Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor: Steven Vickers
Tłumaczył: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dodatek B – Numery komunikatów

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1 Przygotowanie ZX81
ROZDZIAŁ 2 Wydawanie komputerowi poleceń
ROZDZIAŁ 3 Lekcja historii
ROZDZIAŁ 4 Sinclair ZX81 jako kalkulator kieszonkowy
ROZDZIAŁ 5 Funkcje
ROZDZIAŁ 6 Zmienne
ROZDZIAŁ 7 Łańcuchy tekstowe
ROZDZIAŁ 8 Programowanie komputera
ROZDZIAŁ 9 Dalsze programowanie komputera
ROZDZIAŁ 10 Jeśli ...
ROZDZIAŁ 11 Zestaw znaków
ROZDZIAŁ 12 Pętle
ROZDZIAŁ 13 Wolno i Szybko
ROZDZIAŁ 14 Podprogramy
ROZDZIAŁ 15 Uruchamianie programów
ROZDZIAŁ 16 Pamięć taśmowa
ROZDZIAŁ 17 Wyświetlanie z bajerami
ROZDZIAŁ 18 Grafika
ROZDZIAŁ 19 Czas i ruch
ROZDZIAŁ 20 Drukarka dla ZX81
ROZDZIAŁ 21 Podłańcuchy
ROZDZIAŁ 22 Tablice
ROZDZIAŁ 23 Gdy zaczyna brakować pamięci
ROZDZIAŁ 24 Liczenie na palcach
ROZDZIAŁ 25 Jak pracuje komputer
ROZDZIAŁ 26 Stosowanie kodu maszynowego
ROZDZIAŁ 27 Organizacja pamięci
ROZDZIAŁ 28 Zmienne systemowe
DODATKI
A Zestaw znaków
B Numery komunikatów
C ZX81 dla znających język BASIC

Dodatek B – Numery komunikatów

Ta tablica przedstawia kody komunikatów wraz z ogólnym opisem oraz listą sytuacji, gdzie mogą one wystąpić. W dodatku C znajdziesz bardziej szczegółowy opis komunikatów błędów dla każdego polecenia lub funkcji.


Kod  Znaczenie Sytuacje 
0 Zakończenie z sukcesem lub skok do numeru wiersza większego niż istnieje w programie. Komunikat o kodzie 0 nie zmienia numeru wiersza wykorzystywanego przez CONT. Dowolna
1 Zmienna sterująca nie istnieje (nie została ustawiona przez polecenie FOR) lecz jest zwykła zmienna o takiej samej nazwie. NEXT
2 Użyto niezdefiniowanej zmiennej.
Dla prostej zmiennej zdarzy się to, jeśli zmienna zostanie użyta zanim nadano jej wartość poleceniem LET.
Dla zmiennej indeksowej zdarzy się to, jeśli zmienna zostanie użyta przed jej zwymiarowaniem poleceniem DIM.
Dla zmiennej sterującej zdarzy się to, jeśli zmienna jest użyta przed ustawieniem jako zmienna sterująca poleceniem FOR, a nie ma zwykłej zmiennej o takiej samej nazwie.
Dowolna
3 Indeks poza zakresem.
Jeśli indeks beznadziejnie wykroczy poza zakres (jest ujemny lub większy od 65535), to  powstanie komunikat B.
Zmienne indeksowane
4 Brak miejsca w pamięci. Zwróć uwagę, iż numer wiersza w komunikacie (za znakiem /) może być niekompletny na ekranie, z powodu niedostatku pamięci: na przykład 4/20 może pojawić się jako 4/2. Zobacz do rozdziału 23. W sprawie GOSUB zobacz na ćwiczenie 6 w rozdziale 14. LET, INPUT, DIM, PRINT, LIST, PLOT, UNPLOT, FOR, GOSUB. Czasami podczas obliczania wartości funkcji.
5 Nie ma miejsca na ekranie. CONT zrobi miejsce wymazując ekran. PRINT, LIST.
6 Nadmiar arytmetyczny: obliczenia doprowadziły do liczby większej niż około 1038. Każda operacja arytmetyczna
7 Brak odpowiadającego polecenia GOSUB dla polecenie RETURN. RETURN
8 Próbowałeś użyć polecenia INPUT jako rozkazu (niedozwolone). INPUT
9 Polecenie STOP zostało wykonane. CONT nie będzie próbować ponownie wykonać polecenia STOP. STOP
A Zły argument dla pewnych funkcji. SQR, LN, ASN, ACS
B Liczba całkowita poza zakresem. Gdy wymagana jest liczba całkowita, to zmiennoprzecinkowy argument zostaje zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli ta jest poza wymaganym zakresem, powstaje komunikat B.
Przy dostępie do tablic zobacz również na komunikat 3.
RUN, RAND, POKE, DIM, GOTO, GOSUB, LIST, LLIST, PAUSE, PLOT, UNPLOT, CHR$, PEEK, USR
Dostęp do tablicy.
C Tekst (łańcuchowego) argumentu funkcji VAL nie tworzy poprawnego wyrażenia liczbowego. VAL
D (i) Program przerwany naciśnięciem BREAK.
(ii) Dane dla polecenia INPUT rozpoczynają się od STOP.
Na końcu każdego polecenia lub w LOAD, SAVE, LPRINT, LLIST czy COPY.
INPUT
E Nie używany  
F Nazwa programu jest pustym łańcuchem SAVE
 
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.