Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Liczby parzyste i nieparzyste

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

W przedziale całkowitym <a,b> wyszukaj wszystkie liczby parzyste/nieparzyste.

Liczby parzyste

W wielu algorytmach musimy wygenerować liczby parzyste z zadanego przedziału <a,b> liczb całkowitych. Tego typu zadanie rozwiązujemy stosując podejście nr 2. Ponieważ granice przedziału a i b mogą być dowolnymi liczbami całkowitymi, musimy najpierw znaleźć najmniejszą liczbę parzystą z przedziału <a,b>.

 1. Jeśli a jest parzyste, to najmniejszą liczbą parzystą w tym przedziale będzie właśnie a.
 2. Jeśli a nie jest parzyste, to najmniejszą liczbą parzystą będzie a+1.

Parzystość a sprawdzimy badając resztę z dzielenia a przez 2. Jeśli reszta jest zerowa, to a jest liczbą parzystą. Jeśli a nie jest liczbą parzystą, to:

 1. Reszta wynosi 1 dla a > 0
 2. Reszta wynosi -1 dla a < 0

Z powyższego wnioskujemy, iż pierwszą liczbę parzystą w przedziale całkowitym <ab> otrzymamy następująco:

i = a
Jeśli reszta z dzielenia a przez 2 jest różna od 0, to zwiększ i o 1

Następna liczba parzysta jest zawsze o 2 większa. Podsumowując otrzymujemy następujący, prosty algorytm generacji liczb parzystych w przedziale całkowitym <a,b>:

Algorytm generacji liczb parzystych

Wejście:

a : początek przedziału; a ∈ C
b
 : koniec przedziału; b ∈ C, a < b.

Wyjście:

Kolejne liczby parzyste zawarte w przedziale <a,b>.

Zmienna pomocnicza

i : przebiega przez kolejne liczby parzyste w przedziale <a,b>; i ∈ C.

Lista kroków:

K01: i ← a ; obliczamy pierwszą liczbę parzystą
K02: Jeśli a mod 2 ≠ 0,
   to ii+1
K03: Dopóki ib: ; generujemy liczby parzyste w przedziale <a,b>
   wykonuj kroki K04…K05
K04:  Pisz i ; wyprowadzamy liczbę parzystą
K05:  ii+2 ; następna liczba parzysta
K06: Zakończ

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program spodziewa się w pierwszym wierszu liczb a i b. W kolejnych wierszach wyświetla liczby parzyste zawarte w przedziale <ab>.
Pascal
// Liczby parzyste
// Data  : 11.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

var a,b,i : longint;

begin
 readln(a,b);
 i := a;
 if(a mod 2 <> 0) then inc(i);
 while(i <= b) do
 begin
  write(i,' ');
  inc(i,2);
 end;
 writeln;
end.
C++
// Liczby parzyste
// Data  : 11.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int a,b,i;

 cin >> a >> b;
 i = a;
 if(a%2) i++;
 while(i <= b)
 {
  cout << i << " ";
  i += 2;    
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Liczby parzyste
' Data  : 11.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Integer a,b,i

Input a,b
i = a
If a Mod 2 Then i += 1
While i <= b
 Print i;" ";
 i += 2
Wend
Print
End
Python (dodatek)
# Liczby parzyste
# Data  : 01.02.2023
# (C)2023 mgr Jerzy Wałaszek
#----------------------------

a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
i = a+a%2
while i <= b:
  print(i,end=" ")
  i += 2
print()
Wynik:
-3 15
-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Liczby parzyste
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

a =
b =


Na początek:  podrozdziału   strony 

Liczby nieparzyste

Liczby nieparzyste generujemy w identyczny sposób: wyznaczamy pierwszą liczbę nieparzystą w przedziale <a,b>, a kolejne są o 2 większe. Jeśli a jest nieparzyste, to pierwsza liczba nieparzysta jest równa a, w przeciwnym razie jest o 1 większa.

Poniższy program czyta krańce przedziału <a,b> i wyświetla wszystkie kolejne liczby nieparzyste zawarte w tym przedziale.


Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program spodziewa się w pierwszym wierszu liczb a i b.
Pascal
// Liczby nieparzyste
// Data  : 11.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

var a,b,i : longint;

begin
 readln(a,b);
 i := a;
 if(a mod 2 = 0) then inc(i);
 while(i <= b) do
 begin
  write(i,' ');
  inc(i,2);
 end;
 writeln;
end.
C++
// Liczby nieparzyste
// Data  : 11.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int a,b,i;

 cin >> a >> b;
 i = a;
 if(!(a%2)) i++;
 while(i <= b)
 {
  cout << i << " ";
  i += 2;    
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Liczby nieparzyste
' Data  : 11.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Integer a,b,i

Input a,b
i = a
If a Mod 2 = 0 Then i += 1
While i <= b
 Print i;" ";
 i += 2
Wend
Print
End
Python (dodatek)
# Liczby nieparzyste
# Data  : 01.02.2023
# (C)2023 mgr Jerzy Wałaszek
#----------------------------

a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
i = a+1-(a%2)
while i <= b:
  print(i,end=" ")
  i += 2
print()
Wynik:
-10 10
-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

Liczby nieparzyste
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

a =
b =


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.