Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P

Podsumowanie rejestrów

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Rejestry we/wy

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
(0xFF) Zarezerwowane
(0xFE) Zarezerwowane
(0xFD) Zarezerwowane
(0xFC) Zarezerwowane
(0xFB) Zarezerwowane
(0xFA) Zarezerwowane
(0xF9) Zarezerwowane
(0xF8) Zarezerwowane
(0xF7) Zarezerwowane
(0xF6) Zarezerwowane
(0xF5) Zarezerwowane
(0xF4) Zarezerwowane
(0xF3) Zarezerwowane
(0xF2) Zarezerwowane
(0xF1) Zarezerwowane
(0xF0) Zarezerwowane
(0xEF) Zarezerwowane
(0xEE) Zarezerwowane
(0xED) Zarezerwowane
(0xEC) Zarezerwowane
(0xEB) Zarezerwowane
(0xEA) Zarezerwowane
(0xE9) Zarezerwowane
(0xE8) Zarezerwowane
(0xE7) Zarezerwowane
(0xE6) Zarezerwowane
(0xE5) Zarezerwowane
(0xE4) Zarezerwowane
(0xE3) Zarezerwowane
(0xE2) Zarezerwowane
(0xE1) Zarezerwowane
(0xE0) Zarezerwowane
(0xDF) Zarezerwowane
(0xDE) Zarezerwowane
(0xDD) Zarezerwowane
(0xDC) Zarezerwowane
(0xDB) Zarezerwowane
(0xDA) Zarezerwowane
(0xD9) Zarezerwowane
(0xD8) Zarezerwowane
(0xD7) Zarezerwowane
(0xD6) Zarezerwowane
(0xD5) Zarezerwowane
(0xD4) Zarezerwowane
(0xD3) Zarezerwowane
(0xD2) Zarezerwowane
(0xD1) Zarezerwowane
(0xD0) Zarezerwowane
(0xCF) Zarezerwowane
(0xCE) Zarezerwowane
(0xCD) Zarezerwowane
(0xCC) Zarezerwowane
(0xCB) Zarezerwowane
(0xCA) Zarezerwowane
(0xC9) Zarezerwowane
(0xC8) Zarezerwowane
(0xC7) Zarezerwowane
(0xC6) UDR0 Rejestr danych we/wy USART
(0xC5) UBRR0H Górne bity rejestru szybkości USART
(0xC4) UBRR0L Dolne bity rejestru szybkości USART
(0xC3) Zarezerwowane
(0xC2) UCSR0C UMSEL01 UMSEL00 UPM01 UPM00 USBS0 UCSZ01/
UDORD0
UCSZ00/
UCPHA0
UCPOL0
(0xC1) UCSR0B RXCIE0 TXCIE0 UDRIE0 RXEN0 TXEN0 UCSZ02 RXB80 TXB80
(0xC0) UCSR0A RXC0 TXC0 UDRE0 FE0 DOR0 UPE0 U2X0 MPCM0
(0xBF) Zarezerwowane
(0xBE) Zarezerwowane
(0xBD) TWAMR TWAM6 TWAM5 TWAM4 TWAM3 TWAM2 TWAM1 TWAM0
(0xBC) TWCR TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN TWIE
(0xBB) TWDR Rejestr danych 2-przewodowego interfejsu szeregowego TWI
(0xBA) TWAR TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWA0 TWGCE
(0xB9) TWSR TWS7 TWS6 TWS5 TWS4 TWS3 TWPS1 TWPS0
(0xB8) TWBR Rejestr szybkości transmisji interfejsu TWI
(0xB7) Zarezerwowane
(0xB6) ASSR EXCLK AS2 TCN2UB OCR2AUB OCR2BUB TCR2AUB TCR2BUB
(0xB5) Zarezerwowane
(0xB4) OCR2B Rejestr Output Compare B timera/licznika 2
(0xB3) OCR2A Rejestr Output Compare A timera/licznika 2
(0xB2) TCNT2 Rejestr timera/licznika 2 (8-bitów)
(0xB1) TCCR2B FOC2A FOC2B WGM22 CS22 CS21 CS20
(0xB0) TCCR2A COM2A1 COM2A0 COM2B1 COM2B0 WGM21 WGM20
