Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Rozkład LU

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Daną macierz kwadratową A n × n należy rozłożyć na dwie macierze: trójkątną dolną L n × n o elementach głównej przekątnej równych 1 i trójkątną górną U n × n, takich że:

A n × n = L n × n × U n × n

Rozwiązanie nr 1

Rozważmy macierz kwadratową A  o wymiarze n  × n. Załóżmy, iż jest ona iloczynem dwóch macierzy trójkątnych L  i U:

A n × n =
  a 1, 1 a 1, 2 a 1, 3 ... a 1, n-1 a 1, n  
  a 2, 1 a 2, 2 a 2, 3 ... a 2, n-1 a 2, n  
  a 3, 1 a 3, 2 a 3, 3 ... a 3, n-1 a 3, n  
  ... ... ... ... ... ...  
  a n-1, 1 a n-1, 2 a n-1, 3 ... a n-1, n-1 a n-1, n  
  a n, 1 a n, 2 a n, 3 ... a n, n-1 a n, n  
= L n × n × U n × n =
  1 0 0 ... 0 0  
  l 2, 1 1 0 ... 0 0  
  l 3, 1 l 3, 2 1 ... 0 0  
  ... ... ... ... ... ...  
  l n-1, 1 l n-1, 2 l n-1, 3 ... 1 0  
  l n, 1 l n, 2 l n, 3 ... l n, n-1 1  
×
  u 1, 1 u 1, 2 u 1, 3 ... u 1, n-1 u 1, n  
  0 u 2, 2 u 2, 3 ... u 2, n-1 u 2, n  
  0 0 u 3, 3 ... u 3, n-1 u 3, n  
  ... ... ... ... ... ...  
  0 0 0 ... u n-1, n-1 u n-1, n  
  0 0 0 ... 0 u n, n  

Wykorzystując wzory na mnożenie macierzy otrzymujemy dla każdego elementu a i, j macierzy A  następujące równanie:

obrazek

obrazek

Ponieważ macierze L  i U  są macierzami trójkątnymi, to część ich elementów jest równa zero. Otrzymujemy stąd dwa przypadki w zależności od indeksów i  oraz j:

1 )  i  ≤ j, czyli element macierzy A  a i, j leży na głównej przekątnej lub ponad nią. W takim przypadku ostatnim, niezerowym elementem w wierszu i-tym macierzy L  jest element l i, i. Skoro tak, to podany wzór możemy zredukować do postaci:

obrazek

Dodatkowo z postaci macierzy L  wiemy, iż element l i, i, leżący na głównej przekątnej, jest zawsze równy 1. Stąd:

obrazek

Wzór ten pozwala nam wyliczyć element u i, j o ile są znane poprzednie elementy macierzy L  i U:

obrazek

2 ) i  > j, czyli element macierzy A  a i, j leży pod główną przekątną. W tym przypadku ostatnim, niezerowym elementem w j-tej kolumnie macierzy U  jest u j, j. Zatem wzór wyjściowy redukuje się do postaci:

obrazek

Otrzymany wzór pozwala wyliczyć element l i, j o ile znane są poprzednie elementy macierzy L  i U:

obrazek

W ten sposób doszliśmy do algorytmu Doolitle'a wyznaczania rozkładu macierzy A  na iloczyn dwóch macierzy L  i U ( ang. LU matrix decomposition ). Zasada działania tego algorytmu jest następująca:

Tworzymy dwie macierze L  i U  o stopniu macierzy A. Wypełniamy je zerami. W macierzy L  główną przekątną wypełniamy elementami o wartości 1.

Dla j  = 1, 2, ..., n : wykonujemy kolejno dwie poniższe operacje:

        Dla i  = 1, 2, ..., j : wykorzystujemy wzór z punktu 1 ) do wyznaczenia elementów u i, j.

        Dla i  = j + 1, j + 2, ..., n : wykorzystujemy wzór z punktu 2 ) do wyznaczenia elementów l i, j.

Przykład:

W celu zobrazowania pracy algorytmu Doolitle'a wyznaczmy wzory na rozkład LU  macierzy A 3 × 3:

A 3 × 3 =
  a 1, 1 a 1, 2 a 1, 3  
  a 2, 1 a 2, 2 a 2, 3  
  a 3, 1 a 3, 2 a 3, 3  
= L 3 × 3 × U 3 × 3 =
  1 0 0  
  l 2, 1 1 0  
  l 3, 1 l 3, 2 1  
×
  u 1, 1 u 1, 2 u 1, 3  
  0 u 2, 2 u 2, 3  
  0 0 u 3, 3  

j = 1

    i = 1, i = j, zatem wyznaczamy u 1, 1:
    obrazek

    i = 2, i > j, wyznaczamy l 2, 1:

    obrazek

    i = 3, i > j, wyznaczamy l 3, 1:

    obrazek

j = 2

    i = 1, i < j, wyznaczamy u 1, 2:

    obrazek

    i = 2, i = j, wyznaczamy u 2, 2:

    obrazek

    i = 3, i > j, wyznaczamy l 3, 2:

    obrazek

j = 3

    i = 1, i < j, wyznaczamy u 1, 3:

    obrazek

    i = 2, i < j, wyznaczamy u 2, 3:

    obrazek

    i = 3, i = j, wyznaczamy u 3, 3:

    obrazek

Dla przykładowych danych liczbowych otrzymujemy ze wzorów:

  1 4 7  
  2 5 8  
  3 6 9  
=
  1 0 0  
  2 1 0  
  3 2 1  
×
  1 4 7  
  0 -3 -6  
  0 0 0  

W powyższym przykładzie zwróć uwagę na następujące fakty:

 • Potrzebne we wzorach elementy macierzy L  i U  są zawsze wyliczone wcześniej.
 • We wszystkich wzorach elementy macierzy A  są używane tylko jeden raz.

Prowadzi to do wniosku, iż macierze L  i U  mogą zostać umieszczone w miejscu macierzy A, czyli operacja będzie wykonana in situ ( łac. w miejscu ) i zaoszczędzimy pamięć. W macierzy L  istotna jest tylko część leżąca pod główną przekątną. Elementy przekątnej są zawsze równe 1, a elementy leżące nad przekątną są równe zero i nie musimy ich wcale zapamiętywać. Z drugiej strony w macierzy U  istotna staje się tylko główna przekątna oraz elementy leżące nad nią – pozostałe elementy są równe zero i również nie musimy ich zapamiętywać. Zatem algorytm Doolitle'a może przekształcać macierz A  na połączone macierze L  i U:

  a 1, 1 a 1, 2 a 1, 3 ... a 1, n-1 a 1, n  
  a 2, 1 a 2, 2 a 2, 3 ... a 2, n-1 a 2, n  
  a 3, 1 a 3, 2 a 3, 3 ... a 3, n-1 a 3, n  
  ... ... ... ... ... ...  
  a n-1, 1 a n-1, 2 a n-1, 3 ... a n-1, n-1 a n-1, n  
  a n, 1 a n, 2 a n, 3 ... a n, n-1 a n, n  
  u 1, 1 u 1, 2 u 1, 3 ... u 1, n-1 u 1, n  
  l 2, 1 u 2, 2 u 2, 3 ... u 2, n-1 u 2, n  
  l 3, 1 l 3, 2 u 3, 3 ... u 3, n-1 u 3, n  
  ... ... ... ... ... ...  
  l n-1, 1 l n-1, 2 l n-1, 3 ... u n-1, n-1 u n-1, n  
  l n, 1 l n, 2 l n, 3 ... l n, n-1 u n, n  

Algorytm Doolitle'a rozkładu LU w miejscu

Wejście:

n  –  stopień macierzy, nN
A  – macierz stopnia n, elementy AR

Wyjście:

r = true, macierz A  zawiera połączone macierze L  i U
r = false, błąd dzielenia przez zero.

Zmienne pomocnicze:

i, j, k  –  indeksy i, j, kN
s  – suma iloczynów. sR
ε  – otoczenie zera, ε  = 10 -12, ε  ∈ R

Lista kroków:

K01:  r  ← false zakładamy porażkę
K02: Dla j  = 1, 2, ..., n :
wykonuj kroki K03...K11
 
K03:     Jeśli | A [ j, j  ] | < ε,
    to zakończ
rozkład niemożliwy, gdyż dzielnik równy zero
K04:     Dla i  = 1, 2, ..., j :
    wykonuj kroki K05...K07
najpierw wyznaczamy w kolumnie wyrazy u
K05:         s  ← 0  
K06:         Dla k  = 1, 2, ..., i - 1:
        wykonuj s  ← s  + A [ i, k  ] × A [ k, j  ]
wyznaczamy sumę iloczynów wyrazów z L i U
K07:         A [ i, j  ] ← A [ i, j  ] - s obliczamy U [ i, j ]
K08:     Dla i  = j + 1, j + 2, ..., n :
    wykonuj kroki K09...K11
 
K09:         s  ← 0  
K10:         Dla k  = 1, 2, ..., j - 1:
        wykonuj s  ← s  + A [ i, k  ] × A [ k, j  ]
wyznaczamy sumę iloczynów wyrazów z L i U
K11:         obliczamy L [ i, j ]
K12: r  ← true zaznaczamy sukces
K13: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ze standardowego wejścia macierz A ( najpierw liczba n  określająca stopień macierzy, a następnie n 2 liczb dla kolejnych elementów ), wyznacza jej rozkład LU  za pomocą algorytmu Doolitle'a i wyświetla wynikową macierz A.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

3
1 4 7
2 5 8
3 6 9
Pascal
// Rozkład LU algorytmem Doolitle'a
// Data: 21.03.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program ludoolitle;

type
 NReal = array of double; // typ tablicy wierszy
 MReal = array of NReal;  // typ tablicy wskaźników

const

 eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm Doolitle'a rozkładu LU
//--------------------------------------------------
function Doolitle ( n : integer; A : MReal ) : boolean;

var
 i, j, k : integer;
 s   : double;

begin

 for j := 0 to n - 1 do
 begin
  if abs ( A [ j ][ j ] ) < eps then Exit ( false );
  for i := 0 to j do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to i - 1 do
    s := s + A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
   A [ i ][ j ] := A [ i ][ j ] - s;
  end;
  for i := j + 1 to n - 1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to j - 1 do
    s := s + A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
   A [ i ][ j ] := ( A [ i ][ j ] - s ) / A [ j ][ j ];
  end;
 end;
 Doolitle := true;
end;

// Program główny

var
 A   : MReal;
 n, i, j : integer;

begin

 // odczytujemy stopień macierzy A

 read ( n );

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 SetLength ( A, n );

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], n );

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do read ( A [ i ][ j ] );

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if Doolitle ( n, A ) then
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   for j := 0 to n - 1 do write ( A [ i ][ j ] :8:3, ' ' );
   writeln;
  end
 else
  writeln ( 'DZIELNIK ZERO' );

 // usuwamy macierz z pamięci

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );
 SetLength ( A, 0 );

end.
C++
// Rozkład LU algorytmem Doolitle'a
// Data: 21.03.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm Doolitle'a rozkładu LU
//--------------------------------------------------
bool Doolitle ( int n, double ** A )
{
 int i, j, k;
 double s;
 
 for( j = 0; j < n; j++ )
 {
  if( fabs ( A [ j ][ j ] ) < eps ) return false;
  for( i = 0; i <= j; i++ )
  {
   s = 0;
   for( k = 0; k < i; k++ ) s += A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
   A [ i ][ j ] -= s;
  }
  for( i = j + 1; i < n; i++ )
  {
   s = 0;
   for( k = 0; k < j; k++ ) s += A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
   A [ i ][ j ] = ( A [ i ][ j ] - s ) / A [ j ][ j ];
  }
 }
 return true;
}

// Program główny

int main( )
{
 double **A;
 int n, i, j;
 
 cout << setprecision ( 3 ) << fixed;
 
// odczytujemy stopień macierzy A

 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [ n ];
 for( i = 0; i < n; i++ ) A [ i ] = new double [ n ];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ ) cin >> A [ i ][ j ];

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if( Doolitle ( n, A ) )
  for( i = 0; i < n; i++ )
  {
   for( j = 0; j < n; j++ )
    cout << setw ( 8 ) << A [ i ][ j ] << " ";
   cout << endl;
  }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for( i = 0; i < n; i++ ) delete [ ] A [ i ];
 delete [ ] A;
 return 0;
}
Basic
' Rozkład LU algorytmem Doolitle'a
' Data: 21.03.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja realizuje algorytm Doolitle'a rozkładu LU
'--------------------------------------------------
Function doolitle ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr ) As Integer

 Dim As Integer i, j, k
 Dim As Double s
 
 For j = 0 To n - 1
  If Abs ( A [ j ][ j ] ) < eps Then Return 0
  For i = 0 To j
   s = 0
   For k = 0 To i - 1
    s += A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ] 
   Next
   A [ i ][ j ] -= s
  Next
  For i = j + 1 To n - 1
   s = 0
   For k = 0 To j - 1
    s += A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ] 
   Next
   A [ i ][ j ] = ( A [ i ][ j ] - s ) / A [ j ][ j ] 
  Next
 Next
 doolitle = 1
End Function

Dim As Integer i, j, n
Dim A As Double Ptr Ptr

Open Cons For Input As #1

' odczytujemy stopień macierzy A

Input #1, n

' tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

A = New Double Ptr [ n ] 
For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Double [ n ] 
Next

' odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
  Input #1, A [ i ][ j ] 
 Next
Next

Close #1

' wyznaczamy rozkład LU macierzy A

If doolitle ( n, A ) = 1 Then
 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1
   Print Using "####.### ";A [ i ][ j ];
  Next
  Print
 Next
Else
 Print "DZIELNIK ZERO"
End If

' usuwamy macierz z pamięci

For i = 0 To n - 1
 Delete [ ] A [ i ] 
Next
Delete [ ] A

End
Wynik:
3
1 4 7
2 5 8
3 6 9
   1.000    4.000    7.000
   2.000   -3.000   -6.000
   3.000    2.000    0.000
Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

W literaturze informatycznej można znaleźć prostsze rozwiązanie wyznaczania rozkładu LU macierzy. Polega ono na przechodzeniu przez kolejne elementy głównej przekątnej macierzy A  od pierwszego do przedostatniego i dla każdego elementu A [ k, k  ] wykonywaniu kolejno dwóch operacji:

 1. Normalizacji kolumny – elementy w kolumnie pod elementem A [ k, k  ] są dzielone przez ten element.
 2. Modyfikacji podmacierzy, która zawiera wszystkie elementy macierzy A  leżące poniżej i na prawo elementu przekątnej z pominięciem wiersza i kolumny zawierającego element przekątnej. Modyfikacja polega na odjęciu od każdego elementu A [ i, j  ] tej podmacierzy iloczynu elementów A [ i, k  ] × A [ k, j  ].

obrazek

Dzięki takiemu podejściu algorytm rozkładu LU znacznie się upraszcza.

Algorytm rozkładu LU w miejscu

Wejście:

n  –  stopień macierzy, nN
A  – macierz stopnia n, elementy AR

Wyjście:

r = true, macierz A  zawiera połączone macierze L  i U
r = false, błąd dzielenia przez zero.

Zmienne pomocnicze:

i, j, k  –  indeksy i, j, kN
ε  – otoczenie zera, ε  = 10 -12, ε  ∈ R

Lista kroków:

K01:  r  ← false zakładamy porażkę
K02: Dla k  = 1, 2, ..., n  - 1:
wykonuj kroki K03...K06
 
K03:     Jeśli | A [ k, k  ] | < ε,
    to zakończ
element zerowy nie pozwoli wykonać dzielenia
K04:     Dla i  = k+1, k+2, ..., n :
    wykonuj:
       
normalizujemy kolumnę
K05:     Dla i  = k + 1, k + 2, ..., n :
    wykonuj krok K06
 
K06:         Dla j  = k + 1, k + 2, ..., n :
        wykonuj:
            A [ i, j  ]  ← A [ i, j  ] - A [ i, k  ] × A [ k, j  ]
modyfikujemy podmacierz
K07:  r  ← true sukces
K08: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ze standardowego wejścia macierz A ( najpierw liczba n  określająca stopień macierzy, a następnie n 2 liczb dla kolejnych elementów ), wyznacza jej rozkład LU  i wyświetla wynikową macierz A.
Pascal
// Rozkład LU
// Data: 30.04.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program ludecomp;

type
 NReal = array of double; // typ tablicy wierszy
 MReal = array of NReal;  // typ tablicy wskaźników

const
 eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
function lu ( n : integer; A : MReal ) : boolean;
var
 i, j, k : integer;
begin
 for k := 0 to n - 2 do
 begin
  if abs ( A [ k ][ k ] ) < eps then Exit ( false );
  for i := k + 1 to n - 1 do
   A [ i ][ k ] := A [ i ][ k ] / A [ k ][ k ];
  for i := k + 1 to n - 1 do
   for j := k + 1 to n - 1 do
    A [ i ][ j ] := A [ i ][ j ] - A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
 end;
 lu := true;
end;

// Program główny

var
 A   : MReal;
 n, i, j : integer;

begin

 // odczytujemy stopień macierzy A

 read ( n );

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 SetLength ( A, n );

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], n );

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do read ( A [ i ][ j ] );

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if lu ( n, A ) then
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   for j := 0 to n - 1 do write ( A [ i ][ j ] :8:3, ' ' );
   writeln;
  end
 else
  writeln ( 'DZIELNIK ZERO' );

 // usuwamy macierz z pamięci

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );
 SetLength ( A, 0 );

end.
C++
// Rozkład LU
// Data: 30.04.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
bool lu ( int n, double ** A )
{
 int i, j, k;

 for( k = 0; k < n - 1; k++ )
 {
  if( fabs ( A [ k ][ k ] ) < eps ) return false;
  for( i = k + 1; i < n; i++ )
   A [ i ][ k ] /= A [ k ][ k ];
  for( i = k + 1; i < n; i++ )
   for( j = k + 1; j < n; j++ )
    A [ i ][ j ] -= A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
 }
 return true;
}

// Program główny

int main( )
{
 double **A;
 int n, i, j;
 
 cout << setprecision ( 3 ) << fixed;
 
 // odczytujemy stopień macierzy A

 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [ n ];
 for( i = 0; i < n; i++ ) A [ i ] = new double [ n ];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ ) cin >> A [ i ][ j ];

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if( lu ( n, A ) )
  for( i = 0; i < n; i++ )
  {
   for( j = 0; j < n; j++ )
    cout << setw ( 8 ) << A [ i ][ j ] << " ";
   cout << endl;
  }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for( i = 0; i < n; i++ ) delete [ ] A [ i ];
 delete [ ] A;

 return 0;
}
Basic
' Rozkład LU
' Data: 30.04.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
'---------------------------------------
Function lu ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr ) As Integer

 Dim As Integer i, j, k
 
 For k = 0 To n - 2
  If Abs ( A [ k ][ k ] ) < eps Then Return 0
  For i = k + 1 To n - 1
   A [ i ][ k ] /= A [ k ][ k ] 
  Next
  For i = k + 1 To n - 1
   For j = k + 1 To n - 1
    A [ i ][ j ] -= A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ] 
   Next
  Next
 Next

 lu = 1

End Function

Dim A As Double Ptr Ptr
Dim As Integer i, j, n

Open Cons For Input As #1

' odczytujemy stopień macierzy A

Input #1, n

' tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

A = New Double Ptr [ n ] 
For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Double [ n ] 
Next

' odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
  Input #1, A [ i ][ j ] 
 Next
Next

Close #1

' wyznaczamy rozkład LU macierzy A

If lu ( n, A ) = 1 Then
 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1
   Print Using "####.### ";A [ i ][ j ];
  Next
  Print
 Next
Else
  Print "DZIELNIK ZERO"
End If

' Usuwamy macierz A

For i = 0 To n - 1
 Delete [ ] A [ i ] 
Next
Delete [ ] A

End
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.