Pomoce:

Instalacja Code Blocks i tworzenie projektu aplikacji konsoli.
System uzupełnień do podstawy - U2
Wprowadzenie do języka C++, strumienie i zmienne
Komputer podejmuje decyzje
Pętle warunkowe
Pętla iteracyjna
Wprowadzenie do algorytmów, algorytm Euklidesa
Generacja liczb pierwszych przez sprawdzanie podzielności

Sito Eratostenesa

Zbiór liczb naturalnych bez liczby 1 składa się z dwóch rodzajów liczb:

 1. Liczb złożonych, które są podzielne przez liczby mniejsze z tego zbioru.

 2. Liczb pierwszych, które nie są podzielne przez liczby mniejsze z tego zbioru.

Pierwszy rodzaj liczby to wielokrotności liczb mniejszych. Jeśli zatem ze zbioru usuniemy wielokrotności kolejnych liczb, to pozostaną w nim tylko liczby pierwsze. Na tej właśnie zasadzie działa sito Eratostenesa - przesiewa liczby wyrzucając ze zbioru ich kolejne wielokrotności.

 

Przykład:

Mamy zbiór liczb:

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

Rozpoczynamy od liczby 2. Wyrzucamy wszystkie jej wielokrotności:

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

Po tej operacji w zbiorze pozostaje liczba 2 oraz liczby nieparzyste. Żadna z pozostałych liczb, oprócz 2, nie dzieli się już przez 2. Teraz to samo wykonujemy z liczbą 3. Wyrzucamy ze zbioru wszystkie jej wielokrotności:

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Operację kontynuujemy z pozostałymi liczbami:

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

...

 

I ostatecznie otrzymujemy zbiór, z którego usunięto wszystkie liczby złożone:

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

Pozostałe w zbiorze liczby są liczbami pierwszymi: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47.

 

Realizując ten algorytm na komputerze musimy wybrać odpowiednią reprezentację zbioru liczb, z którego można usuwać w prosty sposób wielokrotności liczb. Użyjemy do tego celu tablicy. Poszczególne elementy tej tablicy będą reprezentowały liczby zbioru. Natomiast zawartość tych elementów będzie informacją, czy dany element pozostaje w zbiorze, czy też został z niego usunięty.

Najlepszym typem danych dla tablicy będzie typ logiczny bool. Jeśli element tablicy będzie miał wartość true, to znaczy, że reprezentowana przez jego indeks liczba znajduje się w zbiorze. Jeśli będzie miał wartość false, to ta liczba została ze zbioru usunięta. Na początku algorytmu umieszczamy true we wszystkich elementach tablicy - odpowiada to pełnemu zbiorowi liczb. Następnie do elementów, których indeksy są wielokrotnościami początkowych liczb, będziemy wpisywać false. Na końcu algorytmu wystarczy przeglądnąć tablicę i wyprowadzić indeksy tych elementów, które zachowały wartość true - nie są one wielokrotnościami żadnych wcześniejszych liczb, a zatem są liczbami pierwszymi.

 

Algorytm Sita Eratostenesa

Wejście:

    n  - określa górny kraniec przedziału <2,n>, w którym poszukujemy liczb pierwszych
Wyjście:

    Liczby pierwsze z przedziału <2,n>

Dane pomocnicze:

    T[ ] - tablica o elementach logicznych, których indeksy obejmują przedział <2,n>

    i  - kolejne liczby, których wielokrotności usuwamy
    w  - wielokrotności liczb i
 

Krok 1: Ustaw wszystkie elementy T[ ] na true  
Krok 2: i  ← 2 ; rozpoczynamy od liczby 2
Krok 3: Jeśli i  n, to idź do kroku 11 ; sprawdzamy, czy liczby osiągnęły koniec przedziału <2,n>
Krok 4: w  ← i  + i ; liczymy pierwszą wielokrotność liczby i
Krok 5: Jeśli w  > n, to idź do kroku 9 ; sprawdzamy, czy wielokrotność wpada w przedział <2,n>
Krok 6: T[w] ← false ; jeśli tak, to usuwamy ją ze zbioru liczb
Krok 7: w  ← w  + i ; obliczamy następną wielokrotność
Krok 8: Idź do kroku 5 ; i kontynuujemy usuwanie wielokrotności
Krok 9: i  ← i  + 1 ; wyznaczamy następną liczbę
Krok 10: Idź do kroku 3 ; i kontynuujemy
Krok 11: i  ← 2 ; przeglądamy tablicę T[ ]
Krok 12: Jeśli i  > n. to zakończ  
Krok 13: Jeśli T[i] = true, to pisz i ; wyprowadzamy liczby, które pozostały w T[ ]
Krok 14: i  ← i  + 1  
Krok 15: Idź do kroku 12  

 

obrazek

 

// Sito Eratostenesa - wersja 1
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const unsigned N = 1000; // definiuje koniec przedziału <2,N>

int main()
{
  bool T[N+1]; // tablica musi obejmować indeksy od 2 do N
  unsigned i,w;

  // ustawiamy wszystkie elementy T[] na true

  for(i = 2; i <= N; i++) T[i] = true;

  // eliminujemy w T[] wielokrotności

  for(i = 2; i < N; i++)
    for(w = i + i; w <= N; w += i) T[w] = false;

  // wyświetlamy indeksy elementów pozostawionych w T[]

  for(i = 2; i <= N; i++)
    if(T[i]) cout << i << " ";

  cout << endl << "--- KONIEC ---\n\n";

  return 0;
}

 

Teraz, gdy podstawowa wersja algorytmu działa, zastanowimy się, jak go ulepszyć. Program na ślepo usuwa wszystkie wielokrotności kolejnych liczb w zbiorze. Tymczasem nie jest to konieczne. Np. liczba 2 usunęła ze zbioru wszystkie liczby parzyste za wyjątkiem siebie. Zatem w zbiorze nie ma już liczb 4, 6, 8 itd. Nie ma też wielokrotności żadnej liczby parzystej, która sama jest parzysta. Podobnie liczba 3 usunęła wszystkie wielokrotności podzielne przez 3: 6 9 12 15 itd. Nasuwa się spostrzeżenie, że wielokrotności danej liczby mogą występować w zbiorze, jeśli ta liczba nie została wcześniej usunięta. Jeśli ją usunięto, to również usunięto wszystkie jej wielokrotności. Zatem wykonanie pętli usuwającej wielokrotności powinniśmy uzależnić od tego, czy liczba i  jest w zbiorze. Zmiana jest niewielka, a zysk duży:

 

// Sito Eratostenesa - wersja 2
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const unsigned N = 1000; // definiuje koniec przedziału <2,N>

int main()
{
  bool T[N+1]; // tablica musi obejmować indeksy od 2 do N
  unsigned i,w;

  // ustawiamy wszystkie elementy T[] na true

  for(i = 2; i <= N; i++) T[i] = true;

  // eliminujemy w T[] wielokrotności

  for(i = 2; i < N; i++)
    if(T[i]) for(w = i + i; w <= N; w += i) T[w] = false;

  // wyświetlamy indeksy elementów pozostawionych w T[]

  for(i = 2; i <= N; i++)
    if(T[i]) cout << i << " ";

  cout << endl << "--- KONIEC ---\n\n";

  return 0;
}

 

Kolejne usprawnienie będzie dotyczyło pierwszej usuwanej ze zbioru wielokrotności. Obecnie jest to:

 

w  = i  + i

 

Rozważmy:

 

i  = 3. Wielokrotność 6 jest podzielna przez 2 i została już usunięta wcześniej ze zbioru. Pierwszą nieusuniętą wielokrotnością jest 9, czyli 32.
i  = 5. Wielokrotności już usunięte to: 10, 15, 20. Pierwsza nieusunięta wielokrotność to 25, czyli 52.
i  = 7. Wielokrotności już usunięte to: 14, 21, 28, 35, 42. Pierwsza nieusunięta wielokrotność to 49, czyli 72.

 

Z podanych przykładów widzimy jasno, że pierwszą wielokrotnością, od której należy rozpocząć usuwanie jest i2. Powód jest bardzo prosty. Mniejsze wielokrotności rozkładają się na dwa czynniki, z których jednym jest i, a drugim liczba mniejsza od i. Skoro tak, to ta mniejsza liczba już wcześniej usunęła taką wielokrotność.

Zatem w programie zmieniamy:

 

for(w = i + i; ...

na

for(w = i * i; ...

 

// Sito Eratostenesa - wersja 3
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const unsigned N = 1000; // definiuje koniec przedziału <2,N>

int main()
{
  bool T[N+1]; // tablica musi obejmować indeksy od 2 do N
  unsigned i,w;

  // ustawiamy wszystkie elementy T[] na true

  for(i = 2; i <= N; i++) T[i] = true;

  // eliminujemy w T[] wielokrotności

  for(i = 2; i < N; i++)
    if(T[i]) for(w = i * i; w <= N; w += i) T[w] = false;

  // wyświetlamy indeksy elementów pozostawionych w T[]

  for(i = 2; i <= N; i++)
    if(T[i]) cout << i << " ";

  cout << endl << "--- KONIEC ---\n\n";

  return 0;
}

 

Skoro pierwszą usuwaną wielokrotnością jest i2, to gdy i  przekroczy wartość pierwiastka z n, wielokrotność ta znajdzie się poza przedziałem <2,n>. Zatem wystarczy, aby i  przebiegało wartości od 2 do pierwiastka z n.

 

// Sito Eratostenesa - wersja 4
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

const unsigned N = 1000; // definiuje koniec przedziału <2,N>

int main()
{
  bool T[N+1]; // tablica musi obejmować indeksy od 2 do N
  unsigned i,w,g;

  // ustawiamy wszystkie elementy T[] na true

  for(i = 2; i <= N; i++) T[i] = true;

  // eliminujemy w T[] wielokrotności

  g = sqrt(N);

  for(i = 2; i <= g; i++)
    if(T[i]) for(w = i * i; w <= N; w += i) T[w] = false;

  // wyświetlamy indeksy elementów pozostawionych w T[]

  for(i = 2; i <= N; i++)
    if(T[i]) cout << i << " ";

  cout << endl << "--- KONIEC ---\n\n";

  return 0;
}

 

Sito Eratostenesa można dalej optymalizować, ale zadanie to pozostawiam do wykonania dla zdolniejszych uczniów informatyki. W każdym razie jest to bardzo szybki algorytm, który w danym zbiorze kolejnych liczb naturalnych wyznacza nam wszystkie liczby pierwsze. Szybkość jest tutaj okupiona zajętą pamięcią - algorytm wyznaczania liczb pierwszych przez sprawdzanie podzielności miał bardzo małe wymagania pamięciowe, lecz działał wolno. Sito Eratostenesa działa bardzo szybko, lecz ma duże wymagania pamięciowe. Coś za coś.

 

UWAGA: Klasa I mat-inf pisze test z poznanych dotąd algorytmów na najbliższej lekcji.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe