Artykuł prezentuje oryginalną instrukcję obsługi dla komputera ZX81, który był popularny na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Dzisiaj jest to już pozycja muzealna, lecz autor ma duży sentyment do tej maszynki jako do pierwszego posiadanego komputera, od którego rozpoczęła się jego przygoda z informatyką. Co ciekawe, pomimo upływu tylu lat wiadomości zawarte w tej instrukcji zupełnie nic nie straciły na aktualności i wciąż mogą być bardzo użyteczne - w sieci Internet znajduje się wiele doskonałych emulatorów ZX81 (polecam szczególnie EightyOne - potrafi emulować nawet wady obrazu telewizyjnego), na których z powodzeniem można przećwiczyć wszystko to, co zawiera niniejsza instrukcja. Zdobyte przy tym doświadczenie jest nieocenione. Wtedy docenimy postęp informatyki i sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich 25 lat!

Tłumaczenie powstało wyłącznie z motywów nostalgicznych - aby przypomnieć sobie stare, dobre czasy. Również po to, aby pamięć o tej maszynie wciąż trwała w sieci Internet - z przykrością stwierdzam, iż stron o ZX81 jest coraz mniej, coraz więcej pojawia się martwych linków, entuzjaści wykruszają się...

Jednocześnie pozdrawiam wszystkich byłych, obecnych i przyszłych użytkowników tego komputera  ;)

 

Spis rozdziałów

ROZDZIAŁ 1
Przygotowanie ZX81
oraz jak korzystać z tej instrukcji bez względu na twoje umiejętności programowania w języku BASIC.

ROZDZIAŁ 2
Wydawanie komputerowi poleceń
Jak wpisywać różne rzeczy do komputera.
obrazekobrazek, RUBOUT, NEWLINE

ROZDZIAŁ 3
Lekcja historii

ROZDZIAŁ 4
Sinclair ZX81 jako kalkulator kieszonkowy
Rozkaz: PRINT z przecinkami i średnikami
Operacje: +, -, *, /, **
Wyrażenia i notacja naukowa

ROZDZIAŁ 5
Funkcje
Rozkaz: RAND
Funkcje: ABS, SGN, SIN, COS, TAN, ASN, ACS, ATN, LN, EXP, SQR, INT, PI, RND, FUNCTION

ROZDZIAŁ 6
Zmienne
Rozkazy: LET, CLEAR
Proste zmienne numeryczne

ROZDZIAŁ 7
Łańcuchy tekstowe
Operacja: + (dla łańcuchów)
Funkcje: LEN, VAL, STR$
Łańcuchy, proste zmienne łańcuchowe

ROZDZIAŁ 8
Programowanie komputera
Rozkazy: RUN, LIST
Programy
Edycja programów za pomocą obrazekobrazek i EDIT

ROZDZIAŁ 9
Dalsze programowanie komputera
Rozkazy: GOTO, CONT, INPUT, NEW, REM, PRINT
STOP w danych INPUT
BREAK

ROZDZIAŁ 10
Jeśli ...
Rozkazy: IF, STOP
Operacje: =, <, >, <=, >=, <>, AND, OR
Funkcja: NOT

ROZDZIAŁ 11
Zestaw znaków
Funkcje: CODE, CHR$
Zestaw znaków jest całkowicie niestandardowy
GRAPHICS

ROZDZIAŁ 12
Pętle
Rozkazy: FOR, NEXT, TO, STEP

ROZDZIAŁ 13
Wolno i Szybko
Rozkazy: SLOW, FAST
ZX81 pracuje w dwóch trybach: wolnym i szybkim

ROZDZIAŁ 14
Podprogramy
Rozkazy: GOSUB, RETURN

ROZDZIAŁ 15
Uruchamianie programów
Schematy blokowe i odpluskwianie

ROZDZIAŁ 16
Pamięć taśmowa
Rozkazy: SAVE, LOAD

ROZDZIAŁ 17
Wyświetlanie z bajerami
Rozkazy: CLS, SCROLL
PRINT: AT, TAB

ROZDZIAŁ 18
Grafika
Rozkazy: PLOT, UNPLOT

ROZDZIAŁ 19
Czas i ruch
Rozkaz: PAUSE
Funkcja: INKEY$

ROZDZIAŁ 20
Drukarka dla ZX81
Rozkazy: LPRINT, LLIST, COPY

ROZDZIAŁ 21
Podłańcuchy
Dzielenie łańcuchów, używanie TO

ROZDZIAŁ 22
Tablice
Rozkaz: DIM

ROZDZIAŁ 23
Gdy zaczyna brakować pamięci
Dzieją się dziwne rzeczy

ROZDZIAŁ 24
Liczenie na palcach
Liczenie w systemie dwójkowym i szesnastkowym

ROZDZIAŁ 25
Jak pracuje komputer
Co robią poszczególne układy scalone
Rozkaz: POKE
Funkcja: PEEK

ROZDZIAŁ 26
Stosowanie kodu maszynowego
Rozkaz: NEW
Funkcja: USR

ROZDZIAŁ 27
Organizacja pamięci

ROZDZIAŁ 28
Zmienne systemowe

DODATKI
A Zestaw znaków
B Numery komunikatów
C ZX81 dla znających język BASIC

obrazek
 

Programowanie w Sinclair ZX81 BASIC
Steven Vickers
Wydanie Drugie 1981
Copyright 1980 Sinclair Research Limited

Projekt okładki wykonany przez Johna Harrisa z Young Artists,

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe