Informatyka dla klas III

Wyszukiwanie informacji w bazie danych

Na dzisiejszych zajęciach stworzymy trzy tabele powiązane relacją o następującej budowie:

 

kraje
id kod nazwa waluta populacja stolica kontynent
INT CHAR(3) VARCHAR(45) CHAR(3) BIGINT VARCHAR(30) CHAR(2)

 

jezyki
kraj jezyk
CHAR(3) VARCHAR(10)

 
kontynenty
kod kontynent
CHAR(2) VARCHAR(18)

 

Tabele są powiązane ze sobą relacjami:

Tabela jezyki w kolumnie kraj przechowuje kody krajów z kolumny kod w tabeli kraje:

jezyki.kraj → kraje.kod

Tabela kraje w kolumnie kontynent przechowuje kody kontynentów z kolumny kod w tabeli kontynenty:

kraje.kontynent → kontynenty.kod

 

Zaloguj się na swój serwer mysql za pomocą polecenia podanego przez nauczyciela. Wpisz polecenia tworzenia tabel:

 

obrazek

 

Sprawdź tabele w swojej bazie danych:

 

obrazek
+-------------------+
| Tables_in_base3k1 |
+-------------------+
| jezyki      |
| kontynenty    |
| kraje       |
+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

 

Wprowadzimy dane do tabeli kontynenty:

 

obrazek

 

Sprawdzamy:

 

obrazek
+-----+---------------+
| kod | kontynent   |
+-----+---------------+
| AF | Africa    |
| AN | Antarctica  |
| AS | Asia     |
| EU | Europe    |
| NA | North America |
| OC | Oceania    |
| SA | South America |
+-----+---------------+
7 rows in set (0.00 sec)

 

Dane dla pozostałych dwóch tabel wczytamy z pliku. Pobierz poniższy plik i zapisz go w katalogu /tmp:

 

 

Następnie wpisz w mysql polecenie:

 

obrazek

 

Wyświetl zawartość tabeli:

 

obrazek

 

Teraz wczytamy tabelę kraje. Pobierz poniższy plik i umieść go w katalogu /tmp.

 

 

Wpisz w mysql polecenie:

 

obrazek

 

Wyświetl zawartość tabeli:

 

obrazek

 

Mamy przygotowaną bazę danych. Wykorzystamy ją do uzyskania różnych informacji o krajach.

Wyszukiwanie informacji w pojedynczej tabeli uzyskamy za pomocą polecenia:

 

SELECT kolumna_1,kolumna_2,...,kolumna_n FROM tabela WHERE warunek;

 

Na przykład wyszukajmy wszystkie kraje, w których walutą jest USD. Wpisujemy:

 

obrazek

+--------------------------------+--------+
| nazwa             | waluta |
+--------------------------------+--------+
| American Samoa         | USD  |
| Bonaire            | USD  |
| Ecuador            | USD  |
| Micronesia           | USD  |
| Guam              | USD  |
| British Indian Ocean Territory | USD  |
| Marshall Islands        | USD  |
| Northern Mariana Islands    | USD  |
| Puerto Rico          | USD  |
| Palau             | USD  |
| El Salvador          | USD  |
| Turks and Caicos Islands    | USD  |
| East Timor           | USD  |
| U.S. Minor Outlying Islands  | USD  |
| United States         | USD  |
| British Virgin Islands     | USD  |
| U.S. Virgin Islands      | USD  |
+--------------------------------+--------+
17 rows in set (0.00 sec)

 

W podobny sposób znajdź kraje korzystające z EUR, PLN, GBP.

Wynik zapytania można sortować wg wybranej kolumny rosnąco ASC lub malejąco DEC. Na przykład, jeszcze raz wyświetlmy kraje używające USD, lecz posortujmy je w porządku alfabetycznym:

 

obrazek

+--------------------------------+--------+
| nazwa             | waluta |
+--------------------------------+--------+
| American Samoa         | USD  |
| Bonaire            | USD  |
| British Indian Ocean Territory | USD  |
| British Virgin Islands     | USD  |
| East Timor           | USD  |
| Ecuador            | USD  |
| El Salvador          | USD  |
| Guam              | USD  |
| Marshall Islands        | USD  |
| Micronesia           | USD  |
| Northern Mariana Islands    | USD  |
| Palau             | USD  |
| Puerto Rico          | USD  |
| Turks and Caicos Islands    | USD  |
| U.S. Minor Outlying Islands  | USD  |
| U.S. Virgin Islands      | USD  |
| United States         | USD  |
+--------------------------------+--------+
17 rows in set (0.03 sec)

 

Jeśli nie podoba nam się nazwa kolumny i w wyniku zapytania chcielibyśmy mieć inną nazwę, to robimy to tak:

 

obrazek

+--------------------------------+--------+
| Kraj              | Waluta |
+--------------------------------+--------+
| American Samoa         | USD  |
| Bonaire            | USD  |
| British Indian Ocean Territory | USD  |
| British Virgin Islands     | USD  |
| East Timor           | USD  |
| Ecuador            | USD  |
| El Salvador          | USD  |
| Guam              | USD  |
| Marshall Islands        | USD  |
| Micronesia           | USD  |
| Northern Mariana Islands    | USD  |
| Palau             | USD  |
| Puerto Rico          | USD  |
| Turks and Caicos Islands    | USD  |
| U.S. Minor Outlying Islands  | USD  |
| U.S. Virgin Islands      | USD  |
| United States         | USD  |
+--------------------------------+--------+
17 rows in set (0.00 sec)

 

Wyszukajmy teraz wszystkie kraje leżące w Europie. Symbol Europy to EU:

 

obrazek
 

W podobny sposób wyszukaj kraje w Azji (AS), Afryce (AF) i Ameryce Północnej (NA).

Wyszukajmy kraje, w których liczba ludności jest większa od 100000000. W wyniku chcemy uzyskać informację o nazwie kraju, populacji i nazwie kontynentu:

 

obrazek

 

Niestety, w wyniku otrzymaliśmy jedynie kody kontynentów, a nie same nazwy kontynentów:

 

+---------------+------------+-----------+
| Kraj     | Ludność  | Kontynent |
+---------------+------------+-----------+
| Bangladesh  | 156118464 | AS    |
| Brazil    | 201103330 | SA    |
| China     | 1330044000 | AS    |
| India     | 1173108018 | AS    |
| Indonesia   | 242968342 | AS    |
| Japan     | 127288000 | AS    |
| Mexico    | 112468855 | NA    |
| Nigeria    | 154000000 | AF    |
| Pakistan   | 184404791 | AS    |
| Russia    | 140702000 | EU    |
| United States | 310232863 | NA    |
+---------------+------------+-----------+
11 rows in set (0.02 sec)

 

Nazwy są w innej tabeli. Aby otrzymać te nazwy w wyniku zapytania, musimy w instrukcji SELECT użyć dwóch tabel połączonych relacją. Relacja ta jest taka, że kolumna kontynent w tabeli kraje przechowuje klucz podstawowy rekordu w tabeli kontynenty. Na razie wyświetlmy wszystkie kraje z informacją o kontynencie, na którym się znajdują:

 

obrazek

 

Ponieważ korzystamy w zapytaniu z dwóch tabel, to może się zdarzyć, że w tych tabelach istnieją kolumny o takich samych nazwach. W takim przypadku należy zawsze odwoływać się do kolumny poprzez nazwę tabeli, kropkę i nazwę kolumny w tej tabeli. Inaczej mysql zgłosi błąd polegający na niejednoznaczności nazw kolumn. Oczywiście, najlepiej jest tak zaprojektować bazę danych, aby kolumny nie miały tych samych nazw. Wracając do naszego pierwotnego problemu, należy w zapytaniu wykorzystać operator logiczny AND, aby uzyskać dodatkowo informację o nazwach kontynentów:

 

obrazek

+---------------+------------+---------------+
| Kraj     | Ludność  | Kontynent   |
+---------------+------------+---------------+
| Bangladesh  | 156118464 | Asia     |
| Brazil    | 201103330 | South America |
| China     | 1330044000 | Asia     |
| India     | 1173108018 | Asia     |
| Indonesia   | 242968342 | Asia     |
| Japan     | 127288000 | Asia     |
| Mexico    | 112468855 | North America |
| Nigeria    | 154000000 | Africa    |
| Pakistan   | 184404791 | Asia     |
| Russia    | 140702000 | Europe    |
| United States | 310232863 | North America |
+---------------+------------+---------------+
11 rows in set (0.00 sec)

Ćwiczenia

 1. Sprawdź, czy waluta 'EUR' jest używana w Azji.
 2. Poszukaj krajów, gdzie nikt nie mieszka.
 3. Wyszukaj kraje, w których używa się języka niemieckiego (de), francuskiego (fr) i odmian angielskiego (LIKE 'en%').
 4. Wyszukaj kraje w Azji, których nazwa stolicy ma jako drugą literę 'a'.

Podsumowanie poznanych poleceń SQL

Tabele w bazie danych

SHOW TABLES;

 

Wprowadzanie do tabeli wielu rekordów

INSERT INTO tabela (kolumna_1,kolumna_2,...,kolumna_n) VALUES
(wartości kolumn w pierwszym rekordzie),
(wartości kolumn w drugim rekordzie),
...
(wartości kolumn w ostatnim rekordzie);

 

Odczyt zawartości tabeli z pliku

LOAD DATA INFILE 'plik' INTO TABLE tabela FIELDS TERMINATED BY 'znak';

 

Wyświetlanie rekordów spełniających warunek

SELECT kolumna_1,kolumna_2,...,kolumna_n FROM tabela_1,tabela_2,...,tabela_n WHERE warunek ORDER BY kolumna;

 

Odwoływanie się do nazw kolumn o tych samych nazwach w różnych tabelach

tabela.kolumna

 

Zmiana nazwy kolumny w wyniku zapytania

SELECT kolumna AS nazwa...

 

Przydatne operatory w warunkach WHERE

=  <>  !=  >  <  >=  <=
AND
LIKE wzorzec
NOT LIKE wzorzec

 

wzorzec jest tekstem, w którym % oznacza dowolny ciąg znaków, a _ zastępuje jeden dowolny znak. Na przykład, jeśli kolumna imie zawiera imiona, to warunek:

imie LIKE 'A%'

będzie prawdziwy dla imion na literę A. Z kolei warunek:

imie NOT LIKE 'A%'

będzie prawdziwy dla wszystkich imion, które nie rozpoczynają się literą A.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe