Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor: Steven Vickers
Tłumaczył: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dodatek A – Zestaw znaków

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1 Przygotowanie ZX81
ROZDZIAŁ 2 Wydawanie komputerowi poleceń
ROZDZIAŁ 3 Lekcja historii
ROZDZIAŁ 4 Sinclair ZX81 jako kalkulator kieszonkowy
ROZDZIAŁ 5 Funkcje
ROZDZIAŁ 6 Zmienne
ROZDZIAŁ 7 Łańcuchy tekstowe
ROZDZIAŁ 8 Programowanie komputera
ROZDZIAŁ 9 Dalsze programowanie komputera
ROZDZIAŁ 10 Jeśli ...
ROZDZIAŁ 11 Zestaw znaków
ROZDZIAŁ 12 Pętle
ROZDZIAŁ 13 Wolno i Szybko
ROZDZIAŁ 14 Podprogramy
ROZDZIAŁ 15 Uruchamianie programów
ROZDZIAŁ 16 Pamięć taśmowa
ROZDZIAŁ 17 Wyświetlanie z bajerami
ROZDZIAŁ 18 Grafika
ROZDZIAŁ 19 Czas i ruch
ROZDZIAŁ 20 Drukarka dla ZX81
ROZDZIAŁ 21 Podłańcuchy
ROZDZIAŁ 22 Tablice
ROZDZIAŁ 23 Gdy zaczyna brakować pamięci
ROZDZIAŁ 24 Liczenie na palcach
ROZDZIAŁ 25 Jak pracuje komputer
ROZDZIAŁ 26 Stosowanie kodu maszynowego
ROZDZIAŁ 27 Organizacja pamięci
ROZDZIAŁ 28 Zmienne systemowe
DODATKI
A Zestaw znaków
B Numery komunikatów
C ZX81 dla znających język BASIC

Dodatek A – Zestaw znaków

Oto kompletny zestaw znaków ZX81 z kodami w systemie dziesiętnym i szesnastkowym. Jeśli wyobrazimy sobie te kody jako kody instrukcji maszynowych Z80, to kolumny po prawej stronie dają nam odpowiednie mnemoniki języka asemblera. Jak prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, jeśli rozumiesz te rzeczy, niektóre instrukcje Z80 są złożone i rozpoczynają się od przedrostków CBh lub EDh - te masz w dwóch skrajnych kolumnach po prawej stronie.


Kod Znak Hex Asembler Z80 - po CBh - po EDh
0 spacja 00 nop rlc b  
1 obrazek 01 ld bc,NN rlc c  
2 obrazek 02 ld (bc),a rlc d  
3 obrazek 03 inc bc rlc e  
4 obrazek 04 inc b rlc h  
5 obrazek 05 dec b rlc l  
6 obrazek 06 ld b,N rlc (hl)  
7 obrazek 07 rlca rlc a  
8 obrazek 08 ex a,af' rrc b  
9 obrazek 09 add hl,bc rrc c  
10 obrazek 0A ld a,(bc) rrc d  
11 " 0B dec bc rrc e  
12 £ 0C inc c rrc h  
13 $ 0D dec c rrc l  
14 : 0E ld c,N rrc (hl)  
15 ? 0F rcca rrc a  
16 ( 10 djnz DIS rl b  
17 ) 11 ld de,NN rl c  
18 > 12 ld (de),a rl d  
19 < 13 inc de rl e  
20 = 14 inc d rl h  
21 + 15 dec d rl l  
22 - 16 ld d,N rl (hl)  
23 * 17 rla rl a  
24 / 18 jr DIS rr b  
25 ; 19 add hl,de rr c  
26 , 1A la a,(de) rr d  
27 . 1B dec de rr e  
28 0 1C inc e rr h  
29 1 1D dec e rr l  
30 2 1E ld e,N rr (hl)  
31 3 1F rra rr a  
32 4 20 jr nz,DIS sla b  
33 5 21 ld hl,N sla c  
34 6 22 ld (NN),hl sla d  
35 7 23 inc hl sla e  
36 8 24 inc h sla h  
37 9 25 dec h sla l  
38 A 26 ld h,N sla (hl)  
39 B 27 daa la a  
40 C 28 jr z,DIS sra b  
41 D 29 add hl,hl sra c  
42 E 2A ld hl,(NN) sra d  
43 F 2B dec hl sra e  
44 G 2C inc l sra h  
45 H 2D dec l sra l  
46 I 2E ld l,N sra (hl)  
47 J 2F cpl sra a  
48 K 30 jr nc,DIS    
49 L 31 ld sp,NN    
50 M 32 ld (NN),a    
51 N 33 inc sp    
52 O 34 inc (hl)    
53 P 35 dec(hl)    
54 Q 36 ld (hl),N    
55 R 37 scf    
56 S 38 jr c,DIS srl b  
57 T 39 add hl,sp srl c  
58 U 3A ld a,(NN) srl d  
59 V 3B dec sp srl e  
60 W 3C inc a srl h  
61 X 3D dec a srl l  
62 Y 3E ld a,N srl (hl)  
63 Z 3F ccf srl a  
64 RND 40 ld b,b bit 0,b in b,(c)
65 INKEY$ 41 ld b,c bit 0,c out (c),b
66 PI 42 ld b,d bit 0,d sbc hl,bc
67 nie używane 43 ld b,e bit 0,e ld (NN),bc
68 nie używane 44 ld b,h bit 0,h neg
69 nie używane 45 ld b,l bit 0,l retn
70 nie używane 46 ld b,(hl) bit 0,(hl) im 0
71 nie używane 47 ld b,a bit 0,a ld i,a
72 nie używane 48 ld c,b bit 1,b i c,(c)
73 nie używane 49 ld c,c bit 1,c out (c),c
74 nie używane 4A ld c,d bit 1,d adc hl,bc
75 nie używane 4B ld c,e bit 1,e ld bc,(NN)
76 nie używane 4C ld c,h bit 1,h  
77 nie używane 4D ld c,l bit 1,l reti
78 nie używane 4E ld c,(hl) bit 1,(hl)  
79 nie używane 4F ld c,a bit 1,a ld r,a
80 nie używane 50 ld d,b bit 2,b ld d,(c)
81 nie używane 51 ld d,c bit 2,c out (c),d
82 nie używane 52 ld d,d bit 2,d sbc hl,de
83 nie używane 53 ld d,e bit 2,e ld (NN),de
84 nie używane 54 ld d,h bit 2,h  
85 nie używane 55 ld d,l bit 2,l  
86 nie używane 56 ld d,(hl) bit 2,(hl) im 1
87 nie używane 57 ld d,a bit 2,a ld a,i
88 nie używane 58 ld e,b bit 3,b in e,(c)
89 nie używane 59 ld e,c bit 3,c out (c),e
90 nie używane 5A ld e,d bit 3,d adc hl,de
91 nie używane 5B ld e,e bit 3,e ld de,(NN)
92 nie używane 5C ld e,h bit 3,h  
93 nie używane 5D ld e,l bit 3,l  
94 nie używane 5E ld e,(hl) bit 3,(hl) im 2
95 nie używane 5F ld e,a bit 3,a ld a,r
96 nie używane 60 ld h,b bit 4,b in h,(c)
97 nie używane 61 ld h,c bit 4,c out (c),h
98 nie używane 62 ld h,d bit 4,d sbc hl,hl
99 nie używane 63 ld h,e bit 4,e ld (NN),hl
100 nie używane 64 ld h,h bit 4,h  
101 nie używane 65 ld h,l bit 4,l  
102 nie używane 66 ld h,(hl) bit 4,(hl)  
103 nie używane 67 ld h,a bit 4,a rrd
104 nie używane 68 ld l,b bit 5,b in l,(c)
105 nie używane 69 ld l,c bit 5,c out (c),l
106 nie używane 6A ld l,d bit 5,d adc hl,hl
107 nie używane 6B ld l,e bit 5,e ld de.(NN)
108 nie używane 6C ld l,h bit 5,h  
109 nie używane 6D ld l,l bit 5,l  
110 nie używane 6E ld l,(hl) bit 5,(hl)  
111 nie używane 6F ld l,a bit 5,a rld
112 kursor w górę obrazek 70 ld (hl),b bit 6,b  
113 kursor w dół obrazek 71 ld (hl),c bit 6,c  
114 kursor w lewo  obrazek 72 ld (hl),d bit 6,d sbc hl,sp
115 kursor w prawo obrazek 73 ld (hl),e bit 6,e ld (NN),sp
116 GRAPHICS 74 ld (hl),h bit 6,h  
117 EDIT 75 ld (hl),l bit 6,l  
118 NEWLINE 76 halt bit 6,(hl)  
119 RUBOUT 77 ld (hl),a bit 6,a  
120 tryb  K  /  L 78 ld a,b bit 7,b in a,(c)
121 FUNCTION 79 ld a,c bit 7,c out (c),a
122 nie używane 7A ld a,d bit 7,d adc hl,sp
123 nie używane 7B ld a,e bit 7,e ld sp,(NN)
124 nie używane 7C ld a,h bit 7,h  
125 nie używane 7D ld a,l bit 7,l  
126 liczba 7E la d,(hl) bit 7,(hl)  
127 kursor 7F ld a,a bit 7,a  
128 obrazek 80 add a,b res 0,b  
129 obrazek 81 add a,c res 0,c  
130 obrazek 82 add a,d res 0,d  
131 obrazek 83 add a,e res 0,e  
132 obrazek 84 add a,h res 0,h  
133 obrazek 85 add a,l res 0,l  
134 obrazek 86 add a,(hl) res 0,(hl)  
135 obrazek 87 add a,a res 0,a  
136 obrazek 88 add a,b res 1,b  
137 obrazek 89 add a,c res 1,c  
138 obrazek 8A add a,d res 1,d  
139 w negatywie " 8B adc a,e res 1,e  
140 w negatywie £ 8C adc a,h res 1,h  
141 w negatywie $ 8D adc a,l res 1,l  
142 w negatywie : 8E adc a,(hl) res 1,(hl)  
143 w negatywie ? 8F adc a,a res 1,a  
144 w negatywie ( 90 sub b res 2,b  
145 w negatywie ) 91 aub c res 2,c  
146 w negatywie > 92 sub d res 2,d  
147 w negatywie < 93 sub e res 2,e  
148 w negatywie = 94 sub h res 2,h  
149 w negatywie + 95 sub l res 2,l  
150 w negatywie - 96 sub (hl) res 2,(hl)  
151 w negatywie * 97 sub a res 2,a  
152 w negatywie / 98 sbc a,b res 3,b  
153 w negatywie ; 99 sbc a,c res 3,c  
154 w negatywie , 9A sbc a,d res 3,d  
155 w negatywie . 9B abc a,e res 3,e  
156 w negatywie 0 9C abc a,h res 3,h  
157 w negatywie 1 9D abc a,l res 3,l  
158 w negatywie 2 9E abc a,(hl) res 3,(hl)  
159 w negatywie 3 9F abc a,a res 3,a  
160 w negatywie 4 A0 and b res 4,b ldi
161 w negatywie 5 A1 and c res 4,c cpi
162 w negatywie 6 A2 and d res 4,d ini
163 w negatywie 7 A3 and e res 4,e outi
164 w negatywie 8 A4 and h res 4,h  
165 w negatywie 9 A5 and l res 4,l  
166 w negatywie A A6 and (hl) res 4,(hl)  
167 w negatywie B A7 and a res 4,a  
168 w negatywie C A8 xor b res 5,b ldd
169 w negatywie D A9 xor c res 5,c cpd
170 w negatywie E AA xor d res 5,d ind
171 w negatywie F AB xor e res 5,e outd
172 w negatywie G AC xor h res 5,h  
173 w negatywie H AD xor l res 5,l  
174 w negatywie I AE xor (hl) res 5,(hl)  
175 w negatywie J AF xor a res 5,a  
176 w negatywie K B0 or b res 6,b ldir
177 w negatywie L B1 or c res 6,c cpir
178 w negatywie M B2 or d res 6,d inir
179 w negatywie N B3 or e res 6,e otir
180 w negatywie O B4 or h res 6,h  
181 w negatywie P B5 or l res 6,l  
182 w negatywie Q B6 or (hl) res 6,(hl)  
183 w negatywie R B7 or a res 6,a  
184 w negatywie S B8 cp b res 7,b lddr
185 w negatywie T B9 cp c res 7,c cpdr
186 w negatywie U BA cp d res 7,d indr
187 w negatywie V BB cp e res 7,e otdr
188 w negatywie W BC cp h res 7,h  
189 w negatywie X BD cp l res 7,l  
190 w negatywie Y BE cp (hl) res 7,(hl)  
191 w negatywie Z BF cp a res 7,a  
192 "" C0 ret nz set 0,b  
193 AT C1 pop bc set 0,c  
194 TAB C2 jp nz,NN set 0,d  
195 nie używane C3 jp NN set 0,e  
196 CODE C4 call nz,NN set 0,h  
197 VAL C5 push bc sel 0,l  
198 LEN C6 add a,N set 0,(hl)  
199 SIN C7 rst 0 set 0,a  
200 COS C8 ret z set 1,b  
201 TAN C9 ret set 1,c  
202 ASN CA jp z,NN set 1,d  
203 ACS CB   set 1,e  
204 ATN CC call z,NN set 1,h  
205 LN CD call NN set 1,l  
206 EXP CE adc a,N set 1,(hl)  
207 INT CF rst 8 set 1,a  
208 SQR D0 ret nc set 2,b  
209 SGN D1 pop de set 2,c  
210 ABS D2 jp nc,NN set 2,d  
211 PEEK D3 out N,a set 2,e  
212 USR D4 call nc,NN set 2,h  
213 STR$ D5 push de set 2,l  
214 CHR$ D6 sub N set 2,(hl)  
215 NOT D7 rst 16 set 2,a  
216 ** D8 ret c set 3,b  
217 OR D9 exx set 3,c  
218 AND DA jp c,NN set 3,d  
219 <= DB in a,N set 3,e  
220 >= DC call c,NN set 3,h  
221 <> DD prefiks instrukcji używającej ix set 3,l  
222 THEN DE sbc a,N set 3,(hl)  
223 TO DF rst 24 set 3,a  
224 STEP E0 ret po set 4,b  
225 LPRINT E1 pop hl set 4,c  
226 LLIST E2 jp po,NN set 4,d  
227 STOP E3 ex (sp),hl set 4,e  
228 SLOW E4 call po,NN set 4,h  
229 FAST E5 push hl set 4,l  
230 NEW E6 and N set 4,(hl)  
231 SCROLL E7 rst 32 set 4,a  
232 CONT E8 ret pe set 5,b  
233 DIM E9 jp (hl) set 5,c  
234 REM EA jp pe,NN set 5,d  
235 FOR EB ex de,hl set 5,e  
236 GOTO EC call pe,NN set 5,h  
237 GOSUB ED   set 5,l  
238 INPUT EE xor N set 5,(hl)  
239 LOAD EF rst 40 set 5,a  
240 LIST F0 ret p set 6,b  
241 LET F1 pop af set 6,c  
242 PAUSE F2 jp p,NN set 6,d  
243 NEXT F3 di set 6,e  
244 POKE F4 call p,NN set 6,h  
245 PRINT F5 push af set 6,l  
246 PLOT F6 or N set 6,(hl)  
247 RUN F7 rst 48 set 6,a  
248 SAVE F8 ret m set 7,b  
249 RAND F9 ld sp,hl set 7,c  
250 IF FA jp m,NN set 7,d  
251 CLS FB ei set 7,e  
252 UNPLOT FC call m,NN set 7,h  
253 CLEAR FD prefiks instrukcji używającej iy set 7,l  
254 RETURN FE cp N set 7,(hl)  
255 COPY FF rst 56 set 7,a  
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.