Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Kalkulator zmiennoprzecinkowy

TABLICA STAŁYCH

Ta pierwsza tablica zawiera pięć użytecznych i często potrzebnych liczb: zero, jeden, połowę, połowę π oraz dziesięć. Liczby są zapisane w postaci upakowanej, która zostaje rozpakowana przez procedurę UMIESZCZANIA NA STOSIE LITERAŁÓW, zobacz poniżej, aby otrzymać pożądaną postać zmiennoprzecinkową.

         dane: stała      po rozpakowaniu:
                     wykładnik mantysa (szesnastkowo)

32C5 stk-zero   DEFB +00        zero 00 00 00 00 00
         DEFB +B0
         DEFB +00

32C8 stk-one   DEFB +40        jeden 00 00 01 00 00
         DEFB +B0
         DEFB +00
         DEFB +01

32CC stk-half   DEFB +30        pół 80 00 00 00 00
         DEFB +00

32CE stk-pi/2   DEFB +F1        połowa pi 81 49 0F DA A2
         DEFB +49
         DEFB +0F
         DEFB +DA
         DEFB +A2

32D3 stk-ten   DEFB +40        dziesięć 00 00 0A 00 00
         DEFB +B0
         DEFB +00
         DEFB +0A

TABLICA ADRESÓW

Ta druga tablica jest tablicą adresową sześćdziesięciu sześciu procedur operacyjnych kalkulatora. Przesunięcia używane do indeksowania tablicy są wyprowadzane albo z kodów operacyjnych w SKANOWANIU, zobacz na 2734, itp., albo z literałów następujących po instrukcji RST 0028.

   indeks etykieta  adres    indeks etykieta adres
32D7 00   jump-true 8F   3319 21   tan    DA
            36               37
32D9 01   exchange  3C   331B 22   asn    33
            34               38
32DB 02   delete   A1   331D 23   acs    43
            33               38
32DD 03   subtract  0F   331F 24   atn    E2
            30               37
32DF 04   multiply  CA   3321 25   ln    13
            30               37
32E1 05   division  AF   3323 26   exp    C4
            31               36
32E3 06   to-power  51   3325 27   int    AF
            38               36
32E5 07   or     1B   3327 28   sqr    4A
            35               38
32E7 08   no-&-no  24   3329 29   sgn    92
            35               34
32E9 09   no-l-eql  3B   332B 2A   abs    6A
            35               34
32EB 0A   no-gr-eq  3B   332D 2B   peek   AC
            35               34
32ED 0B   nos-neql  3B   332F 2C   in    A5
            35               34
32EF 0C   no-grtr  3B   3331 2D   usr-no  B3
            35               34
32F1 0D   no-less  3B   3333 2E   str$   1F
            35               36
32F3 0E   nos-eql  3B   3335 2F   chr$   C9
            35               35
32F5 0F   addition  14   3337 30   not    01
            30               35
32F7 10   str-&-no  2D   3339 31   duplicate C0
            35               33
32F9 11   str-l-eql 3B   333B 32   n-mod-m  A0
            35               36
32FB 12   str-gr-eq 3B   333D 33   jump   86
            35               36
32FD 13   strs-neql 3B   333F 34   stk-data C6
            35               33
32FF 14   str-grtr  3B   3341 35   dec-jr-nz 7A
            35               36
3301 15   str-less  3B   3343 36   less-0  06
            35               35
3303 16   strs-eql  3B   3345 37   greater-0 F9
            35               34
3305 17   strs-add  9C   3347 38   end-calc 9B
            35               36
3307 18   val$    DE   3349 39   get-argt 83
            35               37
3309 19   usr-$   BC   334B 3A   truncate 14
            34               32
330B 1A   read-in  45   334D 3B   fp-calc-2 A2
            36               33
330D 1B   negate   6E   334F 3C   e-to-fp  4F
            34               2D
330F 1C   code    69   3351 3D   re-stack 97
            36               32
3311 1D   val    DE   3353 3E   series-06 49
            45               34
3313 1E   len    74   3355 3F   stk-zero 1B
            36               34
3315 1F   sin    B5   3357 40   st-mem-0 2D
            37               34
3317 20   cos    AA   3359 41   get-mem-0 0F
            37               34

Uwaga: ostatnie cztery procedury są wielofunkcyjne i wejście do nich następuje z parametrem będącym kopią pięciu bitów od prawej strony pierwotnego literału. Pełny zestaw jest następujący:

Przesunięcie 3E: series-06, series-08 i series-0C                 ; literały 86,88 i 8C.
Przesunięcie 3F: stk-zero, stk-one, stk-half, stk-pi/2 i stk-ten          ; literały od A0 do A4.
Przesunięcie 40: st-mem-0, st-mem-1, st-mem-2, st-mem-3, st-mem-4 i st-mem-5    ; literały od C0 do C5.
Przesunięcie 41: get-mem-0, get-mem-1, get-mem-2, get-mem-3, get-mem-4 i get-mem-5 ; literały od E0 do E5.

PROCEDURA 'OBLICZANIA'

Ta procedura jest wykorzystywana do wykonywania obliczeń zmiennoprzecinkowych. Można je traktować jako trzy typy:

i.   Operacje dwuargumentowe, np. dodawanie, gdzie dwie liczby w postaci zmiennoprzecinkowej są dodawane razem w celu otrzymania jednej 'ostatniej wartości'.

ii.  Operacje jednoargumentowe, np. sin, gdzie 'ostatnia wartość' jest wymieniana z wynikiem odpowiedniej funkcji..

iii. Operacje manipulacyjne, np. st-mem-0, gdzie 'ostatnia wartość' jest kopiowana do pierwszych pięciu bajtów w obszarze pamięci kalkulatora.

Operacje do wykonania są określane jako ciąg bajtów danych, literałów, które następują po instrukcji RST 0028 wywołującej tę procedurę. Ostatnim literałem na liście jest zawsze '38', który prowadzi do zakończenia całej operacji.

W przypadku konieczności wykonania pojedynczej operacji, jej przesunięcie można przekazać do procedury CALCULATOR w rejestrze B, a '3B' do procedury SINGLE CALCULATION.

Jest możliwe również rekursywne wywoływanie tej procedury, tj. z niej samej, a w takim przypadku można korzystać ze zmiennej systemowej BREG w charakterze licznika, który kontroluje ilość wykonywanych operacji przed powrotem.

Pierwsza część tej procedury jest skomplikowana, lecz głównie wykonuje ona dwa zadania ustawiania rejestrów, aby zawierały pożądane wartości, oraz tworzenia przesunięcia wraz z możliwym parametrem z przetwarzanego w danej chwili literału.

Przesunięcie jest wykorzystywane do indeksowania tablicy adresów kalkulatora, zobacz powyżej, w celu znalezienia adresu pożądanej procedury.

Parametr jest wykorzystywany przy odwoływaniu się do procedur wielofunkcyjnych.

Uwaga: Liczba zmiennoprzecinkowa może w rzeczywistości być zbiorem parametrów łańcuchowych.

335B CALCULATE  CALL 35BF,STK-PNTRS   Załóż operację jednoargumentową i dlatego ustaw HL na wskazywanie początku
                      "ostatniej wartości" na stosie kalkulatora, a DE na adres o jeden więcej od
                      od końca tej liczby zmiennoprzecinkowej (STKEND).
335E GEN-ENT-1  LD  A,B         Albo przekaż indeks pojedynczej operacji tymczasowo
         LD  (BREG),A      do BREG, albo przy rekurencyjnym użyciu tej procedury przekaż parametr
                      do BREG, który ma być użyty jako licznik.
3362 GEN-ENT-2  EXX            Adres powrotny z procedury zostaje umieszczony w H'L'. Zachowuje to
         EX  (SP),HL       wskaźnik do pierwszego literału. Wejście do kalkulatora poprzez GEN-ENT-2
                      używane jest zawsze, gdy BREG ma jest licznikiem i nie wolno go zmieniać.
3365 RE-ENTRY   LD  (STKEND),DE     Teraz w pętli zostaną przetworzone po kolei wszystkie literały na liście,
                      która występuje po wywołaniu tego polecenia;
                      zatem najpierw zawsze ustaw STKEND.
         EXX            Przejdź do zapasowych rejestrów
         LD  A,(HL)       i pobierz literał dla tego obiegu pętli.
         INC  HL         Ustaw H'L' na kolejny literał.
336C SCAN-ENT   PUSH HL         Wskaźnik ten zostaje na krótko zapisany na stosie maszynowym. SCAN-ENT
                      jest używane przez procedurę SINGLE CALCULATION do znalezienia potrzebnej
                      procedury.
         AND  A          Testuj rejestr A.
         JP  P,3380,FIRST-3D   Oddziel proste literały od literałów wielozadaniowych.
                      Skocz z literałami 00 - 3D.
         LD  D,A         Zapamiętaj literał w D.
         AND  +60         Kontynuuj tylko z bitami 5 i 6.
         RRCA           Cztery przesuwy w lewo robi je
         RRCA           teraz bitami 1 i 2.
         RRCA
         RRCA
         ADD  A,+7C        Potrzebnymi indeksami są 3E-41,
         LD  L,A         a L będzie teraz przechowywało podwojony indeks.
         LD  A,D         Teraz utwórz parametr z bitów
         AND  +1F         0,1,2,3 & 4 literału; trzymaj parametr w A.
         JR  338E,ENT-TABLE   Skocz naprzód, aby znaleźć adres wymaganej procedury.
3380 FIRST-3D   CP  +18         Skocz naprzód przy wykonywaniu operacji jednoargumentowej.
         EXX            Wszystkie procedury dwuargumentowe wymagają, aby
         LD  BC,+FFFB      HL wskazywało na pierwszy czynnik, a DE na drugi
         LD  D,H         ('ostatnia wartość') w takiej kolejności, jak występują
         LD  E,L         na stosie kalkulatora.
         ADD  HL,BC
         EXX
338C DOUBLE-A   RLCA           Ponieważ każda pozycja w tablicy
         LD  L,A         adresów zajmuje dwa bajty, to utworzony indeks zostaje podwojony.
338E ENT-TABLE  LD  DE,+32D7      Adres początku tej tablicy.
         LD  H,+00        Adres pożądanego elementu tablicy jest tworzony w HL;
         ADD  HL,DE        a pożądany adres procedury zostaje załadowany do DE.
         LD  E,(HL)
         INC  HL
         LD  D,(HL)
         LD  HL,+3365      Adres punktu ponownego wejścia 3365
         EX  (SP),HL       zostaje umieszczony na stosie maszynowym
         PUSH DE         pod adresem procedury.
         EXX            Powróć do głównego zestawu rejestrów.
         LD  BC,(STKEND-hi)   Bieżąca wartość BREG jest umieszczana w rejestrze B,
                      zwracając w ten sposób indeks pojedynczej operacji.
                      (Zobacz na operacje porównań pod adresem 353B).

PROCEDURA 'USUNIĘCIA ZE STOSU'

(Indeks 02: 'delete)

Procedura ta zawiera jedynie pojedynczą instrukcję RET pod adresem 33A1 powyżej. Literał '02' w tej procedurze traktowanej jako operacja dwuargumentowa, którą należy wywołać z pierwszą liczbą adresowaną przez parę rejestrów HL, a drugą liczba adresowaną przez parę rejestrów DE i wynik adresowany ponownie przez parę rejestrów HL.

Stąd pojedyncza instrukcja RET prowadzi do potraktowania pierwszej liczby jako wynikowej 'ostatniej wartości', a drugiej wartości do potraktowania jako usuniętej. Oczywiście liczba ta nie została usunięta z pamięci, lecz pozostaje nieaktywna i zostanie prawdopodobnie wkrótce nadpisana.

33A1 delete    RET            Skok pośredni do pożądanej procedury.

PROCEDURA 'OPERACJI POJEDYNCZEJ'

(Indeks 3B:  'fp-calc-2')

Procedura ta jest wywoływana tylko ze SCANNING pod adresem 2757 szesnastkowo i używa się jej do wykonania pojedynczej operacji arytmetycznej. Indeks określający rodzaj operacji do wykonania jest dostarczany kalkulatorowi w rejestrze B  i dalej przekazywany do zmiennej systemowej BREG.

Efektem wykonania tej procedury jest głównie wykonanie skoku do odpowiedniej procedury w celu wykonania pojedynczej operacji.

33A2 fp-calc-2  POP  AF         Usuń adres ponownego wejścia.
         LD  A,(BREG)      Przenieś indeks do A.
         EXX            Wybierz alternatywny zestaw rejestrów.
         JR  336C,SCAN-ENT    Skocz wstecz, aby znaleźć pożądany adres;
                      umieść na stosie adres ponownego wejścia i skocz do procedury wykonującej operację.

PROCEDURA 'TESTU NA 5-BAJTÓW'

Ta procedura sprawdza, czy w pamięci znajduje się wystarczające miejsce na kolejną liczbę zmiennoprzecinkową, która ma zostać umieszczona na stosie kalkulatora.

33A9 TEST-5-SP  PUSH DE         Zapamiętaj chwilowo DE
         PUSH HL         i HL.
         LD  BC,+0005      Test będzie na pięć bajtów.
         CALL 1F05,TEST-ROOM   Wykonaj test.
         POP  HL         Odtwórz HL
         POP  DE         i DE.
         RET            Zrobione.

PROCEDURA 'UMIESZCZENIA LICZBY NA STOSIE'

Procedura ta jest wywoływana przez BEEP i dwukrotnie przez SCANNING, aby skopiować STKEND do DE, umieścić liczbę zmiennoprzecinkową na stosie kalkulatora oraz zresetować STKEND z DE. Do wykonania faktycznego umieszczenia procedura wywołuje MOVE-FP.

33B4 STACK-NUM  LD  DE,(STKEND)     Skopiuj STKEND do DE jako adres przeznaczenia.
         CALL 33C0,MOVE-FP    Przemieść liczbę.
         LD  (STKEND),DE     Odtwórz STKEND z DE.
         RET            Zrobione.

PROCEDURA 'PRZENIESIENIA LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWEJ'

(Indeks 31: 'duplicate')

Procedura przenosi liczbę zmiennoprzecinkową na szczyt stosu kalkulatora (3 przypadki) oraz ze szczytu stosu do obszaru pamięci kalkulatora (1 przypadek). Jest również wywoływana przez kalkulator, gdy po prostu tworzy duplikat liczby na szczycie stosu kalkulatora jako 'ostatnią wartość', powiększając w ten sposób ten stos o pięć bajtów.

33C0 MOVE-FP   CALL 33A9,TEST-5-SP   Sprawdzanie dostępności miejsca.
         LDIR           Przesuń te pięć bajtów.
         RET            Zrobione.

PROCEDURA 'UMIESZCZENIA NA STOSIE LITERAŁÓW'

(Indeks 34: 'stk-data')

Ta procedura umieszcza na stosie kalkulatora, jako 'ostatnią wartość', liczbę zmiennoprzecinkową dostarczoną do niej jako literały 2, 3, 4 lub 5.

Jeśli zostanie wywołana przy pomocy indeksu '34', to literały te następują za '34' na liście literałów; przy wywołaniu przez GENERATOR CIĄGÓW, zobacz niżej, literały są dostarczane przez podprocedurę wywołaną dla ciągów do wygenerowania, a kiedy zostanie wywołana przez POMINIĘCIE STAŁYCH lub UMIESZCZENIE NA STOSIE STAŁEJ, to literały zostaną pobrane z tablicy stałych kalkulatora (32C5-32D6).

W każdym przypadku pierwszy z dostarczonych literałów jest dzielony przez 40 szesnastkowo, a wynik całkowity plus 1 określa, czy ze źródła zostanie pobrane 1, 2, 3 lub 4 dalsze literały w celu utworzenia mantysy liczby. Niewypełnione bajty z 5 bajtów, które mają utworzyć liczbę zmiennoprzecinkową, zostają ustawione na 0. Pierwszy literał jest również używany do określenia cechy, po zredukowaniu przez modulo 40 szesnastkowo, o ile reszta nie jest równa zero, w którym to przypadku użyty zostaje drugi literał w takiej postaci, w jakiej jest, bez redukowania modulo 40 szesnastkowo. W pozostałych przypadkach do literału jest dodawane 50 szesnastkowo, co daje rozszerzony bajt cechy, e (prawdziwa cecha e' plus 80 szesnastkowo). Reszta z tych 5 bajtów zostaje umieszczona na stosie łącznie z zerami i procedura kończy działanie.

33C6 STK-DATA   LD  H,D         Ta procedura dokonuje operacji manipulacyjnych dodawania 'ostatniej wartości'
         LD  L,E         do stosu kalkulatora; stąd HL jest ustawiany na adres o 1 większy niż
                      koniec bieżącej 'ostatniej wartości', co w efekcie powoduje wskazanie wyniku.
33C8 STK-CONST  CALL 33A9,TEST-5-SP   Teraz sprawdź, czy rzeczywiście jest miejsce.
         EXX            Przełącz na rejestry zapasowe
         PUSH HL         i umieść na stosie wskaźnik następnego literału.
         EXX
         EX  (SP),HL       Wymień ze sobą wskaźnik wyniku ze wskaźnikiem następnego literału.
         PUSH BC         Na krótko zachowaj BC.
         LD  A,(HL)       Umieść pierwszy literał w A
         AND  +C0         i podziel go przez 40 szesnastkowo, aby otrzymać
         RLCA           wartości całkowite 0, 1, 2 lub 3.
         RLCA
         LD  C,A         Część całkowita jest przenoszona do C
         INC  C          i zwiększana o 1, dając w wyniku 1, 2, 3 lub 4 jako liczbę
                      potrzebnych literałów.
         LD  A,(HL)       Literał zostaje ponownie pobrany,
         AND  +3F         zredukowany przez modulo 40 szesnastkowo i pominięty,
         JR  NZ,33DE,FORM-EXP  jeśli reszta jest równa zero;
         INC  HL         w którym to przypadku zostanie pobrany następny literał
         LD  A,(HL)       i użyty bez redukowania.
33DE FORM-EXP   ADD  A,+50        Zostaje utworzona cecha, e, przez dodanie 50 szesnastkowo
         LD  (DE),A       i umieszczenie jej na stosie kalkulatora jako pierwszy
                      z pięciu bajtów wyniku.
         LD  A,+05        Liczba literałów określona przez
         SUB  C          C zostaje pobrana ze źródła
         INC  HL         i umieszczona w bajtach wyniku.
         INC  DE
         LD  B,+00
         LDIR
         POP  BC         Przywróć BC.
         EX  (SP),HL       Zwróć wskaźnik wyniku do HL,
         EXX            a wskaźnik następnego literału do jego zwykłego miejsca
         POP  HL         w H'L'.
         EXX
         LD  B,A         Liczba bajtów zerowych, które będą potrzebne na tym etapie,
         XOR  A          jest otrzymywana jako 5 - C - 1;
33F1 STK-ZEROS  DEC  B          5-C-1; a bajty te są dodawane do wyniku, aby utworzyć
         RET  Z          potrzebne pięć bajtów liczby zmiennoprzecinkowej.
         LD  (DE),A
         INC  DE
         JR  33F1,STK-ZEROS

PROCEDURA 'POMINIĘCIA STAŁYCH'

Do procedury tej wchodzi się z parą rejestrów HL przechowującą adres bazowy tablicy stałych kalkulatora i z rejestrem A zawierającym parametr określający, która z pięciu stałych jest potrzebna.

Procedura wykonuje puste operacje ładowania pięciu bajtów każdej z niepożądanych stałych do adresów 0000, 0001, 0002, 0003 i 0004 na początku obszaru ROM aż do osiągnięcia zadanej stałej.

Powrót następuje z parą rejestrów HL zawierającą adres bazowy pożądanej stałej wewnątrz tablicy stałych.

33F7 SKIP-CONS  AND  A          Procedura kończy działanie, jeśli
33F8 SKIP-NEXT  RET  Z          parametrem jest zero lub
                      zostanie osiągnięta pożądana stała.
         PUSH AF         Zapamiętaj parametr.
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźnik wyniku.
         LD  DE,+0000      Pusty adres.
         CALL 33C8,STK-CONST   Wykonaj ładowanie na niby rozwiniętej stałej.
         POP  DE         Odtwórz wskaźnik wyniku.
         POP  AF         Odtwórz parametr.
         DEC  A          Zlicz obiegi pętli.
         JR  33F8,SKIP-NEXT   Wróć do rozpatrzenia wartości licznika.

PROCEDURA 'POZYCJA W PAMIĘCI'

Ta procedura znajduje adres bazowy każdej grupy pięciu bajtów w obszarze pamięci kalkulatora, do której lub z której zostanie przesłana liczba zmiennoprzecinkowa z lub na stos kalkulatora. Wykonuje to dodając pięć razy dostarczony parametr do adresu bazowego obszaru przechowywanego w parze rejestrów HL.

Zwróć uwagę, że przy obsłudze zmiennej sterującej pętli FOR-NEXT wskaźniki zostają tak zmienione, że zmienna jest traktowana jakby była obszarem pamięci kalkulatora (zobacz pod adres 1D20).

3406 LOC-MEM   LD  C,A         Skopiuj parametr do C.
         RLCA           Podwój parametr.
         RLCA           Podwój wynik.
         ADD  A,C         Dodaj wartość parametru, aby otrzymać
                      pięciokrotność pierwotnej wartości.
         LD  C,A         Wynik jest potrzebny w parze rejestrów BC.
         LD  B,+00
         ADD  HL,BC        Utwórz adres bazowy.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'POBRANIA Z OBSZARU PAMIĘCI'

(Indeksy E0 do E5: 'get-mem-0' do 'get-mem-5')

Procedura jest wywoływana z literałami E0 do E5, a parametr pobrany z tych literałów znajduje się w rejestrze A. Procedura wywołuje POZYCJĘ W PAMIĘCI, aby umieścić pożądany adres źródłowy w parze rejestrów HL oraz PRZENIESIENIE LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWEJ, aby przenieść powiązane pięć bajtów z obszaru pamięci kalkulatora na szczyt stosu kalkulatora, gdzie utworzą 'ostatnią wartość'.

340F get-mem-0  PUSH DE         Zachowaj wskaźnik wyniku.
   etc.     LD  HL,(MEM)      Pobierz wskaźnik bieżącego obszaru pamięci (zobacz wyżej).
         CALL 3406,LOC-MEM    Znajdowany jest adres bazowy.
         CALL 33C0,MOVE-FP    Przesłane zostaje pięć bajtów.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik wyniku.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'UMIESZCZENIA NA STOSIE STAŁEJ'

(Indeksy A0 do A4: 'stk-zero','stk-one','stk-half','stk-pi/2' i 'stk-ten')

Procedura używa POMINIĘCIA STAŁYCH do znalezienia adresu bazowego pożądanej stałej w tablicy stałych kalkulatora, a następnie wywołuje UMIESZCZENIE NA STOSIE LITERAŁÓW, aby uczynić rozwiniętą postać stałej 'ostatnią wartością' na stosie kalkulatora.

341B stk-zero   LD  H,D         Umieść w HL wskaźnik wyniku.
         LD  L,E
         EXX            Przejdź do zapasowego zestawu rejestrów
         PUSH HL         i zachowaj wskaźnik następnego literału.
         LD  HL,+32C5      Adres bazowy tablicy stałych kalkulatora.
         EXX            Wróć do głównego zestawu rejestrów.
         CALL 33F7,SKIP-CONS   Znajdź pożądany adres bazowy.
         CALL 33C8,STK-CONST   Rozwiń stała.
         EXX
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik następnego literału.
         EXX
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'ZAPAMIĘTANIA W OBSZARZE PAMIĘCI'

(Indeksy C0 do C5: 'st-mem-0' do 'st-mem-5')

Tę procedurę wywołuje się używając literałów C0 to C5 z parametrem odczytanym z nich i przechowywanym w rejestrze A. Procedura jest bardzo podobna do POBRANIA Z PAMIĘCI, jednak wskaźniki źródła i przeznaczenia są zamienione.

342D st-mem-0   PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik wyniku.
   etc.     EX  DE,HL        Chwilowo źródło do DE.
         LD  HL,(MEM)      Pobierz wskaźnik do bieżącego obszaru pamięci.
         CALL 3406,LOC-MEM    Znajdź adres bazowy.
         EX  DE,HL        Zamień ze sobą wskaźniki źródła i przeznaczenia.
         CALL 33C0,MOVE-FP    Przemieść pięć bajtów.
         EX  DE,HL        'Ostatnia wartość' +5, tj. STKEND do DE.
         POP  HL         Wynik do HL.
         RET            Skończone.

Zwróć uwagę, że wskaźniki HL i DE pozostają bez zmian, wskazując odpowiednio na STKEND-5 i STKEND, zatem 'ostatnia wartość' pozostaje na stosie kalkulatora. Jeśli będzie konieczne, można ją usunąć za pomocą 'delete'.

PROCEDURA 'ZAMIANY'

(Indeks 01: 'exchange')

Ta dwuargumentowa operacja 'wymienia' ze sobą pierwszą liczbę i drugą liczbę, tj. dwie liczby na szczycie stosu kalkulatora zostają zamienione miejscami.

343C EXCHANGE   LD  B,+05        Należy operować na pięciu bajtach.
343E SWAP-BYTE  LD  A,(DE)       Każdy bajt pierwszej liczby.
         LD  C,(HL)       Każdy bajt drugiej liczby.
         EX  DE,HL        Zamień miejscami wskaźniki źródła i przeznaczenia.
         LD  (DE),A       Teraz bajt pierwszej liczby zostaje umieszczony w bajcie drugiej.
         LD  (HL),C       Bajt drugiej liczby trafia do bajtu pierwszej.
         INC  HL         Wskaźniki są przesuwane na następne pary bajtów.
         INC  DE
         DJNZ 343E,SWAP-BYTE   Zamień miejscami pięć bajtów.
         EX  DE,HL        Odtwórz poprawny stan wskaźników, ponieważ 5 jest nieparzyste.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'GENERATORA SZEREGÓW'

(Indeksy 86,88 i 8C: 'series-06','series-08' i 'series-0C')

Ta ważna procedura generuje szeregi wielomianów Czebyszewa, które wykorzystuje się do przybliżania wartości funkcji SIN, ATN, LN i EXP, a stąd do wyliczania innych funkcji arytmetycznych, które zależą od nich (COS, TAN, ASN, ACS, ** i SQR).

Wielomiany są tworzone, dla n=1,2,..., za pomocą wyrażenia rekurencyjnego:

Tn+1(z) = 2zTn(z) - Tn-1(z), gdzie Tn(z) jest n-tym wielomianem Czebyszewa w z.

W rzeczywistości szereg ten generuje:

T0, 2T1, 2T2,.... ,2Tn-1, gdzie n wynosi 6 dla SIN, 8 dla EXP i 12 dla LN oraz ATN.

Współczynniki potęg z w tych wielomianach można znaleźć w Podręczniku Funkcji Matematycznych, napisanym przez M. Abramowitza i I.A. Steguna (Dover 1965), na stronie 795.

Programy w języku BASIC pokazujące obliczanie każdej z tych funkcji są tutaj podane w Załączniku.

Mówiąc prosto, procedura ta jest wywoływana z 'ostatnią wartością' na stosie kalkulatora, powiedzmy Z, będącą liczbą odnoszącą się do argumentu, powiedzmy X, gdy zadanie polega przykładowo na obliczeniu SIN X. Wywołująca procedura również dostarcza listę stałych, które będą potrzebne (sześć stałych dla SIN). GENERATOR SZEREGÓW następnie przetwarza swoje dane i zwraca do wywołującej go procedury 'ostatnią wartość', która jest w prostej zależności do pożądanej funkcji, na przykład SIN X.

Można uważać, że procedura składa się z czterech głównych części:

   i. Ustawienie licznika pętli:

Procedura wywołująca przekazuje informację o liczbie argumentów w rejestrze A, który ma pełnić rolę licznika. Następuje ponowne wywołanie kalkulatora pod adresem GEN-ENT-1, gdzie zostaje ustawiony licznik.

3449 series-06  LD  B,A         Przenieś parametr do B.
   etc.     CALL 335E,GEN-ENT-1   W zasadzie jest to instrukcja RST 0028, lecz z ustawieniem licznika 

  ii. Obsługa 'ostatniej wartości', Z:

Pętla generatora wymaga, aby 2*Z zostało umieszczone w mem-0, zero w mem-2, a 'ostatnia wartość' wyzerowana.

                      stos kalkulatora
         DEFB +31,duplicate    Z,Z
         DEFB +0F,addition    2*Z
         DEFB +C0,st-mem-0    2*Z mem-0 zawiera 2*Z
         DEFB +02,delete     -


         DEFB +A0,stk-zero    0
         DEFB +C2,st-mem-2    0 mem-2 zawiera 0

 iii. Pętla główna:

Szereg jest tworzony w pętli przy wykorzystywaniu BREG jako licznika; stałe w wywołującej procedurze są kolejno umieszczane na stosie przez wywołanie STK-DATA; ponowne wejście do kalkulatora wykonywane jest w punkcie GEN-ENT-2, aby nie zaburzyć wartości BREG, a szereg przyjmuje następująca postać:

B(R) = 2*Z*B(R-1) - B(R-2) + A(R), dla R = 1,2,...,N, gdzie A(1), A(2),..., A(N) są stałymi dostarczonymi przez wywołującą procedurę (SIN, ATN, LN i EXP),  a B(0) = 0 = B(-1).

Obieg pętli o numerze(R+1) rozpoczyna się z B(R) na stosie i z 2*Z, B(R-2) i B(R-1) odpowiednio w mem-0, mem-1 i mem-2.

3453 G-LOOP    DEFB +31,duplicate    B(R),B(R)
         DEFB +E0,get-mem-0    B(R),B(R),2*Z
         DEFB +04,multiply    B(R),2*B(R)*Z
         DEFB +E2,get-mem-2    B(R),2*B(R)*Z,B(R-1)
         DEFB +C1,st-mem-1    mem-1 zawiera B(R-1)
DEFB +38,end-calc DEFB +03,subtract    B(R),2*B(R)*Z-B(R-1)

Na stosie kalkulatora umieszczana jest kolejna stała.

         CALL 33C6,STK-DATA    B(R),2*B(R)*Z-B(R-1),A(R+1)

Kalkulator jest wywoływany bez niszczenia BREG.

         CALL 3362,GEN-ENT-2
         DEFB +0F,addition    B(R),2*B(R)*Z-B(R-1)+A(R+1)
         DEFB +01,exchange    2*B(R)*Z-B(R-1)+A(R+1),B(R)
         DEFB +C2,st-mem-2    mem-2 zawiera B(R)
         DEFB +02,delete     2*B(R)*Z-B(R-1)+A(R!1) = (R!1)
         DEFB +35,dec-jr-nz    B(R+1)
         DEFB +EE, do 3453,G-LOOP

iv. Odjęcie B(N-2):

Powyższa pętla zostawia B(N) na stosie, a pożądany wynik jest otrzymywany przez B(N) - B(N-2).

         DEFB +E1,get-mem-1    B(N),B(N-2)
         DEFB +03,subtract    B(N)-B(N-2)
         DEFB +38,end-calc
         RET            Skończone.

FUNKCJA 'WARTOŚCI BEZWZGLĘDNEJ'

(Indeks 2A: 'abs')

Procedura ta wykonuje swoją operację jednoargumentową przez wyzerowanie bitu znakowego liczby zmiennoprzecinkowej.

'Małe liczby całkowite' muszą być traktowane oddzielnie. Większość pracy jest współdzielona z operacją 'minusa jednoargumentowego'.

346A abs     LD  B,+FF        B jest ustawiane na FF szesnastkowo.
         JR  3474,NEG-TEST    Skok do procedury 'minusa jednoargumentowego'.

OPERACJA 'MINUSA JEDNOARGUMENTOWEGO'

(Indeks 1B: 'negate')

Procedura wykonuje swoją operację jednoargumentową przez zmianę znaku 'ostatniej wartości' na stosie kalkulatora.

Zero jest po prostu zwracane bez zmian. Pełne, pięciobajtowe liczby zmiennoprzecinkowe mają modyfikowany bit znaku tak, iż w efekcie zostaje on zresetowany (dla 'abs') lub zmieniony (dla 'negate'). 'Małe liczby całkowite' mają zerowany bit znaku (dla 'abs') lub negowany (dla 'negate').

346E NEGATE    CALL 34E9,TEST-ZERO   Jeśli liczba jest zerem, to procedura pozostawia je bez zmian.
         RET  C
         LD  B,+00        B jest ustawiane na +00 szesnastkowo dla'negate'.
'ABS' wchodzi tutaj.
3474 NEG-TEST   LD  A,(HL)       Jeśli pierwszy bajt jest zerem, to
         AND  A          wykonywany jest skok do obsługi 'małych liczb całkowitych'.
         INC  HL         Wskaż drugi bajt.
         LD  A,B         +FF dla 'abs', +00 dla 'negate' do A.
         AND  +80         Teraz +80 dla 'abs', +00 dla 'negate'.
         OR  (HL)        To ustawia 7 w A dla 'abs', lecz nic nie zmienia dla 'negate'.
         RLA            Teraz bit 7 jest zmieniany, prowadząc do
         CCF            wyzerowania bitu 7 bajtu 2 dla 'abs'
         RRA            lub prostej negacji dla 'negate'.
         LD  (HL),A       Nowy bajt 2 trafia do liczby.
         DEC  HL         HL wskazuje ponownie pierwszy bajt.
         RET            Skończone.

W przypadku liczb całkowitych wykonywana jest podobna operacja na bajcie znakowym.

3483 INT-CASE   PUSH DE         Zachowaj STKEND z DE.
         PUSH HL         Zachowaj wskaźnik liczby z HL.
         CALL 2D7F,INT-FETCH   Pobierz znak do C, liczbę do DE.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik do liczby w HL.
         LD  A,B         +FF dla 'abs', +00 dla 'negate' do A.
         OR  C          Teraz +FF dla 'abs', bez zmiany dla 'negate'
         CPL            Teraz +00 dla 'abs' lub zanegowany bajt dla 'negate'.
         LD  C,A         Umieszczamy go w C.
         CALL 2D8E,INT-STORE   Zapisz wynik na stosie.
         POP  DE         Przywróć STKEND w DE.
         RET

FUNKCJA 'SIGNUM'

(Indeks 29: 'sgn')

Ta procedura obsługuje funkcję SGN X i dlatego zwraca w 'ostatniej wartości' 1, jeśli X jest dodatnie, 0, jeśli X jest zerem i -1, jeśli X jest ujemne.

3492 sgn     CALL 34E9,TEST-ZERO   Jeśli liczba X jest zerem, to po prostu wróć
         RET  C          z zerem jako 'ostatnią wartością'.
         PUSH DE         Zachowaj wskaźnik do STKEND.
         LD  DE,+0001      W DE umieść 1.
         INC  HL         Wskaż drugi bajt liczby X.
         RL  (HL)        Wprowadź bit 7 do znacznika przeniesienia.
         DEC  HL         Wskaż ponownie przeznaczenie.
         SBC  A,A         Ustaw C na zero dla X dodatniego,
         LD  C,A         FF szesnastkowo dla X ujemnego.
         CALL 2D8E,INT-STORE   Umieść na stosie odpowiednio 1 lub -1.
         POP  DE         Odtwórz wskaźnik do STKEND.
         RET            Skończone.

FUNKCJA 'IN'

(Indeks 2C: 'in')

Procedura obsługuje funkcję IN X. Na poziomie procesora odczytuje stan portu X, ładując BC wartością X i wykonując instrukcję maszynową IN A,(C).

34A5 in      CALL 1E99,FIND-INT2   'Ostatnia wartość', X, jest kompresowana do BC.
         IN  A,(C)        Pobierana jest zawartość portu X.
         JR  34B0,IN-PK-STK   Skocz w celu umieszczenia wyniku na stosie.

FUNKCJA 'PEEK'

(Indeks 2B: 'peek')

Procedura obsługuje funkcję PEEK X. 'Ostatnia wartość' zostaje pobrana ze stosu przez wywołanie FIND-INT2 i zastąpienie jej zawartością komórki pamięci o tym adresie.

34AC peek     CALL 1E99,FIND-INT2   Pobierz 'ostatnią wartość' zaokrągloną
                      do najbliższej liczby całkowitej; sprawdź jej zakres
                      i zwróć ją w parze rejestrów BC.
         LD  A,(BC)       Pobierz bajt z tego adresu.
34B0 IN-PK-STK  JP  2D28,STACK-A    Wyjdź przez skok do STACK-A.

FUNKCJA 'USR'

(Indeks 2D: 'usr-no')

Procedura ta ('USR liczba' w odróżnieniu od 'USR łańcuch') obsługuje funkcję USR X, gdzie X jest liczbą. Wartość X zostaje pobrana do BC, adres powrotny jest umieszczany na stosie i następuje wywołanie procedury w kodzie maszynowym pod adresem X.

34B3 usr-no    CALL 1E99,FIND-INT2   Pobierz 'ostatnią wartość' zaokrągloną
                      do najbliższej liczby całkowitej; sprawdź jej zakres
                      i zwróć ją w parze rejestrów BC.
         LD  HL,+2D2B      Ustaw adres powrotu na procedurę STACK-BC.
         PUSH HL
         PUSH BC         Wykonaj skok pośredni pod pożądany adres.
         RET

Uwaga: Interesujące jest, że para rejestrów IY zostaje ponownie zainicjowana przy wykonaniu powrotu do STACK-BC, lecz ważne rejestry H'L', które przechowują wskaźnik do następnego literału, nie zostają odtworzone w przypadku zakłócenia ich zawartości. Aby powrót do BASIC'a się powiódł, przy wyjściu z kodu maszynowego użytkownika H'L' musi zawierać wewnątrz procedury SCANNING adres instrukcji 'end-calc', 2758 szesnastkowo (10072 dziesiętnie).

FUNKCJA 'USR-STRING'

(Indeks 19: 'usr-$')

Ta procedura obsługuje funkcję USR X$, gdzie X$ jest łańcuchem znakowym. Procedura zwraca w BC adres wzoru bitowego grafiki zdefiniowanej przez użytkownika, który odpowiada zawartości X$. Zgłaszany jest błąd A, jeśli X$ nie jest pojedynczym znakiem pomiędzy a i u lub grafiką zdefiniowaną przez użytkownika.

34BC usr-$    CALL 2BF1,STK-FETCH   Pobierz parametry łańcucha X$.
         DEC  BC         Zmniejsz długość o 1, aby ją przetestować.
         LD  A,B         Jeśli długość nie wynosi 1, to skocz
         OR  C          do raportu błędu A.
         JR  NZ,34E7,REPORT-A
         LD  A,(DE)       Pobierz kod pojedynczego znaku z łańcucha.
         CALL 2C8D,ALPHA     Czy jest on literą?
         JR  C,34D3,USR-RANGE  Jeśli tak, skocz w celu pobrania jej adresu.
         SUB  +90         Zmniejsz zakres grafik użytkownika do 0 - 20 dziesiętnie.
         JR  C,34E7,REPORT-A   Błąd A, jeśli przekracza zakres.
         CP  +15         Jeszcze raz sprawdź zakres.
         JR  NC,34E7,REPORT-A  Błąd A przy przekroczeniu zakresu.
         INC  A          Przesuń zakres grafik definiowanych przez użytkownika na 1 to 21, jako a do u.
34D3 USR-RANGE  DEC  A          Teraz utwórz zakres 0 do 20 dla każdego przypadku.
         ADD  A,A         Pomnóż przez 8, aby otrzymać przesunięcie adresu.
         ADD  A,A
         ADD  A,A
         CP  +A8         Sprawdź zakres przesunięcia.
         JR  NC,34E7,REPORT-A  Błąd A, jeśli poza zakresem.
         LD  BC,(UDG)      Pobierz adres pierwszej grafiki użytkownika do BC.
         ADD  A,C         Dodaj C do przesunięcia.
         LD  C,A         Wynik umieść z powrotem w C.
         JR  NC,34E4,USR-STACK  Skocz, jeśli nie ma przeniesienia.
         INC  B          Zwiększ B, aby otrzymać kompletny adres.
34E4 USR-STACK  JP  2D2B,STACK-BC    Skocz, aby umieścić ten adres na stosie.

Raport A - Błędny argument.

34E7 REPORT-A   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +09

PROCEDURA 'TESTU NA ZERO'

Ta procedura jest wywoływana przynajmniej dziewięć razy, aby sprawdzić, czy liczba zmiennoprzecinkowa jest równa zero. Test wymaga, aby pierwsze cztery bajty liczby były równe zero. Jeśli liczba rzeczywiście jest zerem, to procedura wraca z ustawionym znacznikiem przeniesienia.

34E9 TEST-ZERO  PUSH HL         Zapamiętaj HL na stosie.
         PUSH BC         Zapamiętaj BC na stosie.
         LD  B,A         Zapamiętaj wartość A w B.
         LD  A,(HL)       Pobierz pierwszy bajt.
         INC  HL         Wskaż na drugi bajt.
         OR  (HL)        Wykonaj OR (alternatywa) na bitach pierwszego i drugiego bajtu.
         INC  HL         Wskaż na trzeci bajt.
         OR  (HL)        Wykonaj OR wyniku i trzeciego bajtu..
         INC  HL         Wskaż czwarty bajt.
         OR  (HL)        OR wyniku i czwartego bajtu.
         LD  A,B         Przywróć oryginalną wartość rejestru A.
         POP  BC         Oraz pary rejestrów BC.
         POP  HL         Przywróć wskaźnik liczby w HL.
         RET  NZ         Wróć z wyzerowanym znacznikiem przeniesienia, jeśli jeden
                      z bajtów nie był zerem.
         SCF            Ustaw znacznik przeniesienia, co oznacza liczbę równą zero
         RET            i wróć.

OPERACJA 'WIĘKSZE OD ZERA'

(Indeks 37: 'greater-0')

Procedura zwraca w 'ostatniej wartości' 1, jeśli bieżąca 'ostatnia wartość' jest większa od 0, w przeciwnym razie zwraca 0. Jest również używana przez inne procedury do 'skoku przy plusie'.

34F9 GREATER-0  CALL 34E9,TEST-ZERO   Czy 'ostatnia wartość' jest zerem?
         RET  C          Jeśli tak, wróć.
         LD  A,+FF        Skocz naprzód do MNIEJSZE OD ZERA,
         JR  3507,SIGN-TO-C   lecz sygnalizuj potrzebę wykonania akcji odwrotnej.

FUNKCJA 'NOT'

(Indeks 30: 'not')

Procedura ta zwraca 'ostatnią wartość' równą 1, jeśli bieżąca 'ostatnia wartość' jest zerem, w przeciwnym razie zwraca 0. Jest również używana przez inne procedury do 'skoku przy zerze'.

3501 NOT     CALL 34E9,TEST-ZERO   Znacznik przeniesienia będzie ustawiony tylko wtedy,
                      jeśli 'ostatnia wartość' jest zerem, to daje poprawny wynik.
         JR  350B,FP-0/1     Skocz naprzód.

OPERACJA 'MNIEJSZE OD ZERA'

(Indeks 36: 'less-0')

Ta procedura zwraca 'ostatnią wartość' równą 1, jeśli bieżąca 'ostatnia wartość' jest mniejsza od zera, w przeciwnym razie zwraca zero. Jest również uzywana przez inne procedury do 'skoku przy minusie'.

3506 less-0    XOR  A          Wyczyść rejestr A.
3507 SIGN-TO-C  INC  HL         Wskaż na bajt znakowy.
         XOR  (HL)        Znacznik przeniesienia jest zerowany dla liczby dodatniej, 
         DEC  HL         a ustawiany dla liczby ujemnej; przy wejściu z WIĘKSZE OD 0, do
                      znacznika przeniesienia trafi przeciwny znak.

PROCEDURA 'ZERO LUB JEDEN'

Ta procedura ustawia 'ostatnią wartość' na 0, jeśli znacznik przeniesienia jest wyzerowany, a na 1, jeśli jest ustawiony. Jednakże, przy wywołaniu z 'E-TO-FP' tworzy ona 0 lub 1 nie na stosie, lecz w mem-0.

350B FP-0/1    PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik wyniku.
         LD  A,+00        Wyczyść A bez niszczenia znacznika przeniesienia.
         LD  (HL),A       Ustaw pierwszy bajt na zero.
         INC  HL         Wskaż drugi bajt.
         LD  (HL),A       Ustaw drugi bajt na zero.
         INC  HL         Wskaż trzeci bajt.
         RLA            Wprowadź obrotem przeniesienie do A, otrzymując w A 1,
                      jeśli znacznik przeniesienia był ustawiony, 0 jeśli nie był.
         LD  (HL),A       Ustaw trzeci bajt na 1 lub 0.
         RRA            Upewnij się, że A ma ponownie wartość zero.
         INC  HL         Wskaż czwarty bajt.
         LD  (HL),A       Ustaw czwarty bajt na zero.
         INC  HL         Wskaż piąty bajt.
         LD  (HL),A       Ustaw piaty bajt na zero.
         POP  HL         Przywróć wskaźnik wyniku.
         RET

FUNKCJA 'OR'

(Indeks 07: 'or')

Procedura ta wykonuje dwuargumentową operację 'X OR Y' i zwraca X, jeśli Y jest zerem lub 1 w przypadku przeciwnym.

351B or      EX  DE,HL        Ustaw HL na wskazywanie Y, drugiej liczby.
         CALL 34E9,TEST-ZERO   Sprawdź, czy Y jest zerem.
         EX  DE,HL        Odtwórz wskaźniki.
         RET  C          Wróć, jeśli Y było zerem; X jest teraz 'ostatnią wartością'.
         SCF            Ustaw znacznik przeniesienia i skocz w tył
         JR  350B,FP-0/1     do ustawienia 'ostatniej wartości' na 1.

OPERACJA 'LICZBA AND LICZBA'

(Indeks 08: 'no-&-no')

Procedura wykonuje dwuargumentową operację 'X AND Y' i zwraca X, jeśli Y jest różne od zera lub 0 w przypadku przeciwnym.

3524 no-&-no   EX  DE,HL        Ustaw HL na Y, DE na X.
         CALL 34E9,TEST-ZERO   Sprawdź, czy Y jest zerem.
         EX  DE,HL        Zamień z powrotem wskaźniki.
         RET  NC         Wróć z X jako 'ostatnią wartością', jeśli Y było różne od 0.
         AND  A          Zeruj znacznik przeniesienia i skocz w tył
         JR  350B,FP-0/1     do ustawienia 'ostatniej wartości' na 0.

OPERACJA 'ŁAŃCUCH AND LICZBA'

(Indeks 10: 'str-&-no')

Ta procedura wykonuje dwuargumentową operację 'X$ AND Y' i zwraca X$, jeśli Y jest różne od 0 lub pusty łańcuch w przypadku przeciwnym.

352D str-&-no   EX  DE,HL        Ustaw HL na Y, DE na X$
         CALL 34E9,TEST-ZERO   Sprawdź, czy Y jest zerem.
         EX  DE,HL        Zamień ze sobą wskaźniki.
         RET  NC         Wróć z X$ jako 'ostatnią wartością', jeśli Y było różne od 0.
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźnik do liczby.
         DEC  DE         Wskaż na piaty bajt parametrów łańcucha, tj. MSB długości.
         XOR  A          Zeruj rejestr A.
         LD  (DE),A       Ustaw MSB długości na zero.
         DEC  DE         Wskaż LSB.
         LD  (DE),A       Ustaw go na zero.
         POP  DE         Przywróć wskaźnik.
         RET            Wróć z parametrami łańcucha jako 'ostatnią wartością'.

OPERACJE 'PORÓWNAŃ'

(Indeksy 09 do 0E i 11 do 16: 'no-l-eql', 'no-gr-eq', 'nos-neql', 'no-grtr', 'no-less', 'nos-eql', 'str-l-eql', 'str-gr-eq', 'strs-neql', 'str-grtr', 'str-less' i 'strs-eql')

Ta procedura używana jest do wykonywania dwunastu możliwych operacji porównań. Na początku procedury pojedynczy indeks operacji znajduje się w rejestrze B.

353B no-l-eql   LD  A,B         Pojedynczy indeks idzie do rejestru A.
         SUB  +08         Obecny zakres: 01-06 i 09-0E.
         BIT  2,A         Ten zakres jest zmieniany na:
         JR  NZ,3543,EX-OR-NOT  00-02, 04-06, 08-0A i 0C-0E.
         DEC  A
3543 EX-OR-NOT  RRCA           A dalej redukowany do 00-07 z ustawionym znacznikiem przeniesienia dla
                      dla 'większego lub równego' i 'mniejszego niż'; następnie operacje
                      z ustawionym przeniesieniem są traktowane jako ich przeciwieństwa
                      po wymianie ich wartości.
         JR  NC,354E,NU-OR-STR
         PUSH AF
         PUSH HL
         CALL 343C,EXCHANGE
         POP  DE
         EX  DE,HL
         POP  AF
354E NU-OR-STR  BIT  2,A         Teraz porównania liczbowe są oddzielone od porównań
         JR  NZ,3559,STRINGS   łańcuchowych przez testowanie bitu 2.
         RRCA           Teraz operacje liczbowe mają zakres
                      00-01 z ustawionym przeniesieniem dla 'równego' i 'różnego'.
         PUSH AF         Zapamiętaj indeks.
         CALL 300F,SUBTRACT    Liczby zostają odjęte dla końcowych testów.
         JR  358C,END-TESTS
3559 STRINGS   RRCA           Porównania łańcuchowe mają teraz zakres
                      02-03 z ustawionym przeniesieniem dla 'równego' i 'różnego'.
         PUSH AF         Zapamiętaj indeks.
         CALL 2BF1,STK-FETCH   Długość i adresy początkowe łańcuchów są pobierane
         PUSH DE         ze stosu kalkulatora.
         PUSH BC
         CALL 2BF1,STK-FETCH
         POP  HL         Długość drugiego łańcucha.
3564 BYTE-COMP  LD  A,H
         OR  L
         EX  (SP),HL
         LD  A,B
         JR  NZ,3575,SEC-PLUS  Skocz, jeśli drugi łańcuch nie jest pusty.
         OR  C
356B SECND-LOW  POP  BC         Tutaj drugi łańcuch jest albo pusty, albo mniejszy od pierwszego.
         JR  Z,3572,BOTH-NULL
         POP  AF
         CCF            Przeniesienie jest negowane, aby dać poprawny wynik.
         JR  3588,STR-TEST
3572 BOTH-NULL  POP  AF         Tutaj przeniesienie jest używane takie, jakie jest.
         JR  3588,STR-TEST
3575 SEC-PLUS   OR  C
         JR  Z,3585,FRST-LESS  Teraz pierwszy łańcuch jest pusty, a drugi nie.
         LD  A,(DE)       Żaden z łańcuchów nie jest pusty, więc ich kolejne bajty
         SUB  (HL)        są porównywane.
         JR  C,3585,FRST-LESS  Bajt pierwszego jest mniejszy.
         JR  NZ,356B,SECND-LOW  Bajt drugiego jest mniejszy.
         DEC  BC         Bajty są równe; więc
         INC  DE         długości są zmniejszane i wykonywany jest skok wstecz do
         INC  HL         BYTE-COMP, aby porównać kolejne bajty skróconych łańcuchów.
         EX  (SP),HL
         DEC  HL
         JR  3564,BYTE-COMP
3585 FRST-LESS  POP  BC
         POP  AF
         AND  A          Tutaj przeniesienie jest zerowane dla poprawnych wyników.
3588 STR-TEST   PUSH AF         Dla testów łańcuchowych na stosie kalkulatora
         RST  0028,FP-CALC    jest umieszczane zero.
         DEFB +A0,stk-zero
         DEFB +38,end-calc
358C END-TESTS  POP  AF         Te trzy testy, wywoływane w razie potrzeby,
         PUSH AF         dają poprawne wyniki dla wszystkich dwunastu porównań.
         CALL C,3501,NOT
         POP  AF         Początkowe przeniesienie jest ustawiane dla 'różnego'
         PUSH AF         i 'równego', a końcowe przeniesienie jest ustawiane
         CALL NC,34F9,GREATER-0  dla 'większego niż', 'mniejszego niż' i 'równego'.
         POP  AF
         RRCA
         CALL NC,3501,NOT
         RET            Skończone.

OPERACJA 'ŁĄCZENIA ŁAŃCUCHÓW'

(Indeks 17: 'strs-add')

Ta procedura wykonuje dwuargumentową operację 'A$+B$. Parametry tych łańcuchów zostają pobrane i wyliczana jest całkowita długość. W obszarze roboczym udostępniane jest wystarczające miejsce do pomieszczenia obu łańcuchów, gdzie zostają one przekopiowane. Stąd wynikiem tej procedury jest utworzenie tymczasowej zmiennej A$+B$, która znajduje się w obszarze roboczym.

359C strs-add   CALL 2BF1,STK-FETCH   Parametry drugiego łańcucha zostają
         PUSH DE         pobrane i zapamiętane.
         PUSH BC
         CALL 2BF1,STK-FETCH   Pobrane zostają parametry pierwszego łańcucha.
         POP  HL
         PUSH HL         Teraz długości są w HL i BC.
         PUSH DE         Parametry pierwszego łańcucha są zapamiętywane.
         PUSH BC
         ADD  HL,BC        Całkowita długość obu łańcuchów jest obliczana
         LD  B,H         i przekazywana do BC.
         LD  C,L
         RST  0030,BC-SPACES   Tworzone jest wystarczające miejsce w pamięci.
         CALL 2AB2,STK-STORE   Parametry nowego łańcucha są przekazywane na stos kalkulatora.
         POP  BC         Parametry pierwszego łańcucha zostają odtworzone
         POP  HL         ze stosu i łańcuch jest kopiowany do obszaru roboczego
         LD  A,B
         OR  C          tak długo jak nie jest pustym łańcuchem.
         JR  Z,35B7,OTHER-STR
         LDIR
35B7 OTHER-STR  POP  BC         Dokładnie taka sama procedura jest wykonywana
         POP  HL         dla drugiego łańcucha, co daje w wyniku 'A$+B$'.
         LD  A,B
         OR  C
         JR  Z,35BF,STK-PNTRS
         LDIR

PROCEDURA 'STK-PNTRS'

Ta procedura resetuje parę rejestrów HL, tak aby wskazywała na pierwszy bajt 'ostatniej wartości', tj. na STKEND-5, a parę rejestrów DE ustawia na adres o jeden większy za 'ostatnią wartością', czyli STKEND.

35BF STK-PNTRS  LD  HL,(STKEND)     Pobierz bieżącą wartość STKEND.
         LD  DE,+FFFB      Wpisz do DE -5 jako liczbę U2.
         PUSH HL         Zapisz na stosie wartość STKEND.
         ADD  HL,DE        Oblicz STKEND-5.
         POP  DE         DE teraz zawiera STKEND and HL STKEND-5.
         RET

FUNKCJA 'CHR$'

(Indeks 2F: 'chrs')

Ta procedura obsługuje funkcję CHR$ X i tworzy jednoznakowy łańcuch w obszarze roboczym.

35C9 chrs     CALL 2DD5,FP-TO-A    'Ostatnia wartość' jest kompresowana w rejestrze A.
         JR  C,35DC,REPORT-B   Zgłoś błąd, jeśli X było większe od 255 dziesiętnie
         JR  NZ,35DC,REPORT-B  lub X było liczbą ujemną.
         PUSH AF         Zapamiętaj skompresowaną wartość X.
         LD  BC,+0001      Utwórz jedno wolne miejsce w obszarze roboczym.
         RST  0030,BC-SPACES
         POP  AF         Pobierz wartość.
         LD  (DE),A       Umieść ją w obszarze roboczym.
         CALL 2AB2,STK-STORE   Przekaż parametry nowego łańcucha na stos kalkulatora.
         EX  DE,HL        Resetuj wskaźniki.
         RET            Skończone.

RAPORT-B - Liczba całkowita poza zakresem

35DC REPORT-B   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +0A

FUNKCJE 'VAL' I 'VAL$'

(Indeksy 1D: 'val' i 18: 'val$')

Ta procedura obsługuje funkcje VAL X$ i VAL$ X$. Przy obsłudze VAL X$, zwraca 'ostatnią wartość' będącą wynikiem obliczenia wyrażenia numerycznego zawartego w łańcuchu (bez obejmujących go cudzysłowów). Przy obsłudze VAL$ X$, wyrażenie w X$ (bez ograniczających cudzysłowów) jest traktowane jako wyrażenie łańcuchowe, które zostaje obliczone, a jako 'ostatnia wartość' na stosie kalkulatora zostają zwrócone parametry do łańcucha wynikowego.

35DE val     LD  HL,(CH-ADD)     Bieżąca wartość CH-ADD zostaje
(również val$)  PUSH HL         przechowana na stosie maszynowym.
         LD  A,B         'Indeks' dla 'val' lub 'val$' musi być w rejestrze B;
                      teraz zostaje skopiowany do A.
         ADD  A,+E3        Dla 'val' będzie +00 z ustawionym przeniesieniem;
                      dla 'val$' będzie +FB z wyzerowanym przeniesieniem.
         SBC  A,A         Utwórz +FF (bit 6 ustawiony) dla 'val',
                      lecz +00 (bit 6 wyzerowany) dla 'val$'.
         PUSH AF         Zapamiętaj ten znacznik na stosie maszynowym.
         CALL 2BF1,STK-FETCH   Zostają pobrane parametry łańcucha;
         PUSH DE         adres startowy jest zapamiętywany;
         INC  BC         długość jest zwiększana o 1 bajt
         RST  0030,BC-SPACES   i w przestrzeni roboczej zostaje utworzone miejsce na łańcuch.
         POP  HL         Adres startowy łańcucha idzie do HL jako adres źródłowy.
         LD  (CH-ADD),DE     Wskaźnik pierwszego nowego bajtu idzie do CH-ADD
         PUSH DE         oraz na stos maszynowy.
         LDIR           Łańcuch jest kopiowany do obszaru roboczego wraz z dodatkowym bajtem.
         EX  DE,HL        Wymień ze sobą wskaźniki.
         DEC  HL         Dodatkowy bajt zostaje zastąpiony
         LD  (HL),+0D      znakiem 'końca wiersza' (CR – powrót karetki).
         RES  7,(FLAGS)      Zerowany jest znacznik składni,
         CALL 24FB,SCANNING    a łańcuch zostaje sprawdzony pod względem poprawności.
         RST  0018,GET-CHAR    Zostaje pobrany znak za łańcuchem.
         CP  +0D         Sprawdza się, czy osiągnięto koniec wyrażenia.
         JR  NZ,360C,V-RPORT-C  Jeśli nie, zgłaszany jest błąd.
         POP  HL         Zostaje pobrany adres początku łańcucha.
         POP  AF         Pobierany jest znacznik dla 'val/val$'
         XOR  (FLAGS)       i bit 6 zostaje porównany z bitem 6 wyniku skanowania składniowego.
         AND  +40
360C V-RPORT-C  JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Jeśli są niezgodne, zgłoś błąd.
         LD  (CH-ADD),HL     Adres startu ponownie do CH-ADD.
         SET  7,(FLAGS)      Zostaje ustawiony znacznik wykonania wiersza.
         CALL 24FB,SCANNING    Łańcuch jest traktowany jako 'następne wyrażenie'
                      i utworzona zostaje 'ostatnia wartość' na stosie kalkulatora.
         POP  HL         Odtworzona zostaje oryginalna wartość CH-ADD.
         LD  (CH-ADD),HL
         JR  35BF,STK-PNTRS   Procedura wraca poprzez STK-PNTRS, gdzie przywracane są wskaźniki.

FUNKCJA 'STR$'

(Indeks 2E: 'str$')

Ta procedura obsługuje funkcję STR$ X i zwraca 'ostatnią wartość' jako zbiór parametrów definiujących łańcuch, który pojawiłby się na ekranie, gdyby X było wyświetlone rozkazem PRINT.

361F str$     LD  BC,+0001      Tworzone jest jedno miejsce w obszarze roboczym
         RST  0030,BC-SPACES   i jego adres jest kopiowany
         LD  (K-CUR),HL     do K-CUR, adres kursora.
         PUSH HL         Ten adres jest również zapamiętywany na stosie.
         LD  HL,(CURCHL)     Adres bieżącego kanału jest
         PUSH HL         zapamiętywany na stosie maszynowym.
         LD  A,+FF        Zostaje otwarty kanał 'R', który pozwala wydrukować
         CALL 1601,CHAN-OPEN   łańcuch w przestrzeni roboczej.
         CALL 2DE3,PRINT-FP    'Ostatnia wartość', X, zostaje teraz wydrukowana
                      w przestrzeni roboczej, która jest zwiększana przy każdym znaku.
         POP  HL         Odtwórz CURCHL w HL
         CALL 1615,CHAN-FLAG   i odtwórz odpowiednie znaczniki kanału.
         POP  DE         Odtwórz adres początku łańcucha.
         LD  HL,(K-CUR)     Teraz adres kursora wskazuje bajt tuż za końcem łańcucha
         AND  A          i stąd różnica jest długością.
         SBC  HL,DE
         LD  B,H         Przenieś długość do BC.
         LD  C,L
         CALL 2AB2,STK-STO-$   Przekaż parametry nowego łańcucha na stos kalkulatora.
         EX  DE,HL        Odtwórz wskaźniki.
         RET            Skończone.

Uwaga: Zobacz na PRINT-FP w celu wyjaśnienia błędu 'PRINT "A"+STR$ 0.1'.

PROCEDURA 'ODCZYTU DANYCH'

(Indeks 1A: 'read-in')

Ta procedura jest wywoływana przez indeks kalkulatorowy w pierwszym wierszu procedury S-INKEY$ w SCANNING. Wydaja się, że ma ona dokonywać odczytu danych przez różne strumienie dostępne na standardowym Spectrum. Podobnie jak INKEY$ procedura zwraca łańcuch znaków.

3645 read-in   CALL 1E94,FIND-INT1   Parametr liczbowy jest kompresowany w rejestrze A.
         CP  +10         Czy jest mniejszy od 16?
         JP  NC,1E9F,REPORT-B  Jeśli nie, zgłoś błąd.
         LD  HL,(CURCHL)     Adres bieżącego kanału jest zapamiętywany
         PUSH HL         na stosie maszynowym.
         CALL 1601,CHAN-OPEN   Zostaje otwarty kanał określony parametrem.
         CALL 15E6,INPUT-AD    Sygnał wejściowy jest przyjmowany, jak 'kod klawisza'.
         LD  BC,+0000      Standardowa długość łańcucha wynikowego wynosi zero.
         JR  NC,365F,R-I-STORE  Skocz, jeśli nie było sygnału.
         INC  C          Ustaw teraz długość na 2.
         RST  0030,BC-SPACES   Zrób miejsce w obszarze roboczym.
         LD  (DE),A       Wstaw do niego łańcuch.
365F R-I-STORE  CALL 2AB2,STK-STO-$   Przekaż parametry łańcucha na stos kalkulatora.
         POP  HL         Odtwórz CURCHL oraz
         CALL 1615,CHAN-FLAG   odpowiednie znaczniki.
         JP  35BF,STK-PNTRS   wyjdź, ustawiając wskaźniki.

FUNKCJA 'CODE'

(Indeks 1C: 'code')

Ta procedura obsługuje funkcję CODE A$ i zwraca kod Spectrum pierwszego znaku w A$ lub zero, jeśli A$ jest pustym łańcuchem.

3669 code     CALL 2BF1,STK-FETCH   Pobrane zostają parametry łańcucha.
         LD  A,B         Sprawdzana jest długość
         OR  C          i przy zerowej rejestr A jest
         JR  Z,3671,STK-CODE   przekazywany jako wynik zero.
         LD  A,(DE)       Inaczej kod pierwszego znaku trafia do A.
3671 STK-CODE   JP  2D28,STACK-A    Procedura wychodzi poprzez STACK-A, gdzie jest ustawiany wynik.

FUNKCJA 'LEN'

(Indeks 1E: 'len')

Ta procedura obsługuje funkcję LEN A$ i zwraca 'ostatnią wartość' równą długości łańcucha.

3674 len     CALL 2BF1,STK-FETCH   Pobrane zostają parametry łańcucha.
         JP  2D2B,STACK-BC    Procedura wychodzi poprzez procedurę STACK-BC,
                      która ustawia wynik.

PROCEDURA 'ZMNIEJSZENIA O 1 LICZNIKA'

(Indeks 35: 'dec-jr-nz')

Tę procedurę wywołuje jedynie GENERATOR SZEREGÓW i w rezultacie jest to operacja 'DJNZ', lecz licznikiem jest zmienna systemowa BREG, a nie rejestr B.

367A dec-jr-nz  EXX            Przejdź na zapasowy zestaw rejestrów i zapamiętaj na stosie maszynowym
         PUSH HL         wskaźnik do następnego literału.
         LD  HL,+5C67      Ustaw HL na wskazywanie BREG.
         DEC  (HL)        Zmniejsz BREG.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik następnego literału.
         JR  NZ,3687,JUMP-2   Przy nie-zerze wykonywany jest skok naprzód.
         INC  HL         Wskazany zostaje następny literał.
         EXX            Wróć do głównego zestawu rejestrów.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'SKOKU'

(Indeks 33: 'jump')

Ta procedura wykonuje bezwarunkowy skok, jeśli zostanie wywołana przez literał '33'. Jest również używana przez poprzednią procedurę ZMNIEJSZENIA LICZNIKA O 1 i SKOKU PRZY NIE-ZERZE.

3686 JUMP     EXX            Przejdź na zapasowy zestaw rejestrów.
3687 JUMP-2    LD  E,(HL)       Długość skoku do następnego literału jest wstawiana do rejestru E.
         LD  A,E         Liczba 00 lub FF szesnastkowo
         RLA            jest tworzona w A w zależności od tego,
         SBC  A,A         czy E jest dodatnie, czy ujemne,
         LD  D,A         a następnie zostaje skopiowana do D.
         ADD  HL,DE        Rejestry H' i L' teraz przechowują wskaźnik następnego literału.
         EXX            Przywróć główny zestaw rejestrów
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'SKOKU PRZY PRAWDZIE'

(Indeks 00: 'jump-true')

Ta procedura wykonuje skok warunkowy, jeśli 'ostatnia wartość' na stosie kalkulatora, lub bardziej precyzyjnie liczba adresowana bieżąco przez parę rejestrów DE, ma wartość logiczną true.

368F jump-true  INC  DE         Wskaż na trzeci bajt, który jest równy zero lub 1.
         INC  DE
         LD  A,(DE)       Pobierz go do rejestru A.
         DEC  DE         Wskaż ponownie na pierwszy bajt.
         DEC  DE
         AND  A          Sprawdź, czy trzeci bajt jest zerem.
         JR  NZ,3686,JUMP    Jeśli nie, skocz.
         EXX            Przejdź na zapasowy zestaw rejestrów.
         INC  HL         Przeskocz bajt długości skoku.
         EXX            Wróć do głównego zestawu rejestrów.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'ZAKOŃCZENIA OBLICZEŃ'

(Indeks 38: 'end-calc')

Ta procedura kończy operację RST 0028.

369B end-calc   POP  AF         Adres powrotny do kalkulatora jest usuwany.
         EXX            Zamiast niego na stosie maszynowym zostaje umieszczony adres
         EX  (SP),HL       przechowywany w H'L' i jest wykonywany skok pośredni
         EXX            pod ten adres. H'L' będzie teraz zawierało poprzedni adres
                      w kalkulatorowym łańcuchu adresów.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'MODULO'

(Indeks 32: 'n-mod-m')

Procedura ta oblicza M mod N, gdzie M jest dodatnią liczbą całkowitą przechowywaną na szczycie stosu kalkulatora jako 'ostatnia wartość', a N jest liczbą całkowitą przechowywaną na tym stosie pod M.

Procedura zwraca jako 'ostatnią wartość' wynik z dzielenia całkowitego N/M, a resztę z dzielenia N/M na drugim miejscu na stosie.

Procedura jest wywoływana przy obliczaniu liczby pseudolosowej do wyznaczania N mod 65537.

36A0 n-mod-m   RST  0028,FP-CALC    N,M
         DEFB +C0,st-mem-0    N,M mem-0 zawiera M
         DEFB +02,delete     N
         DEFB +31,duplicate    N, N
         DEFB +E0,get-mem-0    N, N, M
         DEFB +05,division    N, N/M
         DEFB +27,int       N, INT (N/M)
         DEFB +E0,get-mem-0    N, INT (N/M),M
         DEFB +01,exchange    N, M, INT (N/M)
         DEFB +C0,st-mem-0    N, M, INT (N/M) mem-0 zawiera INT (N/M)
         DEFB +04,multiply    N, M*INT (N/M)
         DEFB +03,subtract    N-M*INT (N/M)
         DEFB +E0,get-mem-0    N-M*INT (N/M), INT (N/M)
         DEFB +38,end-calc
         RET            Skończone.

FUNKCJA 'INT'

(Indeks 27: 'int')

Ta procedura zajmuje się funkcją INT X i zwraca 'ostatnią wartość' będącą częścią całkowitą dostarczonej wartości. I tak INT 2.4 daje 2, lecz ponieważ procedura zawsze zaokrągla wynik w dół, to INT -2.4 daje -3.

Procedura używa OBCINANIA W KIERUNKU ZERA spod adresu 3214 do utworzenia I (X) takiego, że I (2.4) daje 2, a I (-2.4) daje -2. Stąd INT X jest równe I (X) dla wartości nieujemnych X, a I (X)-1 dla wartości ujemnych parametru X, który sam nie jest liczbą całkowitą, gdzie wynikiem jest wtedy oczywiście I (X).

36AF int     RST  0028,FP-CALC    X
         DEFB +31,duplicate    X, X
         DEFB +36,less-0     X, (1/0)
         DEFB +00,jump-true    X
         DEFB +04, to 36B7,X-NEG X

Dla wartości X nieujemnych nie jest wykonywany żaden skok i zostaje znalezione I (X).

         DEFB +3A,truncate    I (X)
         DEFB +38,end-calc
         RET            Skończone.

gdy X jest ujemną liczbą całkowitą, zwracane zostaje I (X), inaczej zwracane jest I (X)-1.

36B7 X-NEG    DEFB +31,duplicate    X, X
         DEFB +3A,truncate    X, I (X)
         DEFB +C0,st-mem-0    X, I (X) mem-0 przechowuje I (X)
         DEFB +03,subtract    X-I (X)
         DEFB +E0,get-mem-0    X-I (X), I (X)
         DEFB +01,exchange    I (X), X-I (X)
         DEFB +30,not       I (X), (1/0)
         DEFB +00,jump-true    I (X)
         DEFB +03,do 36C2,EXIT  I (X)

Skok jest wykonywany dla wartości będących ujemnymi liczbami całkowitymi, inaczej skoku nie ma i zostaje wyliczone I (X)-1.

         DEFB +A1,stk-one     I (X), 1
         DEFB +03,subtract    I (X)-1

W obu przypadkach procedura kończy się wynikiem:;

36C2 EXIT     DEFB +38,end-calc    I (X) lub I (X)-1
         RET

FUNKCJA "WYKŁADNICZA'

(Indeks 26: 'exp')

Ta procedura obsługuje funkcję EXP X i jest pierwszą z czterech procedur korzystających z GENERATORA SZEREGÓW w celu otrzymania wielomianów Czebyszewa.

Przybliżenie EXP X jest znajdowane następująco:

i.   X jest dzielone przez LN 2 w celu otrzymania Y, aby 2 do potęgi Y dawało pożądany wynik.

ii.  Znajdowana jest wartość N taka, że N=INT Y.

iii. Znajdowana jest wartość W taka, że W=Y-N, gdzie 0 <=W <=1, co jest wymagane do zbieżności szeregów.

iv.  Tworzony jest argument Z taki, że Z=2*W-1.

v.   Użyty zostaje GENERATOR SZEREGÓW do zwrócenia 2**W.

vi.  Na koniec do wykładnika zostaje dodane N, dając 2**(N+W), co jest równe 2**Y, a stąd jest pożądanym wynikiem dla EXP X.

Metoda ta jest zilustrowana przy pomocy języka BASIC w dodatku.

36C4 EXP     RST  0028,FP-CALC    X

Wykonaj krok i.

         DEFB +3D,re-stack    X (w pełnej postaci zmiennoprzecinkowej)
         DEFB +34,stk-data    X, 1/LN 2
         DEFB +F1,exponent+81
         DEFB +38,+AA,+3B,+29
         DEFB +04,multiply    X/LN 2 = Y

Wykonaj krok ii.

         DEFB +31,duplicate    Y, Y
         DEFB +27,int,1C46    Y, INT Y = N
         DEFB +C3,st-mem-3    Y, N mem-3 zawiera N

Wykonaj krok iii.

         DEFB +03,subtract    Y-N = W

Wykonaj krok iv.

         DEFB +31,duplicate    W, W
         DEFB +0F,addition    2*W
         DEFB +A1,stk-one     2*W, 1
         DEFB +03,subtract    2*W-1 = Z

Wykonaj krok v, przekazując do GENERATORA SZEREGÓW parametr 8 i osiem wymaganych stałych.

         DEFB +88,series-08    Z
   1.      DEFB +13,wykładnik+63
         DEFB +36,(+00,+00,+00)
   2.      DEFB +58,wykładnik+68
         DEFB +65,+66,(+00,+00)
   3.      DEFB +9D,wykładnik+6D
         DEFB +78,+65,+40,(+00)
   4.      DEFB +A2,wykładnik+72
         DEFB +60,+32,+C9,(+00)
   5.      DEFB +E7,wykładnik+77
         DEFB +21,+F7,+AF,+24
   6.      DEFB +EB,wykładnik+7B
         DEFB +2F,+B0,+B0,+14
   7.      DEFB +EE,wykładnik+7E
         DEFB +7E,+BB,+94,+58
   8.      DEFB +F1,wykładnik+81
         DEFB +3A,+7E,+F8,+CF

Na końcu ostatniej pętli 'ostatnia wartość' wynosi 2**W.

Wykonaj krok vi.

         DEFB +E3,get-mem-3    2**W, N
         DEFB +38,end-calc
         CALL 2DD5,FP-TO-A    Wartość bezwzględna N modulo 256 jest umieszczana w A.
         JR  NZ,3705,N-NEGTV   Skocz naprzód, jeśli N jest ujemne.
         JR  C,3703,REPORT-6   Błąd, jeśli ABS N jest większe od 255.
         ADD  A,(HL)       Teraz dodaj ABS N do wykładnika.
         JR  NC,370C,RESULT-OK  Skocz, o ile e nie jest większe od 255.

Raport 6 - Liczba za duża

3703 REPORT-6   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
3705 N-NEGTV   JR  C,370E,RSLT-ZERO  Jeśli N jest mniejsze od -255, wynik ma być zerem.
         SUB  (HL)        Odejmij ABS N od wykładnika, ponieważ N było ujemne.
         JR  NC,370E,RSLT-ZERO  Wynik zero, jeśli e mniejsze od zera.
         NEG            -e jest zamieniane w e.
370C RESULT-OK  LD  (HL),A       Wykładnik e trafia do liczby.
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' to EXP X.
370E RSLT-ZERO  RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora, aby wprowadzić zero.
         DEFB +02,delete
         DEFB +A0,stk-zero
         DEFB +38,end-calc
         RET            Skończone z EXP X = 0.

FUNKCJA 'LOGARYTM NATURALNY'

(Indeks 25: 'ln')

Ta procedura obsługuje funkcję LN X i jest drugą z czterech procedur, które używają GENERATORA SZEREGÓW do tworzenia wielomianów Czebyszewa.

Przybliżenie LN X jest znajdowane następująco:

i.  X jest sprawdzane i zgłasza się raport błędów, jeśli X jest ujemne.
ii.  X jest następnie dzielone na rzeczywisty wykładnik , e' i mantysę X' = X/(2**e'), gdzie X' jest większe lub równe 0,5, lecz wciąż mniejsze od 1.
iii. Tworzona jest pożądana wartość Y1 lub Y2. Jeśli X' jest większe od 0,8, to Y1=e'*LN 2, a w przypadku przeciwnym Y2 = (e'-1)*LN 2.
iv.  Jeśli X' jest większe od 0,8, to zostaje zapamiętane na stosie X'-1, inaczej 2*X'-1.
v.   Teraz tworzony jest argument Z: jeśli X' jest większe od 0,8, to Z = 2.5*X'-3; inaczej Z = 5*X'-3. W każdym przypadku zachodzi: -1 <=Z <=1, co jest wymagane do zbieżności szeregów.
vi.  GENERATOR SZEREGÓW zostaje użyty do utworzenia pożądanej funkcji.
vii. Na koniec proste mnożenie i dodawanie prowadzi do LN X zwracanej jako 'ostatnia wartość'.

3713 ln      RST  0028,FP-CALC    X

Wykonaj krok i.

         DEFB +3D,re-stack    X (w pełnej postaci zmiennoprzecinkowej)
         DEFB +31,duplicate    X, X
         DEFB +37,greater-0    X, (1/0)
         DEFB +00,jump-true    X
         DEFB +04,do 371C, VALID X
         DEFB +38,end-calc    X

Raport A - Zły argument

371A REPORT-A   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +09

Wykonaj krok ii.

371C VALID    DEFB +A0,stk-zero    X,0 usunięte 1 zostaje nadpisane zerem
         DEFB +02,delete     X
         DEFB +38,end-calc    X
         LD  A,(HL)       Wykładnik, e, idzie do A.
         LD  (HL),+80      X jest redukowane do X'.
         CALL 2D28,STACK-A    Stos zawiera: X', e.
         RST  0028,FP-CALC    X', e
         DEFB +34,stk-data    X', e, 128 (dziesiętnie)
         DEFB +38,wykładnik+88
         DEFB +00,(+00,+00,+00)
         DEFB +03,subtract    X', e'

Wykonaj krok iii.

         DEFB +01,exchange    e', X'
         DEFB +31,duplicate    e', X', X'
         DEFB +34,stk-data    e', X', X',0.8 (dziesiętnie)
         DEFB +F0,wykładnik+80
         DEFB +4C,+CC,+CC,+CD
         DEFB +03,subtract    e', X', X'-0.8
         DEFB +37,greater-0    e', X', (1/0)
         DEFB +00,jump-true    e', X'
         DEFB +08,do 373D, GRE.8 e', X'
         DEFB +01,exchange    X', e'
         DEFB +A1,stk-one     X', e', 1
         DEFB +03,subtract    X', e'-1
         DEFB +01,exchange    e'-1, X'
         DEFB +38,end-calc    e'-1, X'
         INC  (HL)        Podwój X', aby dostać 2*X'.
         RST  0028,FP-CALC    e'-1,2*X'
373D GRE.8    DEFB +01,exchange    X',e' - X' duże.
                      2*X',e'-1 - X' małe.
         DEFB +34,stk-data    X',e',LN 2
         DEFB +F0,wykładnik+80  2*X',e'-1, LN 2
         DEFB +31,+72,+17,+F8   
         DEFB +04,multiply    X',e'*LN 2 = Y1
                      2*X', (e'-1)*LN 2 = Y2

Wykonaj krok iv.

         DEFB +01,exchange    Y1, X' - X' duże.
                      Y2, 2*X' - X' małe.
         DEFB +A2,stk-half    Y1, X', .5 (dziesiętnie)
                      Y2, 2*X', .5
         DEFB +03,subtract    Y1, X'-.5
                      Y2, 2*X'-.5
         DEFB +A2,stk-half    Y1, X'-.5, .5
                      Y2, 2*X'-.5, .5
         DEFB +03,subtract    Y1, X'-1
                      Y2, 2*X'-1

Wykonaj krok v.

         DEFB +31,duplicate    Y, X'-1, X'-1
                      Y2, 2*X'-1, 2*X'-1
         DEFB +34,stk-data    Y1, X'-1, X'-1, 2.5 (dziesiętnie)
                      Y2, 2*X'-1, 2*X'-1, 2.5
         DEFB +32,exponent+82
         DEFB +20,(+00,+00,+00)
         DEFB +04,multiply    Y1, X'-1,2.5*X'-2.5
                      Y2, 2*X'-1, 5*X'-2.5
         DEFB +A2,stk-half    Y1, X'-1,2.5*X'-2.5, .5
                      Y2, 2*X'-1, 5*X'-2.5, .5
         DEFB +04,subtract    Y1, X'-1,2.5*X'-3 = Z
                      Y2, 2*X'-1, 5*X'-3 = Z

Wykonaj krok vi, przekazując do GENERATORA SZEREGÓW parametr 12 i dwanaście wymaganych stałych.

         DEFB +8C,series-0C    Y1, X'-1, Z lub Y2, 2*X'-1, Z
   1.      DEFB +11,wykładnik+61
         DEFB +AC,(+00,+00,+00)
   2.      DEFB +14,wykładnik+64
         DEFB +09,(+00,+00,+00)
   3.      DEFB +56,wykładnik+66
         DEFB +DA,+A5,(+00,+00)
   4.      DEFB +59,wykładnik+69   
         DEFB +30,+C5,(+00,+00)
   5.      DEFB +5C,wykładnik+6C
         DEFB +90,+AA,(+00,+00)
   6.      DEFB +9E,wykładnik+6E
         DEFB +70,+6F,+61,(+00)
   7.      DEFB +A1,wykładnik+71
         DEFB +CB,+DA,+96,(+00)
   8.      DEFB +A4,wykładnik+74
         DEFB +31,+9F,+B4,(+00)
   9.      DEFB +E7,wykładnik+77
         DEFB +A0,+FE,+5C,+FC
   10.     DEFB +EA,wykładnik+7A
         DEFB +1B,+43,+CA,+36
   11.     DEFB +ED,wykładnik+7D
         DEFB +A7,+9C,+7E,+5E
   12.     DEFB +F0,wykładnik+80
         DEFB +6E,+23,+80,+93

Przy końcu ostatniej pętli 'ostatnia wartość' wynosi:

     albo LN X'/(X'-1) dla większych wartości X',
     albo LN (2*X')/(2*X'-1) dla wartości mniejszych.

Wykonaj krok vii.

         DEFB +04,multiply    Y1=LN (2**e'), LN X'
                      Y2=LN (2**(e'-1)), LN (2*X')
         DEFB +0F,addition    LN (2**e')*X') = LN X
                      LN (2**(e'-1)*2*X') = LN X
         DEFB +38,end-calc    LN X
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' równa LN X.

PROCEDURA 'REDUKCJI ARGUMENTU'

(Indeks 39: 'get-argt')

Ta procedura przekształca argument X funkcji SIN X lub COS X w wartość V.

Procedura najpierw znajduje wartość Y taką, że:

Y = X/(2*PI) - INT (X/2*PI) + 0.5), gdzie Y jest większe lub równe -0,5, lecz mniejsze niż +0,5.

Procedura wraca z wynikiem:

przypadek i:   V = 4*Y, jeśli -1 <= 4*Y <= 1.
przypadek ii:  V = 2-4*Y, jeśli 1 < 4*Y < 2.
przypadek iii: V = -4*Y-2, jeśli -2 <= 4*Y < -1.

W każdym przypadku: -1 <= V <= 1 i SIN (PI*V/2) = SIN X

3783 get-argt   RST  0028,FP-CALC    X
         DEFB +3D,re-stack    X (w pełnej postaci zmiennoprzecinkowej)
         DEFB +34,stk-data    X, 1/(2*PI)
         DEFB +EE,wykładnik+7E
         DEFB +22,+F9,+83,+6E
         DEFB +04,multiply    X/(2*PI)
         DEFB +31,duplicate    X/(2*PI), X/(2*PI)
         DEFB +A2,stk-half    X/(2*PI), X/(2*PI), 0.5
         DEFB +0F,addition    X/(2*PI), X/(2*PI)+0.5
         DEFB +27,int,1C46    X/(2*PI), INT (X/(2*PI)+0.5)
         DEFB +03,subtract,174C  X/(2*PI)-INT (X/(2*PI)+0.5)=Y

Uwaga: dodając 0,5 i biorąc część całkowitą, dostajemy zaokrąglenie wyniku do najbliższej liczby całkowitej.

         DEFB +31,duplicate    Y, Y
         DEFB +0F,addition    2*Y
         DEFB +31,duplicate    2*Y, 2*Y
         DEFB +0F,addition    4*Y
         DEFB +31,duplicate    4*Y, 4*Y
         DEFB +2A,abs       4*Y, ABS (4*Y)
         DEFB +A1,stk-one     4*Y, ABS (4*Y), 1
         DEFB +03,subtract    4*Y, ABS (4*Y)-1 = Z
         DEFB +31,duplicate    4*Y, Z, Z
         DEFB +37,greater-0    4*Y, Z, (1/0)
         DEFB +C0,st-mem-0    Mem-0 przechowuje wynik testu.
         DEFB +00,jump-true    4*Y, Z
         DEFB +04, do 37A1,ZPLUS 4*Y, Z
         DEFB +02,delete     4*Y
         DEFB +38,end-calc    4*Y = V - przypadek i.
         RET            Skończone.

Jeśli został wykonany skok, kontynuujemy.

37A1 ZPLUS    DEFB +A1,stk-one     4*Y, Z, 1
         DEFB +03,subtract    4*Y, Z-1
         DEFB +01,exchange    Z-1,4*Y
         DEFB +36,less-0     Z-1,(1/0)
         DEFB +00,jump-true    Z-1
         DEFB +02,do 37A8,YNEG  Z-1
         DEFB +1B,negate     1-Z
37A8 YNEG     DEFB +38,end-calc    1-Z = V - przypadek ii.
                      Z-1 = V - przypadek iii.
         RET            Skończone.

FUNKCJA 'COSINUS'

(Indeks 20: 'cos')

Ta procedura obsługuje funkcję COS X i zwraca 'ostatnią wartość' równą przybliżeniu COS X.

Procedura korzysta z wyrażenia:

COS X = SIN (PI*W/2), gdzie -1 <= W <=1.

Przy wyprowadzaniu W dla X procedura wykorzystuje wynik otrzymany w poprzedniej procedurze i przechowany w tym celu w mem-0. Wykonuje wtedy skok do procedury SINE, wchodząc do niej pod adresem C-ENT, aby utworzyć jako 'ostatnią wartość' COS X.

37AA cos     RST  0028,FP-CALC.    X
         DEFB +39,get-argt    V
         DEFB +2A,abs       ABS V
         DEFB +A1,stk-one     ABS V, 1
         DEFB +03,subtract    ABS V-1
         DEFB +E0,get-mem-0    ABS V-1, (1/0)
         DEFB +00,jump-true    ABS V-1
         DEFB +06, do 37B7,C-ENT ABS V-1 = W

Jeśli skok nie został wykonany, to kontynuujemy.

         DEFB +1B,negate     1-ABS V
         DEFB +33,jump      1-ABS V
         DEFB +03, do 37B7,C-ENT 1-ABS V = W

FUNKCJA 'SINUS'

(Indeks 1F: 'sin')

Ta procedura obsługuje funkcję SIN X i jest trzecią z czterech procedur wykorzystujących GENERATOR SZEREGÓW do tworzenia wielomianów Czebyszewa.

Przybliżenie SIN X jest znajdowane następująco:

i. Argument X zostaje zredukowany i w tym przypadku W = V bezpośrednio.

Zwróć uwagę, że -1 <= W <= 1, co jest wymagane do zbieżności szeregu.

ii. Utworzony zostaje argument Z taki, że Z=2*W*W-1.

iii. GENERATOR SZEREGÓW jest wykorzystywany do zwrócenia (SIN (PI*W/2))/W
iv. Na koniec proste mnożenie daje SIN X.

37B5 sin     RST  0028 FP-CALC    X

Wykonaj krok i.

         DEFB +39,get-argt    W

Wykonaj krok ii. Procedura od tego punktu jest wspólna dla funkcji SINUS i COSINUS.

37B7 C-ENT    DEFB +31,duplicate    W, W
         DEFB +31,duplicate    W, W, W
         DEFB +04,multiply    W, W*W
         DEFB +31,duplicate    W, W*W, W*W
         DEFB +0F,addition    W, 2*W*W
         DEFB +A1,stk-one     W, 2*W*W, 1
         DEFB +03,subtract    W, 2*W*W-1 = Z

Wykonaj krok iii, przekazując do GENERATORA SZEREGÓW parametr 6 oraz sześć potrzebnych stałych.

         DEFB +86,series-06    W, Z
   1.      DEFB +14,wykładnik+64
         DEFB +E6,(+00,+00,+00)
   2.      DEFB +5C,wykładnik+6C
         DEFB +1F,+0B,(+00,+00)
   3.      DEFB +A3,wykładnik+73
         DEFB +8F,+38,+EE,(+00)
   4.      DEFB +E9,wykładnik+79
         DEFB +15,+63,+BB,+23
   5.      DEFB +EE,wykładnik+7E
         DEFB +92,+0D,+CD,+ED
   6.      DEFB +F1,wykładnik+81
         DEFB +23,+5D,+1B,+EA

Przy końcu ostatniej pętli 'ostatnia wartość' jest równa (SIN (PI*W/2))/W.

Wykonaj krok v.

         DEFB +04,multiply    SIN (PI*W/2) = SIN X (lub = COS X)
         DEFB +38,end-calc    
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' = SIN X.
                      lub ('ostatnia wartość' = COS X)

FUNKCJA 'TANGENS'

(Indeks 21: 'tan')

Ta procedura obsługuje funkcję TAN X. Zwraca ona po prostu SIN X/COS X z nadmiarem arytmetycznym, jeśli COS X = 0.

37DA tan     RST  0028,FP-CALC    X
         DEFB +31,duplicate    X, X
         DEFB +1F,sin       X, SIN X
         DEFB +01,exchange    SIN X, X
         DEFB +20,cos       SIN X,COS X
         DEFB +05,division    SIN X/COS X = TAN X
                      Zgłoś błąd w razie potrzeby.
         DEFB +38,end-calc    TAN X
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' = TAN X.

FUNKCJA 'ARCUS TANGENS'

(Indeks 24: 'atn')

Ta procedura obsługuje funkcję ATN X i jest ostatnią z czterech procedur używających GENERATORA SZEREGÓW do otrzymywania wielomianów Czebyszewa. Zwraca liczbę rzeczywistą z zakresu pomiędzy -PI/2 a PI/2 równą wartości w radianach kata, którego tangensem jest X.

Przybliżenie ATN X jest znajdowane następująco:

i. Wartości W i Y są znajdowane dla trzech przypadków X takich, że:
przypadek i:   jeśli -1 < X < 1, to W = 0 i Y = X.
przypadek ii:  jeśli -1 <= X, to W = PI/2 i Y = -1/X.
przypadek iii: jeśli X < =- 1, to W = -PI/2 i Y = -1/X.

W każdym przypadku jest -1 <= Y <=1, co jest wymagane do zbieżności szeregów.

ii. Zostaje utworzony argument Z taki, że:
przypadek i:   jeśli -1 < X < 1, to Z = 2*Y*Y-1 = 2*X*X-1.
przypadek ii:  jeśli 1 < X, to Z = 2*Y*Y-1 = 2/(X*X)-1.
przypadek iii: jeśli X < =-1, to Z = 2*Y*Y-1 = 2/(X*X)-1.

iii. Wykorzystany zostaje GENERATOR SZEREGÓW do wyliczenia wartości pożądanej funkcji.

iv. Na koniec proste mnożenie i dodawanie dają ATN X.

Wykonaj krok i.

37E2 atn     CALL 3297,RE-STACK    Użyj pełnej postaci zmiennoprzecinkowej wartości X.
         LD  A,(HL)       Pobierz wykładnik X.
         CP  +81         
         JR  C,37F8,SMALL    Skocz naprzód dla przypadku i:Y = X.
         RST  0028,FP-CALC    X
         DEFB +A1,stk-one     X, 1
         DEFB +1B,negate     X,-1
         DEFB +01,exchange    -1, X
         DEFB +05,division    -1/X
         DEFB +31,duplicate    -1/X, -1/X
         DEFB +36,less-0     -1/X, (1/0)
         DEFB +A3,stk-pi/2    -1/X, (1/0), PI/2
         DEFB +01,exchange    -1/X, PI/2, (1/0)
         DEFB +00,jump-true    -1/X, PI/2
         DEFB +06, do 37FA,CASES Skocz naprzód dla przypadku ii: Y = -1/X W = PI/2
         DEFB +1B,negate     -1/X, -PI/2
         DEFB +33,jump      -1/X, -PI/2
         DEFB +03,to 37FA,CASES  Skocz naprzód dla przypadku iii: Y = -1/X W = -PI/2
37F8 SMALL    RST  0028,FP-CALC    Y
         DEFB +A0,stk-zero    Y, 0
                      Kontynuuj dla przypadku i: W = 0

Wykonaj krok ii.

37FA CASES    DEFB +01,exchange    W, Y
         DEFB +31,duplicate    W, Y, Y
         DEFB +31,duplicate    W, Y, Y, Y
         DEFB +04,multiply    W, Y, Y*Y
         DEFB +31,duplicate    W, Y, Y*Y, Y*Y
         DEFB +0F,addition    W, Y, 2*Y*Y
         DEFB +A1,stk-one     W, Y, 2*Y*Y, 1
         DEFB +03,subtract    W, Y, 2*Y*Y-1 = Z

Wykonaj krok iii, przekazując do GENERATORA SZEREGÓW parametr '12' oraz dwanaście wymaganych stałych.

         DEFB +8C,series-0C    W, Y, Z
   1.      DEFB +10,wykładnik+60   
         DEFB +B2,(+00,+00,+00)
   2.      DEFB +13,wykładnik+63
         DEFB +0E,(+00,+00,+00)
   3.      DEFB +55,wykładnik+65
         DEFB +E4,+8D,(+00,+00)
   4.      DEFB +58,wykładnik+68
         DEFB +39,+BC,(+00,+00)
   5.      DEFB +5B,wykładnik+6B
         DEFB +98,+FD,(+00,+00)
   6.      DEFB +9E,wykładnik+6E
         DEFB +00,+36,+75,(+00)
   7.      DEFB +A0,wykładnik+70
         DEFB +DB,+E8,+B4,(+00)
   8.      DEFB +63,wykładnik+73
         DEFB +42,+C4,(+00,+00)
   9.      DEFB +E6,wykładnik+76
         DEFB +B5,+09,+36,+BE
   10.     DEFB +E9,wykładnik+79
         DEFB +36,+73,+1B,+5D
   11.     DEFB +EC,wykładnik+7C
         DEFB +D8,+DE,+63,+BE
   12.     DEFB +F0,wykładnik+80
         DEFB +61,+A1,+B3,+0C

Na końcu otrzymujemy jako 'ostatnią wartość':

   ATN X/X      - przypadek i.
   ATN (-1/X)/(-1/X) - przypadek ii.
   ATN (-1/X)/(-1/X) - przypadek iii.

Wykonaj krok iv.

         DEFB +04,multiply    W, ATN X   - przypadek i.
                      W, ATN (-1/X) - przypadek ii.
                      W, ATN (-1/X) - przypadek iii.
         DEFB +0F,addition    ATN X - teraz wszystkie przypadki.
         DEFB +38,end-calc    
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' = ATN X.

FUNKCJA 'ARCUS SINUS'

(Indeks 22: 'asn')

Ta procedura obsługuje funkcję ASN X i zwraca liczbę rzeczywistą w przedziale od -PI/2 do PI/2 włącznie, która jest równa wartości kata w radianach, dla którego sinus wynosi X. Stąd jeśli Y = ASN X, to X = SIN Y.

Funkcja wykorzystuje równoważność trygonometryczną:

TAN (Y/2) = SIN Y/1(1+COS Y)

do otrzymania TAN (Y/2), a stąd (korzystając z ATN) Y/2 i ostatecznie Y.

3833 asn     RST  0028,FP-CALC    X
         DEFB +31,duplicate    X, X
         DEFB +31,duplicate    X, X, X
         DEFB +04,multiply    X, X*X
         DEFB +A1,stk-one     X, X*X, 1
         DEFB +03,subtract    X, X*X-1
         DEFB +1B,negate     X,1-X*X
         DEFB +28,sqr       X,SQR (1-X*X)
         DEFB +A1,stk-one     X,SQR (1-X*X), 1
         DEFB +0F,addition    X, 1+SQR (1-X*X)
         DEFB +05,division    X/(1+SQR (1-X*X)) = TAN(Y/2)
         DEFB +24,atn       Y/2
         DEFB +31,duplicate    Y/2, Y/2
         DEFB +0F,addition    Y = ASN X
         DEFB +38,end-calc    
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' = ASN X.

FUNKCJA 'ARCUS COSINUS'

(Indeks 23: 'acs')

Ta procedura obsługuje funkcję ACS X i zwraca liczbę rzeczywistą od zera do PI włącznie, która jest równa wartości kąta w radianach, dla którego kosinus wynosi X.

Wykorzystywana jest tu relacja:

ACS X = PI/2 - ASN X

3843 acs     RST  0028,FP-CALC    X
         DEFB +22,asn       ASN X
         DEFB +A3,stk-pi/2    ASN X,PI/2
         DEFN +03,subtract    ASN X-PI/2
         DEFB +1B,negate     PI/2-ASN X = ACS X
         DEFB +38,end-calc
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' = ACS X.

PROCEDURA 'PIERWIASTEK KWADRATOWY'

(Indeks 28: 'sqr')

Ta procedura obsługuje funkcję SQR X i zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy liczby rzeczywistej X, jeśli ta jest dodatnia, a zero, jeśli X = 0. Ujemna wartość X powoduje zgłoszenie błędu A - nieprawidłowy argument (poprzez In w procedurze POTĘGOWANIE).

Procedura traktuje operację pierwiastka kwadratowego jako X**.5 i dlatego umieszcza na stosie wartość 0,5, po czym przechodzi bezpośrednio do procedury POTĘGOWANIE.

384A sqr     RST  0028,FP-CALC    X
         DEFB +31,duplicate    X,X
         DEFB +30,not       X,(1/0)
         DEFB +00,jump-true    X
         DEFB +1E,do 386C,LAST  X

Skok zostaje wykonany, jeśli X = 0, inaczej procedura wykonuje się dalej z:

         DEFB +A2,stk-half    X,.5
         DEFB +38,end-calc

A następnie znajdowany jest wynik X**.5.

PROCEDURA 'POTĘGOWANIE'

(Indeks 06: 'to-power')

Procedura wykonuje dwuargumentową operację podnoszenia pierwszej liczby X do potęgi określonej drugą liczbą Y.

Procedura traktuje wynik X**Y jako równoważność EXP (Y*LN X). Zwraca tę wartość o ile X nie jest równe zero, w którym to przypadku zwraca 1, jeśli Y jest również zerem (0**0=1), zwraca zero, jeśli Y jest dodatnie lub zgłasza nadmiar arytmetyczny, jeśli Y jest ujemne.

3851 to-power   RST 0028,FP-CALC     X,Y
         DEFB +01,exchange    Y,X
         DEFB +31,duplicate    Y,X,X
         DEFB +30,not       Y,X,(1/0)
         DEFB +00,jump-true    Y,X
         DEFB +07,do 385D,XIS0  Y,X

Skok jest wykonywany, jeśli X = 0, inaczej tworzone jest EXP (Y*LN X).

         DEFB +25,ln       Y,LN X

Dając raport błędu A, jeśli X jest ujemne.

         DEFB +04,multiply    Y*LN X
         DEFB +38,end-calc
         JP  36C4,EXP      Wyjdź poprzez EXP, aby utworzyć EXP(Y*LN X).

Wartość X wynosi zero, zatem należy rozważyć trzy możliwe przypadki z tym związane.

385D XIS0     DEFB +02,delete     Y
         DEFB +31,duplicate    Y,Y
         DEFB +30,not       Y,(1/0)
         DEFB +00,jump-true    Y

         DEFB +09,to 386A,ONE   Y

Skok jest wykonywany, jeśli X = 0 i Y = 0, inaczej procedura kontynuuje się.

         DEFB +A0,stk-zero    Y,0
         DEFB +01,exchange    0,Y
         DEFB +37,greater-0    0,(1/0)
         DEFB +00,jump-true    0
         DEFB +06,to 386C,LAST  0

Skok jest wykonywany, jeśli X = 0, a Y jest dodatnie, inaczej procedura kontynuuje się.

         DEFB +A1,stk-one     0,1
         DEFB +01,exchange    1,0
         DEFB +05,division    Wyjdź poprzez 'division', ponieważ dzielenie przez
                      zero daje 'nadmiar arytmetyczny'.

Wynik operacji ma być równy 1.

386A ONE     DEFB +02,delete      -
         DEFB +A1,stk-one     1

Teraz wróć z 'ostatnią wartością' na stosie kalkulatora będącą wynikiem 0**Y.

386C LAST     DEFB +38,end-calc     (1/0)
         RET            Skończone: 'ostatnia wartość' równa 0 lub 1.

386E - 3CFF Ten obszar jest zapasowy, przechowuje bajty +FF.

3D00 - 3FFF Tutaj znajdują się matryce znaków. Każdy znak posiada matrycę z 8 bajtów o kodach. Na przykład litera 'A' posiada matrycę o wartościach 00 3C 42 42 7E 42 42 00, co w systemie dwójkowym wygląda następująco:

00000000
00111100
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
00000000

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.