Artykuł zawiera treści przeprowadzonych lekcji oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów I LO w Tarnowie. Celem artykułu jest umożliwienie uczniowi powtarzanie materiału przerobionego na lekcjach oraz wykonywanie różnych ćwiczeń. Numery rozdziałów odpowiadają jednostkom tematycznym realizowanym w ramach lekcji - jedna lekcja może składać się z kilku takich jednostek lub jedna jednostka może obejmować kilka lekcji. Opisywane tematy nie obejmują lekcji, na których były wykonywane jedynie ćwiczenia (MS-Word, MS-Excel, MS-Access, tworzenie stron WWW w NVU), lub lekcji dokładnie opisanych w podręczniku.

Technologia informacyjna (klasa ogólna)

01 - Wprowadzenie
02 - Informacja i jej przetwarzanie
03 - Transmisja cyfrowa
04 - Zabezpieczanie transmisji przed błędami, kody detekcyjne i korekcyjne.
05 - Sieci komputerowe
06 - Usługi w Internecie
07 - Tematy projektów WWW i prezentacji MS PowerPoint
08 - MS-Word - ćwiczenia
09 - Macromedia Flash - tworzenie prostych animacji
10 - Macromedia Flash - tworzenie aktorów odgrywających role
11 - Macromedia Flash - tworzenie klipu reklamowego
12 - Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2003
13 - Rozwiązywanie zadań za pomocą arkusza kalkulacyjnego
14 - Tworzenie wykresów funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2003
15 - Bazy danych w MS-Word i MS-Excel
16 - Relacyjna baza danych MS-Access 2003

Technologia informacyjna (klasa mat/fiz) - materiał rozszerzony o elementy programowania

01 - Wprowadzenie
02 - Informacja i jej przetwarzanie
03 - Pozycyjne systemy liczbowe
04 - Języki wysokiego poziomu
05 - Wprowadzenie do C++ - strumienie cout i cin, zmienne
06 - Instrukcja przypisania, modyfikacja zmiennej
07 - Instrukcja warunkowa if
08 - Pętle warunkowe
09 - Pętla iteracyjna
10 - Liczby rzeczywiste i ich własności
11 - Wzór Herona
12 - Ćwiczenia w programowaniu
13 - Miejsca zerowe funkcji
14 - Język C++ w rozwiązywaniu zadań z fizyki
15 - Transmisja cyfrowa
16 - Kody EDC i ECC
17 - Sieci komputerowe
18 - Usługi w Internecie
19 - Tematy projektów WWW i prezentacji MS PowerPoint
20 - Macromedia Flash - tworzenie prostych animacji
21 - Macromedia Flash - tworzenie aktorów odgrywających role
22 - Macromedia Flash - tworzenie klipu reklamowego
23 - Macromedia Flash - proste animacje z wykorzystaniem ActionScript
24 - Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2003
25 - Rozwiązywanie przykładowych zadań za pomocą arkusza kalkulacyjnego
26 - Tworzenie wykresów funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2003
27 - Bazy danych w MS-Word i MS-Excel
28 - Relacyjna baza danych MS-Access 2003

Informatyka - klasa I (algorytmika i programowanie w języku C++)

01 - Wprowadzenie
02 - Informacja i jej przetwarzanie
03 - Pozycyjne systemy liczbowe
04 - System uzupełnień do podstawy - U2
05 - Języki wysokiego poziomu
06 - Wprowadzenie do języka C++, strumienie i zmienne
07 - Komputer podejmuje decyzje
08 - Pętle warunkowe
09 - Pętla iteracyjna
10 - Wprowadzenie do algorytmów, algorytm Euklidesa
11 - Generacja liczb pierwszych przez sprawdzanie podzielności
12 - Tablice
13 - Sito Eratostenesa
14 - Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
15 - Generacja liczb pseudolosowych
16 - Generacja liczb pseudolosowych bez powtórzeń
17 - Rekurencja, silnia, NWD, liczby Fibonacciego
18 - Złożoność obliczeniowa czasowa i pamięciowa algorytmów
19 - Szyfr Cezara
20 - Szyfr podstawieniowy z pseudolosowym odstępem
21 - Szyfrowanie niesymetryczne - algorytm RSA
22 - Liczby ósemkowe, szesnastkowe, konwersje pomiędzy systemami liczbowymi.
23 - Liczby zmiennoprzecinkowe
24 - Wzór Herona, rozpoznawanie trójkątów
25 - Ćwiczenia w programowaniu
26 - Miejsca zerowe funkcji
27 - Zastosowanie metody Regula Falsi w rozwiązywaniu zadań z fizyki
28 - Wskaźniki i tablice dynamiczne
29 - Wyszukiwanie min i max
 

Informatyka - klasa II (materiał technologii informacyjnej rozszerzony o elementy programowania)

01 - Wprowadzenie
02 - Języki wysokiego poziomu
03 - Struktura programu w języku C++
04 - Zmienne i strumienie w języku C++
05 - Instrukcja warunkowa w języku C++
06 - Tworzenie pętli w języku C++
07 - Funkcje w języku C++
08 - Informacja i jej przetwarzanie
09 - Transmisja cyfrowa
10 - Kody EDC i ECC
11 - Sieci komputerowe
12 - Usługi w Internecie
13 - Tematy projektów WWW i prezentacji MS PowerPoint
14 - JavaScript na stronie WWW - wprowadzenie
15 - JavaScript - proste skrypty obliczeniowe
16 - JavaScript - galeria fotografii
17 - Macromedia Flash - tworzenie prostych animacji
18 - Macromedia Flash - tworzenie aktorów odgrywających role
19 - Macromedia Flash - tworzenie klipu reklamowego
20 - Macromedia Flash - proste animacje z wykorzystaniem ActionScript
21 - Bazy danych w MS-Word i MS-Excel
22 - Relacyjna baza danych MS-Access 2003

Informatyka - klasa III (zaawansowane algorytmy i struktury danych, aplikacje sieciowe)

01 - Wprowadzenie
02 - Języki wysokiego poziomu
03 - Struktura programu w języku C++
04 - Zmienne i strumienie w języku C++
05 - Instrukcja warunkowa w języku C++
06 - Tworzenie pętli w języku C++
07 - Funkcje w języku C++
08 - Tablice i podstawowe operacje na tablicach
09 - Wskaźniki i tablice dynamiczne
10 - Wyszukiwanie min i max
11 - Sortowanie przez wybór
12 - Przeszukiwanie liniowe oraz liniowe z wartownikiem
13 - Materiały do ćwiczeń z programowania
14 - Wyszukiwanie binarne
15 - Wyszukiwanie dominanty
16 - Wyszukiwanie k-tego największego elementu, wyszukiwanie szybkie, mediana
17 - Sortowanie szybkie - QuickSort
18 - Stos i ONP - Odwrotna Notacja Polska
19 - Stóg - sortowanie stogowe - HeapSort
20 - Metody numeryczne - obliczanie całek oznaczonych metodą prostokątów i trapezów
21 - Tworzenie wykresów funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2003
22 - Zastosowanie arkusza w zadaniach z fizyki
23 - Programowanie arkusza Excel w VBA
24 - Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych z informatyki

Materiały pomocnicze i dydaktyczne

01 - Rozkład materiału dla technologii informacyjnej
02 - Rozkład materiału dla informatyki - klasa I
03 - Rozkład materiału dla informatyki - klasa II
04 - Rozkład materiału dla informatyki - klasa III
05 - Instalacja środowiska programowania Code Blocks
06 - Języki wysokiego poziomu
07 - Struktura programu w języku C++
08 - Zmienne i strumienie w języku C++
09 - Instrukcja warunkowa w języku C++
10 - Tworzenie pętli w języku C++
11 - Funkcje w języku C++
12 - Tablice i podstawowe operacje na tablicach
13 - Wskaźniki i tablice dynamiczne

Koło informatyczne 2010/2011

Zajęcia koła informatycznego w I LO będą się odbywały we czwartki w godzinach 1600 - 1800 w sali internetowej na parterze. W zajęciach mogą uczestniczyć również uczniowie z innych szkół średnich.  Z powodu ograniczonej liczby stanowisk komputerowych chętnych prosimy o kontakt z opiekunem koła informatycznego mgr Jerzym Wałaszkiem.

 

Lp. Data Temat
1.  23.09.2010  - Typy zmiennych w języku C++
2. 30.09.2010  - Instrukcje C++
3. 7.10.2010  - Biblioteka procedur obsługi konsoli znakowej - newconio
4. 21.10.2010  - Rekurencja, problem 8 hetmanów
5. 28.10.2010  - Stos, rekurencja, wieże Hanoi
6. 4.11.2010  - Ciągi znakowe, gra Master Mind
7. 2.12.2010  - Ciągi znakowe, pliki, gra Zgadywanka Wyrazów
8. 9.12.2010  - Kolejka, gra Wąż
9. 16.12.2010  - Automaty komórkowe - gra LIFE
10. 13.01.2011  - Obliczanie 210000, fib10000, 1000!
11. 20.01.2011  - Wskaźniki, tablice dynamiczne
12. 27.01.2011  - Zajęcia się nie odbędą. Życzę wszystkim uczestnikom koła wesołych i zdrowych ferii.
13. 17.02.2011  - Struktury i klasy w języku C++.
14. 24.02.2011  - Biblioteka STL - klasa vector
15. 3.03.2011  - Listy - klasa list
16. 10.03.2011  - Wstęp do grafiki - biblioteki SDL i newgfx
17. 24.03.2011  - Grafika - wielokąty
18. 31.03.2011  - Tworzenie wykresów funkcji
19. 14.04.2011  - Obcinanie, figury wypełnione, przezroczystość, łamane, wypełnianie obszarów

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe