Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega640/1280/1281/2560/2561

Parametry elektryczne

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Parametry maksymalne

UWAGA: Przeciążenie układu poza podane tutaj wartości ekstremalne może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Również wystawienie układu przez dłuższy czas na podane tutaj warunki ekstremalne może wpłynąć na poprawność działania mikrokontrolera oraz jego trwałość.
Temperatura pracy   -55°C do +125°C
Temperatura przechowywania   -65°C do +150°C
Napięcie względem masy na dowolnej  końcówce z wyjątkiem RESET   -0,5V do VCC+0,5V
Napięcie względem masy na końcówce RESET   -0,5V do +13,0V
Maksymalne napięcie pracy   6,0V
Prąd stały na końcówkę we/wy   40,0 mA
Prąd stały na końcówkach VCC i GND   200,0 mA
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry dla prądu stałego

TA = -40°C do +85°C, VCC = 1,8V do 5,5V (o ile nie podano inaczej)

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Max. Jednostka
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 z wyjątkiem końcówek XTAL1 i RESET VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
-0,5
-0,5
  0,2VCC(1)
0,3VCC(1)
V
VIL1 Napięcie wejściowe dla stanu 0 na końcówce XTAL1 VCC = 1,8 - 5,5V -0,5   0,1VCC(1)
VIL2 Napięcie wejściowe dla stanu 0 na końcówce RESET VCC = 1,8 - 5,5V -0,5   0,1VCC(1)
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 z wyjątkiem końcówek XTAL1 i RESET VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
0,7VCC(2)
0,6VCC(2)
  VCC+0,5
VCC+0,5
VIH1 Napięcie wejściowe dla stanu 1 na końcówce XTAL1 VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
0,8VCC(2)
0,7VCC(2)
  VCC+0,5
VCC+0,5
VIH2 Napięcie wejściowe dla stanu 1 na końcówce RESET VCC = 1,8 - 5,5V 0,9VCC(2)   VCC+0,5
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0(3) z wyjątkiem końcówki RESET IOL = 20mA, VCC = 5V
IOL = 10mA, VCC = 3V
    0,9
0,6
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1(4) z wyjątkiem końcówki RESET IOL = 20mA, VCC = 5V
IOL = 10mA, VCC = 3V
4,2
2,3
   
IIL Wejściowy prąd upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 0
(wartość bezwzględna)
    1,0 μA
IIH Wejściowy prąd upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 1
(wartość bezwzględna)
    1,0
RRST Opornik podciągający resetu   30   60
Rpu Opornik podciągający końcówki we/wy   20   50
ICC Prąd zasilania(5) Tryb aktywny 1MHz, VCC = 2V
(ATmega640/1280/2560/1V)
  0,5 0,8 mA
Tryb aktywny 4MHz, VCC = 3V
(ATmega640/1280/2560/1L)
  3,2 5
Tryb aktywny 8MHz, VCC = 5V
(ATmega640/1280/1281/2560/2561)
  10 14
Tryb bezczynny 1MHz, VCC = 2V
(ATmega640/1280/2560/1V)
  0,14 0,22
Tryb bezczynny 4MHz, VCC = 3V
(ATmega640/1280/2560/1L)
  0,7 1,1
Tryb bezczynny 8MHz, VCC = 5V
(ATmega640/1280/1281/2560/2561)
  2,7 4
Tryb wyłączenia WDT włączony, VCC = 3V   < 5 15 μA
WDT wyłączony, VCC = 3V   < 1 7,5
VACIO Wejściowe napięcie niezrównoważenia komparatora analogowego VCC = 5V
Vin = VCC/2
  <10 40 mV
IACLK Wejściowy prąd upływu komparatora analogowego VCC = 5V
Vin = VCC/2
-50   50 nA
tACPD Opóźnienie propagacji komparatora analogowego VCC = 2,7V
VCC = 4,0V
  750
500
  ns
Uwagi: 1. “Max” oznacza najwyższą wartość dla której wartość końcówki będzie odczytana jako niska.
  2. “Min” oznacza najniższą wartość, dla której wartość końcówki zostanie odczytana jako wysoka.
  3. Chociaż każdy port we/wy może pochłaniać większy prąd niż w warunkach testowych (20mA przy VCC = 5V, 10mA przy VCC = 3V) w stanie ustalonym (nieprzejściowym), należy przestrzegać następujących obostrzeń:

ATmega1281/2561:
1) Suma wszystkich IOL dla portów A0-A7, G2, C4-C7 nie powinna przekraczać 100mA.
2) Suma wszystkich IOL dla portów C0-C3, G0-G1, D0-D7 nie powinna przekraczać 100mA.
3) Suma wszystkich IOL dla portów G3-G5, B0-B7, E0-E7 nie powinna przekraczać 100mA.
4) Suma wszystkich IOL dla portów F0-F7 nie powinna przekraczać 100mA.

ATmega640/1280/2560:
1) Suma wszystkich IOL dla portów J0-J7, A0-A7, G2 nie powinna przekraczać 200mA.
2) Suma wszystkich IOL dla portów C0-C7, G0-G1, D0-D7, L0-L7 nie powinna przekraczać 200mA.
3) Suma wszystkich IOL dla portów G3-G4, B0-B7, H0-B7 nie powinna przekraczać 200mA.
4) Suma wszystkich IOL dla portów E0-E7, G5 nie powinna przekraczać 100mA.
5) Suma wszystkich IOL dla portów F0-F7, K0-K7 nie powinna przekraczać 100mA.

Jeśli IOL przekracza warunki testowe, to VOL może przekroczyć wartości określone w specyfikacji. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą pochłaniały prąd większy niż ten podany w warunku testowym.

  4. Chociaż każdy port we/wy może wyprowadzać większy prąd niż w warunkach testowych (20mA przy VCC = 5V, 10mA przy VCC = 3V) w stanie ustalonym (nieprzejściowym), należy przestrzegać następujących obostrzeń:

ATmega1281/2561:
1) Suma wszystkich IOH dla portów A0-A7, G2, C4-C7 nie powinna przekraczać 100mA.
2) Suma wszystkich IOH dla portów C0-C3, G0-G1, D0-D7 nie powinna przekraczać 100mA.
3) Suma wszystkich IOH dla portów G3-G5, B0-B7, E0-E7 nie powinna przekraczać 100mA.
4) Suma wszystkich IOH dla portów F0-F7 nie powinna przekraczać 100mA.

ATmega640/1280/2560:
1) Suma wszystkich IOH dla portów J0-J7, G2, A0-A7 nie powinna przekraczać 200mA.
2) Suma wszystkich IOH dla portów C0-C7, G0-G1, D0-D7, L0-L7 nie powinna przekraczać 200mA.
3) Suma wszystkich IOH dla portów G3-G4, B0-B7, H0-H7 nie powinna przekraczać 200mA.
4) Suma wszystkich IOH dla portów E0-E7, G5 nie powinna przekraczać 100mA.
5) Suma wszystkich IOH dla portów F0-F7, K0-K7 nie powinna przekraczać 100mA.

Jeśli IOH przekracza warunki testowe, to VOH może przekroczyć wartości określone w specyfikacji. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą wyprowadzały prąd większy niż ten podany w warunku testowym.

  5. Wartości z włączonym rejestrem oszczędzania prądu (ang. PRR1 – Power Reduction Register 1”) (0xFF).
Na początek:  podrozdziału   strony 

Stopnie szybkości

Maksymalna częstotliwość zależy od VCC. Jak pokazują poniższe wykresy, krzywa maksymalnej częstotliwości w funkcji VCC jest liniowa w  zakresie napięć 1,8V < VCC < 2,7V oraz 2,7V < VCC < 4,5V.

Częstotliwość maksymalna w funkcji VCC, ATmega640V/1280V/1281V/2560V/2561V

Częstotliwość maksymalna w funkcji VCC, gdy używana jest również sekcja NRWW(1), ATmega2560V/2561V

Uwaga: 1. Gdy używana jest tylko sekcja Read-While-Write pamięci programu. można osiągnąć wyższą prędkość działania przy niskim napięciu, zobacz podrozdziału "Sekcje RWW i NRWW we FLASH".

Częstotliwość maksymalna w funkcji VCC, ATmega640/ATmega1280/ATmega1281

Częstotliwość maksymalna w funkcji VCC, ATmega2560/ATmega2561

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry zegarowe

Dokładność wewnętrznego, kalibrowanego oscylatora RC

  Częstotliwość VCC Temperatura Dokładność kalibracji
Kalibracja fabryczna  8 MHz 3V 25°C ±10%
Kalibracja użytkownika 7,3MHz – 8,1MHz 1,8V – 5,5V(1)
2,7V – 5,5V(2)
-40°C – 85° ±1%
Uwagi: 1. Zakres napięć dla ATmega640V/1281V/1280V/2561V/2560V.
  2. Zakres napięć dla ATmega640/1281/1280/2561/2560.

Zegar zewnętrzny

Przebieg sygnału dla zegara zewnętrznego
obrazek

Parametry zegara zewnętrznego

Symbol Parametr VCC = 1,8V - 5,5V VCC = 2,7V - 5,5V VCC = 4,5V - 5,5V Jednostki
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1/tCLCL Częstotliwość  oscylatora 0 2 0 8 0 16 MHz
tCLCL Okres zegara 500   125   62,5   ns
tCHCX Czas stanu wysokiego 200   50   25  
tCLCX Czas stanu niskiego 200   50   25  
tCLCH Czas narastania   2,0   1,6   0,5 μs
tCHCL Czas opadania   2,0   1,6   0,5
ΔtCLCL Zmiana okresu z cyklu na cykl   2   2   2 %
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry systemowe i resetu

Parametry resetu, spadku napięcia oraz napięcia wewnętrznego

Symbol Parametr Warunek Min. Typ. Max. Jednostki
VRST Próg napięcia na końcówce RESET   0,2VCC   0,9VCC V
tRST Minimalna szerokość impulsu na końcówce RESET       2,5 μs
VHYST Histereza detektora spadku napięcia zasilającego     50   mV
tBOD Minimalna szerokość impulsu przy resecie od spadku napięcia     2   μs
VBG Wewnętrzne napięcie odniesienia   1,15 1,23 1,35 V
tBG Czas uruchamiania napięcia odniesienia VCC=2,7V, TA= 25°C 1,0 1,1 1,2 V
IBG Pobór prądu przez moduł napięcia odniesienia VCC=2,7V, TA= 25°C   40 70 μs
IBG Pobór prądu przez moduł napięcia odniesienia VCC=2,7V, TA= 25°C   10   μA
Uwaga: 1. Reset przy włączaniu zasilania nie zadziała, aż napięcie zasilające nie spadnie poniżej VPOT.

Standardowy reset przy włączaniu napięcia

Ta implementacja resetu przy włączaniu zasilania istniała we wczesnych wersjach mikrokontrolera ATmega640/1280/1281/2560/2561. Poniższa tabela opisuje parametry tego resetu i dotyczy tylko następujących mikrokontrolerów:

Parametry standardowego resetu przy włączaniu napięcia. TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Min.(1) Typ.(1) Max.(1) Jednostki
VPOT Napięcie progowe resetu przy włączaniu (narastające)(2) 0,7 1,0 1,4 V
Napięcie progowe resetu przy włączaniu (opadające)(3) 0,05 0,9 1,3 V
VPSR Szybkość narastania/opadania napięcia przy włączaniu 0,01   4,5 V/ms
Uwagi: 1. Wartości są tylko orientacyjne.
  2. Próg uwalniania mikrokontrolera z resetu, gdy napięcie rośnie.
  3. Napięcie progu resetu przy włączaniu (opadające) nie zadziała, dopóki napięcie nie spadnie poniżej VPOT.

Rozszerzony reset przy włączaniu

Ta implementacja resetu przy włączaniu zasilania istniała we wczesnych wersjach mikrokontrolera ATmega640/1280/1281/2560/2561. Poniższa tabela opisuje parametry tego resetu i dotyczy tylko następujących mikrokontrolerów:

Parametry rozszerzonego resetu przy włączaniu napięcia. TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Min.(1) Typ.(1) Max.(1) Jednostki
VPOT Napięcie progowe resetu przy włączaniu (narastające)(2) 0,7 1,0 1,4 V
Napięcie progowe resetu przy włączaniu (opadające)(3) 0,05 0,9 1,3 V
VPSR Szybkość narastania/opadania napięcia przy włączaniu 0,01   4,5 V/ms
Uwagi: 1. Wartości są tylko orientacyjne.
  2. Próg uwalniania mikrokontrolera z resetu, gdy napięcie rośnie.
  3. Napięcie progu resetu przy włączaniu (opadające) nie zadziała, dopóki napięcie nie spadnie poniżej VPOT.

