Rozdział 3 - Lekcja historii

Wpisywane przez ciebie polecenia są zapisane w komputerowym języku o nazwie BASIC (co pochodzi od Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code - Symbolicznym Kodzie Instrukcji dla Początkujących). W rzeczywistości wymaga to od komputera niezłego wysiłku, aby przekształcić te polecenia na jego własne podstawowe operacje, lecz w końcu za to właśnie zapłaciłeś. Polecenia języka BASIC zawierają wystarczającą liczbę angielskich słów (takich jak PRINT), aby mógła się ich wyuczyć osoba mówiąca po angielsku.

BASIC został wynaleziony na Dartmouth College w New Hampshire w USA w roku 1964 od tego czasu stał się najczęściej używanym językiem komputerowym przez początkujących i hobbistów. Stało się tak głównie z tego powodu, iż język łatwo przystosować do interaktywnego użycia, gdzie użytkownik coś wpisuje a komputer natychmiast mu udziela odpowiedzi. Istnieją inne języki - takie jak ALGOL (w rzeczywistości cała rodzina ALGOLI) i PASCAL - o bardziej schludnej strukturze i większej mocy od języka BASIC, lecz tylko nieliczne z nich - takie jak względnie mało znane APL i POP-2 - są łatwe w interaktywnym użyciu. Inne warte tu wymienienia to FORTRAN, PL1 i COBOL (w czasie powstawania tej instrukcji język C nie był jeszcze popularny, a C++ nawet nie istniał - przyp. tłumacza).

Wiele czasopism o tematyce komputerowej publikuje listingi programów w języku BASIC i są warte przejrzenia. Zapewne programy te będziesz musiał nieco zaadoptować dla ZX81, ponieważ każdy komputer używa swojego własnego dialektu języka BASIC, który różni się od innych.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe