Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Indeks procedur

PROCEDURY RESTARTU I TABLICE

0000 START
0008 Restart przy błędzie
0010 Pisz znak w A
0018 Pobierz znak
0020 Pobierz następny znak
0028 Uruchom Kalkulator
0030 Zrób BC miejsc
0038 Przerwanie maskowane
0053 ERROR-2
0066 Przerwanie niemaskowane
0074 CH-ADD+1
007D SKIP-OVER
0095 Tablica symboli
0205 Tablice klawiszy

PROCEDURY KLAWIATURY

028E Przeszukiwanie klawiatury
02BF Klawiatura
0310 Powtarzanie klawisza
031E K-TEST
0333 Dekodowanie klawiatury

PROCEDURY GŁOŚNIKA

03B5 BEEPER
03F8 Rozkaz BEEP
046E Tablica półtonów

PROCEDURY OBSŁUGI MAGNETOFONU

04C2 SA-BYTES
053F SA/LD-RET
0556 LD-BYTES
05E3 LD-EDGE-2
0605 SAVE-ETC
07CB Sterowanie weryfikacją
0802 Ładowanie bloku danych
0808 Sterowanie ładowaniem
08B6 Sterowanie łączeniem wierszy
0970 Sterowanie zapisem
09A1 Teksty wiadomości dla magnetofonu

PROCEDURY OBSŁUGI EKRANU I DRUKARKI

09F4 WYDRUK
0A11 Tablica znaków sterujących
0A23 Kursor w lewo
0A3D Kursor w prawo
0A4F Powrót karetki
0A5F Wydruk przecinka
0A69 Wydruk pytajnika
0A6D Znaki sterujące z parametrami
0AD9 Znaki drukowalne
0ADC Zapis pozycji
0B03 Pobranie pozycji
0B24 Wydruk dowolnego znaku
0B7F Wydruk wszystkich znaków
0BDB Ustawianie bajtu atrybutu
0C0A Wydruk wiadomości
0C3B PO-SAVE
0C41 Przeszukiwanie tablicy
0C55 Test na przewijanie
0CF8 Wiadomość 'scroll?'
0D4D Tymczasowe elementy koloru
0D6B Rozkaz CLS
0DAF Czyszczenie całego ekranu
0DD9 CL-SET
0DFE Przewijanie
0E44 Czyszczenie wierszy
0E88 CL-ATTR
0E9B CL-ADDR
0EAC Rozkaz COPY
0ECD COPY-BUFF
0EDF Czyszczenie bufora drukarki
0EF4 COPY-LINE
0F2C EDYTOR
0F81 ADD-CHAR
0FA0 Tablica klawiszy edycyjnych
0FA9 Klawisz EDIT
0FF3 Kursor w dół
1007 Kursor w lewo
100C Kursor w prawo
1015 Usuwanie
101E Ignorowanie
1024 Wejście do edycji
1031 ED-EDGE
1059 Kursor w górę
1076 ED-SYMBOL
107F ED-ERROR
1097 CLEAR-SP
10A8 Odczyt z klawiatury
111D Kopiowanie spodu ekranu
1190 SET-HL
1195 SET-DE
11A7 REMOVE-FP

PROCEDURY WYKONAWCZE

11B7 Rozkaz NEW
11CB Główne wejście (inicjalizacja)
11DA RAM-CHECK
12A2 Główna pętla wykonawcza
1391 Komunikaty raportów
155D MAIN-ADD
15AF Dane inicjalizacyjne dla kanałów
15C6 Dane inicjalizacyjne dla strumieni
15D4 Czekanie na klawisz
15E6 INPUT-AD
15EF Główna procedura drukowania
1601 CHAN-OPEN
1615 CHAN-FLAG
162D Tablica kodów kanałów
1634 Znacznik kanałowy K
1642 Znacznik kanałowy S
164D Znacznik kanałowy P
1652 Rezerwacja pojedynczego miejsca
1655 Rezerwacja miejsca
1664 Wskaźniki
168F Pobranie numeru wiersza
169E Rezerwacja
16B0 SET-MIN
16D4 Odzyskanie wiersza edycyjnego
16DB Indeksowanie
16E5 Rozkaz CLOSE #
1701 CLOSE-2
1716 Tablica zamykania kanału
171C Zamykanie strumienia
171E Dane strumienia
1736 Rozkaz OPEN #
175D OPEN-2
177A Tablica otwierania strumienia
1781 Otwarcie kanału K
1785 Otwarcie kanału S
1789 Otwarcie kanału P
1793 Rozkazy CAT, ERASE, FORMAT i MOVE
1795 Rozkazy LIST i LLIST
17F5 Rozkaz LLIST
17F9 LIST
1855 Wydruk całego wiersza programu
18B6 Liczba
18C1 Wydrukowanie mrugającego znaku
18E1 Wydruk kursora
190F Pobranie wiersza
1925 Druk znaków w wierszu BASICA
196E Adres wiersza
1980 Porównanie numerów wierszy
1988 Znajdowanie rozkazów
19B8 Następny
19DD Różnica
19E5 Odzysk
19FB E-LINE-NO
1A1B Drukowanie raportu i numeru wiersza

WYKONYWANIE PROGRAMU I ROZKAZÓW

1A48 Tablice składniowe
1B17 Główna pętla interpretera języka BASIC
1B28 Pętla rozkazów
1B52 SCAN-LOOP
1B6F SEPARATOR
1B76 STMT-RET
1B8A LINE-RUN
1B9E LINE-NEW
1BB2 Rozkaz REM
1BB3 LINE-END
1BBF LINE-USE
1BD1 NEXT-LINE
1BEE CHECK-END
1BF4 STMT-NEXT
1C01 Tablica klas rozkazów
1C0D Command classes - 00, 03 & 05
1C16 JUMP-C-R
1C1F Klasy rozkazów - 01, 02 & 04
1C22 Zmienna w przypisaniu
1C56 Pobranie wartości
1C6C Klasa rozkazów 4
1C79 Wyrażenia numeryczne/łańcuchowe
1C96 Ustawianie stałych kolorów (Klasa-07)
1CBE Klasa-09 rozkazów
1CDB Klasa-0B rozkazów
1CDE Pobranie liczby
1CEE Rozkaz STOP
1CF0 Rozkaz IF
1D03 Rozkaz FOR
1D86 LOOK-PROG
1DAB Rozkaz NEXT
1DDA NEXT-LOOP
1DEC Rozkaz READ
1E27 Rozkaz DATA
1E39 PASS-BY
1E42 Rozkaz RESTORE
1E4F Rozkaz RANDOMIZE
1E5F Rozkaz CONTINUE
1E67 Rozkaz GO TO
1E7A Rozkaz OUT
1E80 Rozkaz POKE
1E85 TWO-PARAM
1E94 Znajdowanie liczb całkowitych
1EA1 Rozkaz RUN
1EAC Rozkaz CLEAR
1EED Rozkaz GO SUB
1F05 Testowanie miejsca
1F1A Ilość wolnej pamięci
1F23 Rozkaz RETURN
1F3A Rozkaz PAUSE
1F54 Klawisz BREAK
1F60 Rozkaz DEF FN
1FC3 UNSTACK-Z
1FC9 Rozkaz LPRINT
1FCF Rozkaz PRINT
1FF5 Wydruk powrotu karetki
1FFC Elementy rozkazu PRINT
2045 Koniec wydruku
204E Pozycja wydruku
2070 Zmiana strumienia
2089 Rozkaz INPUT
21B9 IN-ASSIGN
21D6 IN-CHAN-K
21E1 Procedury elementów koloru
226C CO-CHANGE
2294 Rozkaz BORDER
22AA Adres piksela
22CB POINT-SUB
22DC Rozkaz PLOT
2307 STK-TO-BC
2314 STK-TO-A
2320 Rozkaz CIRCLE
2382 Rozkaz DRAW
247D Parametry początkowe
24B7 Rysowanie linii

OBLICZANIE WYRAŻEŃ

24FB Skanowanie
2530 SYNTAX-Z
2535 Skanowanie SCREEN$
2580 Skanowanie ATTR
2596 Tablica funkcji skanowania
25AF Procedury funkcji skanowania
26C9 Procedura skanowania zmiennej
2734 Główna pętla skanowania
2795 Tabela operatorów
27B0 Tabela priorytetów
27BD Skanowanie funkcji (FN)
28AB Pominięcie funkcji
28B2 LOOK-VARS
2951 Umieszczanie na stosie argumentu funkcji
2996 STK-VAR
2A52 SLICING
2AB6 STK-STORE
2ACC INT-EXP
2AEE DE,(DE+1)
2AF4 GET-HL*DE
2AFF Rozkaz LET
2BA6 L-ENTER
2BC6 L-STRING
2BEA L-FIRST
2BF1 STK-FETCH
2C02 Rozkaz DIM
2C88 ALPHANUM
2C8D ALPHA
2C9B Liczba dziesiętna na zmiennoprzecinkową
2D1B NUMERIC
2D22 STK-DIGIT
2D28 STACK-A
2D2B STACK-BC
2D3B Liczba całkowita na zmiennoprzecinkową

PROCEDURY ARYTMETYCZNE

2D4F Format E na zmiennoprzecinkowy
2D7F INT-FETCH
2D8E INT-STORE
2DA2 Liczba zmiennoprzecinkowa do BC
2DC1 LOG10 (2A)
2DD5 Liczba zmiennoprzecinkowa do A
2DE3 Wydruk liczby zmiennoprzecinkowej
2F8B CA=10*A+C
2F9B Przygotowanie do dodawania
2FBA Pobranie dwóch liczb
2FDD Przesunięcie składnika sumy
3004 Dodanie z powrotem
300F Odejmowanie (03)
3014 Dodawanie (0F)
30A9 HL=HL*DE
30C0 Przygotowanie do mnożenia lub dzielenia
30CA Mnożenie
31AF Dzielenie
3214 Obcinanie w kierunku zera
3293 Ponowne wstawienie na stos dwóch liczb
3297 Ponowne wstawienie na stos (3D)

KALKULATOR ZMIENNOPRZECINKOWY

32C5 Tablica stałych
32D7 Tablica adresów
335B Obliczanie
33A1 Usunięcie ze stosu (02)
33A2 Operacja pojedyncza (3B)
33A9 Test na 5 bajtów
33B4 Umieszczenie liczby na stosie
33C0 Przeniesienie liczby zmiennoprzecinkowej (31)
33C6 Umieszczenie na stosie literałów (34)
33F7 Pominięcie stałych
3406 Pozycja w pamięci
340F Pobranie z obszaru pamięci (E0...E5)
341B Umieszczenie na stosie stałej (A0...A4)
342D Zapamiętanie w obszarze pamięci (C0...C5)
343C Zamiana (01)
3449 Generator szeregów (86,88 i 8C)
346A Wartość bezwzględna (2A)
346E Minus jednoargumentowy (1B)
3492 Signum (29)
34A5 IN (2C)
34AC PEEK (2B)
34B3 USR liczba (2D)
34BC USR łańcuch (19)
34E9 Test na zero
34F9 Większe od zera (37)
3501 NOT (30)
3506 Mniejsze od zera (36)
350B Zero lub jeden
351B OR (07)
3524 Liczba AND liczba (08)
352D Łańcuch AND liczba (10)
353B Porównania (09...0E, 11...16)
359C Łączenie łańcuchów (17)
35BF STK-PNTRS
35C9 CHR$ (2F)
35DE VAL i VAL$ (1D,18)
361F STR$ (2E)
3645 Odczyt danych (1A)
3669 CODE (1C)
3674 LEN (1E)
367A Zmniejszenie o 1 licznika (35)
3686 Skok (33)
368F Skok przy prawdzie (00)
369B Zakończenie obliczeń (38)
36A0 Modulo (32)
36AF INT (27)
36C4 EXP (26)
3713 Logarytm naturalny (25)
3783 Redukcja argumentu (39)
37AA Kosinus (20)
37B5 Sinus (1F)
37DA Tangens (21)
37E2 Arcus tangens (24)
3833 Arcus sinus (22)
3843 Arcus kosinus (23)
384A Pierwiastek kwadratowy (28)
3851 Potęgowanie (06)
386E obszar zarezerwowany
3D00 Matryce znaków
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.