Kodowanie bitów bezpiecznikowych BODLEVEL(1)

Bity bezpiecznikowe BODLEVEL 2:0 Min.VBOT Typ.VBOT Max.VBOT Jednostki
111 BOD wyłączone
110 1,7 1,8 2,0 V
101 2,5 2,7 2,9
100 4,1 4,3 4,5
011 Zarezerwowane
010
001
000
Uwagi: 1. Dla niektórych mikrokontrolerów VBOT może być poniżej znamionowego minimalnego napięcia pracy. W takich przypadkach są one testowane w czasie produkcji w dół do VCC = VBOT. Gwarantuje to, iż reset od spadku napięcia wystąpi, zanim VCC spadnie do napięcia, gdy nie można już zapewnić poprawnej pracy mikrokontrolera. Testy są wykonywane przy użyciu BODLEVEL = 110 dla częstotliwości pracy 4MHz mikrokontrolerów ATmega640V/1280V/1281V/2560V/2561V, BODLEVEL = 101 dla pracy przy 8MHz mikrokontrolerów ATmega640V/1280V/1281V/2560V/2561V i  ATmega640/1280/1281, oraz BODLEVEL = 100 dla pracy przy16MHz mikrokontrolerów ATmega640/1280/1281/2560/2561.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry 2-przewodowego interfejsu szeregowego

Poniższa tabelka opisuje wymogi dla urządzeń podłączanych to 2-przewodowej magistrali szeregowej. Interfejs TWI w ATmega640/1280/1281/2560/2561 spełnia lub wykracza poza te wymagania przy opisanych warunkach.
Symbol Parametr Warunek Min. Max. Jednostki
VIL Napięcie wejściowe dla stanu niskiego   -0,5 0,3VCC V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu wysokiego   0,7VCC VCC + 0,5
Vhys(1) Napięcie histerezy wejść Schmitta   0,05VCC(2)
VOL(1) Napięcie wyjściowe w stanie niskim Prąd pochłaniany 3mA 0 0,4
tr(1) Czas narastania dla obu linii SDA i SCL   20 + 0,1Cb(3)(2) 300 ns
tof(1) Czas opadania wyjścia z VIHmin na VILmax 10pF < Cb < 400pF(3) 20 + 0,1Cb(3)(2) 250
tSP(1) Zakłócenia impulsowe wytłumianie przez filtr wejściowy   0 50(2)
Ii Prąd wejściowy każdej końcówki we/wy 0,1VCC < Vi < 0,9VCC -10 10 μA
Ci(1) Pojemność każdej końcówki we/wy   10 pF
fSCL Częstotliwość zegarowa SCL fCK(4) > max(16fSCL, 250kHz)(5) 0 400 kHz
RP Wartość opornika podciągającego fSCL 100kHz Ω
fSCL > 100kHz
tHD;STA Czas utrzymania stanu START (powtarzanego) fSCL 100kHz 4,0 μs
fSCL > 100kHz 0,6
tLOW Czas okresu niskiego zegara SCL fSCL 100kHz(6) 4,7
fSCL > 100kHz(7) 1,3
tHIGH Czas okresu wysokiego zegara SCL fSCL 100kHz 4,0
fSCL > 100kHz 0,6
tSU;STA Czas ustawiania stanu REPEATED START fSCL 100kHz 4,7
fSCL > 100kHz 0,6
tHD;DAT Czas utrzymania danych fSCL 100kHz 0 3,45
fSCL > 100kHz 0 0,9
tSU;DAT Czas ustawiania danych fSCL 100kHz 250 ns
fSCL > 100kHz 100
tSU;STO Czas ustawiania stanu STOP fSCL 100kHz 4,0 μs
fSCL > 100kHz 0,6
tBUF Czas niezajętości magistrali pomiędzy stanami STOP a START fSCL 100kHz 4,7
Uwagi: 1. W ATmega640/1280/1281/2560/2561 ten parametr jest określany lecz nie jest na 100% testowany.
  2. Potrzebne tylko dla fSCL > 100kHz.
  3. Cb = pojemność jednej linii magistrali w pF.
  4. fCK = częstotliwość zegarowa mikroprocesora.
  5. To wymaganie dotyczy wszystkich operacji interfejsu TWI w ATmega640/1280/1281/2560/2561. Inne urządzenia podłączone do magistrali TWI muszą jedynie spełniać ogólne wymaganie fSCL.
  6. Rzeczywisty okres stanu niskiego generowany przez 2-przewodowy interfejs szeregowy w ATmega640/1280/1281/2560/2561 wynosi (1/fSCL - 2/fCK), stąd fCK musi być wyższe od 6MHz, aby wymagania czasowe stanu niskiego były ściśle spełnione przy fSCL = 100kHz.
  7. Rzeczywisty okres stanu niskiego generowany przez 2-przewodowy interfejs szeregowy w ATmega640/1280/1281/2560/2561 wynosi (1/fSCL - 2/fCK), stąd wymagania czasowe stanu niskiego nie będą ściśle spełnione przy fSCL > 308kHz, gdy fCK = 8MHz. Jednakże mikrokontrolery ATmega640/ 1280/1281/2560/2561 podłączone do magistrali mogą komunikować się z pełną szybkością (400kHz) z innymi mikrokontrolerami  ATmega640/1280/1281/2560/2561, jak również z każdym innym urządzeniem posiadającym odpowiedni margines akceptacji tLOW.

Czasy na magistrali TWI

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry czasowe SPI

Parametry czasowe SPI

  Opis Tryb Min. Typ. Max. Jednostka
1. Okres SCK Master   Zobacz do tabelki powyżej   ns
2. Okres wysoki/niski SCK Master   50% wypełnienia  
3. Czas narastania/opadania Master   3,6  
4. Czas przygotowania Master   10  
5. Czas utrzymania Master   10  
6. Wyjście do SCK Master   0,5tSCK  
7. SCK do wyjścia Master   10  
8. SCK do stanu wysokiego na wyjściu Master   10  
9. Stan niski SS do wyjścia Slave   15  
10. Okres SCK Slave 4tSCK    
11. Okres wysoki/niski SCK(1) Slave 2tSCK    
12. Czas narastania/opadania Slave     1600
13. Czas przygotowania Slave 10    
14. Czas utrzymania Slave tSCK    
15. SCK do wyjścia Slave   15  
16. SCK do stanu wysokiego SS Slave 20    
17. Stan wysoki SS do stanu wysokiej impedancji Slave   10  
18. Stan niski SS do SCK Slave 20    
Uwaga: 1. W trybie programowania SPI minimalny okres niski/wysoki SCK wynosi:
- 2tCLCL dla fCK < 12MHz
- 3tCLCL dla fCK > 12MHz

Wymagania czasowe SPI w trybie Master

Wymagania czasowe SPI w trybie Slave
 

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry przetwornika A/C

XXXParametry przetwornika A/C, kanały nieróżnicowe, TA = -40°C to 85°C
Symbol Parametr Warunki Min.(1) Typ.(1) Max.(1) Jednostki
  Rozdzielczość Konwersja nieróżnicowa   10   Bity
  Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) Konwersja nieróżnicowa
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2,25 2,5 LSB
Konwersja nieróżnicowa
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
  3  
Konwersja nieróżnicowa
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
Tryb zmniejszania zakłóceń
  2  
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
Tryb zmniejszania zakłóceń
  3  
  Nieliniowość całkowa (INL, po kalibracji wzmocnienia i niezrównoważenia) Konwersja nieróżnicowa
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  1,25  
  Nieliniowość różniczkowa
(DNL)
Konwersja nieróżnicowa
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  0,5  
  Błąd wzmocnienia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2  
  Błąd niezrównoważenia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  -2  
  Czas przetwarzania Tryb pracy ciągłej 13   260 μs
  Częstotliwość zegarowa Konwersja nieróżnicowa 50   1000 kHz
AVCC Analogowe napięcie zasilania   VCC - 0,3   VCC + 0,3 V
VREF Napięcie odniesienia   1,0   AVCC
VIN Napięcie wejściowe   GND   VREF
  Szerokość pasma     38,5   kHz
VINT1 Wewnętrzne napięcie odniesienia 1,1V 1,0 1,1 1,2 V
VINT1 Wewnętrzne napięcie odniesienia 2,56V 2,4 2,56 2,8
RREF Oporność wejścia odniesienia     32  
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  
Uwaga: 1. Wartości są jedynie orientacyjne
Parametry przetwornika A/C, kanały różnicowe, TA = -40°C to 85°C
Symbol Parametr Warunki Min.(1) Typ.(1) Max.(1) Jednostki
  Rozdzielczość Wzmocnienie = 1x   8   Bity
Wzmocnienie = 10x   8  
Wzmocnienie = 200x   7  
  Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) Wzmocnienie = 1x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  18   LSB
Wzmocnienie = 10x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  17  
Wzmocnienie = 200x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  9  
  Nieliniowość całkowa (INL) Wzmocnienie = 1x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  2,5  
Wzmocnienie = 10x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  5  
Wzmocnienie = 200x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  9  
  Nieliniowość różnicowa (DNL) Wzmocnienie = 1x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  0,75  
Wzmocnienie = 10x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  1,5  
Wzmocnienie = 200x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  10  
  Błąd niezrównoważenia Wzmocnienie = 1x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  2  
Wzmocnienie = 10x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  2  
Wzmocnienie = 200x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  3  
  Błąd wzmocnienia Wzmocnienie = 1x   1,7   %
Wzmocnienie = 10x   1,7  
Wzmocnienie = 200x   0,5  
  Częstotliwość zegarowa   50   200 kHz
  Czas przetwarzania   65   260 μs
AVCC Analogowe napięcie zasilania   VCC - 0,3   VCC + 0,3 V
VREF Napięcie odniesienia   2,7   AVCC-0,5
VIN Napięcie wejściowe   GND   VCC
VDIFF Różnicowe napięcie wejściowe   -VREF/wzmocnienie   VREF/wzmocnienie  
  Wynik konwersji w przetworniku A/C   -511   511 LSB
  Szerokość pasma     4   kHz
VINT Wewnętrzne napięcie odniesienia   2,3 2,56 2,8 V
RREF Oporność wejścia odniesienia     32  
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  
Uwaga: 1. Wartości są jedynie orientacyjne
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry czasowe pamięci zewnętrznej

Parametry pamięci zewnętrznej, 4,5 ... 5,5 V, bez taktów oczekiwania
  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 16 MHz
1 tLHLL Szerokość impulsu ALE 115   1,0tCLCL-10   ns
2 tAVLL Ważność adresu przed stanem niskim ALE 57,5   0,5tCLCL-5(1)  
3a tLLAX_ST Czas podtrzymania adresu po przejściu ALE w stan niski, dostęp zapisu 5   5  
3b tLLAX_LD Czas podtrzymania adresu po przejściu ALE w stan niski, dostęp odczytu 5   5  
4 tAVLLC Ważność adresu przed ALE w stanie niskim 57,5   0,5tCLCL-5(1)  
5 tAVRL Ważność adresu przed RD w stanie niskim 115   1,0tCLCL-10  
6 tAVWL Ważność adresu przed WR w stanie niskim 115   1,0tCLCL-10  
7 tLLWL Stan niski ALE przed stanem niskim WR 47,5 67,5 0,5tCLCL-15(2) 0,5tCLCL+5(2)
8 tLLRL Stan niski ALE przed stanem niskim RD 47,5 67,5 0,5tCLCL-15(2) 0,5tCLCL+5(2)
9 tDVRH Ważność danych przed stanem wysokim RD 40   40  
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   75   1,0tCLCL-50
11 tRHDX Podtrzymanie danych po stanie wysokim RD 0   0  
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 115   1,0tCLCL-10  
13 tDVWL Ustawienie danych przed stanem niskim WR 42,5   0,5tCLCL-20(1)  
14 tWHDX Utrzymanie danych po stanie wysokim WR 115   1,0tCLCL-10  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 125   1,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 115   1,0tCLCL-10  
Uwagi: 1. To zakłada wypełnienie 50% przebiegu zegara. Połowa okresu jest właściwie czasem stanu wysokiego przebiegu zegara zewnętrznego XTAL1.
  2. To zakłada wypełnienie 50% przebiegu zegara. Połowa okresu jest właściwie czasem stanu niskiego przebiegu zegara zewnętrznego XTAL1.

Parametry pamięci zewnętrznej, 4,5 ... 5,5 V, 1 takt oczekiwania

  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 16 MHz
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   200   2,0tCLCL-50 ns
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 240   2,0tCLCL-10  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 240   2,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 240   2,0tCLCL-10  

Parametry pamięci zewnętrznej, 4,5 ... 5,5 V, SRWn1 = 1, SRWn0 = 0

  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 16 MHz
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   325   3,0tCLCL-50 ns
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 365   3,0tCLCL-10  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 375   3,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 365   3,0tCLCL-10  

Parametry pamięci zewnętrznej, 4,5 ... 5,5 V, SRWn1 = 1, SRWn0 = 1

  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 16 MHz
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   325   3,0tCLCL-50 ns
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 365   3,0tCLCL-10  
14 tWHDX Utrzymanie danych po stanie wysokim WR 240   2,0tCLCL-10  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 375   3,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 365   3,0tCLCL-10  
Parametry pamięci zewnętrznej, 2,7 ... 5,5 V, bez taktów oczekiwania
  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 8 MHz
1 tLHLL Szerokość impulsu ALE 235   1,0tCLCL-15   ns
2 tAVLL Ważność adresu przed stanem niskim ALE 115   0,5tCLCL-10(1)  
3a tLLAX_ST Czas podtrzymania adresu po przejściu ALE w stan niski, dostęp zapisu 5   5  
3b tLLAX_LD Czas podtrzymania adresu po przejściu ALE w stan niski, dostęp odczytu 5   5  
4 tAVLLC Ważność adresu przed ALE w stanie niskim 115   0,5tCLCL-10(1)  
5 tAVRL Ważność adresu przed RD w stanie niskim 235   1,0tCLCL-15  
6 tAVWL Ważność adresu przed WR w stanie niskim 235   1,0tCLCL-15  
7 tLLWL Stan niski ALE przed stanem niskim WR 115 130 0,5tCLCL-10(2) 0,5tCLCL+5(2)
8 tLLRL Stan niski ALE przed stanem niskim RD 115 130 0,5tCLCL-10(2) 0,5tCLCL+5(2)
9 tDVRH Ważność danych przed stanem wysokim RD 45   45  
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   190   1,0tCLCL-60
11 tRHDX Podtrzymanie danych po stanie wysokim RD 0   0  
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 235   1,0tCLCL-15  
13 tDVWL Ustawienie danych przed stanem niskim WR 105   0,5tCLCL-20(1)  
14 tWHDX Utrzymanie danych po stanie wysokim WR 235   1,0tCLCL-15  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 230   1,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 235   1,0tCLCL-15  
Uwagi: 1. To zakłada wypełnienie 50% przebiegu zegara. Połowa okresu jest właściwie czasem stanu wysokiego przebiegu zegara zewnętrznego XTAL1.
  2. To zakłada wypełnienie 50% przebiegu zegara. Połowa okresu jest właściwie czasem stanu niskiego przebiegu zegara zewnętrznego XTAL1.
Parametry pamięci zewnętrznej, 2,7 ... 5,5 V, SRWn1 = 0, SRWn0 = 1
  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 8 MHz
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   440   2,0tCLCL-60 ns
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 485   2,0tCLCL-15  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 500   2,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 485   2,0tCLCL-15  
Parametry pamięci zewnętrznej, 2,7 ... 5,5 V, SRWn1 = 1, SRWn0 = 0
  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 8 MHz
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   690   3,0tCLCL-60 ns
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 735   3,0tCLCL-15  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 750   3,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 735   3,0tCLCL-15  
Parametry pamięci zewnętrznej, 2,7 ... 5,5 V, SRWn1 = 1, SRWn0 = 1
  Symbol Parametr Oscylator 8MHz Oscylator zmienny Jednostki
Min Max Min Max
0 1/tCLCL Częstotliwość oscylatora     0,0 8 MHz
10 tRLDV Ważność danych po stanie niskim RD   690   3,0tCLCL-60 ns
12 tRLRH Szerokość impulsu RD 735   3,0tCLCL-15  
14 tWHDX Utrzymanie danych po stanie wysokim WR 485   2,0tCLCL-15  
15 tDVWH Ważność danych przed stanem wysokim WR 750   3,0tCLCL  
16 tWLWH Szerokość impulsu WR 735   3,0tCLCL-15  

Przebiegi czasowe pamięci zewnętrznej (SRWn1 = 0, SRWn0 = 0)

Przebiegi czasowe pamięci zewnętrznej (SRWn1 = 0, SRWn0 = 1)

Przebiegi czasowe pamięci zewnętrznej (SRWn1 = 1, SRWn0 = 0)

Przebiegi czasowe pamięci zewnętrznej (SRWn1 = 1, SRWn0 = 1)(1)

Uwaga: 1. Impuls ALE w ostatnim okresie (T4-T7) jest obecny tylko wtedy, gdy następna instrukcja uzyskuje dostęp do pamięci RAM (wewnętrznej lub zewnętrznej).
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.