Rozdział 17 - Wyświetlanie z bajerami

Przypomnij sobie, iż polecenie PRINT posiada listę elementów, każdy może być wyrażeniem (lub może go wcale nie być), rozdzielonych przecinkami lub średnikami. Są jeszcze dwa rodzaje elementów polecenia PRINT, które używa się w celu poinformowania komputera nie co, lecz gdzie ma pisać. Na przykład PRINT AT 11,16; "*" wyświetli gwiazdkę na środku ekranu.

AT wiersz, kolumna

ustawia pozycję wydruku polecenia  PRINT (miejsce, w którym zostanie wypisany następny element) w określonym wierszu i kolumnie. Wiersze numeruje się od 0 (u góry) do 21, a kolumny od 0 (po lewej) do 31.

TAB kolumna

przesuwa pozycję wydruku polecenia PRINT do podanej kolumny. Pozycja pozostaje w tym samym wierszu lub przesuwa się do następnego, jeśli wymaga to cofnięcia się. Zauważ, iż komputer redukuje numer kolumny modulo 32 (dzieli przez 32 i bierze resztę z dzielenia), zatem TAB 33 znaczy to samo co TAB 1.

Na przykład

PRINT TAB 30;1;TAB 12;"ZAWARTOSC";AT 3,1;"ROZDZIAL";TAB 24;"STRONA"

(Tak mógłbyś wyświetlić nagłówek strony spisu treści z 1 jako numerem strony).

Kilka drobnych uwag:

(i) Te nowe elementy najlepiej kończyć średnikami, jak zrobiliśmy powyżej. Możesz użyć przecinków (lub nawet nic na końcu polecenia), lecz oznacza to, iż po troskliwym ustawieniu pozycji wydruku dla PRINT natychmiast ją przesuwasz - co zwykle nie jest strasznie użyteczne.

(ii) Chociaż AT i TAB nie są funkcjami, do ich wprowadzenia musisz nacisnąć klawisz funkcji (NEWLINE z SHIFT).

(iii) Nie można drukować w dolnych dwóch wierszach (22 i 23) ekranu, ponieważ są one zarezerwowane na rozkazy, dane dla polecenia INPUT, komunikaty, itp. Odwołania do dolnego wiersza zwykle oznaczają wiersz 21.

(iv) Możesz użyć AT do ustawienia pozycji wydruku dla PRINT, nawet gdy jest tam już coś wydrukowane; poprzednia treść zostanie wtedy nadpisana.

 

Z poleceniem PRINT związane są jeszcze dwa inne polecenia, mianowicie CLS i SCROLL.

Polecenie CLS czyści ekran (ale nie usuwa nic innego).

Polecenie SCROLL przesuwa całą zawartość ekranu o jeden wiersz w górę (tracą górny wiersz) i ustawia pozycję wydruku dla PRINT na początku dolnego wiersza.

Aby zobaczyć jak to działa, uruchom ten program:

10 SCROLL
20 INPUT A$
30 PRINT A$
40 GOTO 10

 

 

Podsumowanie

Elementy polecenia PRINT: AT, TAB

Polecenia: CLS, SCROLL

 

 

Ćwiczenia

  1. Spróbuj uruchomić to:

10 FOR I=0 TO 20
20 PRINT TAB 8*I;I;
30 NEXT I

Pokazuje to co oznacza redukcja przez TAB numerów kolumn modulo 32. Dla bardziej eleganckiego przykładu zamień 8 w wierszu 20 na 6.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe