Rozdział 8 - Programowanie komputera

A teraz w końcu napiszesz program dla komputera. Wyłącz i włącz komputer, aby się po prostu upewnić, iż jest wyczyszczony. Teraz wpisz:

10 LET MASLO=75        (i NEWLINE)

a na ekranie zobaczysz to:

Różni się to od tego, co się stało z JAJA w rozdziale 6; jeśli wpiszesz

PRINT MASLO

to zobaczysz (z komunikatu 2), że zmienna MASLO nie została ustawiona. (Naciśnij ponownie NEWLINE, a ekran powinien powrócić do wyglądu jak na obrazku).

Ponieważ polecenie LET posiadało numer 10 przed sobą, komputer nie wykonał go od razu, lecz zachował sobie na później. Liczba 10 jest numerem wiersza programu i jest wykorzystywana do odwoływania się do niego w prawie taki sam sposób jak nazwy odwołują się do zmiennych. Zbiór takich zapamiętanych poleceń jest nazywany programem. Teraz wpisz:

20 PRINT MASLO

a ekran powinien wyglądać następująco:

To jest listing twojego programu. Aby program wykonać, wpisz:

RUN     (nie zapomnij o NEWLINE)

a odpowiedź 75 pojawi się w lewym górnym narożniku ekranu. Na spodzie po lewej stronie zobaczysz komunikat 0/20. Jak wiesz, 0 oznacza "OK, bez problemów", a 20 jest numerem wiersza, gdzie skończył się program. Naciśnij NEWLINE, a listing powróci na ekran.

Zwróć uwagę, iż polecenia były wykonywane w kolejności ich numerów wierszy.

Załóżmy teraz, iż nagle przypomniałeś sobie, że musisz również zapisać cenę drożdży. Wpisz:

15 LET DROZDZE=40

i już masz to w programie. Byłoby dużo trudniej, gdyby dwa pierwsze wiersze zostały ponumerowane 1 i 2 zamiast 10 i 20 (numery wierszy muszą być liczbami całkowitymi pomiędzy 1 a 9999), zatem wyjaśnia to dlaczego przy wprowadzaniu pierwszych wierszy programu dobrą praktyką jest zostawienie odstępów w ich numeracji.

Teraz chcesz zmienić wiersz 20 na:

20 PRINT MASLO, DROZDZE

Mógłbyś wpisać cały wiersz od nowa, lecz istnieje sposób wykorzystania tego, co już jest w programie. Widzisz ten mały znak  >  przy wierszu 15? To jest kursor programu, a wskazywany przez niego wiersz jest wierszem bieżącym. Naciśnij klawisz (6 z SHIFT), a przesunie się on w dół do wiersza 20 ( przesunie go z powrotem do góry). Teraz naciśnij klawisz EDIT (1 z SHIFT), a kopia wiersza 20 zostanie wyświetlona na spodzie ekranu. Naciśnij 7 razy klawisz , aby przesunąć kursor  L  na koniec tego wiersza i potem wpisz:

,DROZDZE  (bez NEWLINE)

Linia na spodzie ekranu powinna teraz mieć wygląd taki:

20 PRINT MASLO, DROZDZE L

Naciśnij NEWLINE, a zamieni ona stary wiersz 30. Ekran będzie teraz wyglądał tak:

Uruchom ten program poleceniem RUN i obie ceny zostaną wyświetlone.

(Oto użyteczny trik wykorzystujący EDIT do usunięcia w całości edytowanego na spodzie wiersza. Naciśnij EDIT, a bieżący wiersz zostanie sprowadzony na dół z programu, zastępując to, co chcesz usunąć. Jeśli teraz naciśniesz NEWLINE, to wiersz ten zostanie ponownie wstawiony do programu nie robiąc mu żadnej różnicy, a spód ekranu będzie wymazany z pozostawionym jedynie kursorem.)

Teraz wpisz - udając roztargnienie -

12 LET DROZDZE=40

Zostanie to wstawione do programu, gdzie uświadomisz sobie swoją pomyłkę. Aby wymazać ten niepotrzebny wiersz, wpisz:

12      (oczywiście z NEWLINE)

Ze zdziwieniem zobaczysz, że zniknął kursor programu. Powinieneś wyobrazić sobie, iż jest on teraz ukryty pomiędzy wierszami 10 i 15, zatem jeśli naciśniesz , zostanie on przesunięty do wiersza 10, a gdy naciśniesz , przejdzie on w dół do wiersza 15.

Na koniec wpisz:

LIST 15

 Teraz zobaczysz na ekranie:

15 > LET DROZDZE=40
20   PRINT MASLO, DROZDZE

Wiersz 10 zniknął z ekranu, lecz wciąż w nim jest - o czym możesz się szybko przekonać naciskając ponownie NEWLINE. Jedynym wynikiem  LIST 15 jest utworzenie listingu rozpoczynającego się od wiersza 15 i umieszczenie kursora programu w wierszu 15.

LIST

samo z siebie tworzy listing od początku programu.

 

 

Podsumowanie

Programy

Edycja programów przy pomocy i EDIT.

Polecenia: RUN, LIST

 

Ćwiczenia

  1. Zmodyfikuj program tak, aby wyświetlał nie tylko same ceny, lecz również informację, do których produktów ceny się odnoszą.

 

 

  1. Użyj klawisza EDIT do zmiany ceny masła.

 

 

  1. Uruchom program, a później wpisz:

PRINT MASLO, DROZDZE

Zmienne wciąż tam są, nawet gdy program się zakończył.

 

 

  1. Wpisz:

12      (i NEWLINE)

Znowu kursor programu ukryje się pomiędzy wierszami 10 i 15. Teraz naciśnij EDIT, a wiersz 15 zostanie sprowadzony na spód ekranu; gdy kursor programu jest ukryty pomiędzy dwoma wierszami, EDIT sprowadza do edycji drugi z wierszy. Wciśnij NEWLINE, aby wyczyścić dolną część ekranu.

Teraz wpisz:

30

Tym razem kursor programu ukryje się za końcem programu, a gdy naciśniesz EDIT, na spód zostanie sprowadzony wiersz 20.

 

 

  1. Umieść w programie polecenie LIST, aby po uruchomieniu wyświetlił sam siebie.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe