Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Liczby Fibonacciego

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

Należy obliczyć n-ty wyraz ciągu Fibonacciego.


Leonardo Fibonacci był włoskim matematykiem żyjącym w latach od 1175 do  1250. Jest on autorem specyficznego ciągu liczbowego, który pojawia się w wielu zastosowaniach informatycznych (i nie tylko). Wyrazy ciągu Fibonacciego definiujemy rekurencyjnie w sposób następujący:

F0 = 0
F1 = 1
Fi = Fi-2 + Fi-1, dla i > 1

Oto kilka pierwszych wyrazów ciągu Fibonacciego:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 …

Rozwiązanie 1

Rozwiązanie opieramy bezpośrednio na definicji wykorzystując wywołania rekurencyjne. Jest to bardzo złe rozwiązanie (podajemy je  tylko ze względów dydaktycznych), ponieważ algorytm wielokrotnie oblicza te same wyrazy ciągu, co w efekcie prowadzi do wykładniczej klasy złożoności obliczeniowej O(2n). Dla dużych n czas obliczeń może sięgać miliardów … miliardów tysiącleci.

Algorytm generacji liczb Fibonacciego metodą rekurencyjną

Wejście:

n : numer liczby ciągu Fibonacciego do wyliczenia, n ∈ N.

Wyjście:

n-ta liczba ciągu Fibonacciego.

Lista kroków funkcji Fibo(n)

K01: Jeśli n ≤ 1,
   to zakończ z wynikiem n  ; f0 lub f1
K02: Zakończ z wynikiem:
   Fibo(n - 2) + Fibo(n - 1) ; dwa wywołania rekurencyjne

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

W pierwszym wierszu program odczytuje n – numer liczby Fibonacciego do wyliczenia. W  następnym wierszu program wypisuje wartość n-tej liczby Fibonacciego. Z uwagi na wykładniczą klasę złożoności obliczeniowej czas obliczeń szybko rośnie, zatem nie podawaj zbyt dużych n (<45), inaczej nie doczekasz się wyniku lub komputer zgłosi przepełnienie pamięci.
Pascal
// Liczby Fibonacciego
// Data:  20.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program fibnum;

function fibo(n : integer) : longword;
begin
 if n <= 1 then fibo := n
 else fibo := fibo(n - 2) + fibo(n - 1);
end;

var n : integer;

begin
 readln(n);
 writeln(fibo(n));
 writeln;
end.
C++
// Liczby Fibonacciego
// Data:  20.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

unsigned long fibo(int n)
{
 if(n <= 1) return n;
 else return fibo(n - 2) + fibo(n - 1);
}

int main()
{
 int n;

 cin >> n;
 cout << fibo(n) << "\n\n";
 return 0;
}
Basic
' Liczby Fibonacciego
' Data:  20.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Function fibo(Byval n As Integer) As Ulongint
 If n <= 1 Then fibo = n: Else fibo = fibo(n - 2) + fibo(n - 1)
End Function

Dim n As Integer

Open Cons For Input As #1

Input n

Close #1

Print fibo(n)
Print

End
Python (dodatek)
# Liczby Fibonacciego
# Data:  18.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# --------------------------

def fibo(n):
  if n <= 1:
    return n
  else:
    return fibo(n - 2) + fibo(n - 1)


n = int(input())
print(fibo(n))
print()
Wynik:
25
75025

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 2

Poprzednie rozwiązanie jest bardzo proste. Niestety wywołania rekurencyjne powodują, iż komputer wielokrotnie oblicza te same liczby Fibonacciego. W ramach ćwiczeń proponuję dodać w wywołaniu funkcji Fibo( ) licznik, który zwiększa swój stan o 1 przy każdym wywołaniu. Na końcu programu, oprócz wartości Fibo(n), wyświetlamy również stan licznika – da nam to pojęcie o ilości wywołań rekurencyjnych.

Drugie rozwiązanie wykorzystuje zasadę programowania dynamicznego (ang. dynamic programming). Polega ona na tym, iż rozwiązanie wyższego poziomu obliczamy z rozwiązań otrzymanych na poziomie niższym, które odpowiednio zapamiętujemy. Dzięki temu podejściu program nie musi liczyć wszystkich składników od początku, wykorzystuje wyniki poprzednich obliczeń. W efekcie klasa złożoności obliczeniowej algorytmu spadnie do O(n). Jeszcze lepsze rozwiązanie podajemy w rozdziale dotyczącym potęgowania macierzy.

Algorytm generacji liczb Fibonacciego metodą iteracyjną

Wejście:

n : numer liczby ciągu Fibonacciego do wyliczenia, n ∈ N.

Wyjście:

n-ta liczba ciągu Fibonacciego.

Zmienne pomocnicze:

f0, f1, f : kolejne trzy liczby Fibonacciego, f0f1f ∈ C.

Lista kroków:

K01: f0 ← 0 ; pierwsza lub fi-2 liczba Fibonacciego
K02: f1 ← 1 ; druga lub fi-1 liczba Fibonacciego
K03: Dla i = 0, 1, …, n:
   wykonuj kroki K04…K08
K04:  Jeśli i > 1,
    to idź do K06
K05:  fi
    i następny obieg pętli K03
K06:  ff0 + f1 ; obliczamy kolejną liczbę Fibonacciego
K07  f0f1   ; zapamiętujemy wyniki obliczeń pośrednich
K08:  f1f   ; dla następnego obiegu pętli
K09: Pisz f
K10: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza numer n liczby Fibonacciego, a w następnym wierszu wyświetla jej wartość. Z uwagi na ograniczony zakres liczb 64 bitowych, program wylicza dokładnie maksymalnie 93-cią liczbę ciągu Fibonacciego (w Pythonie nie ma takiego ograniczenia).
Pascal
// Liczby Fibonacciego
// Data:  21.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program fibnum;

var f, f0, f1 : qword;
  i, n   : integer;

begin
 f0 := 0;
 f1 := 1;
 readln(n);
 for i := 0 to n do
  if i > 1 then
  begin
   f := f0 + f1;
   f0 := f1;
   f1 := f;
  end
  else f := i;
 writeln(f);
end.
C++
// Liczby Fibonacciego
// Data:  21.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned long long f, f0, f1;
 int i, n;

 f0 = 0;
 f1 = 1;
 cin >> n;
 for(i = 0; i <= n; i++)
  if(i > 1)
  {
   f = f0 + f1;
   f0 = f1;
   f1 = f;
  }
  else f = i;
 cout << f << endl;
 return 0;
}
Basic
' Liczby Fibonacciego
' Data:  21.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim As Ulongint f, f0, f1
Dim As Integer i, n

f0 = 0
f1 = 1
Input n
For i = 0 To n
 If i > 1 Then
  f = f0 + f1
  f0 = f1
  f1 = f
 Else
  f = i
 End If
Next
Print f
End
Python (dodatek)
# Liczby Fibonacciego
# Data:  18.02.2024
# (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
# --------------------------

f0, f1 = 0, 1
n = int(input())
for i in range(n + 1):
  if i > 1:
    f = f0 + f1
    f0 = f1
    f1 = f
  else:
    f = i
print(f)
Wynik:
93
12200160415121876738
Wyniki (tylko Python):
100
354224848179261915075

150
9969216677189303386214405760200

200
280571172992510140037611932413038677189525
…

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.