Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Interpretacja wierszy BASIC oraz rozkazów

TABLICE SKŁADNIOWE

i. Tablica offsetów

Dla każdego z pięćdziesięciu rozkazów języka BASIC istnieje określona wartość offsetu

        Rozkaz  Adres          Rozkaz  Adres
1A48 DEFB +B1  DEF FN  1AF9   1A61 DEFB +94 BORDER  1AF5
1A49 DEFB +CB  CAT    1B14   1A62 DEFB +56 CONTINUE 1AB8
1A4A DEFB +BC  FORMAT  1B06   1A63 DEFB +3F DIM    1AA2
1A4B DEFB +BF  MOVE   1B0A   1A64 DEFB +41 REM    1AA5
1A4C DEFB +C4  ERASE   1B10   1A65 DEFB +2B FOR    1A90
1A4D DEFB +AF  OPEN #  1AFC   1A66 DEFB +17 GO TO   1A7D
1A4E DEFB +B4  CLOSE #  1B02   1A67 DEFB +1F GO SUB  1A86
1A4F DEFB +93  MERGE   1AE2   1A68 DEFB +37 INPUT   1A9F
1A50 DEFB +91  VERIFY  1AE1   1A69 DEFB +77 LOAD   1AE0
1A51 DEFB +92  BEEP   1AE3   1A6A DEFB +44 LIST   1AAE
1A52 DEFB +95  CIRCLE  1AE7   1A6B DEFB +0F LET    1A7A
1A53 DEFB +98  INK    1AEB   1A6C DEFB +59 PAUSE   1AC5
1A54 DEFB +98  PAPER   1AEC   1A6D DEFB +2B NEXT   1A98
1A55 DEFB +98  FLASH   1AED   1A6E DEFB +43 POKE   1AB1
1A56 DEFB +98  BRIGHT  1AEE   1A6F DEFB +2D PRINT   1A9C
1A57 DEFB +98  INVERSE  1AEF   1A70 DEFB +51 PLOT   1AC1
1A58 DEFB +98  OVER   1AF0   1A71 DEFB +3A RUN    1AAB
1A59 DEFB +98  OUT    1AF1   1A72 DEFB +6D SAVE   1ADF
1A5A DEFB +7F  LPRINT  1AD9   1A73 DEFB +42 RANDOMIZE 1AB5
1A5B DEFB +81  LLIST   1ADC   1A74 DEFB +0D IF    1A81
1A5C DEFB +2E  STOP   1A8A   1A75 DEFB +49 CLS    1ABE
1A5D DEFB +6C  READ   1AC9   1A76 DEFB +5C DRAW   1AD2
1A5E DEFB +6E  DATA   1ACC   1A77 DEFB +44 CLEAR   1ABB
1A5F DEFB +70  RESTORE  1ACF   1A78 DEFB +15 RETURN  1A8D
1A60 DEFB +48  NEW    1AA8   1A79 DEFB +5D COPY   1AD6

ii. Tablica parametrów

Dla każdego z pięćdziesięciu rozkazów języka BASIC istnieje do ośmiu elementów w tablicy parametrów. Elementy te określają szczegóły klasy rozkazu, wymagane separatory oraz w odpowiednich miejscach adresy procedur.

1A7A P-LET    DEFB +01         CLASS-01
         DEFB +3D         '='
         DEFB +02         CLASS-02

1A7D P-GO-TO   DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +67,+1E       GO-TO,1E67

1A81 P-IF     DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +CB         'THEN'
         DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +F0,+1C       IF,1CF0

1A86 P-GO-SUB   DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +ED,+1E       GO-SUB,1EED

1A8A P-STOP    DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +EE,+1C       STOP,1CEE

1A8D P-RETURN   DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +23,+1F       RETURN,1F23

1A90 P-FOR    DEFB +04         CLASS-04
         DEFB +3D         '='
         DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +CC         'TO'
         DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +03,+1D       FOR,1D03

1A98 P-NEXT    DEFB +04         CLASS-04
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +AB,+1D       NEXT,1DAB

1A9C P-PRINT   DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +CD,+1F       PRINT,1FCD

1A9F P-INPUT   DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +89,+20       INPUT,2089

1AA2 P-DIM    DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +02,+2C       DIM,2C02

1AA5 P-REM    DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +B2,+1B       REM,1BB2

1AA8 P-NEW    DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +B7,+11       NEW,11B7

1AAB P-RUN    DEFB +03         CLASS-03
         DEFB +A1,+1E       RUN,1EA1

1AAE P-LIST    DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +F9,+17       LIST,17F9

1AB1 P-POKE    DEFB +08         CLASS-08
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +80,+1E       POKE,1E80

1AB5 P-RANDOM   DEFB +03         CLASS-03
         DEFB +4F,+1E       RANDOMIZE,1E4F

1AB8 P-CONT    DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +5F,+1E       CONTINUE,1E5F

1ABB P-CLEAR   DEFB +03         CLASS-03
         DEFB +AC,+1E       CLEAR,1EAC

1ABE P-CLS    DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +6B,+0D       CLS,0D6B

1AC1 P-PLOT    DEFB +09         CLASS-09
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +DC,+22       PLOT,22DC

1AC5 P-PAUSE   DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +3A,+1F       PAUSE,1F3A

1AC9 P-READ    DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +ED,+1D       READ,1DED

1ACC P-DATA    DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +27,+1E       DATA,1E27

1ACF P-RESTORE  DEFB +03         CLASS-03
         DEFB +42,+1E       RESTORE,1E42

1AD2 P-DRAW    DEFB +09         CLASS-09
         DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +82,+23       DRAW,2382

1AD6 P-COPY    DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +AC+0E       COPY,0EAC

1AD9 P-LPRINT   DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +C9,+1F       LPRINT,1FC9

1ADC P-LLIST   DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +F5,+17       LLIST,17F5

1ADF P-SAVE    DEFB +0B         CLASS-0B

1AE0 P-LOAD    DEFB +0B         CLASS-0B

1AE1 P-VERIFY   DEFB +0B         CLASS-0B

1AE2 P-MERGE   DEFB +0B         CLASS-0B

1AE3 P-BEEP    DEFB +08         CLASS-08
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +F8,+03       BEEP,03F8

1AE7 P-CIRCLE   DEFB +09         CLASS-09
         DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +20,+23       CIRCLE,2320

1AEB P-INK    DEFB +07         CLASS-07

1AEC P-PAPER   DEFB +07         CLASS-07

1AED P-FLASH   DEFB +07         CLASS-07

1AEE P-BRIGHT   DEFB +07         CLASS-07

1AEF P-INVERSE  DEFB +07         CLASS-07

1AF0 P-OVER    DEFB +07         CLASS-07

1AF1 P-OUT    DEFB +08         CLASS-08
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +7A,+1E       OUT,1E7A

1AF5 P-BORDER   DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +94,+22       BORDER,2294

1AF9 P-DEF-FN   DEFB +05         CLASS-05
         DEFB +60,+1F       DEF-FN,1F60

1AFC P-OPEN    DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +2C         ','
         DEFB +0A         CLASS-0A
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +36,+17       OPEN,1736

1B02 P-CLOSE   DEFB +06         CLASS-06
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +E5,+16       CLOSE,16E5

1B06 P-FORMAT   DEFB +0A         CLASS-0A
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +93,+17       CAT-ETC,1793

1B0A P-MOVE    DEFB +0A         CLASS-0A
         DEFB +2C         ','
         DEFB +0A         CLASS-0A
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +93,+17       CAT-ETC,1793

1B10 P-ERASE   DEFB +0A         CLASS-0A
         DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +93,+17       CAT-ETC,1793

1B14 P-CAT    DEFB +00         CLASS-00
         DEFB +93,+17       CAT-ETC,1793

Uwaga: wymagania dla każdej z różnych klas rozkazów są następujące:

CLASS-00 – Brak dalszych parametrów.
CLASS-01 – Używana w LET. Wymagana jest zmienna.
CLASS-02 – Używana w LET. Musi wystąpić wyrażenie liczbowe lub znakowe.
CLASS-03 – Może wystąpić wyrażenie liczbowe. Jeśli go nie ma, przyjmuje się standardowo zero.
CLASS-04 – Musi wystąpić zmienna o jednoliterowej nazwie.
CLASS-05 – Może być podany zbiór elementów.
CLASS-06 – Musi wystąpić wyrażenie liczbowe.
CLASS-07 – Obsługuje elementy kolorów.
CLASS-08 – Muszą wystąpić dwa wyrażenia liczbowe rozdzielone przecinkiem.
CLASS-09 – Jak dla CLASS-08, lecz elementy kolorów mogą poprzedzać wyrażenia.
CLASS-0A – Musi wystąpić wyrażenie łańcuchowe.
CLASS-0B – Obsługuje procedury magnetofonu.

'GŁÓWNA PĘTLA' INTERPRETERA JĘZYKA BASIC

Gdy sprawdzana jest składnia, to wejście do procedury interpretacji poleceń języka BASIC następuje w punkcie LINE-SCAN, natomiast przy wykonywaniu rozkazów punktem wejścia jest LINE-RUN.

Każde polecenie zostaje po kolei przetworzone, a zmienna systemowa CH-ADD jest wykorzystywana do wskazywania każdego kodu lub rozkazu pojawiającego się w obszarze programu lub w obszarze edycyjnym.

1B17 LINE-SCAN  RES  7,(FLAGS)      Sygnalizuj 'sprawdzanie składni'.
         CALL 19FB,E-LINE-NO   CH-ADD zostaje ustawione na pierwszy kod
                      za każdym numerem wiersza.
         XOR  A          Zmienna systemowa SUBPPC
         LD  (SUBPPC),A     jest inicjowana na +00
         DEC  A          a ERR-NR na +FF.
         LD  (ERR-NR),A
         JR  1B29,STMT-L-1    Skocz naprzód, aby przetworzyć
                      pierwszy rozkaz wiersza.

PĘTLA ROZKAZÓW.

Każdy rozkaz jest kolejno przetwarzany aż do osiągnięcia końca wiersza.

1B28 STMT-LOOP  RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększaj CH-ADD wzdłuż wiersza.
1B29 STMT-L-1   CALL 16BF,SET-WORK    Przestrzeń robocza jest czyszczona.
         INC  (SUBPPC)      Zwiększaj SUBPPC przy każdym obiegu pętli.
         JP  M,1C8A,REPORT-C   Lecz dozwolone jest tylko '127' rozkazów
                      w pojedynczym wierszu.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz znak.
         LD  B,+00        Wyzeruj ten rejestr na później.
         CP  +0D         Jeśli znakiem jest 'powrót karetki',
         JR  Z,1BB3,LINE-END   to wykonaj skok.
         CP  +3A         Jeśli jest to ':',
         JR  Z,1B28,STMT-LOOP  to wróć na początek pętli.

Zidentyfikowano polecenie, zatem rozpatrzony zostanie pierwszy rozkaz.

         LD  HL,+1B76      Załaduj na stos maszynowy
         PUSH HL         adres powrotny STMT-RET.
         LD  C,A         Chwilowo zapamiętaj rozkaz
         RST  0020,NEXT-CHAR   w rejestrze C, gdy CH-ADD
         LD  A,C         jest ponownie przesuwane.
         SUB  +CE         Zmniejsz kod rozkazu o +CE;
                      da to zakres od +00 do
                      +31 dla pięćdziesięciu rozkazów.
         JP  C,1C8A,REPORT-C   Twórz odpowiedni raport błędu,
                      jeśli kod nie oznacza rozkazu.
         LD  C,A         Przenieś kod rozkazu do
                      pary rejestrów BC (B zawiera +00).
         LD  HL,+1A48      Adres bazowy tablicy składniowej offsetów.
         ADD  HL,BC        Pożądany offset jest przekazywany do
         LD  C,(HL)       rejestru C i używany do wyliczenia
         ADD  HL,BC        adresu bazowego dla pozycji rozkazu
                      w tablicy parametrów.
         JR  1B55,GET-PARAM   Skocz naprzód do pętli skanującej z
                      tym adresem.

Wykonywane są po kolei procedury klas rozkazów, które odnoszą się do bieżącego polecenia. Przetwarza się również wszystkie niezbędne separatory.

1B52 SCAN-LOOP  LD  HL,(T-ADDR)     Tymczasowy wskaźnik do elementów
                      w tablicy parametrów.
1B55 GET-PARAM  LD  A,(HL)       Pobierz kolejno każdy element.
         INC  HL         Uaktualnij wskaźnik elementów dla 
         LD  (T-ADDR),HL     następnego obiegu.
         LD  BC,+1B52      Załaduj na stos maszynowy
         PUSH BC         adres powrotny - SCAN-LOOP.
         LD  C,A         Przepisz element do rejestru C na później.
         CP  +20         Skocz naprzód, jeśli element jest
         JR  NC,1B6F,SEPARATOR  'separatorem'.
         LD  HL,+1C01      Adres bazowy tablicy
                      'klas rozkazów'.
         LD  B,+00        Wyczyść rejestr B i
         ADD  HL,BC        zaindeksuj tę tablicę.
         LD  C,(HL)       Pobierz przesunięcie i oblicz
         ADD  HL,BC        adres startowy procedury pożądanej klasy rozkazów.
         PUSH HL         Umieść ten adres na stosie maszynowym.
         RST  0018,GET-CHAR    Przed wykonaniem skoku pośredniego
         DEC  B          do procedury klasy rozkazu przenieś
         RET            kod rozkazu do rejestru A i ustaw
                      rejestr B na +FF.

PROCEDURA 'SEPARATOR'

Zostaje utworzony raport błędu – 'Nonsense in BASIC', jeśli brak wymaganego separatora. Jednakże zwróć uwagę, iż w czasie sprawdzania składni raport ten nie pojawia się na ekranie – jedynie 'znacznik błędu'.

1B6F SEPARATOR  RST  0018,GET-CHAR    Bieżący znak zostaje pobrany
         CP  C          i porównany z elementem
                      tablicy parametrów.
         JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Jeśli nie ma zgodności, utwórz raport błędu.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Przejdź za poprawny znak
         RET            i powróć.

PROCEDURA 'STMT-RET'

Po poprawnej interpretacji polecenia wykonywany jest powrót do punktu wejścia.

1B76 STMT-RET   CALL 1F54,BREAK-KEY   Klawisz BREAK jest sprawdzany po
                      każdym poleceniu.
         JR  C,1B7D,STMT-R-1   Skocz naprzód, chyba że jest naciśnięty.

Raport L - 'PRZERWA w programie'

1B7B REPORT-L   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +14

Kontynuuj w tym miejscu, jeśli klawisza BREAK nie naciśnięto.

1B7D STMT-R-1   BIT  7,(NSPPC)      Skocz naprzód, jeśli nie należy wykonać
         JR  NZ,1BF4,STMT-NEXT  'przeskoku' w programie.
         LD  HL,(NEWPPC)     Pobierz numer 'nowego wiersza'
         BIT  7,H         i skocz naprzód, chyba że jest przetwarzane
         JR  Z,1B9E,LINE-NEW   kolejne polecenie w obszarze edycyjnym.

PUNKT WEJŚCIA 'LINE-RUN'

Ten punkt wejścia jest używany zawsze, gdy ma zostać uruchomiony wiersz programu w obszarze edycyjnym. W takim przypadku znacznik składni/uruchomienia (bit nr 7 zmiennej FLAGS) będzie ustawiony na 1.

Wejście to jest również używane przy sprawdzaniu składni wiersza w obszarze edycyjnym, który zawiera więcej niż jedno polecenie (bit 7 FLAGS będzie wyzerowany).

1B8A LINE-RUN   LD  HL,+FFFE      Wiersz w obszarze edycyjnym
         LD  (PPC),HL      jest uważany za wiersz '-2'.
         LD  HL,(WORKSP)     Ustaw HL na znacznik końca
         DEC  HL         obszaru edycyjnego,
         LD  DE,(E-LINE)     a DE na komórkę tuż przed
         DEC  DE         początkiem tego obszaru.
         LD  A,(NSPPC)      Pobierz numer następnego
                      polecenia do obsłużenia
         JR  1BD1,NEXT-LINE   przed skokiem naprzód.

PROCEDURA 'LINE-NEW'

W programie nastąpił skok i należy znaleźć adres początku nowego wiersza.

1B9E LINE-NEW   CALL 196E,LINE-ADDR   Znajdowany jest adres startowy wiersza
                      lub adres pierwszego następnego wiersza.
         LD  A,(NSPPC)      Pobierz numer polecenia.
         JR  Z,1BBF,LINE-USE   Skocz naprzód, jeśli pożądany
         AND  A          wiersz został znaleziony; inaczej
         JR  NZ,1BEC,REPORT-N  sprawdź poprawność numeru polecenia - musi być zero.
         LD  B,A         Również sprawdź, czy 'pierwszy wiersz za nim'
         LD  A,(HL)       nie jest faktycznie poza 'końcem programu'.
         AND  +C0
         LD  A,B
         JR  Z,1BBF,LINE-USE   Skocz naprzód przy poprawnym adresie;
                      inaczej sygnalizuj błąd 'OK'.

Raport 0 - 'OK'

1BB0 REPORT-0   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +FF

Uwaga: Oczywiście nie jest to błąd w normalnym sensie – raczej skok poza program.

PROCEDURA ROZKAZU 'REM'

Adres powrotny do STMT-RET jest usuwany ze stosu, co w rezultacie powoduje zignorowanie reszty wiersza.

1BB2 REM     POP  BC         Usuń adres - STMT-RET.

PROCEDURA 'LINE-END'

Przy sprawdzaniu składni wykonywany jest prosty powrót, jednakże w czasie 'uruchomienia' adres przechowywany przez NXTLIN musi zostać sprawdzony przed użyciem.

1BB3 LINE-END   CALL 2530,SYNTAX-Z    Wróć, jeśli sprawdzana jest składnia;
         RET  Z          inaczej pobierz adres
         LD  HL,(NXTLIN)     przechowywany w NXTLIN.
         LD  A,+C0        Również wróć, jeśli ten adres
         AND  (HL)        wskazuje poza program
         RET  NZ         - 'uruchomienie' dobiegło końca.
         XOR  A          Sygnalizuj 'polecenie zero' przed kontynuowaniem.

PROCEDURA 'LINE-USE'

Ta krótka procedura posiada trzy funkcje:

i. Zmienia polecenie zera na polecenie '1'.
ii. Znalezienie numeru nowego wiersza i wprowadzenie go do PPC.
iii. Utworzenie adresu początku kolejnego wiersza.

1BBF LINE-USE   CP  +01         Rozkaz zero staje się
         ADC  A,+00        rozkazem '1'
         LD  D,(HL)       Numer wiersza, który ma zostać
         INC  HL         użyty, jest pobierany
         LD  E,(HL)       i przekazywany do PPC.
         LD  (PPC),DE
         INC  HL         Teraz znajdź 'długość'
         LD  E,(HL)       tego wiersza.
         INC  HL
         LD  D,(HL)
         EX  DE,HL        Wymień ze sobą te wartości.
         ADD  HL,DE        Utwórz adres początku
         INC  HL         kolejnego wiersza w HL, a adres
                      pierwszej komórki przed pierwszym znakiem
                      'następnego' wiersza w DE.

PROCEDURA 'NEXT-LINE'

Na wejściu para rejestrów HL wskazuje na pierwszą komórkę za końcem 'następnego' wiersza do obsługi, a para rejestrów DE wskazuje na komórkę przed pierwszym znakiem tego wiersza. Stosuje się to zarówno do wierszy w obszarze programu jak i do wiersza w obszarze edycyjnym, gdzie następnym wierszem będzie znów ten sam wiersz, gdy zawiera on polecenia wciąż do interpretacji.

1BD1 NEXT-LINE  LD  (NXTLIN),HL     Ustaw NXTLIN do użytku, gdy bieżący wiersz
                      został skompletowany.
         EX  DE,HL        Jak zwykle, CH-ADD wskazuje na komórkę
         LD  (CH-ADD),HL     przed pierwszym znakiem
                      do interpretacji.
         LD  D,A         Zostaje pobrany numer polecenia.
         LD  E,+00        Rejestr E jest zerowany w przypadku
                      korzystania z EACH-STMT.
         LD  (NSPPC),+FF     Sygnalizuj 'bez skoku'.
         DEC  D          Numer polecenia minus jeden
         LD  (SUBPPC),D     idzie do SUBPPC.
         JP  Z,1B28,STMT-LOOP  Teraz można przetworzyć pierwsze polecenie.
         INC  D          Jednakże dla dalszych poleceń
         CALL 198B,EACH-STMT   należy znaleźć 'adres początkowy'.
         JR  Z,1BF4,STMT-NEXT  Skocz naprzód, chyba że polecenie nie istnieje.

Raport N - 'Rozkaz utracony'

1BEC REPORT-N   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów
         DEFB +16

PROCEDURA 'CHECK-END'

Jest to ważna procedura i wywołuje się ją z wielu miejsc w programie monitora w trakcie sprawdzania składni edytowanego wiersza. Celem procedury jest utworzenie raportu błędu, jeśli koniec polecenia nie został osiągnięty, oraz przejście do następnego polecenia w przypadku prawidłowej składni.

1BEE CHECK-END  CALL 2530,SYNTAX-Z    Nie kontynuuj, jeśli nie jest
         RET  NZ         sprawdzana składnia.
         POP  BC         Usuń adresy
         POP  BC         SCAN-LOOP i STMT-RET
                      przed przejściem do STMT-NEXT.

PROCEDURA 'STMT-NEXT'

Jeśli bieżącym znakiem jest 'powrót karetki', to następne polecenie znajduje się w 'następnym wierszu'; jeśli jest nim ':', to jest ono w tym samym wierszu; lecz jeśli występuje dowolny inny znak, to mamy błąd składni.

1BF4 STMT-NEXT  RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +0D         Wybierz 'następny wiersz', jeśli
         JR  Z,1BB3,LINE-END   jest nim 'powrót karetki'.
         CP  +3A         Wybierz 'następne polecenie',
         JP  Z,1B28,STMT-LOOP  jeśli jest to ' : '.
         JP  1C8A,REPORT-C    W przeciwnym razie występuje błąd składniowy.

TABLICA 'KLAS ROZKAZÓW'

adres przesunięcie klasa  adres klasy
1C01 0F      CLASS-00 1C10
1C02 1D      CLASS-01 1C1F
1C03 4B      CLASS-02 1C4E
1C04 09      CLASS-03 1C0D
1C05 67      CLASS-04 1C6C
1C06 0B      CLASS-05 1C11
1C07 7B      CLASS-06 1C82
1C08 8E      CLASS-07 1C96
1C09 71      CLASS-08 1C7A
1C0A B4      CLASS-09 1CBE
1C0B 81      CLASS-0A 1C8C
1C0C CF      CLASS-0B 1CDB

'KLASY ROZKAZÓW – 00, 03 i 05'

Za rozkazami klasy-03 może wystąpić liczba, lecz może jej również nie być, np. RUN lub RUN 200.

1C0D CLASS-03   CALL 1CDE,FETCH-NUM   Pobierana jest liczba, lecz zostanie użyte
                      zero, jeśli jej nie będzie.

Rozkazy klasy-00 nie powinny mieć jakichkolwiek parametrów, np. COPY lub CONTINUE.

1C10 CLASS-00   CP  A          Ustaw znacznik zera na później.

Rozkazy klasy-05 mogą posiadać ciąg parametrów, np. PRINT lub PRINT "222".

1C11 CLASS-05   POP  BC         We wszystkich przypadkach usuń adres SCAN-LOOP.
         CALL Z,1BEE,CHECK-END  Jeśli są przetwarzane rozkazy klas 00 i 03
                      oraz jest sprawdzana składnia, to przejdź dalej
                      do przetwarzania następnego polecenia.
         EX  DE,HL        Zapamiętaj wskaźnik wiersza w parze rejestrów DE.

PROCEDURA 'JUMP-C-R'

Po przetworzeniu elementów klas rozkazów i separatorów w tablicy parametrów skocz do odpowiedniej procedury obsługującej właściwy rozkaz.

1C16 JUMP-C-R   LD  HL,(T-ADDR)     Pobierz wskaźnik do
         LD  C,(HL)       elementów tablicy parametrów
         INC  HL         oraz pobierz adres pożądanej
         LD  B,(HL)       procedury rozkazu.
         EX  DE,HL        Z powrotem wymień wskaźniki
         PUSH BC         i wykonaj pośredni skok
         RET            do procedury rozkazu.

'KLASY ROZKAZÓW – 01, 02 i 04'

Te trzy klasy rozkazów są używane przez rozkazy przetwarzające zmienne – LET, FOR i NEXT oraz pośrednio przez READ i INPUT.

Rozkaz klasy 01 dotyczy identyfikacji zmiennej w poleceniu LET, READ lub INPUT.

1C1F CLASS-01   CALL 28B2,LOOK-VARS   Sprawdź w obszarze zmiennych, czy dana zmienna
                      była lub nie była jeszcze użyta.

PROCEDURA 'ZMIENNEJ W PRZYPISANIU'

Ta procedura tworzy odpowiednie wartości dla zmiennych systemowych DEST i STRLEN.

1C22 VAR-A-1   LD  (FLAGX),+00     Inicjuj FLAGX na +00.
         JR  NC,1C30,VAR-A-2   Skocz naprzód, jeśli ta zmienna
                      była wcześniej używana.
         SET  1,(FLAGX)      Sygnalizuj 'nowa zmienna'.
         JR  NZ,1C46,VAR-A-3   Utwórz błąd, jeśli jest próba użycia
                      'niezwymiarowanej tablicy'.

Raport 2 - Zmienna nieznaleziona

1C2E REPORT-2   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +01

Kontynuuj obsługę istniejących zmiennych.

1C30 VAR-A-2   CALL Z,2996,STK-VARS   Parametry prostych zmiennych łańcuchowych
                      oraz wszystkich zmiennych tablicowych
                      są przekazywane na stos kalkulatora.
                      (STK-VARS wykona 'slicing' łańcucha,
                      jeśli będzie to potrzebne.)
         BIT  6,(FLAGS)      Skocz naprzód, jeśli jest obsługiwana
         JR  NZ,1C46,VAR-A-3   zmienna numeryczna.
         XOR  A          Wyczyść rejestr A.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Parametry łańcucha zmiennej łańcuchowej
         CALL NZ,2BF1,STK-FETCH  zostają pobrane, chyba że jest sprawdzana składnia.
         LD  HL,+5C71      To jest FLAGX.
         OR  (HL)        Bit 0 jest ustawiany tylko wtedy, gdy obsługiwane są
         LD  (HL),A       całe 'proste łańcuchy', a stąd sygnalizuje on
                      potrzebę 'usunięcia starej kopii'.
         EX  DE,HL        HL teraz wskazuje na łańcuch lub na
                      element tablicy.

Ścieżki teraz schodzą się ze sobą, aby odpowiednio ustawić STRLEN i DEST. Dla wszystkich zmiennych numerycznych oraz 'nowych' łańcuchów i zmiennych tablic łańcuchów STRLEN zawiera 'literę' nazwy zmiennej. Lecz dla 'starych' łańcuchów i zmiennych tablicowych łańcuchów 'dzielonych' lub pełnych przechowuje ona długość w 'przypisaniu'.

1C46 VAR-A-3   LD  (STRLEN),BC     Ustaw odpowiednio STRLEN.

DEST przechowuje adres 'przeznaczenia' 'starej' zmiennej, lecz w rzeczywistości będzie to adres 'źródła' dla 'nowej' zmiennej.

         LD  (DEST),HL      Ustaw odpowiednio DEST
         RET            i powróć.

Klasa rozkazów 02 zajmuje się faktycznym obliczeniem wartości, która ma zostać przypisana w poleceniu LET.

1C4E CLASS-02   POP  BC         Adres SCAN-LOOP jest usuwany ze stosu.
         CALL 1C56,VAL-FET-1   Wykonane zostaje przypisanie.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przesuń się do kolejnego polecenia
                      albo poprzez CHECK-END przy sprawdzaniu
         RET            składni, albo przez STMT-RET w czasie
                      'wykonywania' programu.

PROCEDURA 'POBRANIA WARTOŚCI'

Ta procedura używana jest przez polecenia LET, READ i INPUT do obliczenia najpierw wartości, a następnie do przypisania jej przydzielonej zmiennej.

Punkt wejścia VAL-FET-1 jest używany przez LET i READ i bierze pod uwagę FLAGS, natomiast punkt wejścia VAL-FET-2 jest używany przez INPUT i bierze pod uwagę FLAGX.

1C56 VAL-FET-1  LD  A,(FLAGS)      Użyj FLAGS.
1C59 VAL-FET-2  PUSH AF         Zapamiętaj na stosie FLAGS lub FLAGX.
         CALL 24FB,SCANNING    Oblicz następne wyrażenie.
         POP  AF         Pobierz stare FLAGS lub FLAGX.
         LD  D,(FLAGS)      Pobierz nowe FLAGS.
         XOR  D          Zmienna i wyrażenie muszą być tej samej natury
         AND  +40         numeryczne lub znakowe.
         JR  NZ,1C8A,REPORT-C  Jeśli nie są, utwórz raport C.
         BIT  7,D         Skocz naprzód, aby wykonać
         JP  NZ,2AFF,LET     przypisanie, chyba że jest sprawdzana
         RET            składnia, to wtedy po prostu powróć

PROCEDURA 'KLASY ROZKAZÓW 04'

Punkt wejścia do klasy rozkazów 0r jest używany przez polecenia FOR i NEXT.

1C6C CLASS-04   CALL 28B2,LOOK-VARS   Poszukaj w obszarze zmiennych
                      używanej zmiennej.
         PUSH AF         Zapamiętaj parę rejestrów AF podczas
         LD  A,C         testowania bajtu ogranicznika w celu
         OR  +9F         upewnienia się, że zmienna ta jest
         INC  A          zmienną sterującą pętli FOR-NEXT.
         JR  NZ,1C8A,REPORT-C
         POP  AF         Odtwórz rejestr znaczników
         JR  1C22,VAR-A-1    i skocz wstecz, aby uczynić znalezioną zmienną
                      'zmienną w przypisaniu'.

PROCEDURA 'WYRAŻEŃ NUMERYCZNYCH/ŁAŃCUCHOWYCH'

Istnieje ciąg krótkich procedur, które są używane do pobierania wyniku obliczenia następnego wyrażenia. Wynik z pojedynczego wyrażenia jest zwracany jako 'ostatnia wartość' na stosie kalkulatora.

Punkt wejścia NEXT-2NUM jest używany, gdy zmienna systemowa CH-ADD musi być uaktualniona, aby wskazywać początek pierwszego wyrażenia.

1C79 NEXT-2NUM  RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.

Punkt wejścia EXPT-2NUM (EQU. CLASS-08) zezwala na obliczenie dwóch wyrażeń numerycznych rozdzielonych przecinkiem.

1C7A EXPT-2NUM  CALL 1C82,EXPT-1NUM   Oblicz kolejno każde z wyrażeń.
   (CLASS-08)
         CP  +2C         Twórz raport błędów, jeśli separator
         JR  NZ,1C8A       nie jest przecinkiem.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.

Punkt wejścia EXPT-1NUM (EQU. CLASS-06) zezwala na obliczenie pojedynczego wyrażenia.

1C82 EXPT-1NUM  CALL 24FB,SCANNING    Oblicz pierwsze wyrażenie.
   (CLASS-06)
         BIT  6,(FLAGS)      Wróć, gdy wynik był numeryczny;
         RET  NZ         inaczej jest to błąd.

Raport C - Nonsens w BASIC

1C8A REPORT-C   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +0B

Punkt wejścia EXPT-EXP (EQU. CLASS-0A) zezwala na obliczenie pojedynczego wyrażenia łańcuchowego.

1C8C EXPT-EXP   CALL 24FB,SCANNING    Oblicz następne wyrażenie.
   (CLASS-0A)
         BIT  6,(FLAGS)      Tym razem wróć, jeśli wynikiem
         RET  Z          jest łańcuch; inaczej generuj
         JR  1C8A,REPORT-C    raport błędu.

PROCEDURA 'USTAWIANIA STAŁYCH KOLORÓW' (KLASA-07)

Ta procedura umożliwia kolorom tymczasowym przejście w kolory stałe. Jako klasa rozkazów 07 staje się ona procedurą obsługi sześciu rozkazów związanych z elementami koloru.

1C96 PERMS    BIT  7,(FLAGS)      Odczytany zostaje znacznik składnia/uruchomienie.
   (CLASS-07)
         RES  0,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'główny ekran'.
         CALL NZ,0D4D,TEMPS    Tylko podczas 'uruchomienia' wywołaj TEMPS,
                      aby upewnić się, że kolory tymczasowe
                      będą głównymi kolorami ekranu.
         POP  AF         Usuń adres powrotny do SCAN-LOOP.
         LD  A,(T-ADDR)     Pobierz młodszy bajt T-ADDR i odejmij +13, aby otrzymać
         SUB  +13         zakres od +D9 do +DE, co odpowiada
                      kodom symboli od INK do OVER.
         CALL 21FC,CO-TEMP-4   Skocz naprzód, aby zmienić kolory tymczasowe zgodnie
                      z rozkazem BASIC.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź do następnego polecenia przy
                      sprawdzaniu składni.
         LD  HL,(ATTR-T)     Teraz wartości kolorów tymczasowych
         LD  (ATTR-P),HL     stają się wartościami kolorów stałych (oba ATTR-P i MASK-P).
         LD  HL,+5C91      To jest P-FLAG; i jego również
         LD  A,(HL)       należy wziąć pod uwagę.

Następne instrukcje sprytnie kopiują parzyste bity dostarczonego bajtu do bitów nieparzystych. W rezultacie bity stałe stają się takie same jak bity tymczasowe.

         RLCA           Przesuń maskę w lewo.
         XOR  (HL)        Ustaw w masce tylko
         AND  +AA         parzyste bity pozostałego bajtu.
         XOR  (HL)
         LD  (HL),A       Odtwórz wynik.
         RET

PROCEDURA 'KLASA-09 ROZKAZÓW'

Procedura ta jest używana przez rozkazy PLOT, DRAW i CIRCLE do określenia standardowych warunków jako  'FLASH 8; BRIGHT 8; PAPER 8;', które są ustawiane przed przetworzeniem jakichkolwiek osadzonych elementów koloru.

1CBE CLASS-09   CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód, jeśli
         JR  Z,1CD6,CL-09-1   jest sprawdzana składnia.
         RES  0,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'główny ekran'.
         CALL 0D4D,TEMPS     Ustaw kolory tymczasowe dla głównego ekranu.
         LD  HL,+5C90      To jest MASK-T.
         LD  A,(HL)       Pobierz jej bieżącą wartość, lecz
         OR  +F8         zatrzymaj tylko część INK 'niemaskowaną'.
         LD  (HL),A       Odtwórz tę wartość, która teraz
                      oznacza 'FLASH 8; BRIGHT 8; PAPER 8;'.
         RES  6,(P-FLAG)     Również upewnij się, że nie występuje 'PAPER 9'.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak przed rozpoczęciem
                      przetwarzania osadzonych elementów koloru.
1CD6 CL-09-1   CALL 21E2,CO-TEMP    Zajmij się lokalnie dominującymi elementami koloru.
         JR  1C7A,EXPT-2NUM   Teraz pobierz dwa pierwsze parametry
                      dla PLOT, DRAW lub CIRCLE.

PROCEDURA 'KLASA-0B ROZKAZÓW'

Ta procedura jest używana przez rozkazy SAVE, LOAD, VERIFY i MERGE.

1CDB CLASS-0B   JP  0605,SAVE-ETC    Skocz do procedury obsługi magnetofonu.

PROCEDURA 'POBRANIA LICZBY'

Procedura ta powoduje obliczenie wartości wyrażenia liczbowego, lecz daje zero w przypadku jego braku.

1CDE FETCH-NUM  CP  +0D         Skocz naprzód, jeśli koniec wiersza.
         JR  Z,1CE6,USE-ZERO
         CP  +3A         Lecz skocz do EXPT-1NUM, chyba że
         JR  NZ,1C82,EXPT-1NUM  jesteśmy na końcu polecenia.

Teraz jest używany kalkulator, aby dodać zero do stosu kalkulatora.

1CE6 USE-ZERO   CALL 2530,SYNTAX-Z    Nie wykonuj tej operacji
         RET  Z          przy sprawdzaniu składni.
         RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora.
         DEFB +A0,stk-zero    'Ostatnia wartość' to teraz zero.
         DEFB +38,end-calc
         RET            Wróć z zerem dodanym do stosu kalkulatora.

PROCEDURY ROZKAZÓW

Ta część 16KB programu monitora od adresu 1CEE do 23FA zawiera w większości procedury rozkazów interpretera języka BASIC.

PROCEDURA ROZKAZU 'STOP'

Procedura rozkazu STOP zawiera jedynie wywołanie procedury obsługi błędów.

1CEE STOP     RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
   (RAPORT-9)  DEFB +08

PROCEDURA ROZKAZU 'IF'

Na wejściu wyrażenie pomiędzy IF a THEN jest 'ostatnią wartością' na stosie kalkulatora. Jeśli logicznie sprowadza się do prawdy, to zostanie obsłużony następny rozkaz; w przeciwnym razie wiersz zostanie potraktowany jako zakończony.

1CF0 IF      POP  BC         Usuń adres powrotny - STMT-RET.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód, jeśli sprawdzana
         JR  Z,1D00,IF-1     jest składnia.

Teraz użyj kalkulatora do usunięcia ostatniej wartości na stosie kalkulatora, lecz pozostaw parę rejestrów DE wskazującą pierwszy bajt tej wartości.

         RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora.
         DEFB +02,delete     Obecna 'ostatnia wartość' jest usuwana.
         DEFB +38,end-calc
         EX  DE,HL        Ustaw HL na wskazywanie pierwszego bajtu
         CALL 34E9,TEST-ZERO   i wywołaj TEST-ZERO.
         JP  C,1BB3,LINE-END   Jeśli wartość była 'fałszem', skocz
                      do następnego wiersza.
1D00 IF-1     JP  1B29,STMT-L-1    Przy 'prawdzie' skocz do rozkazu
                      za THEN.

PROCEDURA ROZKAZU 'FOR'

Wejście do tej procedury rozkazu następuje z WARTOŚCIĄ i GRANICĄ dla polecenia FOR umieszczonymi na szczycie stosu kalkulatora.

1D03 FOR     CP  +CD         Skocz naprzód o ile nie jest obecny parametr 'STEP'.
         JR  NZ,1D10,F-USE-1
         RST  0020,NEXT-CHAR   Przesuń do przodu CH-ADD i pobierz
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   wartość kroku dla STEP.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź dalej do kolejnego rozkazu
         JR  1D16,F-REORDER   jeśli jest sprawdzana składnia;
                      inaczej skocz naprzód.

Nie występuje parametr STEP, zatem zostanie użyta wartość '1'.

1D10 F-USE-1   CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź do następnego rozkazu
                      przy sprawdzaniu składni; inaczej
         RST  0028,FP-CALC    użyj kalkulatora do umieszczenie '1'
         DEFB +A1,stk-one     na stosie kalkulatora.
         DEFB +38,end-calc

Elementami na stosie są WARTOŚĆ (w), GRANICA (g) i KROK (k). Wartości te teraz należy przetworzyć.

1D16 F-REORDER  RST  0028,FP-CALC    w, g, k
         DEFB +C0,st-mem-0    w, g, k (mem-0 = k)
         DEFB +02,delete     w, g
         DEFB +01,exchange    g, w
         DEFB +E0,get-mem-0    g, w, k
         DEFB +01,exchange    g, k, w
         DEFB +38,end-calc

Zostaje teraz ustawiona zmienna sterująca pętli FOR i jest traktowana jako tymczasowy obszar pamięci kalkulatora.

         CALL 2AFF,LET      Zmienna zostaje znaleziona lub w razie potrzeby
                      utworzona (używane jest w).
         LD  (MEM),HL      Uczyń ją 'obszarem pamięci'.

Znaleziona zmienna może okazać się zwykłą zmienną liczbową zajmującą sześć komórek, a w takim przypadku należy ją rozszerzyć.

         DEC  HL         Pobierz jednoliterową nazwę znakową.
         LD  A,(HL)
         SET  7,(HL)       Upewnij się, że bit 7 tej nazwy jest ustawiony.
         LD  BC,+0006      Będzie miała co najmniej sześć komórek.
         ADD  HL,BC        Ustaw HL za nimi.
         RLCA           Obróć nazwę i skocz, jeśli
         JR  C,1D34,F-L&S    była to już zmienna pętli FOR.
         LD  C,+0D        Inaczej zarezerwuj trzynaście dalszych komórek.
         CALL 1655,MAKE-ROOM
         INC  HL         Ponownie ustaw HL na pozycję GRANICY.

Teraz są dodawane początkowe wartości GRANICY i KROKU..

1D34 F-L&S    PUSH HL         Wskaźnik zostaje zapamiętany.
         RST  0028,FP-CALC    g, k
         DEFB +02,delete     g
         DEFB +02,delete     -
         DEFB +38,end-calc    DE wciąż wskazuje na 'g'.
         POP  HL         Wskaźnik jest odtwarzany i
         EX  DE,HL        oba wskaźniki są wymieniane ze sobą.
         LD  C,+0A        Dziesięć bajtów GRANICY
         LDIR           i KROKU zostaję przemieszczone.

Teraz zostają wprowadzone numery wiersza i rozkazu początku pętli.

         LD  HL,(PPC)      Numer bieżącego wiersza.
         EX  DE,HL        Wymień rejestry przed
         LD  (HL),E       dołączeniem tego numeru do
         INC  HL         zmiennej sterującej pętli FOR.
         LD  (HL),D
         LD  D,(SUBPPC)     Pierwszym rozkazem w pętli
         INC  D          zawsze jest następny rozkaz w wierszu -
         INC  HL         czy istnieje lub nie.
         LD  (HL),D

Zostaje wywołana procedura NEXT-LOOP, aby sprawdzić możliwość 'obiegu' i następuje powrót, jeśli taki obieg jest możliwy; w przeciwnym razie musi zostać zidentyfikowany rozkaz za pętlą FOR-NEXT.

         CALL 1DDA,NEXT-LOOP   Czy 'obieg' możliwy?
         RET  NC         Wróć, jeśli tak.
         LD  B,(STRLEN-lo)    Pobierz nazwę zmiennej.
         LD  HL,(PPC)      Skopiuj bieżący numer wiersza
         LD  (NEWPPC),HL     do NEWPPC.
         LD  A,(SUBPPC)     Pobierz numer bieżącego rozkazu
         NEG            i zaneguj go arytmetycznie.
         LD  D,A         Przenieś wynik do rejestru D.
         LD  HL,(CH-ADD)     Pobierz bieżącą wartość zmiennej CH-ADD.
         LD  E,+F3        Będzie wykonane poszukiwanie 'NEXT'.

Teraz w obszarze programu od bieżącej pozycji w górę poszukiwane jest pierwsze wystąpienie NEXT z odpowiednią zmienną.

1D64 F-LOOP    PUSH BC         Zapamiętaj nazwę zmiennej.
         LD  BC,(NXTLIN)     Pobierz bieżącą wartość NXTLIN.
         CALL 1D86,LOOK-PROG   Teraz obszar programu będzie
                      przeszukiwany, a BC będzie się zmieniać
                      przy każdym testowanym wierszu.
         LD  (NXTLIN),BC     Przy powrocie zapamiętaj wskaźnik.
         POP  BC         Odtwórz nazwę zmiennej.
         JR  C,1D84,REPORT-I   Jeśli nie ma dalszych rozkazów NEXT, to sygnalizuj błąd.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Przesuń się za znalezione NEXT.
         OR  +20         Zezwól na duże lub małe litery,
         CP  B          zanim zostanie sprawdzona nazwa zmiennej.
         JR  Z,1D7C,F-FOUND   Skocz naprzód, jeśli jest zgodna.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ ponownie CH-ADD i
         JR  1D64,F-LOOP     skocz wstecz, jeśli zmienna nie jest właściwa.

NEWPPC zawiera numer wiersza, w którym znaleziono właściwy rozkaz NEXT. Teraz należy znaleźć numer rozkazu i umieścić go w NSPPC.

1D7C F-FOUND   RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         LD  A,+01        Licznik rozkazów w rejestrze D
         SUB  D          zliczał rozkazy wstecz od zera, zatem należy go odjąć od '1'.
         LD  (NSPPC),A      Wynik zostaje zachowany.
         RET            Teraz powróć do STMT-RET.

Raport I - FOR bez NEXT

1D84 REPORT-I   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +11

PROCEDURA 'LOOK-PROG'

Ta procedura wykorzystywana jest do znalezienia DATA, DEF FN lub NEXT. Na wejściu kod właściwego rozkazu umieszczony jest w rejestrze E, a para rejestrów HL wskazuje na początek przeszukiwanego obszaru.

1D86 LOOK-PROG  LD  A,(HL)       Pobierz bieżący znak.
         CP  +3A         Skocz naprzód, jeśli jest nim ':',
         JR  Z,1DA3,LOOK-P-2   co będzie oznaczało, że w bieżącym wierszu
                      znajduje się więcej rozkazów.

Teraz zostaje rozpoczęta pętla, która zbada każdy kolejny wiersz w programie.

1D8B LOOK-P-1   INC  HL         Pobierz starszy bajt
         LD  A,(HL)       numeru wiersza i wróć z
         AND  +CO         ustawionym przeniesieniem, jeśli
         SCF            w programie nie ma dalszych wierszy.
         RET  NZ
         LD  B,(HL)       Numer wiersza zostaje pobrany
         INC  HL         i przekazany do NEWPPC.
         LD  C,(HL)
         LD  (NEWPPC),BC
         INC  HL         Następnie zostaje pobrana długość.
         LD  C,(HL)
         INC  HL
         LD  B,(HL)
         PUSH HL         Wskaźnik jest zapamiętywany podczas
         ADD  HL,BC        tworzenia adresu końca wiersza
         LD  B,H         w parze rejestrów BC.
         LD  C,L
         POP  HL         Wskaźnik jest odtwarzany.
         LD  D,+00        Ustaw licznik rozkazów na zero.
1DA3 LOOK-P-2   PUSH BC         Wskaźnik końca wiersza jest zapamiętywany
         CALL 198B,EACH-STMT   podczas sprawdzania rozkazów w wierszu.
         POP  BC
         RET  NC         Powróć, jeśli wystąpił poszukiwany rozkaz;
         JR  1D8B,LOOK-P-1    inaczej rozważ następny wiersz.

PROCEDURA ROZKAZU 'NEXT'

'Przypisywana zmienna' została już określona (zobacz CLASS-04,1C6C); pozostaje zmiana WARTOŚCI wg wymagań.

1DAB NEXT     BIT  1,(FLAGX)      Jeśli zmienna nie została znaleziona,
         JP  NZ,1C2E,REPORT-2  to skocz do raportu błędu.
         LD  HL,(DEST)      Adres zmiennej zostaje pobrany
         BIT  7,(HL)       a nazwa jest dalej testowana.
         JR  Z,1DD8,REPORT-1

Następnie WARTOŚĆ i KROK zmiennej są przetwarzane przez kalkulator.

         INC  HL         Przejdź poza nazwę.
         LD  (MEM),HL      Uczyń zmienną tymczasowym 'obszarem pamięci'
         RST  0028,FP-CALC    -
         DEFB +E0,get-mem-0    w
         DEFB +E2,get-mem-2    w, k
         DEFB +0F,addition    w+k
         DEFB +C0,st-mem-0    w+k
         DEFB +02,delete     -
         DEFB +38,end-calc    -

Wynik dodawania WARTOŚCI i KROKU jest teraz sprawdzany z GRANICĄ przez wywołanie NEXT-LOOP.

         CALL 1DDA,NEXT-LOOP   Sprawdź nową WARTOŚĆ z GRANICĄ.
         RET  C          Powreóć, jeśli pętla FOR-NEXT
                      została ukończona.

Inaczej zbierz numer wiersza i rozkazu początku pętli.

         LD  HL,(MEM)      Znajdź adres młodszego bajtu
         LD  DE,+000F      początkowego numeru wiersza.
         ADD  HL,DE
         LD  E,(HL)       Teraz pobierz ten numer wiersza.
         INC  HL
         LD  D,(HL)
         INC  HL
         LD  H,(HL)       A za nim numer rozkazu.
         EX  DE,HL        Wymień te numery przed
         JP  1E73,GO-TO-2    skokiem naprzód, aby zostały potraktowane
                      jak wiersz docelowy rozkazu GO TO.

Raport 1 - NEXT bez FOR

1DD8 REPORT-1   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +00

PROCEDURA 'NEXT-LOOP'

Ta procedura jest używana do określenia, czy GRANICA przekroczyła bieżącą WARTOŚĆ. Procedura musi sprawdzać znak KROKU.

Jeśli GRANICA jest przekroczona, procedura wraca z ustawionym znacznikiem przeniesienia.

1DDA NEXT-LOOP  RST  0028,FP-CALC    -
         DEFB +E1,get-mem-1    g
         DEFB +E0,get-mem-0    g, w
         DEFB +E2,get-mem-2    g, w, k
         DEFB +36,less-0     g, w,(1/0)
         DEFB +00,jump-true    g, w,(1/0)
         DEFB +02,to NEXT-1    g, w,(1/0)
         DEFB +01,exchange    w, g
1DE2 NEXT-1    DEFB +03,subtract    w-g lub g-w
         DEFB +37,greater-0    (1/0)
         DEFB +00,jump-true    (1/0)
         DEFB +04,to NEXT-2    -
         DEFB +38,end-calc    -
         AND  A          Wyczyść znacznik przeniesienia
         RET            i powróć - pętla jest możliwa.

Jednakże, gdy pętla nie jest możliwa, znacznik przeniesienia musi być ustawiony.

1DE9 NEXT-2    DEFB +38,end-calc    -
         SCF            Ustaw znacznik przeniesienia
         RET            i powróć.

PROCEDURA ROZKAZU 'READ'

Rozkaz READ pozwala odczytywać listę DATA i posiada efekt podobny do ciągu rozkazów LET.

Każde przypisanie w pojedynczym rozkazie READ jest obsługiwane kolejno. Zmienna systemowa X-PTR używana jest do przechowywania wskaźnika rozkazu READ, podczas gdy CH-ADD używane jest do przechodzenia przez listę DATA.

1DEC READ-3    RST  0020,NEXT-CHAR   Wróć tutaj przy każdym obiegu po pierwszym,
                      aby przejść wzdłuż rozkazu READ.
1DED READ     CALL 1C1F,CLASS-01    Sprawdź, czy zmienna była wcześniej użyta;
                      jeśli tak, to ją odszukaj.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód, jeśli jest sprawdzana
         JR  Z,1E1E,READ-2    składnia.
         RST  0018,GET-CHAR    Zapamiętaj bieżący wskaźnik
         LD  (X-PTR),HL     CH-ADD w X-PTR.
         LD  HL,(DATADD)     Pobierz wskaźnik do bieżącej listy DATA
         LD  A,(HL)       i skocz naprzód, chyba że
         CP  +2C         musi być znaleziony następny
         JR  Z,1E0A,READ-1    rozkaz DATA.
         LD  E,+E4        Szukanie 'DATA'.
         CALL 1D86,LOOK-PROG   Skocz naprzód, jeśli szukanie się
         JR  NC,1E0A,READ-1   powiodło.

Raport E - Brak danych w DATA

1E08 REPORT-E   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +0D

Kontynuacja – pobieranie wartości z listy DATA.

1E0A READ-1    CALL 0077,TEMP-PTR1   Przesuń wskaźnik wzdłuż
                      listy DATA i ustaw CH-ADD.
         CALL 1C56,VAL-FET-1   Pobierz wartość i przypisz ją zmiennej.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżącą wartość
         LD  (DATADD),HL     CH-ADD i zapisz ją w DATADD.
         LD  HL,(X-PTR)     Pobierz wskaźnik rozkazu
         LD  (X-PTR-hi),+00   READ i wyczyść X-PTR.
         CALL 0078,TEMP-PTR2   Ustaw CH-ADD ponownie na rozkaz READ.
1E1E READ-2    RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak i sprawdź,
         CP  +2C         czy jest to ','.
         JR  Z,1DEC,READ-3    Jeśli tak, to skocz wstecz, ponieważ
                      są jeszcze dalsze elementy;
         CALL 1BEE,CHECK-END   inaczej wróć poprzez
         RET            CHECK-END (jeśli sprawdza się składnię)
                      lub wykonaj instrukcję RET (do STMT-RET).

PROCEDURA ROZKAZU 'DATA'

Podczas sprawdzania składni rozkaz DATA jest sprawdzany, aby upewnić się, że zawiera poprawne wyrażenia rozdzielone przecinkami. W czasie wykonania rozkaz ten jest pomijany.

1E27 DATA     CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód o ile nie jest
         JR  NZ,1E37,DATA-2   sprawdzana składnia.

Teraz następuje wejście do pętli, które obsługuje każde wyrażenie w rozkazie DATA.

1E2C DATA-1    CALL 24FB,SCANNING    Skanuj następne wyrażenie.
         CP  +2C         Sprawdź, czy jest poprawny separator - ',';
         CALL NZ,1BEE,CHECK-END  lecz przejdź do następnego rozkazu, jeśli
                      porównanie się nie powiodło
         RST  0020,NEXT-CHAR   Gdy są wciąż nieprzeglądnięte wyrażenia,
         JR  1E2C,DATA-1     wracaj na początek pętli.

W czasie wykonania rozkaz DATA musi być pominięty.

1E37 DATA-2    LD  A,+E4        Należy pominąć rozkaz 'DATA'.

PROCEDURA 'PASS-BY'

Na wejściu rejestr A zawiera albo kod rozkazu DATA, albo kod rozkazu DEF FN w zależności od typu rozkazu, który ma zostać pominięty.

1E39 PASS-BY   LD  B,A         Do pary rejestrów BC wpisz bardzo dużą liczbę.
         CPDR           Szukaj wstecz kodu rozkazu.
         LD  DE,+0200      Teraz szukaj wzdłuż wiersza
         JP  198B,EACH-STMT   następnego rozkazu. (rozkaz numer 'D-1'th
                      od bieżącej pozycji).

PROCEDURA ROZKAZU 'RESTORE'

Parametrem rozkazu RESTORE jest numer wiersza. Jeśli go nie podano, zostanie użyty numer zero.

Punkt wejścia REST-RUN jest używany przez procedurę rozkazu RUN.

1E42 RESTORE   CALL 1E99,FIND-INT2   Wstaw parametr do pary rejestrów BC.
1E45 REST-RUN   LD  H,B         Przenieś wynik do
         LD  L,C         pary rejestrów HL.
         CALL 196E,LINE-ADDR   Teraz odszukaj adres tego
                      wiersza lub pierwszego za nim.
         DEC  HL         Ustaw DATADD na pozycję poprzedzającą
         LD  (DATADD),HL     ten adres.
         RET            Gdy skończone, powróć.

PROCEDURA ROZKAZU 'RANDOMIZE'

Jeśli z rozkazem występuje parametr, to zostaje on umieszczony w parze rejestrów BC, a następnie przesłany do odpowiedniej zmiennej systemowej. Jednakże, jeśli parametr ma wartość zero, to zamiast niego będzie użyta zawartość zmiennych FRAMES1 i FRAMES2.

1E4F RANDOMIZE  CALL 1E99,FIND-INT2   Pobierz parametr.
         LD  A,B         Skocz naprzód o ile
         OR  C          wartość parametru nie wynosi zero.
         JR  NZ,1E5A,RAND-1
         LD  BC,(FRAMES1)    Zamiast tego pobierz dwa młodsze bajty
                      zmiennej systemowej FRAMES.
1E5A RAND-1    LD  (SEED),BC      Teraz umieść wynik w zmiennej SEED
         RET            i powróć.

PROCEDURA ROZKAZU 'CONTINUE'

Numer wiersza oraz numer rozkazu w wierszu są wykorzystywane do wykonania skoku.

1E5F CONTINUE   LD  HL,(OLDPPC)     Numer wiersza.
         LD  D,(OSPPC)      Numer rozkazu w wierszu.
         JR  1E73,GO-TO-2    Skocz naprzód.

PROCEDURA ROZKAZU 'GO TO'

Argument rozkazu GO TO powinien być numerem wiersza w zakresie od 1 do 9999, lecz faktyczny test sprawdza górną wartość 61439.

1E67 GO-TO    CALL 1E99,FIND-INT2   Pobierz argument i przekaż go
         LD  H,B         do pary rejestrów HL.
         LD  L,C
         LD  D,+00        Ustaw numer rozkazu na zero.
         LD  A,H         Zgłoś błąd
         CP  +F0         - liczba całkowita poza zakresem -
         JR  NC,1E9F,REPORT-B  dla numerów wierszy większych od '61439'

Punkt wejścia GO-TO-2 jest używany do określania numeru następnego wiersza, który ma zostać obsłużony w niektórych okolicznościach.

1E73 GO-TO-2   LD  (NEWPPC),HL     Wprowadź numer wiersza
         LD  (NSPPC),D      a następnie numer rozkazu.
         RET            Powróć do STMT-RET.

PROCEDURA ROZKAZU 'OUT'

Dwa parametry rozkazu OUT są pobierane ze stosu kalkulatora i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

1E7A OUT     CALL 1E85,TWO-PARAM   Pobranie parametrów.
         OUT  (C),A        Właściwa instrukcja OUT.
         RET            Powróć do STMT-RET.

PROCEDURA ROZKAZU 'POKE'

W podobny sposób zostaje wykonany rozkaz POKE.

1E80 POKE     CALL 1E85,TWO-PARAM   Pobranie parametrów.
         LD  (BC),A       Właściwa operacja POKE.
         RET            Powrót do STMT-RET.

PROCEDURA 'TWO-PARAM'

Parametr na szczycie stosu musi dać się załadować do pojedynczego rejestru. Jeśli jest ujemny, to zostanie poddany negacji z uzupełnieniem do dwóch. Drugi parametr musi dać się załadować do pary rejestrów.

1E85 TWO-PARAM  CALL 2DD5,FP-TO-A    Pobranie parametru.
         JR  C,1E9F,REPORT-B   Zgłoś błąd, jeśli ma zbyt dużą wartość.
         JR  Z,1E8E,TWO-P-1   Skocz naprzód przy dodatnich
         NEG            liczbach, lecz ujemne zaneguj.
1E8E TWO-P-1   PUSH AF         Zapamiętaj pierwszy parametr
         CALL 1E99,FIND-INT2   podczas pobierania drugiego.
         POP  AF         Odtwórz pierwszy parametr
         RET            przed powrotem.

PROCEDURA 'ZNAJDOWANIA LICZB CAŁKOWITYCH'

'Ostatnia wartość' na stosie kalkulatora zostaje pobrana odpowiednio do rejestru lub do pary rejestrów w zależności od użytego punktu wejścia FIND-INT1 lub FIND-INT2.

1E94 FIND-INT1  CALL 2DD5,FP-TO-A    Pobierz ostatnią wartość.
         JR  1E9C,FIND-I-1    Skocz naprzód.
1E99 FIND-INT2  CALL 2DA2,FP-TO-BC    Pobierz ostatnią wartość.
1E9C FIND-I-1   JR  C,1E9F,REPORT-B   W obu przypadkach przepełnienie
                      jest oznaczane ustawieniem znacznika przeniesienia.
         RET  Z          Wróć ze wszystkimi liczbami dodatnimi,
                      które są w odpowiednim zakresie.

Raport B - Liczba całkowita poza zakresem

1E9F REPORT-B   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów
         DEFB +0A

PROCEDURA ROZKAZU 'RUN'

Parametr rozkazu RUN jest umieszczany w NEWPPC przez wywołanie procedury rozkazu GO TO. Następnie są wykonywane operacje 'RESTORE 0' i 'CLEAR 0' przed powrotem.

1EA1 RUN     CALL 1E67,GO-TO     Ustaw odpowiednio NEWPPC.
         LD  BC,+0000      Teraz wykonaj 'RESTORE 0'.
         CALL 1E45,REST-RUN
         JR  1EAF,CLEAR-1    Powróć poprzez procedurę rozkazu CLEAR.

PROCEDURA ROZKAZU 'CLEAR'

Procedura ta czyści obszar zmiennych oraz ekran i przesuwa RAMTOP. W wyniku ostatniej operacji zostaje przebudowany stos maszynowy procesora, co daje efekt wyczyszczenia również stosu GO SUB.

1EAC CLEAR    CALL 1E99,FIND-INT2   Pobierz parametr - używając standardowo zera.
1EAF CLEAR-RUN  LD  A,B         Skocz naprzód, jeśli parametr jest różny
         OR  C          od zera. Gdy wywołanie nastąpiło z
         JR  NZ,1EB7,CLEAR-1   rozkazu RUN, to nie ma skoku.
         LD  BC,(RAMTOP)     Jeśli mamy zero, użyj istniejącej wartości RAMTOP.
1EB7 CLEAR-1   PUSH BC         Zapamiętaj tę wartość.
         LD  DE,(VARS)      Następnie odzyskaj wszystkie bajty
         LD  HL,(E-LINE)     bieżącego obszaru zmiennych.
         DEC  HL
         CALL 19E5,RECLAIM-1
         CALL 0D6B,CLS      Wyczyść obszar wyświetlania.

Wartość w parze rejestrów BC, która zostanie użyta jako RAMTOP, podlega testowi, czy nie jest zbyt mała lub zbyt duża.

         LD  HL,(STKEND)     Bieżąca wartość STKEND.
         LD  DE,+0032      jest zwiększana o 50 przed testowaniem.
         ADD  HL,DE        Tworzy to dolną granicę.
         POP  DE
         SBC  HL,DE
         JR  NC,1EDA,REPORT-M  RAMTOP jest zbyt małe.
         LD  HL,(P-RAMT)     Przy teście górnej granicy dla RAMTOP
         AND  A          zostaje ono porównane z
         SBC  HL,DE        P-RAMT.
         JR  NC,1EDC,CLEAR-2   Skocz naprzód, jeśli wartość jest akceptowalna.

Raport M - złe RAMTOP

1EDA REPORT-M   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędu.
         DEFB +15

Kontynuuj operację CLEAR.

1EDC CLEAR-2   EX  DE,HL        Teraz ta wartość może zostać w końcu
         LD  (RAMTOP),HL     umieszczona w RAMTOP.
         POP  DE         Pobierz adres - STMT-RET.
         POP  BC         Pobierz 'adres błędu'.
         LD  (HL),+3E      Wprowadź znacznik końca stosu GO SUB.
         DEC  HL         Pozostaw jedną komórkę.
         LD  SP,HL        Ustaw wskaźnik stosu
                      na pusty stos GO SUB.
         PUSH BC         Następnie przekaż 'adres błędu'
         LD  (ERR-SP),SP     na stos i zapisz jego adres w ERR-SP.
         EX  DE,HL        Zostaje wykonany pośredni powrót
         JP  (HL)        do STMT-RET.

Uwaga: Gdy procedura ta jest wywoływana z RUN, to wartości NEWPPC i NSPPC zostaną zniszczone i żadne polecenie za rozkazem RUN nigdy nie będzie znalezione przed wykonaniem skoku.

PROCEDURA ROZKAZU 'GO SUB'

Na stosie GO SUB zostają umieszczone bieżąca wartość PPC oraz zwiększona o 1 wartość SUBPPC.

1EED GO-SUB    POP  DE         Zapisz adres - STMT-RET.
         LD  H,(SUBPPC)     Pobierz numer rozkazu w wierszu
         INC  H          i zwiększ go.
         EX  (SP),HL       Wymień 'adres błędu'
                      z numerem rozkazu.
         INC  SP         Zwróć jeden adres.
         LD  BC,(PPC)      Teraz zapisz bieżący numer wiersza.
         PUSH BC
         PUSH HL         Zwróć 'adres błędu'
         LD  (ERR-SP),SP     na stos maszynowy i zresetuj
                      ERR-SP, aby wskazywało na niego.
         PUSH DE         Wróć pod adres - STMT-RET.
         CALL 1E67,GO-TO-1    Teraz ustaw NEWPPC i NSPPC na pożądane wartości.
         LD  BC,+0014      Lecz przed skokiem sprawdź miejsce.

PROCEDURA 'TESTOWANIA MIEJSCA'

Wykonane zostaje kilka testów, aby się upewnić, że jest wystarczająca ilość pamięci na wykonywane zadanie.

1F05 TEST-ROOM  LD  HL,(STKEND)     Zwiększ wartość pobraną z
         ADD  HL,BC        STKEND o wartość przyniesioną
                      do procedury w parze rejestrów BC.
         JR  C,1F15,REPORT-4   Skocz naprzód, jeśli wynik jest większy od +FFFF.
         EX  DE,HL        Spróbuj jeszcze raz, zostawiając
         LD  HL,+0050      kolejne osiemdziesiąt bajtów.
         ADD  HL,DE
         JR  C,1F15,REPORT-4
         SBC  HL,SP        Na koniec sprawdź tę wartość z adresem
                      stosu maszynowego.
         RET  C          Jeśli wszystko OK, powróć.

Raport 4 - Brak pamięci

1F15 REPORT-4   LD  L,+03        To jest błąd czasu wykonania
         JP  0055,ERROR-3    i znacznik błędu nie będzie użyty.

PROCEDURA 'ILOŚCI WOLNEJ PAMIĘCI'

Nie istnieje rozkaz FRE języka BASIC w SPECTRUM, lecz jest procedura wykonująca takie zadanie.

Oszacowanie ilości wolnej przestrzeni można zawsze uzyskać za pomocą polecenia:

PRINT 65536-USR 7962

1F1A FREE-MEM   LD  BC,+0000      Nie zwiększaj zajętości pamięci.
         CALL 1F05,TEST-ROOM   Zrób test i przenieś
         LD  B,H         wynik do pary rejestrów BC
         LD  C,L         przed powrotem.
         RET

PROCEDURA ROZKAZU 'RETURN'

Numer wiersza oraz numer rozkazu, pod które należy wykonać powrót, zostają pobrane ze stosu GO SUB.

1F23 RETURN    POP  BC         Pobierz adres - STMT-RET.
         POP  HL         Pobierz 'adres błędu'.
         POP  DE         Pobierz ostatni element ze stosu GO SUB.
         LD  A,D         Sprawdzane jest, czy pobrany element
         CP  +3E         jest znacznikiem końca stosu GO SUB.
         JR  Z,1F36,REPORT-7   Skocz, jeśli tak.
         DEC  SP         Pełny element używa tylko trzech komórek.
         EX  (SP),HL       Zamień numer rozkazu z 'adresem błędu'.
         EX  DE,HL        Przenieś numer rozkazu.
         LD  (ERR-SP),SP     Resetuj wskaźnik błędu.
         PUSH BC         Zastąp adres - STMT-RET.
         JP  1E73,GO-TO-2    Skocz wstecz, aby zmienić NEWPPC i NSPPC.

Raport 7 - RETURN bez GOSUB

1F36 REPORT-7   PUSH DE         Zamień znacznik końca
         PUSH HL         i 'adres błędu'.
         RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +06

PROCEDURA ROZKAZU 'PAUSE'

Okres dla rozkazu PAUSE zostaje określony przez zliczanie przerwań maskowanych, które występują co 1/50 sekundy.

Pauza kończy się po wystąpieniu odpowiedniej liczby tych przerwań lub gdy zmienna systemowa FLAGS sygnalizuje naciśnięcie klawisza.

1F3A PAUSE    CALL 1E99,FIND-INT2   Pobierz parametr.
1F3D PAUSE-1   HALT           Czekaj na przerwanie maskowane.
         DEC  BC         Zmniejsz o 1 licznik.
         LD  A,B         Jeśli w ten sposób licznik
         OR  C          osiągnie wartość zero, to rozkaz PAUSE
         JR  Z,1F4F,PAUSE-END  dobiegł do końca.
         LD  A,B         Jeśli argument miał wartość 0,
         AND  C          to teraz para rejestrów BC będzie zawierać +FFFF 
         INC  A          i ta wartość zostanie sprowadzona do zera.
         JR  NZ,1F49,PAUSE-2   Skocz przy wszystkich innych wartościach parametru.
         INC  BC         Zeruj BC.
1F49 PAUSE-2   BIT  5,(FLAGS)      Skocz wstecz o ile nie został
         JR  Z,1F3D,PAUSE-1   naciśnięty klawisz.

Okres rozkazu PAUSE już minął.

1F4F PAUSE-END  RES  5,(FLAGS)      Sygnalizuj 'brak naciśniętego klawisza'.
         RET            Teraz powróć do STMT-RET.

PROCEDURA 'KLAWISZA BREAK'

Ta procedura jest wywoływana w kilku przypadkach do odczytu klawisza BREAK. Znacznik przeniesienia jest zwracany w stanie wyzerowanym tylko wtedy, gdy jednocześnie są wciśnięte klawisze SHIFT i BREAK.

1F54 BREAK-KEY  LD  A,+7F        Utwórz adres portu
         IN  A,(+FE)       +7FFE i wczytaj z niego bajt.
         RRA            Testuj tylko bit 0, przesuwając go
                      na pozycję znacznika przeniesienia.
         RET  C          Wróć, gdy jest naciśnięty klawisz BREAK.
         LD  A,+FE        Utwórz adres portu
         IN  A,(+FE)       +FEFE i wczytaj z niego bajt.
         RRA            Ponownie sprawdź bit 0.
         RET            Wróć z wyzerowanym przeniesieniem, jeśli
                      oba klawisze są wciśnięte.

PROCEDURA ROZKAZU 'DEF FN'

Podczas sprawdzania składni rozkaz DEF FN jest sprawdzany, aby upewnić się, że posiada poprawną postać. Tworzone jest również miejsce na wynik obliczania funkcji.

Lecz w czasie uruchomienia rozkaz DEF FN jest pomijany.

1F60 DEF-FN    CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód przy sprawdzaniu składni.
         JR  Z,1F6A,DEF-FN-1
         LD  A,+CE        Inaczej pomiń rozkaz 'DEF FN'.
         JP  1E39,PASS-BY

Najpierw rozważ zmienną funkcji.

1F6A DEF-FN-1   SET  6,(FLAGS)      Sygnalizuj 'zmienna liczbowa'.
         CALL 2C8D,ALPHA     Sprawdź, czy obecny kod jest literą.
         JR  NC,1F89,DEF-FN-4  Skocz naprzód, jeśli nie jest.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CP  +24         Skocz naprzód, jeśli nie jest nim
         JR  NZ,1F7D,DEF-FN-2  znak '$'.
         RES  6,(FLAGS)      Zmień bit 6, ponieważ jest to zmienna łańcuchowa.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak..
1F7D DEF-FN-2   CP  +28         Znak '(' musi wystąpić za
         JR  NZ,1FBD,DEF-FN-7  nazwą zmiennej.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak..
         CP  +29         Skocz naprzód, jeśli jest nim
         JR  Z,1FA6,DEF-FN-6   ')', ponieważ funkcja nie ma parametrów.

Teraz następuje wejście do pętli, która przetwarza kolejno każdy parametr.

1F86 DEF-FN-3   CALL 2C8D,ALPHA     Obecny kod musi być
1F89 DEF-FN-4   JP  NC,1C8A,REPORT-C  literą.
         EX  DE,HL        Zapisz wskaźnik w DE.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak..
         CP  +24         Skocz naprzód, jeśli nie jest nim
         JR  NZ,1F94,DEF-FN-5  znak '$'.
         EX  DE,HL        Inaczej zapisz nowy wskaźnik w DE.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak..
1F94 DEF-FN-5   EX  DE,HL        Przesuń wskaźnik ostatniego znaku
                      nazwy do pary rejestrów HL.
         LD  BC,+0006      Teraz zarezerwuj sześć komórek
         CALL 1655,MAKE-ROOM   za tym ostatnim znakiem
         INC  HL         i umieść 'znacznik liczby' w
         INC  HL         pierwszej z zarezerwowanych komórek.
         LD  (HL),+0E
         CP  +2C         Jeśli bieżącym znakiem jest
         JR  NZ,1FA6,DEF-FN-6  ',', to skocz wstecz, ponieważ
         RST  0020,NEXT-CHAR   powinien wystąpić kolejny parametr;
         JR  1F86,DEF-FN-3    inaczej wyjdź z pętli.

Teraz zostaje rozważona definicja funkcji.

1FA6 DEF-FN-6   CP  +29         Sprawdź, że istnieje znak ')'.
         JR  NZ,1FBD,DEF-FN-7
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zostaje pobrany następny znak.
         CP  +3D         Musi to być znak '='.
         JR  NZ,1FBD,DEF-FN-7
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         LD  A,(FLAGS)      Zapamiętaj naturę zmiennej: numeryczna lub znakowa.
         PUSH AF
         CALL 2F4B,SCANNING    Teraz rozważ definicję wyrażenia.
         POP  AF         Pobierz naturę zmiennej
         XOR  (FLAGS)       i sprawdź, czy ma ona ten sam typ
         AND  +40         jak ten znaleziony dla definicji.
1FBD DEF-FN-7   JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Jeśli trzeba, utwórz raport błędów.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Wyjdź poprzez procedurę CHECK-END.
                      (W ten sposób nastąpi przejście do
                      przetwarzania kolejnego rozkazu w wierszu.)

PROCEDURA 'UNSTACK-Z'

Ta procedura jest wywoływana w kilku sytuacjach w celu 'wcześniejszego powrotu' z procedury, gdy jest sprawdzana składnia. Powodem jego istnienia jest właściwie unikanie drukowania znaków lub przekazywania wartości z/na stos kalkulatora.

1FC3 UNSTACK-Z  CALL 2530,SYNTAX-Z    Czy jest sprawdzana składnia?
         POP  HL         Pobierz adres powrotu, lecz zignoruj go
         RET  Z          'w czasie sprawdzania składni'.
         JP  (HL)        'W czasie uruchomienia' wykonaj prosty
                      powrót do wywołującej procedury.

PROCEDURY ROZKAZÓW 'LPRINT I PRINT'

Zostaje otwarty właściwy kanał, a elementy do wydruku zostają kolejno przetworzone.

1FC9 LPRINT    LD  A,+03        Przygotuj się do otwarcia kanału 'P'.
         JR  1FCF,PRINT-1    Skocz naprzód.
1FCD PRINT    LD  A,+02        Przygotuj się do otwarcia kanału 'S'.
1FCF PRINT-1   CALL 2530,SYNTAX-Z    Otwórz kanał, o ile nie jest
         CALL NZ,1601,CHAN-OPEN  sprawdzana składnia.
         CALL 0D4D,TEMPS     Ustaw zmienne systemowe kolorów tymczasowych.
         CALL 1FDF,PRINT-2    Wywołaj procedurę zarządzającą wydrukiem.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź do obsługi następnego rozkazu;
         RET            przy sprawdzaniu składni poprzez CHECK-END.

Procedura zarządzająca wydrukiem jest wywoływana przez procedury rozkazów PRINT, LPRINT i INPUT.

1FDF PRINT-2   RST  0018,GET-CHAR    Pobierz pierwszy znak.
         CALL 2045,PR-END-Z    Skocz naprzód, jeśli jest
         JR  Z,1FF2,PRINT-4   koniec listy elementów.

Teraz wejdź do pętli, aby przetworzyć znaki sterujące pozycją oraz elementy wydruku.

1FE5 PRINT-3   CALL 204E,PR-POSN-1   Przetwarzaj wszystkie kolejne znaki
         JR  Z,1FE5,PRINT-3   sterujące pozycją.
         CALL 1FFC,PR-ITEM-1   Przetwórz pojedynczy element wydruku.
         CALL 204E,PR-POSN-1   Sprawdzaj, czy występują dalsze znaki
         JR  Z,1FE5,PRINT-3   sterujące pozycją oraz elementy wydruku
                      aż nie zostanie żaden z nich.
1FF2 PRINT-4   CP  +29         Wróć teraz, jeśli obecnym
         RET  Z          znakiem jest ')'; inaczej rozważ
                      wykonanie 'powrotu karetki'.

PROCEDURA 'WYDRUKU POWROTU KARETKI'

1FF5 PRINT-CR   CALL 1FC3,UNSTACK-Z   Wróć przy sprawdzaniu składni.
         LD  A,+0D        Drukuj znak powrotu karetki,
         RST  0010,PRINT-A-1   a później wróć.
         RET

PROCEDURA 'ELEMENTÓW ROZKAZU PRINT'

Ta procedura jest wywoływana z procedur rozkazów PRINT, LPRINT i INPUT.

Zostają rozpoznane i wydrukowane różne rodzaje elementów rozkazu PRINT.

1FFC PR-ITEM-1  RST  0018,GET-CHAR    Pobierany jest pierwszy znak.
         CP  +AC         Skocz naprzód, jeśli
         JR  NZ,200E,PR-ITEM-2  nie jest to 'AT'.

Teraz zajmij się 'AT'.

         CALL 1C79,NEXT-2NUM   Na stos kalkulatora zostają przesłane
                      dwa parametry.
         CALL 1FC3,UNSTACK-Z   Wróć teraz przy sprawdzaniu składni.
         CALL 2307,STK-TO-BC   Parametry zostają skompresowane
                      do pary rejestrów BC.
         LD  A,+16        Rejestr A zostaje załadowany znakiem
         JR  201E,PR-AT-TAB   sterującym AT przed wykonaniem skoku.

Teraz sprawdź 'TAB'.

200E PR-ITEM-2  CP  +AD         Skocz naprzód, jeśli
         JR  NZ,2024,PR-ITEM-3  nie jest to 'TAB'.

Zajmij się 'TAB'.

         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   Prześlij jeden parametr na stos kalkulatora.
         CALL 1FC3,UNSTACK-Z   Wróć teraz przy sprawdzaniu składni.
         CALL 1E99,FIND-INT2   Wartość jest kompresowana do pary rejestrów BC.
         LD  A,+17        Rejestr A zostaje załadowany znakiem 'TAB'.

Zostają wydrukowane elementy wydruku 'AT' i 'TAB' przez trzy wywołania procedury PRINT-OUT.

201E PR-AT-TAB  RST  0010,PRINT-A-1   Drukuj znak sterujący.
         LD  A,C         Za nim pierwsza wartość.
         RST  0010,PRINT-A-1
         LD  A,B         Na końcu druga wartość;
         RST  0010,PRINT-A-1
         RET            i powróć.

Teraz zajmij się osadzonymi elementami koloru.

2024 PR-ITEM-3  CALL 21F2,CO-TEMP-3   Wróć z wyzerowanym przeniesieniem, jeśli
                      został znaleziony element koloru.
         RET  NC         Kontynuuj, jeśli nie było żadnego.
         CALL 2070,STR-ALTER   Teraz sprawdź, czy ma zostać zmieniony strumień.
         RET  NC         Kontynuuj, chyba że był zmieniony.

Element wydruku musi teraz być wyrażeniem liczbowym lub łańcuchowym.

         CALL 24FB,SCANNING    Oblicz wyrażenie, lecz
         CALL 1FC3,UNSTACK-Z   wróć teraz przy sprawdzaniu składni.
         BIT  6,(FLAGS)      Testuj rodzaj wyrażenia.
         CALL Z,2BF1,STK-FETCH  Jeśli jest to łańcuch, to pobierz
                      niezbędne parametry; lecz przy wyrażeniu
         JP  NZ,2DE3,PRINT-FP  liczbowym wyjdź poprzez PRINT-FP.

Zostaje teraz ustawiona pętla do przetworzenia po kolei każdego znaku łańcucha.

203C PR-STRING  LD  A,B         Wróć teraz, jeśli nie pozostały
         OR  C          żadne znaki w łańcuchu;
         DEC  BC         inaczej zmniejsz licznik.
         RET  Z
         LD  A,(DE)       Pobierz kod i zwiększ wskaźnik.
         INC  DE
         RST  0010,PRINT-A-1   Kod zostaje wydrukowany, po czym jest robiony
         JR  203C,PR-STRING   skok do przetworzenia dalszych znaków.

PROCEDURA 'KOŃCA WYDRUKU'

Znacznik zera będzie ustawiony, jeśli wydruk jest skończony.

2045 PR-END-Z   CP  +29         Wróć teraz, jeśli znakiem jest ')'.
         RET  Z
2048 PR-ST-END  CP  +0D         Wróć, jeśli znakiem jest 'powrót karetki'.
         RET  Z
         CP  +3A         Przed powrotem zrób ostatni test na ':'.
         RET

PROCEDURA 'POZYCJI WYDRUKU'

W procedurze tej są przetwarzane różne znaki sterujące pozycją.

204E PR-POSN-1  RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +3B         Skocz naprzód, jeśli
         JR  Z,2067,PR-POSN-3  jest to ';'.
         CP  +2C         Również skocz do przodu przy
         JR  NZ,2061,PR-POSN-2  znaku różnym od ',';
         CALL 2530,SYNTAX-Z    lecz nie drukuj tego znaku, jeśli
         JR  Z,2067,PR-POSN-3  jest sprawdzana składnia.
         LD  A,+06        Załaduj rejestr A znakiem
         RST  0010,PRINT-A-1   sterującym 'przecinek'
         JR  2067,PR-POSN-3   i drukuj go; następnie skocz naprzód.
2061 PR-POSN-2  CP  +27         Znakiem jest '''?
         RET  NZ         Wróć teraz, jeśli brak jakichkolwiek
                      znaków sterujących pozycją.
         CALL 1FF5,PR-CR     Drukuj 'powrót karetki, chyba że
                      jest sprawdzana składnia.
2067 PR-POSN-3  RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CALL 2045,PR-END-Z    Jeśli nie osiągnietkokońca rozkazu druku,
         JR  NZ,206E,PR-POSN-4  to skocz naprzód;
         POP  BC         inaczej powróć do
206E PR-POSN-4  CP  A          procedury wywołującej.
         RET            Znacznik zera będzie zresetowany, jeśli
                      nie został osiągniety koniec rozkazu druku.

PROCEDURA 'ZMIANY STRUMIENIA'

Procedura jest wywoływania w razie potrzeby określenia, czy użytkownik życzy sobie skorzystać z innego strumienia.

2070 STR-ALTER  CP  +23         Jeśli bieżący znak nie jest znakiem '#',
         SCF            to powróć z ustawionym znacznikiem
         RET  NZ         przeniesienia.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   Przekaż parametr na stos kalkulatora.
         AND  A          Zeruj znacznik przeniesienia.
         CALL 1FC3,UNSTACK-Z   Wróć teraz, jeśli jest sprawdzana składnia.
         CALL 1E94,FIND-INT1   Wartość jest przekazywana do rejestru A.
         CP  +10         Raport O, jeśli wartość
         JP  NC,160E,REPORT-O  przekracza +F.
         CALL 1601,CHAN-OPEN   Użyj tego kanału dla danego strumienia.
         AND  A          Wyczyść znacznik przeniesienia
         RET            i powróć.

PROCEDURA ROZKAZU 'INPUT'

Ta procedura pozwala przypisać wartości wprowadzone z klawiatury zmiennym. W rozkazie INPUT można również osadzić elementy rozkazu PRINT, które będą drukowane w dolnej części wyświetlacza.

2089 INPUT    CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód przy sprawdzaniu składni.
         JR  Z,2096,INPUT-1
         LD  A,+01        Otwórz kanał 'K'.
         CALL 1601,CHAN-OPEN
         CALL 0D6E,CLS-LOWER   Wyczyść spód ekranu.
2096 INPUT-1   LD  (TV-FLAG),+01    Sygnalizuj użycie dolnej części ekranu.
                      Resetuj pozostałe bity.
         CALL 20C1,IN-ITEM-1   Wywołaj procedurę obsługi elementów INPUT.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź do następnego rozkazu
                      przy sprawdzaniu składni.
         LD  BC,(S-POSN)     Pobierz bieżącą pozycję druku.
         LD  A,(DF-SZ)      Skocz naprzód, jeśli pozycja bieżąca
         CP  B          jest ponad dolną częścią
         JR  C,20AD,INPUT-2   ekranu.
         LD  C,+21        Inaczej ustaw pozycję druku
         LD  B,A         na szczyt dolnej części ekranu.
20AD INPUT-2   LD  (S-POSN),BC     Resetuj S-POSN.
         LD  A,+19        Teraz ustaw licznik przewinięć.
         SUB  B
         LD  (SCR-CT),A
         RES  0,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'główny ekran'.
         CALL 0DD9,CL-SET     Ustaw zmienne systemowe
         JP  0D6E,CLS-LOWER   i wyjdź poprzez CLS-LOWER.

Elementy INPUT oraz osadzone elementy PRINT są kolejno obsługiwane przez poniższą pętlę.

20C1 IN-ITEM-1  CALL 204E,PR-POSN-1   Najpierw zajmij się znakami
         JR  Z,20C1,IN-ITEM-1  sterującymi pozycją.
         CP  +28         Skocz naprzód, jeśli bieżącym znakiem
         JR  NZ,20D8,IN-ITEM-2  nie jest '('.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak..
         CALL 1FDF,PRINT-2    Teraz wywołaj procedurę rozkazu PRINT
                      w celu obsługi elementów w nawiasach.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +29         Zgłoś błąd C, jeśli ten znak
         JP  NZ,1C8A,REPORT-C  jest różny od ')'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak
         JP  21B2,IN-NEXT-2   i skocz naprzód w celu sprawdzeni,
                      występują dalsze elementy INPUT.

Teraz sprawdź, czy zastosowano INPUT LINE.

20D8 IN-ITEM-2  CP  +CA         Skocz naprzód, jeśli znak
         JR  NZ,20ED,IN-ITEM-3  jest różny od 'LINE'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 1C1F,CLASS-01    Określ adres przeznaczenia dla zmiennej.
         SET  7,(FLAGX)      Sygnalizuj 'używanie INPUT LINE'.
         BIT  6,(FLAGS)      Zgłoś błąd C o ile nie jest
         JP  NZ,1C8A,REPORT-C  używana zmienna łańcuchowa.
         JR  20FA,IN-PROMPT   Skocz naprzód w celu wyświetlenia
                      wiadomości ponaglającej.

Zacznij obsługę prostych zmiennych INPUT.

20ED IN-ITEM-3  CALL 2C8D,ALPHA     Skocz w celu sprawdzenia, czy nie będzie
         JP  NC,21AF-IN-NEXT-1  konieczne ponowne obejście pętli, jeśli
                      bieżący znak nie jest literą.
         CALL 1C1F,CLASS-01    Określ adres przeznaczenia dla zmiennej.
         RES  7,(FLAGX)      Sygnalizuj 'nie INPUT LINE'.

Teraz w obszarze roboczym zostaje utworzona wiadomość ponaglająca.

20FA IN-PROMPT  CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód przy sprawdzaniu składni.
         JP  Z,21B2,IN-NEXT-2
         CALL 16BF,SET-WORK    Przestrzeń robocza jest ustawiana na pustą.
         LD  HL,+5C71      To jest FLAGX.
         RES  6,(HL)       Sygnalizuj 'wynik łańcuchowy'.
         SET  5,(HL)       Sygnalizuj 'tryb INPUT'.
         LD  BC,+0001      Zezwól wiadomości ponaglającej tylko na
                      jedną komórkę.
         BIT  7,(HL)       Skocz naprzód przy stosowaniu 'LINE'.
         JR  NZ,211C,IN-PR-2
         LD  A,(FLAGS)      Skocz naprzód przy oczekiwaniu
         AND  +40         dane liczbowe.
         JR  NZ,211A,IN-PR-1
         LD  C,+03        Dane łańcuchowe będą potrzebowały 3 komórek.
211A IN-PR-1   OR  (HL)        Bit 6 zmiennej FLAGX zostanie ustawiony
         LD  (HL),A       przy danych liczbowych.
211C IN-PR-2   RST  0030,BC-SPACES   Udostępniane jest wymagane miejsce.
         LD  (HL),+0D      Znak 'powrót karetki' idzie do
                      ostatniej komórki.
         LD  A,C         Testuj bit 6 rejestru C
         RRCA           i skocz naprzód, jeśli jest potrzebna
         RRCA           tylko jedna komórka.
         JR  NC,2129,IN-PR-3
         LD  A,+22        Znak 'cudzysłowu' idzie do
         LD  (DE),A       pierwszej i drugiej komórki.
         DEC  HL
         LD  (HL),A
2129 IN-PR-3   LD  (K-CUR),HL     Teraz pozycja kursora może być zapamiętana.

W przypadku INPUT LINE program EDITORA może zostać wywołany bez dalszych przygotowań, lecz dla innych trybów pracy rozkazu INPUT należy zmienić stos błędów w celu przechwytywania błędów.

         BIT  7,(FLAGX)      Skocz naprzód przy 'INPUT
         JR  NZ,215E,IN-VAR-3  LINE'
         LD  HL,(CH-ADD)     Zapamiętaj bieżące wartości
         PUSH HL         zmiennych CH-ADD i ERR-SP
         LD  HL,(ERR-SP)     na stosie maszynowym.
         PUSH HL
213A IN-VAR-1   LD  HL,+213A      To będzie 'punkt powrotu'
         PUSH HL         w przypadku błędów.
         BIT  4,(FLAGS2)     Gdy jest używany kanał 'K',
         JR  Z,2148,IN-VAR-2   zmień jedynie wskaźnik stosu błędów.
         LD  (ERR-SP),SP
2148 IN-VAR-2   LD  HL,(WORKSP)     Ustaw HL na początek wiersza INPUT
         CALL 11A7,REMOVE-FP   i usuń wszelkie formy zmiennoprzecinkowe.
                      (Nie powinno ich być, jedynie po błędzie.)
         LD  (ERR-NR),+FF    Sygnalizuj 'jak dotąd bez błędu'.
         CALL 0F2C,EDITOR     Teraz pobierz rozkaz INPUT i przy
         RES  7,(FLAGS)      znaczniku FLAGS oznaczającym składnię,
         CALL 21B9,IN-ASSIGN   sprawdź rozkaz INPUT na błędy;
         JR  2161,IN-VAR-4    skocz, jeśli w porządku; powróć
                      do IN-VAR-1, jeśli nie.
215E IN-VAR-3   CALL 0F2C,EDITOR     Pobierz wiersz.

Wszystkie zmienne systemowe muszą zostać zresetowane przed wykonaniem właściwego przypisania.

2161 IN-VAR-4   LD  (K-CUR-hi),+00   Adres kursora jest resetowany.
         CALL 21D6,IN-CHAN-K   Zostaje wykonany skok przy używaniu
         JR  NZ,2174,IN-VAR-5  kanał innego niż 'K'.
         CALL 111D,ED-COPY    Wprowadzany wiersz jest kopiowany
         LD  BC,(ECHO-E)     na ekran, a pozycja w ECHO-E staje się
         CALL 0DD9,CL-SET     bieżącą pozycją u dołu ekranu.
2174 IN-VAR-5   LD  HL,+5C71      To jest zmienna FLAGX.
         RES  5,(HL)       Sygnalizuj 'tryb edycji'.
         BIT  7,(HL)
         RES  7,(HL)
         JR  NZ,219B,IN-VAR-6  Skocz naprzód przy INPUT LINE.
         POP  HL         Porzuć adres IN-VAR-1.
         POP  HL         Resetuj ERR-SP na
         LD  (ERR-SP),HL     pierwotny adres.
         POP  HL         Zapamiętaj oryginalny adres CH-ADD
         LD  (X-PTR),HL     adres w X-PTR.
         SET  7,(FLAGS)      Teraz przy FLAGS oznaczającym wykonanie
         CALL 21B9,IN-ASSIGN   programu dokonaj przypisania.
         LD  HL,(X-PTR)     Odtwórz oryginalny adres
         LD  (X-PTR-hi),+00   w CH-ADD i wyczyść X-PTR.
         LD  (CH-ADD),HL
         JR  21B2,IN-NEXT-2   Skocz naprzód, aby sprawdzić,
                      czy są dalsze elementy INPUT.
219B IN-VAR-6   LD  HL,(STKBOT)     Znaleziona zostaje długość wiersza
         LD  DE,(WORKSP)     w obszarze roboczym.
         SCF
         SBC, HL,DE
         LD  B,H         DE wskazuje na start
         LD  C,L         BC zawiera długość.
         CALL 2AB2,STK-ST-$    Parametry te są umieszczane na stosie
         CALL 2AFF,LET      i zostaje wykonane faktyczne przypisanie.
         JR  21B2,IN-NEXT-2   Skocz naprzód w celu obsługi dalszych elementów.

Obsługiwane są dalsze elementy rozkazu INPUT.

21AF IN-NEXT-1  CALL 1FFC,PR-ITEM-1   Obsłuż elementy PRINT.
21B2 IN-NEXT-2  CALL 204E,PR-POSN-1   Obsłuż znaki sterujące pozycją.
         JP  Z,20C1,IN-ITEM-1  Wróć ponownie na początek pętli, jeśli są dalsze elementy;
         RET            inaczej powróć.

PROCEDURA 'IN-ASSIGN'

Ta procedura jest wywoływana dwukrotnie dla każdej wartości wprowadzonej w rozkazie INPUT. Jeden raz z wyzerowanym znacznikiem składni/uruchomienia (składnia) i raz z ustawionym tym znacznikiem (uruchomienie).

21B9 IN-ASSIGN  LD  HL,(WORKSP)     Ustaw CH-ADD na adres pierwszej
         LD  (CH-ADD),HL     komórki obszaru roboczego
         RST  0018,GET-CHAR    i pobierz znak.
         CP  +E2         Czy jest to 'STOP'?
         JR  Z,21D0,IN-STOP   Skocz, jeśli tak.
         LD  A,(FLAGX)      Inaczej wykonaj przypisanie
         CALL 1C59,VAL-FET-2   tej 'wartości' zmiennej.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak
         CP  +0D         i sprawdź, czy to 'powrót karetki'.
         RET  Z          Jeśli tak, powróć.

Raport C - Nonsens w BASIC

21CE REPORT-C   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +0B

Przyjdź tutaj, jeśli wiersz dla rozkazu INPUT zaczyna się od znaku 'STOP'.

21D0 IN-STOP   CALL 2530,SYNTAX-Z    Lecz nie zgłaszaj błędu w przebiegu
         RET  Z          sprawdzającym składnię.

Raport H - STOP w INPUT

21D4 REPORT-H   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +10

PROCEDURA 'IN-CHAN-K'

Ta procedura zeruje znacznik zera, jeśli jest uzywany kanał 'K'.

21D6 IN-CHAN-K  LD  HL,(CURCHL)     Adres bazowy informacji
         INC  HL         o kanałach dla bieżącego
         INC  HL         kanału zostaje pobrany,
         INC  HL         a kod kanału porównany
         INC  HL         z literą 'K'.
         LD  A,(HL)
         CP  +4B
         RET            Po porównaniu powróć.

PROCEDURY 'ELEMENTÓW KOLORU'

Ten zbiór procedur można od razu podzielić na dwie części:

i. Sterownik osadzonych elementów koloru.
ii. Sterownik zmiennych systemowych z kolorem.
i. Osadzone elementy koloru są obsługiwane przez odpowiednie wywołanie procedury PRINT-OUT.
Następuje wejście do pętli, w której są kolejno przetwarzane elementy koloru. Punkt wejścia znajduje się pod adresem CO-TEMP-2.

21E1 CO-TEMP-1  RST  0020,NEXT-CHAR   Zajmij się następnym znakiem
                      w wierszu języka BASIC.
21E2 CO-TEMP-2  CALL 21F2,CO-TEMP-3   Skocz naprzód, aby sprawdzić, czy
                      obecny kod przedstawia 'tymczasowy'
                      osadzony element koloru.
         RET  C          Wróć z ustawionym znacznikiem przeniesienia,
                      jeśli tak nie jest.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +2C         Skocz wstecz, jeśli jest to
         JR  Z,21E1,CO-TEMP-1  ',' lub ';'; inaczej
         CP  +3B         wystąpił błąd.
         JR  Z,21E1,CO-TEMP-1
         JP  1C8A,REPORT-C    Wyjdź poprzez 'raport C'.
21F2 CO-TEMP-3  CP  +D9         Wróć z ustawionym znacznikiem przeniesienia,
         RET  C          jeśli kod nie jest w zakresie
         CP  +DF         od +D9 do +DE (INK do OVER).
         CCF
         RET  C
         PUSH AF         Kod elementu koloru jest przechowywany
         RST  0020,NEXT-CHAR   na czas przesunięcia adresu CH-ADD na
         POP  AF         pozycję parametru, który występuje za kodem.

Kod elementu koloru i parametr zostają teraz 'wydrukowane' przez wywołanie procedury PRINT-OUT w dwóch przypadkach.

21FC CO-TEMP-4  SUB  +C9         Zakres znaków tokenów (+D9 do +DE)
                      jest zmniejszany do zakresu
                      znaków sterujących (+10 do +15).
         PUSH AF         Kod znaku sterującego jest zapamiętywany
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   na czas przesyłania parametru
         POP  AF         na stos kalkulatora.
         AND  A          Jeśli jest sprawdzana składnia,
         CALL 1FC3,UNSTACK-Z   to w tym punkcie następuje powrót.
         PUSH AF         Kod znaku sterującego jest
         CALL 1E94,FIND-INT1   zapamiętywany na czas przesyłania
         LD  D,A         parametru do rejestru D.
         POP  AF
         RST  0010,PRINT-A-1   Znak kontrolny zostaje wysłany do druku.
         LD  A,D         Następnie zostaje pobrany parametr
         RST  0010,PRINT-A-1   i również wysłany przed
         RET            wykonaniem powrotu.

ii. Zmienne systemowe koloru - ATTR-T, MASK-T i P-FLAG - są zmieniane według potrzeb. Ta procedura jest wywoływana przez PRINT-OUT. Na wejściu kod znaku sterującego znajduje się w rejestrze A a parametr w rejestrze D.

Zwróć uwagę, że wszystkie zmiany odnoszą się do 'tymczasowych' zmiennych systemowych.

2211 CO-TEMP-5  SUB  +11         Zmniejsz zakres i skocz
         ADC  A,+00        naprzód dla INK i PAPER.
         JR  Z,2234,CO-TEMP-7
         SUB  +02         Zmniejsz ponownie zakres
         ADC  A,+00        i skocz naprzód dla FLASH
         JR  Z,2273,CO-TEMP-C  i BRIGHT.

Teraz kod sterowania kolorem będzie miał wartość +01 dla INVERSE i +02 dla OVER, a zmienna systemowa P-FLAG zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

         CP  +01         Przygotuj się do skoku przy OVER.
         LD  A,D         Pobierz parametr.
         LD  B,+01        Przygotuj maskę dla OVER.
         JR  NZ,2228,CO-TEMP-6  Teraz skocz.
         RLCA           Bit 2 rejestru A musi zostać zresetowany
         RLCA           przy INVERSE 0 i ustawiony przy
         LD  B,+04        INVERSE 1; maska musi mieć ustawiony bit 2.
2228 CO-TEMP-6  LD  C,A         Zapamiętaj rejestr A na czas
                      sprawdzania zakresu.
         LD  A,D         Poprawny zakres dla
         CP  +02         INVERSE i OVER wynosi jedynie
         JR  NC,2244,REPORT-K  '0-1'.
         LD  A,C         Pobierz rejestr A.
         LD  HL,+5C91      To jest zmienna P-FLAG, którą należy zmienić.
         JR  226C,CO-CHANGE   Wyjdź poprzez CO-CHANGE i zmień
                      P-FLAG wykorzystując 'B' jako maskę.
                      Tj. bit 0 przy OVER i bit 2 przy INVERSE.

PAPER i INK są obsługiwane przez poniższą procedurę. Na wejściu jest ustawiony znacznik przeniesienia dla INK.

2234 CO-TEMP-7  LD  A,D         Pobierz parametr.
         LD  B,+07        Przygotuj maskę dla INK.
         JR  C,223E,CO-TEMP-8  Skocz naprzód przy INK.
         RLCA           Przy PAPER wymnóż parametr przez 8.
         RLCA
         RLCA
         LD  B,+38        Przygotuj maskę dla PAPER.
223E CO-TEMP-8  LD  C,A         Zapamiętaj parametr w rejestrze C
                      na czas sprawdzania jego zakresu.
         LD  A,D         Pobierz wartość pierwotną.
         CP  +0A         Dla PAPER/INK zezwól tylko na
         JR  C,2246,CO-TEMP-9  zakres od '0' do '9'.

Raport K - Zły kolor

2244 REPORT-K   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +13

Kontynuuj obsługę PAPER i INK;

2246 CO-TEMP-9  LD  HL,+5C8F      Przygotuj się do zmiany ATTR-T,
                      MASK-T i P-FLAG.
         CP  +08         Skocz naprzód przy PAPER/INK
         JR  C,2258,CO-TEMP-B  w zakresie od '0' do '7'.
         LD  A,(HL)       Pobierz bieżącą wartość zmiennej
         JR  Z,2257,CO-TEMP-A  ATTR-T i użyj jej bez zmiany
                      przez skok naprzód przy
                      PAPER/INK '8'.
         OR  B          Lecz dla PAPER/INK '9' kolory tła i tuszu
         CPL            muszą być czarne i białe.
         AND  +24
         JR  Z,2257,CO-TEMP-A  Skocz przy czarnym tle/tuszu;
         LD  A,B         lecz kontynuuj z białym tuszem/tłem.
2257 CO-TEMP-A  LD  C,A         Przenieś tę wartość do rejestru C.

Maska (B) i wartość (C) są teraz wykorzystywane do zmiany ATTR-T.

2258 CO-TEMP-B  LD  A,C         Przenieś tę wartość.
         CALL 226C,CO-CHANGE   Teraz zmień ATTR-T według potrzeb.

Następnie zostaje obsłużona zmienna MASK-T.

         LD  A,+07        Bity zmiennej MASK-T są ustawiane
         CP  D          tylko przy używaniu PAPER/INK
         SBC  A,A         '8' lub '9'.
         CALL 226C,CO-CHANGE   Teraz zmień MASK-T według potrzeb.

Następnie zostaje obsłużona zmienna P-FLAG.

         RLCA           Odpowiednia maska zostaje
         RLCA           zbudowana w rejestrze B
         AND  +50         w celu zmiany bitów 4
         LD  B,A         i 6 według potrzeb.
         LD  A,+08        Bity zmiennej P-FLAG są ustawiane
         CP  D          tylko przy używaniu PAPER/INK '9'
         SBC  A,A         Przejdź dalej do CO-CHANGE, aby przetworzyć P-FLAG.

PROCEDURA 'CO-CHANGE'

Ta procedura jest używana do 'odciśnięcia' w zmiennej systemowej stanu bitów w rejestrze A. Rejestr B zawiera maskę, która określa bity rejestru A do przekopiowania do (HL).

226C CO-CHANGE  XOR  (HL)        Bity określone przez
         AND  B          maskę w rejestrze B ulegają zmianie,
         XOR  (HL)        a wynik trafia do zmiennej systemowej.
         LD  (HL),A
         INC  HL         Przejdź do zaadresowania kolejnej zmiennej.
         LD  A,B         Wróć z maską w rejestrze A.
         RET

FLASH i BRIGHT są obsługiwane przez poniższą procedurę.

2273 CO-TEMP-C  SBC  A,A         Znacznik zera zostanie ustawiony dla BRIGHT.
         LD  A,D         Parametr jest pobierany
         RRCA           i obracany.
         LD  B,+80        Przygotuj maskę dla FLASH.
         JR  NZ,227D,CO-TEMP-D  Skocz naprzód przy FLASH.
         RRCA           Obróć dodatkowy raz
         LD  B,+40        i przygotuj maskę dla BRIGHT.
227D CO-TEMP-D  LD  C,A         Zapamiętaj tę wartość w rejestrze C.
         LD  A,D         Pobierz parametr i sprawdź
         CP  +08         jego zakres; dozwolone tylko '0', '1' i '8'.
         JR  Z,2287,CO-TEMP-E
         CP  +02
         JR  NC,2244,REPORT-K

Teraz może zostać zmieniona zmienna systemowa ATTR-T.

2287 CO-TEMP-E  LD  A,C         Pobierz tę wartość.
         LD  HL,+5C8F      To jest ATTR-T.
         CALL 226C,CO-CHANGE   Teraz zmień zmienną systemową.

Teraz zostaje rozważona wartość w MASK-T.

         LD  A,C         Wartość zostaje pobrana od nowa.
         RRCA           Ustawiony bit FLASH/BRIGHT
         RRCA           '8' (bit 3) jest przesuwany
         RRCA           na bit 7 (dla FLASH) lub na bit 6 (dla BRIGHT).
         JR  226C,CO-CHANGE   Wyjdź poprzez CO-CHANGE.

PROCEDURA ROZKAZU 'BORDER'

Parametr rozkazu BORDER jest używany w instrukcji OUT w celu faktycznej zmiany koloru brzegu. Następnie parametr ten jest zapamiętywany w zmiennej systemowej BORDCR.

2294 BORDER    CALL 1E94,FIND-INT1   Parametr zostaje pobrany
         CP  +08         i jego zakres sprawdzony.
         JR  NC,2244,REPORT-K
         OUT  (+FE),A       Następnie jest używana instrukcja OUT
                      do ustawienia koloru brzegu.
         RLCA           Po czym parametr zostaje
         RLCA           przemnożony przez osiem.
         RLCA
         BIT  5,A         Jeśli kolor brzegu jest 'jasny', to
         JR  NZ,22A6,BORDER-1  kolor tuszu w obszarze edycyjnym
                      staje się czarny - wykonaj skok.
         XOR  +07         Zmień kolor tuszu.
22A6 BORDER-1   LD  (BORDCR),A     Ustaw odpowiednio zmienną systemową,
         RET            a następnie powróć.

PROCEDURA 'ADRESU PIKSELA'

Procedurę tę wywołują rozkazy POINT i PLOT. Wejście do niej następuje ze współrzędnymi piksela umieszczonymi w parze rejestrów BC, a na wyjściu para rejestrów HL przechowuje adres bajtu w pliku ekranowym, który zawiera ten piksel, a rejestr A wskazuje na pozycję piksela wewnątrz tego bajtu.

22AA PIXEL-ADD  LD  A,+AF        Sprawdź, czy współrzędna y (w B)
         SUB  B          nie jest większa niż 175.
         JP  C,24F9,REPORT-B
         LD  B,A         B teraz zawiera 175 minus y.
         AND  A          A zawiera b7b6b5b4b3b2b1b0,
         RRA            czyli bajt z B. A teraz 0b7b6b5b4b3b2b1.
         SCF
         RRA            Teraz 10b7b6b5b4b3b2.
         AND  A
         RRA            Teraz 010b7b6b5b4b3.
         XOR  B
         AND  +F8         Ostatecznie 010b7b6b2b1b0, zatem
         XOR  B          w H dostajemy 64 + 8*INT (B/64) + B (mod 8),
         LD  H,A         starszy bajt adresu piksela.
         LD  A,C         C zawiera X.
         RLCA           A zaczyna od c7c6c5c4c3c2c1c0.
         RLCA
         RLCA           Teraz jest c2c1c0c7c6c5c4c3.
         XOR  B
         AND  +C7
         XOR  B          Teraz c2c1b5b4b3c5c4c3.
         RLCA
         RLCA           Ostatecznie b5b4b3c7c6c5c4c3, więc
         LD  L,A         L ma wartość 32*INT (B(mod 64)/8) + INT(x/8),
         LD  A,C         czyli młodszy bajt.
         AND  +07         A zawiera x(mod 8): zatem piksel
         RET            jest bitem (A - 7) wewnątrz tego bajtu.

PROCEDURA 'POINT-SUB'

Ta procedura jest wywoływana przez funkcję POINT w procedurze SCANNING. Wejście do niej następuje ze współrzędnymi piksela na stosie kalkulatora. Procedura zwraca na stosie 1, jeśli dany piksel ma kolor tuszu, a 0, jeśli jest koloru tła.

22CB POINT-SUB  CALL 2307,STK-TO-BC   Współrzędna y do B, x do C.
         CALL 22AA,PIXEL-ADD   Adres piksela do HL.
         LD  B,A         B będzie zliczać A+1 pętli w celu
         INC  B          ustawienia pożądanego bitu (HL) na
         LD  A,(HL)       pozycji bitu 0.
22D4 POINT-LP   RLCA           Przesunięcia.
         DJNZ 22D4,POINT-LP
         AND  +01         Bit ma wartość 1 dla tuszu, 0 dla tła.
         JP  2D28,STACK-A    Zostaje wstawiony na stos kalkulatora.

PROCEDURA ROZKAZU 'PLOT'

Ta procedura składa się z głównej części plus jeden wiersz do wywołania jej oraz jeden wiersz do wyjścia z niej. Główna procedura jest używana dwukrotnie przez CIRCLE oraz raz przez DRAW. Wejście do procedury następuje ze współrzędnymi piksela na stosie kalkulatora. Znajduje adres tego piksela i rysuje go, biorąc pod uwagę stan INVERSE i OVER przechowywany w zmiennej systemowej P-FLAG.

22DC PLOT     CALL 2307,STK-TO-BC   współrzędna Y do rejestru B, x do C.
         CALL 22E5,PLOT-SUB    Jest wywoływana procedura główna.
         JP  0D4D,TEMPS     Wyjście z ustawieniem kolorów tymczasowych.
22E5 PLOT-SUB   LD  (COORDS),BC     Zostaje ustawiona ta zmienna systemowa.
         CALL 22AA,PIXEL-ADD   Adres piksela do pary rejestrów HL.
         LD  B,A         B będzie zliczać A+1 pętli, aby ustawić zero
         INC  B          na właściwym miejscu w A.
         LD  A,+FE        Zero zostaje wprowadzone.
22F0 PLOT-LOOP  RRCA           Następnie jest przesuwane na
         DJNZ 22F0,PLOT-LOOP   pozycję piksela w tym bajcie.
         LD  B,A         Dalej jest kopiowane do B.
         LD  A,(HL)       Bajt piksela zostaje pobrany do A.
         LD  C,(P-FLAG)     P-FLAG zostaje pobrane i najpierw
         BIT  0,C         testowane na OVER.
         JR  NZ,22FD,PL-TST-IN  Skocz, jeśli OVER 1.
         AND  B          OVER 0 najpierw ustawia piksel na zero
22FD PL-TST-IN  BIT  2,C         Test na INVERSE.
         JR  NZ,2303,PLOT-END  INVERSE 1 po prostu zostawia piksel takim
                      jakim był (OVER 1) lub zero (OVER 0).
         XOR  B          INVERSE 0 zostawia piksel w stanie
         CPL            zanegowanym (OVER 1) lub 1 (OVER 0).
2303 PLOT-END   LD  (HL),A       Bajt zostaje wstawiony do pamięci. Jego pozostałe
                      bity nie są zmieniane w żadnym wypadku.
         JP  0BDB,PO-ATTR    Wyjście z ustawieniem bajtu atrybutów.

PROCEDURA 'STK-TO-BC'

Ta procedura ładuje dwie liczby zmiennoprzecinkowe do pary rejestrów BC. W ten sposób jest ona wykorzystywana do pobierania parametrów w zakresie +00-+FF. Również wyznacza w parze rejestrów DE wartości 'ruchu po przekątnej' (+/-1,+/-1), które wykorzystuje się w procedurze rysowania linii rozkazu DRAW.

2307 STK-TO-BC  CALL 2314,STK-TO-A    Pierwsza liczba do A.
         LD  B,A         I dalej do B.
         PUSH BC         Zapamiętaj na krótko.
         CALL 2314,STK-TO-A    Druga liczba do A.
         LD  E,C         Jej znak do E.
         POP  BC         Odtwórz pierwszą liczbę.
         LD  D,C         Jej znak do D.
         LD  C,A         Druga liczba do C.
         RET            BC, DE mają teraz pożądaną zawartość.

PROCEDURA 'STK-TO-A'

Ta procedura ładuje rejestr A liczbą zmiennoprzecinkową ze szczytu stosu kalkulatora. Liczba ta musi być w zakresie 00-FF.

2314 STK-TO-A   CALL 2DD5,FP-TO-A    Moduł zaokrąglonej ostatniej wartości
         JP  C,24F9,REPORT-B   trafia do A, o ile jest to możliwe; inaczej zgłoś błąd.
         LD  C,+01        Jeden do C dla wartości dodatniej.
         RET  Z          Wróć, jeśli wartość jest dodatnia.
         LD  C,+FF        Inaczej zmień C na +FF (tj. minus jeden)
         RET            Skończone.

PROCEDURA ROZKAZU 'CIRCLE'

Ta procedura rysuje przybliżenie koła o środku na współrzędnych X i Y oraz o promieniu Z. Przed użyciem liczby te zostają zaokrąglone do najbliższych wartości całkowitych. Dlatego Z musi być mniejsze od 87,5, nawet jeśli punkt (X,Y) jest na środku ekranu. Użyta metoda polega na rysowaniu ciągu łuków przybliżanych liniami prostymi. Zostało to przedstawione w programie w języku BASIC umieszczonym w dodatku.

CIRCLE składa się z czterech części:

i. Testuje promień. Jeśli jego moduł jest mniejszy od 1, to po prostu rysuje punkt X,Y;

ii. Wywołuje CD-PRMS-1 pod adresem 2470-24B6, które jest wykorzystywane do ustawienia początkowych parametrów zarówno dla CIRCLE jak i dla DRAW;

iii. Ustawia pozostałe parametry dla CIRCLE, łącznie z początkowym przesunięciem pierwszego 'łuku' (będącego w rzeczywistości linią prostą);

iv. Skacze do polecenia DRAW, aby skorzystać z pętli rysowania łuków pod adresem 2420-24FA.

Teraz po kolei wyjaśnimy części od i do iii.

i. 2320-23AA. Promień, powiedzmy Z, zostaje pobrany ze stosu kalkulatora. Tworzy się jego moduł Z, który od teraz będzie używany dalej. Jeśli Z jest mniejsze od 1, to jest usuwane ze stosu kalkulatora, a punkt X,Y zostaje narysowany przez skok do PLOT.

2320 CIRCLE    RST  0017,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +2C         Test na przecinek.
         JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Jeśli go brak, raportuj błąd.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak (promień).
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   Promień na stos kalkulatora.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przy sprawdzaniu składni przesuń się dalej.
         RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora: stos zawiera:
         DEFB +2A,abs       X, Y, Z
         DEFB +3D,re-stack    Z zostaje pobrany i umieszczony na stosie.
         DEFB +38,end-calc    W ten sposób staje się dostępny jego wykładnik.
         LD  A,(HL)       Pobierz wykładnik promienia.
         CP  +81         Testuj, czy promień jest mniejszy od 1.
         JR  NC,233B,C-R-GRE-1  Jeśli nie, skocz.
         RST  0028,FP-CALC    Jeśli tak, usuń go ze stosu.
         DEFB +02,delete     Stos zawiera X, Y.
         DEFB +38,end-calc    
         JR  22DC,PLOT      Po prostu rysuj punkt X, Y.

ii.  233B-2346 i wywołanie CD-PRMS1. W mem-5 zostaje umieszczone 2*PI i jest wywoływana procedura CD-PRMS1. Procedura ta umieszcza w rejestrze B liczbę łuków wymaganych dla tego koła. Mianowicie A=4*INT (PI*SQR Z/4)+4, stąd 4, 8, 12 ..., do maksymalnej liczby 32. Umieszcza również w mem-0 do mem-4 wartości 2*PI/A, SIN(PI/A), 0, COS (2*PI/A) oraz SIN (2*PI/A).

233B C-R-GRE-1  RST  0028,FP-CALC
         DEFB +A3,stk-pi/2    X, Y, Z, PI/2.
         DEFB +38,end-calc    Teraz zwiększ wykładnik do 83 szesnastkowo,
         LD  (HL),+83      zmieniając PI/2 na 2*PI.
         RST  0028,FP-CALC    X, Y, Z, 2*PI.
         DEFB +C5,st-mem-5    2*PI jest zapisywane w mem-5.
         DEFB +02,delete     X, Y, Z
         DEFB +38,end-calc
         CALL 247D,CD-PRMS1    Ustaw parametry początkowe.

iii. 2347-2381: pozostałe parametry i skok do DRAW. Robiony jest test, aby sprawdzić, czy początkowa długość 'łuku' jest mniejsza od 1. Jeśli tak, to następuje po prostu skok do PLOT X,Y. W przeciwnym razie zostają ustawione parametry: X+Z i X-Z*SIN (PI/A) są umieszczane na stosie dwukrotnie jako punkt startowy i końcowy oraz kopiowane również do zmiennej systemowej COORDS; zero i 2*Z*SIN (PI/A) są umieszczane w mem-1 i mem-2 jako początkowe przyrosty, co daje jako początkowy 'łuk' pionową linię prostą łączącą X+Z, y-Z*SIN (PI/A) z X+Z, Y+Z*SIN (PI/A). Procedura rysująca łuki rozkazu DRAW zagwarantuje, że wszystkie kolejne punkty pozostaną na tym samym okręgu co te dwa, z kątem przyrostu 2*PI/A. Lecz jest jasne, że te dwa punkty w rzeczywistości rozpościerają ten kąt od punktu X+Z*(1-COS (PI/A)), Y, a nie od X, Y. Stąd punkty końcowe każdego łuku koła są przesunięte w prawo o 2*(1-COS (PI/A)), co jest wartością mniejszą od połowy piksela i zostanie zaokrąglone co najwyżej do jednego piksela.

2347       PUSH BC         Zachowaj licznik łuków w B.
         RST  0028,FP-CALC    X,Y,Z
         DEFB +31,duplicate    X,Y,Z,Z
         DEFB +E1,get-mem-1    X,Y,Z,Z,SIN (PI/A)
         DEFB +04,multiply    X,Y,Z,Z*SIN (PI/A)
         DEFB +38,end-calc    Z*SIN (PI/A) jest połową początkowej
         LD  A,(HL)       długości 'łuku'; sprawdza się,
         CP  +80         czy nie jest to mniejsze od 0.5.
         JR  NC,235A,C-ARC-GE1  Jeśli nie, zostaje wykonany skok.
         RST  0028,FP-CALC
         DEFB +02,delete     W przeciwnym razie Z jest usuwane ze stosu
         DEFB +02,delete     wraz z tą połową łuku;
         DEFB +38,end-calc
         POP  BC         stos maszynowy zostaje wyczyszczony;
         JP  22DC,PLOT      wykonuje się skok do PLOT X, Y.
235A C-ARC-GE1  RST  0028,FP-CALC    X,Y,Z,Z*SIN (PI/A)
         DEFB +C2,st-mem-2    Z*SIN (PI/A) chwilowo do mem-2
         DEFB +01,exchange    X,Y,Z*SIN (PI/A),Z
         DEFB +C0,st-mem-0    X,Y,Z*SIN (PI/A),Z
         DEFB +02,delete     X,Y,Z*SIN (PI/A)
         DEFB +03,subtract    X, Y - Z*SIN (PI/A)
         DEFB +01,exchange    Y - Z*SIN (PI/A), X
         DEFB +E0,get-mem-0    Y - Z*SIN (PI/A), X, Z
         DEFB +0F,addition    Y - Z*SIN (PI/A), X+Z
         DEFB +CO,st-mem-0    X+Z jest zapisywane do mem-0
         DEFB +01,exchange    X+Z, Y - Z*SIN (PI/A)
         DEFB +31,duplicate    X+Z, Y-Z*SIN (PI/A), Y-Z*SIN (PI/A)
         DEFB +E0,get-mem-0    sa,sb,sb,sa
         DEFB +01,exchange    sa,sb,sa,sb
         DEFB +31,duplicate    sa,sb,sa,sb,sb
         DEFB +E0,get-mem-0    sa,sb,sa,sb,sb,sa
         DEFB +A0,stk-zero    sa,sb,sa,sb,sb,sa,0
         DEFB +C1,st-mem-1    mem-1 jest zerowane
         DEFB +02,delete     sa,sb,sa,sb,sb,sa
         DEFB +38,end-calc

(Tutaj sa oznacza X+Z, a sb oznacza Y - Z*SIN (PI/A)).

         INC  (mem-2-1st)     Zwiększenie bajtu wykładnika
                      mem-2 ustawia mem-2 na 2*Z*SIN(PI/A).
         CALL 1E94,FIND-INT1   Ostatnia wartość X+Z jest przemieszczana
         LD  L,A         ze stosu do A i zapisywana w L.
         PUSH HL         Zostaje zachowana w HL.
         CALL 1E94,FIND-INT1   Y - Z*SIN (PI/A) idzie ze stosu
         POP  HL         do A i jest zapisywane H.
         LD  H,A         HL teraz zawiera początkowy punkt.
         LD  (COORDS),HL     Zostaje on zapisany w COORDS.
         POP  BC         Zostaje odtworzony licznik łuków.
         JP  2420,DRW-STEPS   Wykonuje się skok do DRAW.

(Stos zawiera teraz X+Z, Y - Z*SIN (PI/A), Y - Z*SIN (PI/A), X+Z).

PROCEDURA ROZKAZU 'DRAW'

Wejście do tej procedury następuje ze współrzędnymi punktu X0, Y0 w zmiennej systemowej COORDS. Jeśli dane są tylko dwa parametry X, Y dla rozkazu DRAW, to narysuje on przybliżenie linii prostej od punktu X0, Y0 do X0+X, Y0+Y. Jeśli dany jest trzeci parametr G, to narysowane zostanie przybliżenie łuku kołowego od X0, Y0 do X0+X, Y0+Y przy obrocie odwrotnie do ruchu wskazówek zegara o kąt G radianów.

Procedura składa się z czterech części:

i. Jeśli dane są tylko dwa parametry lub średnica łuku jest mniejsza od 1, to rysuje po prostu linię prostą;

ii. Wywołuje CD-PRMS1 pod adresem 247D-24B6 w celu ustawienia początkowych parametrów;

iii. Ustawia pozostałe parametry, łącznie z początkowym przesunięciem dla pierwszego łuku;

iv. Wchodzi w pętlę rysowania łuków i rysuje ciąg mniejszych łuków przybliżanych liniami prostymi, wywołując według potrzeb procedurę ich rysowania pod adresem 24B7-24FA.

Po głównej procedurze występują dwie inne, CD-PRMS1 i DRAW-LINE. Teraz po kolei zajmiemy się czterema powyższymi częściami głównej procedury.

i. Jeśli są tylko 2 parametry, to zostaje wykonany skok do LINE-DRAW pod adresem 2477. Linia jest również rysowana, jeśli wartość Z=(ABS X + ABS Y)/ABS SIN(G/2) jest mniejsza od 1.  Z ma wartość od 1 do 1,5 średnicy wynikowego koła. W tej sekcji mem-0 jest ustawiane na SIN (G/2), mem-1 na Y, a mem-5 na G.

2382 DRAW     RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +2C         Jeśli jest nim przecinek,
         JR  Z,238D,DR-3-PRMS  to skocz.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przy sprawdzaniu składni przesuń się
                      do następnego rozkazu.
         JP  2477,LINE-DRAW   Skocz, aby tylko narysować linię.
238D DR-3-PRMS  RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak (kąt).
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   Kąt umieść na stosie kalkulatora.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przy sprawdzaniu składni przesuń się
                      do następnego rozkazu.
         RST  0028,FP-CALC    X, Y, G są na stosie
         DEFB +C5,st-mem-5    G jest umieszczane w mem-5.
         DEFB +A2,stk-half    X, Y, G, 0.5
         DEFB +04,multiply    X, Y, G/2
         DEFB +1F,sin       X, Y, SIN (G/2)
         DEFB +31,duplicate    X, Y, SIN (G/2), SIN (G/2)
         DEFB +30,not       X, Y, SIN (G/2), (0/1)
         DEFB +30,not       X, Y, SIN (G/2), (1/0)
         DEFB +00,jump-true    X, Y, SIN (G/2)
         DEFB +06,to DR-SIN-NZ  Jeśli SIN (G/2)=0 tj. G = 2*N*PI,
         DEFB +02,delete     to po prostu rysuj linię prostą.
         DEFB +38,end-calc    X, Y
         JP  2477,LINE-DRAW   Linia od X0, Y0 do X0+X, Y0+Y.
23A3 DR-SIN-NZ  DEFB +C0,st-mem-0    SIN (G/2) jest umieszczane w mem-0.
         DEFB +02,delete     X, Y są teraz na stosie.
         DEFB +C1,st-mem-1    Y jest umieszczane w mem-1.
         DEFB +02,delete     X
         DEFB +31,duplicate    X, X
         DEFB +2A,abs       X, X' (X' = ABS X)
         DEFB +E1,get-mem-1    X, X', Y
         DEFB +01,exchange    X, Y, X'
         DEFB +E1,get-mem-1    X, Y, X', Y
         DEFB +2A,abs       X, Y, X', Y' (Y' = ABS Y)
         DEFB +0F,addition    X, Y, X'+Y'
         DEFB +E0,get-mem-0    X, Y, X'+Y', SIN (G/2)
         DEFB +05,division    X, Y, (X'+Y')/SIN (G/2)=Z'
         DEFB +2A,abs       X, Y, Z (Z = ABS Z')
         DEFB +E0,get-mem-0    X, Y, Z, SIN (G/2)
         DEFB +01,exchange    X, Y, SIN (G/2), Z
         DEFB +3D,re-stack    Z jest pobierane i wstawiane na stos, aby
         DEFB +38,end-calc    uzyskać dostęp do jego wykładnika.
         LD  A,(HL)       Pobierz wykładnik Z.
         CP  +81         Jeśli Z jest większe lub równe 1, 
         JR  NC,23C1,DR-PRMS   to skocz.
         RST  0028,FP-CALC    X, Y, SIN (G/2), Z
         DEFB +02,delete     X, Y, SIN (G/2)
         DEFB +02,delete     X, Y
         DEFB +38,end-calc    Tylko rysuj linię od X0, Y0
         JP  2477,LINE-DRAW   do X0+X, Y0+Y.

ii.  Wywołuje po prostu CD-PRMS1. Procedura ta zapamiętuje w rejestrze B liczbę krótszych łuków wymaganych do narysowania pełnego łuku, mianowicie A=4*INT (G'*SQR Z/8)+4, gdzie G' = mod G lub 252, jeśli wyrażenie przekracza 252 (co może się zdarzyć przy dużej cięciwie i małym kącie). Zatem A przyjmuje wartości 4, 8, 12, ... , do 252. Procedura również umieszcza w mem-0 do mem-4 wartości G/A, SIN (G/2*A), 0, COS (G/A), SIN (G/A).

23C1 DR-PRMS   CALL 247D,CD-PRMS1    Procedura zostaje wywołana.

iii. Ustawia pozostałe parametry następująco: stos będzie zawierał te cztery elementy czytane z dołu do góry: X0+X i Y0+Y jako koniec ostatniego łuku; następnie X0 i Y0 jako początek pierwszego łuku. Mem-0 będzie zawierać X0, a mem-5 Y0. Mem-1 i mem-2 będą zawierały początkowe przesunięcie dla pierwszego łuku, U i V; a mem-3 i mem-4 będą zawierać COS (G/A) i SIN (G/A) do użycia w pętli rysującej łuki.

Wzory na U i V można rozwinąć następująco: zamiast kroczenia wzdłuż końcowej cięciwy o długości L, powiedzmy, że z przesunięciami X i Y, będziemy kroczyć wzdłuż początkowej cięciwy (która może być dłuższa) o długości L*W, gdzie W=SIN (G/2*A)/SIN (G/2), z przesunięciami X*W i Y*W, lecz obróconej na kącie - (G/2 - G/2*A), zatem mającej prawdziwe przesunięcia:

     U = Y*W*SIN (G/2 - G/2*A) + X*W*COS (G/2 - G/2*A)
     Y = Y*W*COS (G/2 - G/2*A) - X*W*SIN (G/2 - G/2*A)

Wzór ten można sprawdzić na wykresie, używając zwykłych wyrażeń COS (P - Q) i SIN (P - Q), gdzie Q = G/2 - G/2*A

23C4       PUSH BC         Zapamiętaj na stosie licznik łuków w B.
         RST  0028,FP-CALC    X,Y,SIN(G/2),Z
         DEFB +02,delete     X,Y,SIN(G/2)
         DEFB +E1,get-mem-1    X,Y,SIN(G/2),SIN(G/2*A)
         DEFB +01,exchange    X,Y,SIN(G/2*A),SIN(G/2)
         DEFB +05,division    X,Y,SIN(G/2*A)/SIN(G/2)=W
         DEFB +C1,st-mem-1    W jest zapisywane do mem-1.
         DEFB +02,delete     X,Y
         DEFB +01,exchange    Y,X
         DEFB +31,duplicate    Y,X,X
         DEFB +E1,get-mem-1    Y,X,X,W
         DEFB +04,multiply    Y,X,X*W
         DEFB +C2,st-mem-2    X*W jest zapisywane do mem-2.
         DEFB +02,delete     Y,X
         DEFB +01,exchange    X,Y
         DEFB +31,duplicate    X,Y,Y
         DEFB +E1,get-mem-1    X,Y,Y,W
         DEFB +04,multiply    X,Y,Y*W
         DEFB +E2,get-mem-2    X,Y,Y*W,X*W
         DEFB +E5,get-mem-5    X,Y,Y*W,X*W,G
         DEFB +E0,get-mem-0    X,Y,Y*W,X*W,G,G/A
         DEFB +03,subtract    X,Y,Y*W,X*W,G - G/A
         DEFB +A2,stk-half    X,Y,Y*W,X*W,G - G/A, 1/2
         DEFB +04,multiply    X,Y,Y*W,X*W, G/2 - G/2*A=F
         DEFB +31,duplicate    X,Y,Y*W,X*W, F, F
         DEFB +1F,sin       X,Y,Y*W,X*W, F, SIN F
         DEFB +C5,st-mem-5    SIN F jest zapisywane do mem-5.
         DEFB +02,delete     X,Y,Y*W,X*W,F
         DEFB +20,cos       X,Y,Y*W,X*W, COS F
         DEFB +C0,st-mem-0    COS F jest zapisywane do mem-0.
         DEFB +02,delete     X,Y,Y*W,X*W
         DEFB +C2,st-mem-2    X*W jest zapisywane do mem-2.
         DEFB +02,delete     X,Y,Y*W
         DEFB +C1,st-mem-1    Y*W jest zapisywane do mem-1.
         DEFB +E5,get-mem-5    X,Y,Y*W,SIN F
         DEFB +04,multiply    X,Y,Y*W*SIN F
         DEFB +E0,get-mem-0    X,Y,Y*W*SIN F,X*W
         DEFB +E2,get-mem-2    X,Y,Y*W*SIN F,X*W, COS F
         DEFB +04,multiply    X,Y,Y*W*SIN F,X*W*COS F
         DEFB +0F,addition    X,Y,Y*W*SIN F+X*W*COS F=U
         DEFB +E1,get-mem-1    X,Y,U,Y*W
         DEFB +01,exchange    X,Y,Y*W,U
         DEFB +C1,st-mem-1    U jest zapisywane do mem-1
         DEFB +02,delete     X,Y,Y*W
         DEFB +E0,get-mem-0    X,Y,Y*W, COS F
         DEFB +04,multiply    X,Y,Y*W*COS F
         DEFB +E2,get-mem-2    X,Y,Y*W*COS F,X*W
         DEFB +E5,get-mem-5    X,Y,Y*W*COS F,X*W, SIN F
         DEFB +04,multiply    X,Y,Y*W*COS F,X*W*SIN F
         DEFB +03,subtract    X,Y,Y*W*COS F - X*W*SIN F = V
         DEFB +C2,st-mem-2    V jest zapisywane do mem-2.
         DEFB +2A,abs       X, Y, V' (V' = ABS V)
         DEFB +E1,get-mem-1    X, Y, V', U
         DEFB +2A,abs       X, Y, V', U' (U' = ABS U)
         DEFB +0F,addition    X, Y, U' + V'
         DEFB +02,delete     X, Y
         DEFB +38,end-calc    DE teraz wskazuje U' + V'.
         LD  A,(DE)       Pobierz wykładnik U' + V'
         CP  +81         Jeśli U' + V' jest mniejsze od 1, to
         POP  BC         tylko uporządkuj stos i narysuj linię
         JP  C,2477,LINE-DRAW  od X0, Y0 do X0+X, Y0+Y.
         PUSH BC         W przeciwnym razie kontynuuj
         RST  0028,FP-CALC    z parametrami: X, Y na stosie.
         DEFB +01,exchange    Y, X
         DEFB +38,end-calc
         LD  A,(COORDS-lo)    Pobierz X0 do A i umieść
         CALL 2D28,STACK-A    na stosie.
         RST  0028,FP-CALC    Y, X, X0
         DEFB +C0,st-mem-0    X0 jest zapisywane w mem-0.
         DEFB +0F,addition    Y, X0 + X
         DEFB +01,exchange    X0+X, Y
         DEFB +38,end-calc
         LD  A,(COORDS-hi)    Pobierz Y0 do A i umieść
         CALL 2D28,STACK-A    na stosie.
         RST  0028,FP-CALC    X0+X, Y, Y0
         DEFB +C5,st-mem-5    Y0 jest zapisywane do mem-5.
         DEFB +0F,addition    X0+X, Y0+Y
         DEFB +E0,get-mem-0    X0+X, Y0+Y, X0
         DEFB +E5,get-mem-5    X0+X, Y0+Y, X0, Y0
         DEFB +38,end calc
         POP  BC         Odtwórz licznik łuków w B.

iv. Pętla rysowania łuków. Wchodzi się do niej pod adresem 2439 ze współrzędnymi punktu początkowego na szczycie stosu, a początkowymi przesunięciami dla pierwszego łuku w mem-1 i mem-2. Wykorzystuje ona proste zasady geometrii, aby zagwarantować, że wszystkie kolejne łuki zostaną narysowane do punktów, które leżą na tym samym okręgu co pierwsze dwa, opisując ten sam kąt w środku koła. Można pokazać, że jeśli dwa punkty X1, Y1 i X2, Y2 leżą na okręgu i należą do kąta N ze środka, który jest również początkiem układu współrzędnych, to X2 = X1*COS N - Y1*SIN N, a Y2 = X1*SIN N + Y1*COS N. Lecz ponieważ początek jest tutaj przy przyrostach, powiedzmy, Un = Xn+1 - Xn i Vn = Yn+1 - Yn, to w ten sposób otrzymujemy pożądany wynik. Stos jest pokazany poniżej w (n+1) obiegu pętli, ponieważ Xn i Yn są zwiększane przez Un i Vn po otrzymaniu ich z Un-1 i Vn -1. Cztery wartości na szczycie stosu pod adresem 2425 są w DRAW w kolejności od dołu do góry: X0+X, Y0+Y, Xn i Yn, lecz w celu oszczędności miejsca nie są one pokazywane aż do adresu 2439. Początkowe wartości w CIRCLE znajdziesz na końcu opisanej powyżej procedury rozkazu CIRCLE. W CIRCLE również kąt G musi przyjąć wartość 2*PI.

2420 DRW-STEPS  DEC  B          B zlicza obiegi pętli.
         JR  Z,245F,ARC-END   Skocz, gdy B osiągnęło zero.
         JR  2439,ARC-START   Skocz do pętli, aby zacząć.
2425 ARC-LOOP   RST  0028,FP-CALC    (Przeczytaj powyższy opis zawartości stosu).
         DEFB +E1,get-mem-1    Un-1
         DEFB +31,duplicate    Un-1,Un-1
         DEBF +E3,get-mem-3    Un-1,Un-1,COS(G/A)
         DEFB +04,multiply    Un-1,Un-1*COS(G/A)
         DEFB +E2,get-mem-2    Un-1,Un-1*COS(G/A),Vn-1
         DEFB +E4,get-mem-4    Un-1,Un-1*COS(G/A),Vn-1,SIN(G/A)
         DEFB +04,multiply    Un-1,Un-1*COS(G/A),Vn-1*SIN(G/A)
         DEFB +03,subtract    Un-1,Un-1*COS(G/A)-Vn-1*SIN(G/A)=Un
         DEFB +C1,st-mem-1    Un jest zapisywane do mem-1.
         DEFB +02,delete     Un-1
         DEFB +E4,get-mem-4    Un-1,SIN(G/A)
         DEFB +04,multiply    Un-1*SIN(G/A)
         DEFB +E2,get-mem-2    Un-1*SIN(G/A),Vn-1
         DEFB +E3,get-mem-3    Un-1*SIN(G/A),Vn-1,COS(G/A)
         DEFB +04,multiply    Un-1*SIN(G/A),Vn-1*COS(G/A)
         DEFB +0F,addition    Un-1*SIN(G/A)+Vn-1*COS(G/A)=Vn
         DEFB +C2,st-mem-2    Vn jest zapisywane do mem-2.
         DEFB +02,delete     (Jak zanotowano w tekście, stos zawiera
         DEFB +38,end-calc    w rzeczywistości X0+X,Y0+Y, Xn i Yn).
2439 ARC-START  PUSH BC         Zachowaj licznik łuków.
         RST  0028,FP-CALC    X0+X, Y0+y, Xn, Yn
         DEFB +C0,st-mem-0    Yn jest zapisywane do mem-0.
         DEFB +02,delete     X0+X, Y0+Y, Xn
         DEFB +E1,get-mem-1    X0+X, Y0+Y, Xn, Un
         DEFB +0F,addition    X0+X, Y0+Y, Xn+Un = Xn+1
         DEFB +31,duplicate    X0+X, Y0+Y, Xn+1, Xn+1
         DEFB +38,end-calc    Następne Xn', przybliżona wartość Xn
                      osiągnięta przez procedurę rysowania linii,
         LD  A,(COORDS-lo)    jest zapisywane do A
         CALL 2D28,STACK-A    a także na stos.
         RST  0028,FP-CALC    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Xn'
         DEFB +03,subtract    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Xn+1,Xn' - Xn' = Un'
         DEFB +E0,get-mem-0    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Un',Yn
         DEFB +E2,get-mem-2    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Un',Yn,Vn
         DEFB +0F,addition    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Un',Yn + Vn = Yn+1
         DEFB +C0,st-mem-0    Yn+1 jest zapisywane do mem-0.
         DEFB +01,exchange    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Yn+1,Un'
         DEFB +E0,get-mem-0    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Yn+1,Un',Yn+1
         DEFB +38,end-calc
         LD  A,(COORDS-hi)    Yn', przybliżenie jak dla Xn', jest
         CALL 2D28,STACK-A    zapisywane w A i na stosie.
         RST  0028,FP-CALC    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Yn+1,Un',Yn+1,Yn'
         DEFB +03,subtract    X0+X,Y0+Y,Xn+1,Yn+1,Un',Vn'
         DEFB +38,end-calc
         CALL 24B7,DRAW-LINE   Jest rysowany następny 'łuk'.
         POP  BC         Licznik łuków zostaje odtworzony.
         DJNZ 2425,ARC-LOOP    Skocz, jeśli trzeba narysować więcej łuków.
245F ARC-END   RST  0028,FP-CALC
         DEFB +02,delete     Współrzędne końca ostatnio narysowanego
         DEFB +02,delete     łuku zostaję teraz usunięte ze stosu.
         DEFB +01,exchange    Y0+Y, X0+X
         DEFB +38,end-calc
         LD  A,(COORDS-lo)    Współrzędna X końca ostatniego
         CALL 2D28,STACK-A    łuku, który został narysowany, powiedzmy
         RST  0028,FP-CALC    Xz', jest zapisywana na stosie.
         DEFB +03,subtract    Y0+Y, X0+X - Xz'
         DEFB +01,exchange    X0+X - Xz', Y0+Y
         DEFB +38,end-calc
         LD  A,(COORDS-hi)    Pobrana zostaje współrzędna Y.
         CALL 2D28,STACK-A
         RST  0028,FP-CALC    X0+X - Xz', Y0+Y, Yz'
         DEFB +03,subtract    X0+X - Xz', Y0+Y - Yz'
         DEFB +38,end-calc
2477 LINE-DRAW  CALL 24B7,DRAW-LINE   Końcowy łuk jest rysowany, aby osiągnąć 
                      punkt X0+X, Y0+Y (lub zamknąć okrąg).
         JP  0D4D,TEMPS     Wyjście z ustawieniem kolorów tymczasowych.

PROCEDURA 'PARAMETRÓW POCZĄTKOWYCH'

Ta procedura jest wywoływana zarówno przez CIRCLE jak i DRAW w celu ustawienia ich parametrów początkowych. Przez CIRCLE jest wywoływana z X, Y i promieniem Z na szczycie stosu, czytając z dołu do góry. Przez DRAW jest wywoływana z własnymi danymi na szczycie stosu X, Y, SIN (G/2) i Z, jak opisano powyżej. W opisie pokazujemy tylko zawartość stosu od Z w górę.

Procedura zwraca w B liczbę łuków A, jak opisano w CIRCLE i DRAW powyżej, a w mem-0 do mem-5 wartości G/A, SIN (G/2*A), 0, COS (G/A), SIN (G/A) i G. Dla okręgu G musi przyjąć wartość równą 2*PI.

247D CD-PRMS1   RST  0028,FP-CALC    Z
         DEFB +31,duplicate    Z, Z
         DEFB +28,sqr       Z, SQR Z
         DEFB +34,stk-data    Z, SQR Z, 2
         DEFB +32,exponent +82
         DEFB +00,(+00,+00,+00)
         DEFB +01,exchange    Z, 2, SQR Z
         DEFB +05,division    Z, 2/SQR Z
         DEFB +E5,get-mem-5    Z, 2/SQR Z, G
         DEFB +01,exchange    Z, G, 2/SQR Z
         DEFB +05,division    Z, G*SQR Z/2
         DEFB +2A,abs       Z, G'*SQR Z/2 (G' = mod G)
         DEFB +38,end-calc    Z, G'*SQR Z/2 = A1
         CALL 2DD5,FP-TO-A    A1 do A ze stosu, jeśli jest to możliwe.
         JR  C,2495,USE-252   Jeśli A1 zaokrągla się do 256 lub więcej, użyj 252.
         AND  +FC         4*INT (A1/4) do A.
         ADD  A,+04        Dodaj 4, dostając liczbę łuków A.
         JR  NC,2497,DRAW-SAVE  Skocz, jeśli wciąż mniej niż 256.
2495 USE-252   LD  A,+FC        Tutaj po prostu użyj 252 dziesiętnie.
2497 DRAW-SAVE  PUSH AF         Teraz zachowaj licznik łuków.
         CALL 2D28,STACK-A    Zapisz go również na stosie.
         RST  0028,FP-CALC    Z, A
         DEFB +E5,get-mem-5    Z, A, G
         DEFB +01,exchange    Z, G, A
         DEFB +05,division    Z, G/A
         DEFB +31,duplicate    Z,G/A, G/A
         DEFB +1F,sin       Z, G/A, SIN (G/A)
         DEFB +C4,st-mem-4    SIN (G/A) jest zapisywane do mem-4.
         DEFB +02,delete     Z, G/A
         DEFB +31,duplicate    Z, G/A, G/A
         DEFB +A2,stk-half    Z, G/A, G/A, 0.5
         DEFB +04,multiply    Z, G/A, G/2*A
         DEFB +1F,sin       Z, G/A, SIN (G/2*A)
         DEFB +C1,st-mem-1    SIN (G/2*A) jest zapisywane do mem-1.
         DEFB +01,exchange    Z, SIN (G/2*A), G/A
         DEFB +C0,st-mem-0    G/A jest zapisywane do mem-0.
         DEFB +02,delete     Z, SIN (G/2*A) = S
         DEFB +31,duplicate    Z, S, S
         DEFB +04,multiply    Z, S*S
         DEFB +31,duplicate    Z, S*S, S*S
         DEFB +0F,addition    Z, 2*S*S
         DEFB +A1,stk-one     Z, 2*S*S, 1
         DEFB +03,subtract    Z, 2*S*S - 1
         DEFB +1B,negate     Z, 1 - 2*S*S = COS (G/A)
         DEFB +C3,st-mem-3    COS (G/A) jest zapisywane do mem-).
         DEFB +02,delete     Z
         DEFB +38,end-calc
         POP  BC         Odtwórz licznik łuków w B.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'RYSOWANIA LINII'

Procedura ta jest wywoływana przez DRAW do narysowania przybliżenia odcinka prostego od punktu X0, Y0 przechowywanego w COORDS do punktu X0+X, Y0+Y, gdzie przyrosty X i Y są na szczycie stosu kalkulatora. Procedura została pierwotnie opracowana dla komputerów ZX80 oraz ZX81 z 8K ROM, a opisano ją za pomocą programu w języku BASIC w instrukcji dla ZX81. Również tutaj zilustrowana jest w dodatku w programie rysującym koło.

Metoda polega na wykonywaniu wymaganej liczby przeplatanych kroków w poziomie lub w pionie przy ruchu wzdłuż przekątnej, wykorzystując algorytm, który rozkłada te kroki w sposób najbardziej równomierny.

24B7 DRAW-LINE  CALL 2307,STK-TO-BC   ABS Y do B; ABS X do C;
                      SGN Y do D; SGN X do E.
         LD  A,C         Skocz, jeśli ABS X jest większe
         CP  B          lub równe ABS Y, aby mniejsza wartość
         JR  NC,24C4,DL-X-GE-Y  trafiła do L, a większa
         LD  L,C         do H.
         PUSH DE         Zachowaj krok przekątny (+/-1,+/-1) w DE.
         XOR  A          Wstaw krok pionowy (+/-1, 0)
         LD  E,A         do DE (D przechowuje SGN Y).
         JR  24CB,DL-LARGER   Teraz skocz, aby ustawić H.
24C4 DL-X-GE-Y  OR  C          Wróć, jeśli ABS X i ABS Y
         RET  Z          są oba równe zero.
         LD  L,B         Mniejsze (tutaj ABS Y) trafia do L.
         LD  B,C         Tutaj ABS X do B.
         PUSH DE         Również tutaj zachowaj krok przekątny.
         LD  D,+00        Krok poziomy (0, +/-1) tutaj do DE.
24CB DL-LARGER  LD  H,B         Większe z ABS X, ABS Y teraz do H.

Algorytm rozpoczyna się tutaj. Większe z ABS X i ABS Y, powiedzmy H, jest wstawiane do A i zmniejszane do INT (H/2). H - L poziomych lub pionowych kroków oraz L kroków przekątnych (gdzie L jest mniejszą wartością z ABS X i ABS Y) jest wykonywane w ten sposób: L jest dodawane do A; jeśli teraz A jest równe lub większe od H, to zostaje pomniejszone o H i wykonany zostaje krok przekątny; w przeciwnym razie jest wykonywany krok poziomy lub pionowy. Powtarza się to H razy (B również zawiera H). Zauważ, że w międzyczasie rejestry zapasowe H' i L' są wykorzystywane do przechowywania wartości COORDS.

         LD  A,B         B do A oraz do H.
         RRA            A zaczyna od INT (H/2).
24CE D-L-LOOP   ADD  A,L         L jest dodawane do A.
         JR  C,24D4,D-L-DIAG   Jeśli 256 lub więcej, skocz do kroku przekątnego.
         CP  H          Jeśli A jest mniejsze od H, skocz do
         JR  C,24DB,D-L-HR-VT  kroku poziomego lub pionowego.
24D4 D-L-DIAG   SUB  H          Zmniejsz A o wartość H.
         LD  C,A         Odtwórz to w C.
         EXX            Teraz użyj rejestrów zapasowych.
         POP  BC         Krok przekątny do B'C'.
         PUSH BC         Również zapamiętaj go na stosie.
         JR  24DF,D-L-STEP    Skocz, aby wykonać ten krok.
24DB D-L-HR-VT  LD  C,A         Zachowaj A (zmniejszone) w C.
         PUSH DE         Krok na chwilę na stos.
         EXX            Zmień rejestry na zestaw zapasowy.
         POP  BC         Teraz krok do B'C'.
24DF D-L-STEP   LD  HL,(COORDS)     Teraz wykonaj krok: najpierw
                      COORDS do H'L' jako punkt startowy.
         LD  A,B         krok Y z B' do A.
         ADD  A,H         Dodaj H'.
         LD  B,A         Wynik do B'  .
         LD  A,C         Teraz krok X; zostanie sprawdzony zakres
         INC  A          (Y będzie testowane w PLOT).
         ADD  A,L         Dodaj L' do C' w A, skocz przy
         JR  C,24F7,D-L-RANGE  przeniesieniu dla dalszych testów.
         JR  Z,24F9,REPORT-B   Zero bez przeniesienia oznacza
                      pozycja X-1 jest poza zakresem.
24EC D-L-PLOT   DEC  A          Odtwórz prawdziwą wartość w A.
         LD  C,A         Przenieś ją do C' dla rysowania punktu.
         CALL 22E5,PLOT-SUB    Narysuj punkt.
         EXX            Przełącz na główne rejestry.
         LD  A,C         C z powrotem do A, aby kontynuować algorytm.
         DJNZ 24CE,D-L-LOOP    Skocz wstecz na początek pętli B razy.
         POP  DE         Wyczyść stos maszynowy.
         RET            Skończone.
24F7 D-L-RANGE  JR  Z,24EC,D-L-PLOT   Zero po przeniesieniu oznacza X w zakresie.

Raport B - Liczba całkowita poza zakresem

24F9 REPORT-B   RST 0008,ERROR-1     Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +0A

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.