewidujesz wieloletnie zainteresowanie językiem C++, to stosuj 3 lub 4 cyfrowe numery katalogów). Na pierwszych zajęciach koła tworzymy katalog 01. Po tej operacji można zamknąć okno menadżera plików Windows - katalog dla projektu można również tworzyć sobie z wnętrza środowiska Dev-C++ w momencie zapisu projektu na dysk.

Uruchamiamy środowisko Dev-C++. Gdy pojawi się ekran roboczy, klikamy myszką ikonę nowego projektu:

obrazek

Na ekranie pojawi się okno nowego projektu:

obrazek

U góry okna wybieramy rodzaj tworzonej aplikacji - Console Application - aplikację konsoli. Cechą charakterystyczną programów konsoli jest praca w oknie tekstowym bez elementów graficznych Windows. Tryb konsoli pochodzi z dawnych czasów, gdy komputery IBM-PC nie pracowały graficznie. Na ekranie można wyświetlać tylko litery i znaki semigraficzne. Zaletą trybu konsoli jest prostota sterowania wejściem i wyjściem. Z tych powodów naukę programowania rozpoczyna się właśnie od trybu znakowego - gdy opanujesz elementy języka C++ oraz podstawowe algorytmy i struktury danych, możesz przejść do programowania w systemie graficznym - ale uprzedzam, jest ono wybitnie trudne i skomplikowane.

W polu nazwa wpisz nazwę dla swojego projektu - proponuję nazwy zgodne z numeracją katalogów projektowych - projekt w katalogu 01 nosi nazwę p01, w katalogu 02 - p02, itd. Nazwa projektu przechodzi na nazwę programu - p01.exe.

Sprawdź jeszcze, czy jest zaznaczona opcja Projekt C++ - jeśli nie, to zaznacz ją. Po tych czynnościach kliknij przycisk OK.

obrazek

Na ekranie pojawi się okno zapisu projektu na dysk - wybierz katalog utworzony wcześniej dla projektu i kliknij przycisk Zapisz. W oknie edytora powinien pojawić się program źródłowy prostej aplikacji konsoli:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Jeśli jest to twoja pierwsza lekcja z C++, wykasuj zawartość edytora (Ctrl + A i Back Space) - pierwszy program wpiszesz, skompilujesz ii uruchomisz od początku sam, aby opanować zasady tego języka. Tekst programu źródłowego zapisujesz na dysku wciskając klawisze Ctrl + S. Warto również ustawić sobie większą czcionkę:

Narzędzia > Opcje edytora > Widok > Rozmiar

Po tych operacjach jesteś gotowy do rozpoczęcia nauki programowania w języku C++

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe