Microsoft Excel 2003 - Przykłady rozwiązywania zadań

Zadanie nr 1

Dana jest figura geometryczna:

 

obrazek

 

Ułóż arkusz kalkulacyjny, który dla danego wymiaru a obliczy pole oraz obwód tej figury.

Analiza

Czerwonymi liniami rozdzieliliśmy figurę na 6 figur prostszych: 4 kwadraty o boku a oraz dwa trójkąty o bokach a a b i 3a a c. Pole figury jest równe sumie pól tych figur:

 

obrazek

 

Obwód jest równy sumie długości wszystkich boków.

 

obrazek

 

Boki b i c są przeciwprostokątnymi odpowiednich trójkątów prostokątnych i można je w prosty sposób wyliczyć z tw. Pitagorasa:

 

obrazek

 

oraz

 

obrazek

 

i ostatecznie:

 

obrazek

 

Tworzenie arkusza

W kolumnie A umieścimy etykiety:

 

obrazek

 

W kolumnie B umieszczamy dane i formuły zgodne z wyprowadzonymi wzorami:

 

obrazek

 

Wykonanie obliczeń

Wykorzystaj arkusz do wypełnienia poniższej tabelki:

 

Lp. a     Pole           Obwód     
1. 1,00    
2. 11,87    
3. 138,12    

 

Zadanie nr 2

Ciało spada swobodnie z wysokości h z przyspieszeniem grawitacyjnym g = 9,81 [m/s2]. Ułóż arkusz kalkulacyjny, który obliczy czas spadku t oraz prędkość końcową Vk w [m/s] i [km/h]. Prędkość początkowa ciała wynosi 0. Dane są h i g.

Analiza

Zakładamy, że w trakcie ruchu ciała przyspieszenie g jest stałe oraz na ciało nie działają opory powietrza. W takich warunkach ciało będzie się poruszało ruchem jednostajnie przyspieszonym. Obowiązują zatem wzory:

 

obrazek

 

z pierwszego wzoru wyliczamy t:

 

obrazek

 

Wstawiamy ten wzór zamiast t do drugiego wzoru i wyliczamy Vk:

 

obrazek

 

Wzór ten da nam prędkość końcową wyrażoną w [m/s]. Aby otrzymać prędkość w [km/h] należy prędkość tą przemnożyć przez współczynnik 3,6.

 

Tworzenie arkusza

Kolumna A będzie zawierała etykiety:

 

obrazek

 

W kolumnie C umieszczamy oznaczenia jednostek:

 

obrazek

 

W kolumnie B umieszczamy dane oraz formuły oraz formatujemy ją do wyświetlania liczb z dwoma miejscami po przecinku:

 

obrazek

 

Wykonanie obliczeń

Wykorzystaj arkusz do wypełnienia tabelki:

 

Lp. h    t          Vk    
  [m] [s] [km/h]
1. 1,00    
2. 10,00    
3. 100,00    
4. 1000,00    
5, 10000,00    

 

Zadanie 3 (samodzielne)

 

obrazek

 

Okręt podwodny w czasie wojny zlokalizował wrogi okręt, który oddala się w linii prostej ze stałą prędkością V.  Ułóż arkusz kalkulacyjny, który dla danej odległości okrętu s1 i jego prędkości V wyliczy taką prędkość torpedy VT, aby osiągnęła ona okręt w zadanej odległości s2.  Arkusz powinien również obliczać czas ruchu torpedy. Załóż, iż po opuszczeniu okrętu torpeda porusza się w wodzie ze stałą prędkością.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe