Materiały dydaktyczne dla klas pierwszych

00 – Wprowadzenie
01 – Test kompetencji
02 – Sieci komputerowe
03 – Usługi w Internecie
04 – Grafika rastrowa, program GIMP
05 – Grafika wektorowa, program Inkscape
06 – Procesor tekstu
07 – Narzędzia rysunkowe w procesorze tekstu
08 – Tworzenie publikacji elektronicznych
09 – Ćwiczenie z bazą danych
 

Materiały dydaktyczne dla klas drugich

00 – Wprowadzenie
01 – Wprowadzenie do informatyki
02 – Systemy liczbowe
03 – Liczby ze znakiem
04 – Język C++
05 – Zmienne całkowite
06 – Instrukcja warunkowa if
07 – Pętle warunkowe while oraz do while
08 – Pętla iteracyjna
09 – Ćwiczenia w programowaniu
10 – Liczby zmiennoprzecinkowe
11 – Algorytmy
12 – Wzór Herona
13 – Miejsca zerowe funkcji
14 – Funkcje w języku C++
15 – Tablice
16 – Tablice dynamiczne
17 – Rekurencja
18 – Wyszukiwanie liniowe
19 – Wyszukiwanie min i max
20 – Wyszukiwanie binarne i interpolacyjne
21 – Wyszukiwanie najczęstszego elementu, wyszukiwanie lidera
22 – Wyszukiwanie k-tego największego elementu
23 – Liczby pierwsze
24 – Sito Eratostenesa
25 – Rozkład na czynniki pierwsze
26 – Generatory liczb pseudolosowych
27 – Mieszanie pseudolosowe
28 – Łańcuchy znakowe
29 – Szyfrowanie
30 – Szyfrowanie RSA
31 – Sortowanie
32 – Sortowanie przez scalanie
33 – Sortowanie przez kopcowanie
34 – Sortowanie szybkie
35 – Sortowanie kubełkowe i przez zliczanie
36 – Stos i ONP
37 – Listy
38 – Algorytmy listowe
39 – Klasy
40 – Drzewa binarne, przejście DFS
41 – Kolejka, przejście BFS
42 – Grafy

 

Materiały dydaktyczne dla klas trzecich

00 – Wprowadzenie
01 – Sieci komputerowe
02 – Transmisja cyfrowa
03 – Internet
04 – Wprowadzenie do języka JavaScript
05 – Programujemy w języku JavaScript
06 – Ćwiczenia w programowaniu w języku JavaScript
07 – Projekt galerii fotografii
08 – Projekt zegara i kalendarza cyfrowego
09 – Bazy danych i język SQL
10 – Wyszukiwanie danych w bazie
11 – Rozwiązywanie zadań maturalnych z baz danych
12 – Wprowadzenie do języka PHP
13 – Komunikacja z użytkownikiem w PHP
14 – Ankieta PHP
15 – Baza danych w PHP
 


Materiały dydaktyczne dla kół informatycznych

Elektronika z robotyką

Koło odbywa się w poniedziałki od godziny 14:30 w sali komputerowej na parterze. Na koło mogą uczęszczać wszyscy uczniowie I LO w Tarnowie. Ilość miejsc ograniczona.

00 – Zajęcia organizacyjne, warsztat, pojęcia wstępne
01 – Zasilanie układów elektronicznych, prosty zasilacz bateryjny
02 – Elementy elektroniczne: oporniki, kondensatory i diody
03 – Tranzystory bipolarne i unipolarne
04 – Bramki cyfrowe
05 – Wykonywanie płytek PCB metodą termotransferu
06 – Mikrokontrolery AVR
07 – Port B
08 – Projektowanie obwodów drukowanych w Eagle
09 – Płytka aplikacyjna APP001
 

Koło informatyczne

Koło odbywa się w środy od godziny 14:30 w sali komputerowej na parterze. Na koło mogą uczęszczać wszyscy uczniowie I LO w Tarnowie. Ilość miejsc ograniczona.

00 – Zajęcia organizacyjne, instalacja oprogramowania
01 – Pamięć, struktury i tablice
02 – Tablice dynamiczne, obiekty
03 – Biblioteka konsoli newconio
 


Pomoce, materiały dydaktyczne oraz różne dodatki

Artykuły rozszerzające wiedzę

Klasa I

  1. Historia rozwoju komputerów – tutaj znajdziecie chronologicznie poukładane fakty, które doprowadziły do powstania i rozwoju komputerów.
  2. Życie i praca Konrada Zuse – artykuł opisuje życie, zainteresowania oraz twórczość "ojca" komputerów, niemieckiego inżyniera Konrada Zuse. Materiał udostępniony za zgodą syna Konrada Zuse, prof. Horsta Zuse.
  3. Komputery Colossus – opis walki wywiadów niemieckiego i angielskiego w czasach II Wojny Światowej. Poznasz sekrety łamania szyfrów oraz różne urządzenia, które były przy tym wykorzystywane.

Klasa II

  1. Binarne kodowanie liczb – wyczerpujący artykuł o różnych systemach kodowania liczb, które są stosowane we współczesnej informatyce.
  2. Bit w zastosowaniach – tutaj poznasz operacje na bitach oraz zastosowania samych bitów w technice cyfrowej.
  3. Algorytmy i struktury danych – artykuł opisuje różne struktury danych (tablice, listy, stosy, kolejki, drzewa, grafy, sieci przepływowe) oraz podstawowe operacje na tych strukturach. Jest to kopalnia wiedzy dla ambitnych uczniów. Wiele z tych wiadomości przyda ci się nawet na studiach informatycznych.

Klasa III

  1. Sieci komputerowe – poznasz tajniki pracy sieci komputerowych

Koło elektroniczno-informatyczne

  1. Kurs programowania mikrokontrolerów w języku C
  2. Układy cyfrowe serii SN74xx

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe