Serwis Edukacyjny
w I–LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega640/1280/1281/2560/2561

Podsumowanie rejestrów

obrazek

Educational and Non–Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non–profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about–us/legal–information/copyright–usage–guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Rejestry mikrokontrolerów ATmega640/1280/1281/2560/2561

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
(0x1FF) Zarezerwowane
... Zarezerwowane
(0x13F) Zarezerwowane
(0x13E) Zarezerwowane
(0x13D) Zarezerwowane
(0x13C) Zarezerwowane
(0x13B) Zarezerwowane
(0x13A) Zarezerwowane
(0x139) Zarezerwowane
(0x138) Zarezerwowane
(0x137) Zarezerwowane
(0x136) UDR3 Rejestr danych we/wy modułu USART3
(0x135) UBRR3H Górny bajt rejestru szybkości transmisji USART3
(0x134) UBRR3L Dolny bajt rejestru szybkości transmisji USART3
(0x133) Zarezerwowane
(0x132) UCSR3C UMSEL31 UMSEL30 UPM31 UPM30 USBS3 UCSZ31 UCSZ30 UCPOL3
UMSEL31 UMSEL30 UCSZ31 UCSZ30 UCPOL3
(0x131) UCSR3B RXCIE3 TXCIE3 UDRIE3 RXEN3 TXEN3 UCSZ32 RXB83 TXB83
RXCIE3 TXCIE3 UDRIE3 RXEN3 TXEN3
(0x130) UCSR3A RXC3 TXC3 UDRE3 FE3 DOR3 UPE3 U2X3 MPCM3
RXC3 TXC3 UDRE3
(0x12F) Zarezerwowane
(0x12E) Zarezerwowane
(0x12D) OCR5CH Rejestr górnego bajtu Output Compare C timera/licznika 5
(0x12C) OCR5CL Rejestr dolnego bajtu Output Compare C timera/licznika 5
(0x12B) OCR5BH Rejestr górnego bajtu Output Compare B timera/licznika 5
(0x12A) OCR5BL Rejestr dolnego bajtu Output Compare B timera/licznika 5
(0x129) OCR5AH Rejestr górnego bajtu Output Compare A timera/licznika 5
(0x128) OCR5AL Rejestr dolnego bajtu Output Compare A timera/licznika 5
(0x127) ICR5H Rejestr górnego bajtu Input Capture timera/licznika 5
(0x126) ICR5L Rejestr dolnego bajtu Input Capture timera/licznika 5
(0x125) TCNT5H Rejestr górnego bajtu licznika timera/licznika 5
(0x124) TCNT5L Rejestr dolnego bajtu licznika timera/licznika 5
(0x123) Zarezerwowane
(0x122) TCCR5C FOC5A FOC5B FOC5C
(0x121) TCCR5B ICNC5 ICES5 WGM53 WGM52 CS52 CS51 CS50
(0x120) TCCR5A COM5A1 COM5A0 COM5B1 COM5B0 COM5C1 COM5C0 WGM51 WGM50
(0x11F) Zarezerwowane
(0x11E) Zarezerwowane
(0x11D) Zarezerwowane
(0x11C) Zarezerwowane
(0x11B) Zarezerwowane
(0x11A) Zarezerwowane
(0x119) Zarezerwowane
(0x118) Zarezerwowane
(0x117) Zarezerwowane
(0x116) Zarezerwowane
(0x115) Zarezerwowane
(0x114) Zarezerwowane
(0x113) Zarezerwowane
(0x112) Zarezerwowane
(0x111) Zarezerwowane
(0x110) Zarezerwowane
(0x10F) Zarezerwowane
(0x10E) Zarezerwowane
(0x10D) Zarezerwowane
(0x10C) Zarezerwowane
(0x10B) PORTL PORTL7 PORTL6 PORTL5 PORTL4 PORTL3 PORTL2 PORTL1 PORTL0
(0x10A) DDRL DDL7 DDL6 DDL5 DDL4 DDL3 DDL2 DDL1 DDL0
(0x109) PINL PINL7 PINL6 PINL5 PINL4 PINL3 PINL2 PINL1 PINL0
(0x108) PORTK PORTK7 PORTK6 PORTK5 PORTK4 PORTK3 PORTK2 PORTK1 PORTK0
(0x107) DDRK DDK7 DDK6 DDK5 DDK4 DDK3 DDK2 DDK1 DDK0
(0x106) PINK PINK7 PINK6 PINK5 PINK4 PINK3 PINK2 PINK1 PINK0
(0x105) PORTJ PORTJ7 PORTJ6 PORTJ5 PORTJ4 PORTJ3 PORTJ2 PORTJ1 PORTJ0
(0x104) DDRJ DDJ7 DDJ6 DDJ5 DDJ4 DDJ3 DDJ2 DDJ1 DDJ0
(0x103) PINJ PINJ7 PINJ6 PINJ5 PINJ4 PINJ3 PINJ2 PINJ1 PINJ0
(0x102) PORTH PORTH7 PORTH6 PORTH5 PORTH4 PORTH3 PORTH2 PORTH1 PORTH0
(0x101) DDRH DDH7 DDH6 DDH5 DDH4 DDH3 DDH2 DDH1 DDH0
(0x100) PINH PINH7 PINH6 PINH5 PINH4 PINH3 PINH2 PINH1 PINH0
(0xFF) Zarezerwowane
(0xFE) Zarezerwowane
(0xFD) Zarezerwowane
(0xFC) Zarezerwowane
(0xFB) Zarezerwowane
(0xFA) Zarezerwowane
(0xF9) Zarezerwowane
(0xF8) Zarezerwowane
(0xF7) Zarezerwowane
(0xF6) Zarezerwowane
(0xF5) Zarezerwowane
(0xF4) Zarezerwowane
(0xF3) Zarezerwowane
(0xF2) Zarezerwowane
(0xF1) Zarezerwowane
(0xF0) Zarezerwowane
(0xEF) Zarezerwowane
(0xEE) Zarezerwowane
(0xED) Zarezerwowane
(0xEC) Zarezerwowane
(0xEB) Zarezerwowane
(0xEA) Zarezerwowane
(0xE9) Zarezerwowane
(0xE8) Zarezerwowane
(0xE7) Zarezerwowane
(0xE6) Zarezerwowane
(0xE5) Zarezerwowane
(0xE4) Zarezerwowane
(0xE3) Zarezerwowane
(0xE2) Zarezerwowane
(0xE1) Zarezerwowane
(0xE0) Zarezerwowane
(0xDF) Zarezerwowane
(0xDE) Zarezerwowane
(0xDD) Zarezerwowane
(0xDC) Zarezerwowane
(0xDB) Zarezerwowane
(0xDA) Zarezerwowane
(0xD9) Zarezerwowane
(0xD8) Zarezerwowane
(0xD7) Zarezerwowane
(0xD6) UDR2 Rejestr danych we/wy modułu USART2
(0xD5) UBRR2H Górny bajt rejestru szybkości transmisji USART2
(0xD4) UBRR2L Dolny bajt rejestru szybkości transmisji USART2
(0xD3) Zarezerwowane
(0xD2) UCSR2C UMSEL21 UMSEL20 UPM21 UPM20 USBS2 UCSZ21 UCSZ20 UCPOL2
UMSEL21 UMSEL20 UCSZ21 UCSZ20 UCPOL2
(0xD1) UCSR2B RXCIE2 TXCIE2 UDRIE2 RXEN2 TXEN2 UCSZ22 RXB82 TXB82
RXCIE2 TXCIE2 UDRIE2 RXEN2 TXEN2
(0xD0) UCSR2A RXC2 TXC2 UDRE2 FE2 DOR2 UPE2 U2X2 MPCM2
RXC2 TXC2 UDRE2
(0xCF) Zarezerwowane
(0xCE) UDR1 Rejestr danych we/wy modułu USART1
(0xCD) UBRR1H Górny bajt rejestru szybkości transmisji USART1
(0xCC) UBRR1L Dolny bajt rejestru szybkości transmisji USART1
(0xCB) Zarezerwowane
(0xCA) UCSR1C UMSEL11 UMSEL10 UPM11 UPM10 USBS1 UCSZ11 UCSZ10 UCPOL1
UMSEL11 UMSEL10 UCSZ11 UCSZ10 UCPOL1
(0xC9) UCSR1B RXCIE1 TXCIE1 UDRIE1 RXEN1 TXEN1 UCSZ12 RXB81 TXB81
RXCIE1 TXCIE1 UDRIE1 RXEN1 TXEN1
(0xC8) UCSR1A RXC1 TXC1 UDRE1 FE1 DOR1 UPE1 U2X1 MPCM1
RXC1 TXC1 UDRE1
(0xC7) Zarezerwowane
(0xC6) UDR0 Rejestr danych we/wy modułu USART0
(0xC5) UBRR0H Górny bajt rejestru szybkości transmisji USART0
(0xC4) UBRR0L Dolny bajt rejestru szybkości transmisji USART0
(0xC3) Zarezerwowane
(0xC2) UCSR0C UMSEL01 UMSEL00 UPM01 UPM00 USBS0 UCSZ01 UCSZ00 UCPOL0
UMSEL01 UMSEL00 UCSZ01 UCSZ00 UCPOL0
(0xC1) UCSR0B RXCIE0 TXCIE0 UDRIE0 RXEN0 TXEN0 UCSZ02 RXB80 TXB80
RXCIE0 TXCIE0 UDRIE0 RXEN0 TXEN0
(0xC0) UCSR0A RXC0 TXC0 UDRE0 FE0 DOR0 UPE0 U2X0 MPCM0
RXC0 TXC0 UDRE0
(0xBF) Zarezerwowane
(0xBE) Zarezerwowane
(0xBD) TWAMR TWAM6 TWAM5 TWAM4 TWAM3 TWAM2 TWAM1 TWAM0
(0xBC) TWCR TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN TWIE
(0xBB) TWDR Rejestr danych 2-przewodowego interfejsu szeregowego TWI
(0xBA) TWAR TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWA0 TWGCE
(0xB9) TWSR TWS7 TWS6 TWS5 TWS4 TWS3 TWPS1 TWPS0
(0xB8) TWBR Rejestr szybkości transmisji 2-przewodowego interfejsu szeregowego TWI
(0xB7) Zarezerwowane
(0xB6) ASSR EXCLK AS2 TCN2UB OCR2AUB OCR2BUB TCR2AUB TCR2BUB
(0xB5) Zarezerwowane
(0xB4) OCR2B Rejestr Output Compare B timera/licznika 2
(0xB3) OCR2A Rejestr Output Compare A timera/licznika 2
(0xB2) TCNT2 Timer/licznik 2 (8-bitów)
(0xB1) TCCR2B FOC2A FOC2B WGM22 CS22 CS21 CS20
(0xB0) TCCR2A COM2A1 COM2A0 COM2B1 COM2B0 WGM21 WGM20
(0xAF) Zarezerwowane
(0xAE) Zarezerwowane
(0xAD) OCR4CH Rejestr górnego bajtu Output Compare C timera/licznika 4
(0xAC) OCR4CL Rejestr dolnego bajtu Output Compare C timera/licznika 4
(0xAB) OCR4BH Rejestr górnego bajtu Output Compare B timera/licznika 4
(0xAA) OCR4BL Rejestr dolnego bajtu Output Compare B timera/licznika 4
(0xA9) OCR4AH Rejestr górnego bajtu Output Compare A timera/licznika 4
(0xA8) OCR4AL Rejestr dolnego bajtu Output Compare A timera/licznika 4
(0xA7) ICR4H Rejestr górnego bajtu Input Capture timera/licznika 4
(0xA6) ICR4L Rejestr dolnego bajtu Input Capture timera/licznika 4
(0xA5) TCNT4H Rejestr górnego bajtu licznika timera/licznika 4
(0xA4) TCNT4L Rejestr dolnego bajtu licznika timera/licznika 4
(0xA3) Zarezerwowane
(0xA2) TCCR4C FOC4A FOC4B FOC4C
(0xA1) TCCR4B ICNC4 ICES4 WGM43 WGM42 CS42 CS41 CS40
(0xA0) TCCR4A COM4A1 COM4A0 COM4B1 COM4B0 COM4C1 COM4C0 WGM41 WGM40
(0x9F) Zarezerwowane
(0x9E) Zarezerwowane
(0x9D) OCR3CH Rejestr górnego bajtu Output Compare C timera/licznika 3
(0x9C) OCR3CL Rejestr dolnego bajtu Output Compare C timera/licznika 3
(0x9B) OCR3BH Rejestr górnego bajtu Output Compare B timera/licznika 3
(0x9A) OCR3BL Rejestr dolnego bajtu Output Compare B timera/licznika 3
(0x99) OCR3AH Rejestr górnego bajtu Output Compare A timera/licznika 3
(0x98) OCR3AL Rejestr dolnego bajtu Output Compare A timera/licznika 3
(0x97) ICR3H Rejestr górnego bajtu Input Capture timera/licznika 3
(0x96) ICR3L Rejestr dolnego bajtu Input Capture timera/licznika 3
(0x95) TCNT3H Rejestr górnego bajtu licznika timera/licznika 3
(0x94) TCNT3L Rejestr dolnego bajtu licznika timera/licznika 3
(0x93) Zarezerwowane
(0x92) TCCR3C FOC3A FOC3B FOC3C
(0x91) TCCR3B ICNC3 ICES3 WGM33 WGM32 CS32 CS31 CS30
(0x90) TCCR3A COM3A1 COM3A0 COM3B1 COM3B0 COM3C1 COM3C0 WGM31 WGM30
(0x8F) Zarezerwowane
(0x8E) Zarezerwowane
(0x8D) OCR1CH Rejestr górnego bajtu Output Compare C timera/licznika 1
(0x8C) OCR1CL Rejestr dolnego bajtu Output Compare C timera/licznika 1
(0x8B) OCR1BH Rejestr górnego bajtu Output Compare B timera/licznika 1
(0x8A) OCR1BL Rejestr dolnego bajtu Output Compare B timera/licznika 1
(0x89) OCR1AH Rejestr górnego bajtu Output Compare A timera/licznika 1
(0x88) OCR1AL Rejestr dolnego bajtu Output Compare A timera/licznika 1
(0x87) ICR1H Rejestr górnego bajtu Input Capture timera/licznika 1
(0x86) ICR1L Rejestr dolnego bajtu Input Capture timera/licznika 1
(0x85) TCNT1H Rejestr górnego bajtu licznika timera/licznika 1
(0x84) TCNT1L Rejestr dolnego bajtu licznika timera/licznika 1
(0x83) Zarezerwowane
(0x82) TCCR1C FOC1A FOC1B FOC1C
(0x81) TCCR1B ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
(0x80) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 COM1C1 COM1C0 WGM11 WGM10
(0x7F) DIDR1 AIN1D AIN0D
(0x7E) DIDR0 ADC7D ADC6D ADC5D ADC4D ADC3D ADC2D ADC1D ADC0D
(0x7D) DIDR2 ADC15D ADC14D ADC13D ADC12D ADC11D ADC10D ADC9D ADC8D
(0x7C) ADMUX REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
(0x7B) ADCSRB ACME MUX5 ADTS2 ADTS1 ADTS0
(0x7A) ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
(0x79) ADCH Górny bajt rejestru danych przetwornika A/C
(0x78) ADCL Dolny bajt rejestru danych przetwornika A/C
(0x77) Zarezerwowane
(0x76) Zarezerwowane
(0x75) XMCRB XMBK XMM2 XMM1 XMM0
(0x74) XMCRA SRE SRL2 SRL1 SRL0 SRW11 SRW10 SRW01 SRW00
(0x73) TIMSK5 ICIE5 OCIE5C OCIE5B OCIE5A TOIE5
(0x72) TIMSK4 ICIE4 OCIE4C OCIE4B OCIE4A TOIE4
(0x71) TIMSK3 ICIE3 OCIE3C OCIE3B OCIE3A TOIE3
(0x70) TIMSK2 OCIE2B OCIE2A TOIE2
(0x6F) TIMSK1 ICIE1 OCIE1C OCIE1B OCIE1A TOIE1
(0x6E) TIMSK0 OCIE0B OCIE0A TOIE0
(0x6D) PCMSK2 PCINT23 PCINT22 PCINT21 PCINT20 PCINT19 PCINT18 PCINT17 PCINT16
(0x6C) PCMSK1 PCINT15 PCINT14 PCINT13 PCINT12 PCINT11 PCINT10 PCINT9 PCINT8
(0x6B) PCMSK0 PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
(0x6A) EICRB ISC71 ISC70 ISC61 ISC60 ISC51 ISC50 ISC41 ISC40
(0x69) EICRA ISC31 ISC30 ISC21 ISC20 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00
(0x68) PCICR PCIE2 PCIE1 PCIE0
(0x67) Zarezerwowane
(0x66) OSCCAL Rejestr kalibracyjny oscylatora
(0x65) PRR1 PRTIM5 PRTIM4 PRTIM3 PRUSART3 PRUSART2 PRUSART1
(0x64) PRR0 PRTWI PRTIM2 PRTIM0 PRTIM1 PRSPI PRUSART0 PRADC
(0x63) Zarezerwowane
(0x62) Zarezerwowane
(0x61) CLKPR CLKPCE CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
(0x60) WDTCSR WDIF WDIE WDP3 WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C
0x3E (0x5E) SPH SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8
0x3D (0x5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
0x3C (0x5C) EIND EIND0
0x3B (0x5B) RAMPZ RAMPZ1 RAMPZ0
0x3A (0x5A) Zarezerwowane
0x39 (0x59) Zarezerwowane
0x38 (0x58) Zarezerwowane
0x37 (0x57) SPMCSR SPMIE RWWSB SIGRD RWWSRE BLBSET PGWRT PGERS SPMEN
0x36 (0x56) Zarezerwowane
0x35 (0x55) MCUCR JTD PUD IVSEL IVCE
0x34 (0x54) MCUSR JTRF WDRF BORF EXTRF PORF
0x33 (0x53) SMCR SM2 SM1 SM0 SE
0x32 (0x52) Zarezerwowane
0x31 (0x51) OCDR OCDR7 OCDR6 OCDR5 OCDR4 OCDR3 OCDR2 OCDR1 OCDR0
0x30 (0x50) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x2F (0x4F) Zarezerwowane
0x2E (0x4E) SPDR Rejestr danych interfejsu SPI
0x2D (0x4D) SPSR SPIF WCOL SPI2X
0x2C (0x4C) SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
0x2B (0x4B) GPIOR2 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia nr 2
0x2A (0x4A) GPIOR1 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia nr 1
0x29 (0x49) Zarezerwowane
0x28 (0x48) OCR0B Rejestr Output Compare B timera/licznika 0
0x27 (0x47) OCR0A Rejestr Output Compare A timera/licznika 0
0x26 (0x46) TCNT0 Rejestr timera licznika 0 (8-bitów)
0x25 (0x45) TCCR0B FOC0A FOC0B WGM02 CS02 CS01 CS00
0x24 (0x44) TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x23 (0x43) GTCCR TSM PSRASY PSRSYNC
0x22 (0x42) EEARH Górny bajt rejestru adresowego EEPROM
0x21 (0x41) EEARL Dolny bajt rejestru adresowego EEPROM
0x20 (0x40) EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1F (0x3F) EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE
0x1E (0x3E) GPIOR0 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia nr 0
0x1D (0x3D) EIMSK INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT1 INT0
0x1C (0x3C) EIFR INTF7 INTF6 INTF5 INTF4 INTF3 INTF2 INTF1 INTF0
0x1B (0x3B) PCIFR PCIF2 PCIF1 PCIF0
0x1A (0x3A) TIFR5 ICF5 OCF5C OCF5B OCF5A TOV5
0x19 (0x39) TIFR4 ICF4 OCF4C OCF4B OCF4A TOV4
0x18 (0x38) TIFR3 ICF3 OCF3C OCF3B OCF3A TOV3
0x17 (0x37) TIFR2 OCF2B OCF2A TOV2
0x16 (0x36) TIFR1 ICF1 OCF1C OCF1B OCF1A TOV1
0x15 (0x35) TIFR0 OCF0B OCF0A TOV0
0x14 (0x34) PORTG PORTG5 PORTG4 PORTG3 PORTG2 PORTG1 PORTG0
0x13 (0x33) DDRG DDG5 DDG4 DDG3 DDG2 DDG1 DDG0
0x12 (0x32) PING PING5 PING4 PING3 PING2 PING1 PING0
0x11 (0x31) PORTF PORTF7 PORTF6 PORTF5 PORTF4 PORTF3 PORTF2 PORTF1 PORTF0
0x10 (0x30) DDRF DDF7 DDF6 DDF5 DDF4 DDF3 DDF2 DDF1 DDF0
0x0F (0x2F) PINF PINF7 PINF6 PINF5 PINF4 PINF3 PINF2 PINF1 PINF0
0x0E (0x2E) PORTE PORTE7 PORTE6 PORTE5 PORTE4 PORTE3 PORTE2 PORTE1 PORTE0
0x0D (0x2D) DDRE DDE7 DDE6 DDE5 DDE4 DDE3 DDE2 DDE1 DDE0
0x0C (0x2C) PINE PINE7 PINE6 PINE5 PINE4 PINE3 PINE2 PINE1 PINE0
0x0B (0x2B) PORTD PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0
0x0A (0x2A) DDRD DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0
0x09 (0x29) PIND PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0
0x08 (0x28) PORTC PORTC7 PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0
0x07 (0x27) DDRC DDC7 DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDC0
0x06 (0x26) PINC PINC7 PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0
0x05 (0x25) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x04 (0x24) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x03 (0x23) PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x02 (0x22) PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0
0x01 (0x21) DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0
0x00 (0x20) PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0
Uwagi 1. Dla kompatybilności z przyszłymi mikrokontrolerami bity zarezerwowane powinny być zapisywane zerami przy dostępie. Do zarezerwowanych rejestrów nie powinno się nic zapisywać.
  2. Rejestry we/wy w zakresie adresów 0x00 – 0x1F są bezpośrednio dostępne przy wykorzystaniu instrukcji SBI i CBI. W tych rejestrach wartości pojedynczych bitów można sprawdzać przy pomocy instrukcji SBIS i SBIC.
  3. Niektóre ze znaczników stanu są zerowane przez zapisanie w nich logicznej jedynki. Zauważ, iż instrukcje CBI i SBI będą pracowały na wszystkich bitach danego rejestru we/wy, wpisując z powrotem jedynkę do każdego ustawionego na jeden znacznika, co w efekcie go wyzeruje. Instrukcje CBI i SBI działają tylko z rejestrami od 0x00 do 0x1F.
  4. Gdy używane są instrukcje we/wy IN i OUT, muszą być używane adresy od 0x00 do 0x3F. Gdy rejestry we/wy adresuje się jako przestrzeń danych przy pomocy instrukcji LD i ST, do tych adresów należy dodać 0x20. Mikrokontroler ATmega640/1280/1281/2560/2561 jest złożonym mikrokontrolerem posiadającym więcej modułów peryferyjnych, niż można obsłużyć wewnątrz 64 komórek we/wy zarezerwowanych w kodach operacyjnych instrukcji IN i OUT. Dla rozszerzonego obszaru pamięci we/wy od adresu 0x60 do 0x1FF w SRAM można stosować tylko instrukcje ST/STS/STD i LD/LDS/LDD.
  5. Jeśli nazwa rejestru jest w kolorze czerwonym, to jego opis znajduje się na kilku różnych stronach instrukcji. W takim przypadku klikaj w nazwy bitów, aby przejść do ich opisu.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.