Ćwiczenia w programowaniu w języku C++

Sposób wykonania ćwiczenia:

Utwórz projekt konsoli w Code::Blocks. W komentarzu na początku programu umieść swoje imię i nazwisko oraz numer grupy. Napisz program zgodnie ze specyfikacją zadania. Uruchom program z testowym zestawem danych. Plik tekstu programu skopiuj do swojego katalogu sieciowego.

 

Grupa 1

Przykładowe dane:

        A(1,4)  B(2,5)  C(4,7)

Napisz program, który odczyta współrzędne trzech punktów A, B i C, a następnie sprawdzi, czy są one współliniowe. Jeśli tak, to program powinien wypisywać tekst "PUNKTY W LINII". Jeśli nie, program powinien wypisywać tekst "PUNKTY NIE W JEDNEJ LINII".

Grupa 2

Przykładowe dane:

        A(0,0)  B(3,1)  C(2,2)

Napisz program, który odczyta współrzędne trzech punktów A, B i C, a następnie sprawdzi, czy tworzą one trójkąt różnoboczny. Jeśli tak, to program powinien wypisywać tekst "TROJKAT ROZNOBOCZNY: TAK". Jeśli nie, program powinien wypisywać tekst "TROJKAT ROZNOBOCZNY: NIE".

Grupa 3

Przykładowe dane:

        A(0,1)  B(1,0)  C(2,1)

Napisz program, który odczyta współrzędne trzech punktów A, B i C, a następnie sprawdzi, czy są one trzema wierzchołkami kwadratu. Jeśli tak, to program powinien wypisywać tekst "KWADRAT".  Jeśli nie, program powinien wypisywać tekst "PUNKTY NIE TWORZA KWADRATU".

Grupa 4

Przykładowe dane:

        A(1,4)  B(2,3)

Napisz program, który odczyta współrzędne dwóch punktów A i B, a następnie obliczy ich odległość od prostej o równaniu y=x + 5 i wyświetli te wyniki.

Grupa 5

Przykładowe dane:

        A(1,4)  B(2,1)  C(3,5)

Napisz program, który odczyta współrzędne trzech punktów A, B i C, potraktuje je jako współrzędne wierzchołków trójkąta i obliczy wszystkie trzy wysokości tego trójkąta, wyświetlając je.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe