Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Rozkład LU

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Daną macierz kwadratową An×n należy rozłożyć na dwie macierze: trójkątną dolną Ln×n o elementach głównej przekątnej równych 1 i trójkątną górną Un×n, takich że:

An×n = Ln×n×Un×n
 

Rozwiązanie nr 1

Rozważmy macierz kwadratową A o wymiarze n×n. Załóżmy, iż jest ona iloczynem dwóch macierzy trójkątnych LU:

An×n =
 
a1,1
a1,2
a1,3
  
a1,n-1
a1,n
 
 
a2,1
a2,2
a2,3
a2,n-1
a2,n
 
a3,1
a3,2
a3,3
a3,n-1
a3,n
an-1,1
an-1,2
an-1,3
an-1,n-1
an-1,n
 
an,1
an,2
an,3
an,n-1
an,n
 
= Ln×n×Un×n =
=
 
 1
 0
 0
 0
 0
 
 
l2,1
 1
 0
  
 0
 0
 
l3,1
l3,2
 1
  
 0
 0
  
  
ln-1,1
ln-1,2
ln-1,3
  
 1
 0
 
ln,1
ln,2
ln,3
  
ln,n-1
 1
 
×
 
 u1,1
 u1,2
 u1,3
  
 u1,n-1
 u1,n
 
 
 0  
 u2,2
 u2,3
 u2,n-1
 u2,n
 
 0  
 0  
 u3,3
 u3,n-1
 u3,n
  
  
  
  
 0  
 0  
 0  
un-1,n-1
un-1,n
 
 0  
 0  
 0
 0
 un,n
 

Wykorzystując wzory na mnożenie macierzy otrzymujemy dla każdego elementu ai,j macierzy A następujące równanie:

An×n = Ln×n × Un×n
ai,j =

n

Σ

k=1

li,k×uk,j

Ponieważ macierze L U są macierzami trójkątnymi, to część ich elementów jest równa zero. Otrzymujemy stąd dwa przypadki w zależności od indeksów i oraz j:

1) i j, czyli element macierzy A ai,j leży na głównej przekątnej lub ponad nią. W takim przypadku ostatnim, niezerowym elementem w wierszu i-tym macierzy L jest element li,i. Skoro tak, to podany wzór możemy zredukować do postaci:

ai,j =

i

Σ

k=1

li,k×uk,j

Dodatkowo z postaci macierzy L wiemy, iż element li,i, leżący na głównej przekątnej, jest zawsze równy 1. Stąd:

ai,j = (

i-1

Σ

k=1

li,k×uk,j)+ui,j 

Wzór ten pozwala nam wyliczyć element ui,j o ile są znane poprzednie elementy macierzy L U:

ui,j = ai,j-

i-1

Σ

k=1

li,k×uk,j

2) i > j, czyli element macierzy A ai,j leży pod główną przekątną. W tym przypadku ostatnim, niezerowym elementem w j-tej kolumnie macierzy U jest uj,j. Zatem wzór wyjściowy redukuje się do postaci:

ai,j =

j

Σ

k=1

li,k×uk,j
ai,j = (

j-1

Σ

k=1

li,k×uk,j)+li,j×uj,j

Otrzymany wzór pozwala wyliczyć element li,j o ile znane są poprzednie elementy macierzy L U:

li,j =
 1
×(ai,j -

i-1

Σ

k=1

li,k×uk,j)
uj,j

W ten sposób doszliśmy do algorytmu Doolitle'a wyznaczania rozkładu macierzy A na iloczyn dwóch macierzy L U (ang. LU matrix decomposition). Zasada działania tego algorytmu jest następująca:

Tworzymy dwie macierze L U o stopniu macierzy A. Wypełniamy je zerami. W macierzy L główną przekątną wypełniamy elementami o wartości 1.

Dla j = 1,2,…,n: wykonujemy kolejno dwie poniższe operacje:

Dla i = 1,2,…,j: wykorzystujemy wzór z punktu 1) do wyznaczenia elementów ui,j.

Dla i = j+1,j+2,…,n: wykorzystujemy wzór z punktu 2) do wyznaczenia elementów li,j.

Przykład:

W celu zobrazowania pracy algorytmu Doolitle'a wyznaczmy wzory na rozkład LU macierzy A3×3:

A3×3 =
 
a1,1 a1,2 a1,3
a2,1 a2,2 a2,3
a3,1 a3,2 a3,3
 
   
   
= L3×3×U3×3 = 
=
 
 1
 0
 0 
 
 
l2,1
 1
 0
 
 
l3,1
l3,2
 1
 
×
 
u1,1
u1,2
u1,3
 
 
 0
u2,2
u2,3
 
 
 0
 0
u3,3
 

j = 1

i = 1, i = j, zatem wyznaczamy u1,1:

u1,1 = a1,1-

0

Σ

k=1

l1,k×uk,1 = a1,1

i = 2, i > j, wyznaczamy l2,1:

l2,1 = 1/u1,1×(a2,1-

0

Σ

k=1

l2,k×uk,1) = 1/u1,1×a2,1

i = 3, i > j, wyznaczamy l3,1:

l3,1 = 1/u1,1×(a3,1-

0

l3,k×uk,1) = 1/u1,1×a3,1

Σ

k=1

j = 2

i = 1, i < j, wyznaczamy u1,2:

u1,2 = a1,2-

0

Σ

k=1

l1,k×uk,2 = a1,2

i = 2, i = j, wyznaczamy u2,2:

u2,2 = a2,2-

1

Σ

k=1

l2,k×uk,2 = a2,2-l2,1×u1,2

i = 3, i > j, wyznaczamy l3,2:

l3,2 = 1/u2,2×(a3,2-

1

Σ

k=1

l3,k×uk,2) = 1/u2,2×(a3,2-l3,1×u1,2)

j = 3

i = 1, i < j, wyznaczamy u1,3:

u1,3 = a1,3-

0

Σ

k=1

l1,k×uk,3 = a1,3

i = 2, i < j, wyznaczamy u2,3:

u2,3 = a2,3-

1

Σ

k=1

l2,k×uk,3 = a2,3-l2,1×u1,3

i = 3, i = j, wyznaczamy u3,3:

u3,3 = a3,3-

2

Σ

k=1

l3,k×uk,3 = a3,3-l3,1×u1,3-l3,2×u2,3

Dla przykładowych danych liczbowych otrzymujemy ze wzorów:

 
1 4 7
2 5 8
3 6 9
 
   
   
=
 
1 0 0
2 1 0
3 2 1
 
   
   
×
 
1 4 7
0-3-6
0 0 0
 
   
   

W powyższym przykładzie zwróć uwagę na następujące fakty:

 • Potrzebne we wzorach elementy macierzy LU są zawsze wyliczone wcześniej.
 • We wszystkich wzorach elementy macierzy A są używane tylko jeden raz.

Prowadzi to do wniosku, iż macierze LU mogą zostać umieszczone w miejscu macierzy A, czyli operacja będzie wykonana in situ (łac. w miejscu) i zaoszczędzimy pamięć. W macierzy L istotna jest tylko część leżąca pod główną przekątną. Elementy przekątnej są zawsze równe 1, a elementy leżące nad przekątną są równe zero i nie musimy ich wcale zapamiętywać. Z drugiej strony w macierzy U istotna staje się tylko główna przekątna oraz elementy leżące nad nią – pozostałe elementy są równe zero i również nie musimy ich zapamiętywać. Zatem algorytm Doolitle'a może przekształcać macierz A na połączone macierze LU:

 
 a1,1
 a1,2
 a1,3
 …  
 a1,n-1
 a1,n
 
 
 a2,1
 a2,2
 a2,3
 … 
 a2,n-1
 a2,n
 
 
 a3,1
 a3,2
 a3,3
 … 
 a3,n-1
 a3,n
 
 
 … 
 
 
an-1,1
an-1,2
an-1,3
 … 
an-1,n-1
an-1,n
 
 
 an,1
 an,2
 an,3
 … 
 an,n-1
 an,n
 
 
 u1,1
 u1,2
 u1,3
 … 
 u1,n-1
 u1,n
 
 
 l2,1
 u2,2
 u2,3
 … 
 u2,n-1
 u2,n
 
 
 l3,1
 l3,2
 u3,3
 … 
 u3,n-1
 u3,n
 
 
  
 
 
ln-1,1
ln-1,2
ln-1,3
 … 
un-1,n-1
un-1,n
 
 
 ln,1
 ln,2
 ln,3
 … 
 ln,n-1
 un,n
 

Algorytm Doolitle'a rozkładu LU w miejscu

Wejście:

n : stopień macierzy; n ∈ N.
A
 : macierz stopnia n; elementy A ∈ R.

Wyjście:

r = true, macierz A zawiera połączone macierze LU.
= false, błąd dzielenia przez zero.

Elementy pomocnicze:

i,j,k : indeksy; i,j,k ∈ N.
s
 : suma iloczynów; s ∈ R.
ε
 : otoczenie zera; ε = 10-12, ε ∈ R.

Lista kroków:

K01: r ← false ; zakładamy porażkę
K02: Dla j = 1,2,…,n:
   wykonuj kroki K03…K11
K03:  Jeśli |A[j,j]| < ε, ; rozkład niemożliwy,
    to zakończ      ; gdyż dzielnik równy zero
K04:  Dla i = 1,2,…,j:   ; najpierw wyznaczamy w kolumnie wyrazy u
    wykonuj kroki K05…K07
K05:   s ← 0
K06:   Dla k = 1,2,…,i-1: ; wyznaczamy sumę iloczynów wyrazów z L i U
     wykonuj ss+A[i,kA[k,j]
K07:   A[i,j] ← A[i,j]-s  ; obliczamy U[i,j]
K08:  Dla i = j+1,j+2,…,n:
    wykonuj kroki K09…K11
K09:   s ← 0
K10:   Dla k = 1,2,…,j-1: ; wyznaczamy sumę iloczynów wyrazów z L i U
     wykonuj ss+A[i,kA[k,j]
K11:   A[i,j] ← (A[i,j]-s):A[j,j] ; obliczamy L[i,j]
K12: r ← true ; zaznaczamy sukces
K13: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ze standardowego wejścia macierz A (najpierw liczba n określająca stopień macierzy, a następnie n2 liczb dla kolejnych elementów), wyznacza jej rozkład LU za pomocą algorytmu Doolitle'a i wyświetla wynikową macierz A.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

3
1 4 7
2 5 8
3 6 9
Pascal
// Rozkład LU algorytmem Doolitle'a
// Data: 21.03.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program ludoolitle;

type
 NReal = array of double; // typ tablicy wierszy
 MReal = array of NReal;  // typ tablicy wskaźników

const

 eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm Doolitle'a rozkładu LU
//--------------------------------------------------
function Doolitle(n : integer; A : MReal) : boolean;

var
 i,j,k : integer;
 s   : double;

begin

 for j := 0 to n-1 do
 begin
  if abs(A[j][j]) < eps then Exit(false);
  for i := 0 to j do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to i-1 do
    s := s+A[i][k]*A[k][j];
   A[i][j] := A[i][j]-s;
  end;
  for i := j+1 to n-1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to j-1 do
    s := s+A[i][k]*A[k][j];
   A[i][j] := (A[i][j]-s)/A[j][j];
  end;
 end;
 Doolitle := true;
end;

// Program główny

var
 A   : MReal;
 n,i,j : integer;

begin

 // odczytujemy stopień macierzy A

 read(n);

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 SetLength(A,n);

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],n);

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do read(A[i][j]);

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if Doolitle(n, A) then
  for i := 0 to n-1 do
  begin
   for j := 0 to n-1 do write(A[i][j]:8:3,' ');
   writeln;
  end
 else
  writeln('DZIELNIK ZERO');

 // usuwamy macierz z pamięci

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
C++
// Rozkład LU algorytmem Doolitle'a
// Data: 21.03.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm Doolitle'a rozkładu LU
//--------------------------------------------------
bool Doolitle(int n, double ** A)
{
 int i,j,k;
 double s;
 
 for(j = 0; j < n; j++)
 {
  if(fabs(A[j][j]) < eps) return false;
  for(i = 0; i <= j; i++)
  {
   s = 0;
   for(k = 0; k < i; k++) s += A[i][k]*A[k][j];
   A[i][j] -= s;
  }
  for(i = j+1; i < n; i++)
  {
   s = 0;
   for(k = 0; k < j; k++) s += A[i][k]*A[k][j];
   A[i][j] = (A[i][j]-s)/A[j][j];
  }
 }
 return true;
}

// Program główny

int main()
{
 double **A;
 int n,i,j;
 
 cout << setprecision(3) << fixed;
 
// odczytujemy stopień macierzy A

 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
  A[i] = new double[n];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   cin >> A[i][j];

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if(Doolitle(n,A))
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   for(j = 0; j < n; j++)
    cout << setw(8) << A[i][j] << " ";
   cout << endl;
  }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;
 return 0;
}
Basic
' Rozkład LU algorytmem Doolitle'a
' Data: 21.03.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja realizuje algorytm Doolitle'a rozkładu LU
'--------------------------------------------------
Function doolitle(n As Integer,_
         A As Double Ptr Ptr)_
         As Integer

 Dim As Integer i,j,k
 Dim As Double s
 
 For j = 0 To n-1
  If Abs(A[j][j]) < eps Then Return 0
  For i = 0 To j
   s = 0
   For k = 0 To i-1
    s += A[i][k]*A[k][j]
   Next
   A[i][j] -= s
  Next
  For i = j+1 To n-1
   s = 0
   For k = 0 To j-1
    s += A[i][k]*A[k][j]
   Next
   A[i][j] = (A[i][j]-s)/A[j][j]
  Next
 Next
 doolitle = 1
End Function

Dim As Integer i,j,n
Dim A As Double Ptr Ptr

Open Cons For Input As #1

' odczytujemy stopień macierzy A

Input #1,n

' tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

A = New Double Ptr [n]
For i = 0 To n-1
 A[i] = New Double [n]
Next

' odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n-1
 For j = 0 To n-1
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

' wyznaczamy rozkład LU macierzy A

If doolitle(n,A) = 1 Then
 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   Print Using "####.### ";A[i][j];
  Next
  Print
 Next
Else
 Print "DZIELNIK ZERO"
End If

' usuwamy macierz z pamięci

For i = 0 To n-1
 Delete [] A[i]
Next
Delete [] A

End
Python (dodatek)
# Rozkład LU algorytmem Doolitle'a
# Data: 23.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------

EPS = 1e-12

# Funkcja realizuje algorytm Doolitle'a rozkładu LU
#--------------------------------------------------
def Doolitle(A):
  n = len(A)
  for j in range(n):
    if abs(A[j][j]) < EPS: return False
    for i in range(j+1):
      s = 0
      for k in range(i):
        s += A[i][k]*A[k][j]
      A[i][j] -= s
    for i in range(j+1,n):
      s = 0;
      for k in range(j):
        s += A[i][k]*A[k][j]
      A[i][j] = (A[i][j]-s)/A[j][j]
  return True

# Program główny

# odczytujemy stopień macierzy A

n = int(input())

# odczytujemy macierz A

A = []
for i in range(n):
  a = input().split()
  a = [float(a[j]) for j in range(n)]
  A.append(a)
  del a

# wyznaczamy rozkład LU macierzy A

if Doolitle(A):
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      print("%8.3f " % A[i][j],end="")
    print()
else:
  print("DZIELNIK ZERO")

# usuwamy macierz z pamięci

del A
Wynik:
3
1 4 7
2 5 8
3 6 9
  1.000  4.000  7.000 
  2.000  -3.000  -6.000 
  3.000  2.000  0.000

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

W literaturze informatycznej można znaleźć prostsze rozwiązanie wyznaczania rozkładu LU macierzy. Polega ono na przechodzeniu przez kolejne elementy głównej przekątnej macierzy A od pierwszego do przedostatniego i dla każdego elementu A[k,k] wykonywaniu kolejno dwóch operacji:

 1. Normalizacji kolumny – elementy w kolumnie pod elementem A[k,k] są dzielone przez ten element.
 2. Modyfikacji podmacierzy, która zawiera wszystkie elementy macierzy A leżące poniżej i na prawo elementu przekątnej z pominięciem wiersza i kolumny zawierającego element przekątnej. Modyfikacja polega na odjęciu od każdego elementu A[i,j] tej podmacierzy iloczynu elementów A[i,kA[k,j].

Dzięki takiemu podejściu algorytm rozkładu LU znacznie się upraszcza.

Algorytm rozkładu LU w miejscu

Wejście:

n : stopień macierzy; n ∈ N.
A
 : macierz stopnia n; elementy A ∈ R.

Wyjście:

r = true, macierz A zawiera połączone macierze LU.
r = false, błąd dzielenia przez zero.

Elementy pomocnicze:

i,j,k : indeksy; i,j,k ∈ N.
ε : otoczenie zera; ε = 10-12, ε ∈ R.

Lista kroków:

K01: r ← false ; zakładamy porażkę
K02: Dla k = 1,2,…,n-1:
   wykonuj kroki K03…K06
K03:  Jeśli |A[k,k]| < ε, ; element zerowy nie pozwoli
    to zakończ      ; wykonać dzielenia
K04:  Dla i = k+1,k+2,…,n: ; normalizujemy kolumnę
    wykonuj: A[i,j] ← A[i,k]:A[k,k]
K05:  Dla i = k+1,k+2,…,n:
    wykonuj krok K06
K06:  Dla j = k+1,k+2,…,n: ; modyfikujemy podmacierz
    wykonuj: A[i,j] ← A[i,j]-A[i,kA[k,j]
K07: r ← true ; sukces
K08: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ze standardowego wejścia macierz A (najpierw liczba n określająca stopień macierzy, a następnie n2 liczb dla kolejnych elementów), wyznacza jej rozkład LU i wyświetla wynikową macierz A.
Pascal
// Rozkład LU
// Data: 30.04.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program ludecomp;

type
 NReal = array of double; // typ tablicy wierszy
 MReal = array of NReal; // typ tablicy wskaźników

const
 eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
function lu (n : integer; A : MReal) : boolean;
var
 i,j,k : integer;
begin
 for k := 0 to n-2 do
 begin
  if abs(A[k][k]) < eps then Exit(false);
  for i := k+1 to n-1 do
   A[i][k] := A[i][k]/A[k][k];
  for i := k+1 to n-1 do
   for j := k+1 to n-1 do
    A[i][j] := A[i][j]-A[i][k]*A[k][j];
 end;
 lu := true;
end;

// Program główny

var
 A   : MReal;
 n,i,j : integer;

begin

 // odczytujemy stopień macierzy A

 read(n);

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 SetLength(A,n);

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],n);

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do read(A[i][j]);

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if lu(n,A) then
  for i := 0 to n-1 do
  begin
   for j := 0 to n-1 do write(A[i][j]:8:3,' ');
   writeln;
  end
 else
  writeln('DZIELNIK ZERO');

 // usuwamy macierz z pamięci

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
C++
// Rozkład LU
// Data: 30.04.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
bool lu(int n, double ** A)
{
 int i,j,k;

 for(k = 0; k < n-1; k++)
 {
  if(fabs(A[k][k]) < eps) return false;
  for(i = k+1; i < n; i++)
   A[i][k] /= A[k][k];
  for(i = k+1; i < n; i++)
   for(j = k+1; j < n; j++)
    A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j];
 }
 return true;
}

// Program główny

int main()
{
 double **A;
 int n,i,j;
 
 cout << setprecision(3) << fixed;
 
 // odczytujemy stopień macierzy A

 cin >> n;

 // tworzymy macierz A
 // o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
  A[i] = new double[n];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   cin >> A[i][j];

 // wyznaczamy rozkład LU macierzy A

 if(lu(n,A))
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   for(j = 0; j < n; j++)
    cout << setw(8) << A[i][j] << " ";
   cout << endl;
  }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;

 return 0;
}
Basic
' Rozkład LU
' Data: 30.04.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
'---------------------------------------
Function lu(n As Integer,_
      A As Double Ptr Ptr)_
      As Integer

 Dim As Integer i,j,k
 
 For k = 0 To n-2
  If Abs(A[k][k]) < eps Then Return 0
  For i = k+1 To n-1
   A[i][k] /= A[k][k]
  Next
  For i = k+1 To n-1
   For j = k+1 To n-1
    A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j]
   Next
  Next
 Next

 lu = 1

End Function

Dim A As Double Ptr Ptr
Dim As Integer i,j,n

Open Cons For Input As #1

' odczytujemy stopień macierzy A

Input #1,n

' tworzymy macierz A
' o odpowiednich rozmiarach

A = New Double Ptr[n]
For i = 0 To n-1
 A[i] = New Double[n]
Next

' odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n-1
 For j = 0 To n-1
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

' wyznaczamy rozkład LU macierzy A

If lu(n,A) = 1 Then
 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   Print Using "####.### ";A[i][j];
  Next
  Print
 Next
Else
  Print "DZIELNIK ZERO"
End If

' Usuwamy macierz A

For i = 0 To n-1
 Delete [] A[i]
Next
Delete [] A

End
Python (dodatek)
# Rozkład LU
# Data: 23.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------

EPS = 1e-12

# Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
#---------------------------------------
def lu(A):
  n = len(A)
  for k in range(n-1):
    if abs(A[k][k]) < EPS: return False
    for i in range(k+1,n):
      A[i][k] /= A[k][k]
    for i in range(k+1,n):
      for j in range(k+1,n):
        A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j]
  return True

# Program główny

# odczytujemy stopień macierzy A

n = int(input())

# odczytujemy macierz A

A = []
for i in range(n):
  a = input().split()
  a = [float(a[j]) for j in range(n)]
  A.append(a)
  del a

# wyznaczamy rozkład LU macierzy A

if lu(A):
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      print("%8.3f" % A[i][j], end=" ")
    print()
else:
  print("DZIELNIK ZERO")

# usuwamy macierz z pamięci

del A

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.