(0xAF) Zarezerwowane
(0xAE) Zarezerwowane
(0xAD) Zarezerwowane
(0xAC) Zarezerwowane
(0xAB) Zarezerwowane
(0xAA) Zarezerwowane
(0xA9) Zarezerwowane
(0xA8) Zarezerwowane
(0xA7) Zarezerwowane
(0xA6) Zarezerwowane
(0xA5) Zarezerwowane
(0xA4) Zarezerwowane
(0xA3) Zarezerwowane
(0xA2) Zarezerwowane
(0xA1) Zarezerwowane
(0xA0) Zarezerwowane
(0x9F) Zarezerwowane
(0x9E) Zarezerwowane
(0x9D) Zarezerwowane
(0x9C) Zarezerwowane
(0x9B) Zarezerwowane
(0x9A) Zarezerwowane
(0x99) Zarezerwowane
(0x98) Zarezerwowane
(0x97) Zarezerwowane
(0x96) Zarezerwowane
(0x95) Zarezerwowane
(0x94) Zarezerwowane
(0x93) Zarezerwowane
(0x92) Zarezerwowane
(0x91) Zarezerwowane
(0x90) Zarezerwowane
(0x8F) Zarezerwowane
(0x8E) Zarezerwowane
(0x8D) Zarezerwowane
(0x8C) Zarezerwowane
(0x8B) OCR1BH Starszy bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 1
(0x8A) OCR1BL Młodszy bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 1
(0x89) OCR1AH Starszy bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 1
(0x88) OCR1AL Młodszy bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 1
(0x87) ICR1H Starszy bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
(0x86) ICR1L Młodszy bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
(0x85) TCNT1H Starszy bajt rejestru zliczającego timera/licznika 1
(0x84) TCNT1L Młodszy bajt rejestru zliczającego timera/licznika 1
(0x83) Zarezerwowane
(0x82) TCCR1C FOC1A FOC1B
(0x81) TCCR1B ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
(0x80) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 WGM11 WGM10
(0x7F) DIDR1 AIN1D AIN0D
(0x7E) DIDR0 ADC5D ADC4D ADC3D ADC2D ADC1D ADC0D
(0x7D) Zarezerwowane
(0x7C) ADMUX REFS1 REFS0 ADLAR MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
(0x7B) ADCSRB ACME ADTS2 ADTS1 ADTS0
(0x7A)0 ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
(0x79) ADCH Starszy bajt rejestru danych przetwornika A/C
(0x78) ADCL Młodszy bajt rejestru danych przetwornika A/C
(0x77) Zarezerwowane
(0x76) Zarezerwowane
(0x75) Zarezerwowane
(0x74) Zarezerwowane
(0x73) Zarezerwowane
(0x72) Zarezerwowane
(0x71) Zarezerwowane
(0x70) TIMSK2 OCIE2B OCIE2A TOIE2
(0x6F) TIMSK1 ICIE1 OCIE1B OCIE1A TOIE1
(0x6E) TIMSK0 OCIE0B OCIE0A TOIE0
(0x6D) PCMSK2 PCINT23 PCINT22 PCINT21 PCINT20 PCINT19 PCINT18 PCINT17 PCINT16
(0x6C) PCMSK1 PCINT14 PCINT13 PCINT12 PCINT11 PCINT10 PCINT9 PCINT8
(0x6B) PCMSK0 PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
(0x6A) Zarezerwowane
(0x69) EICRA ISC11 ISC10 ISC01 ISC00
(0x68) PCICR PCIE2 PCIE1 PCIE0
(0x67) Zarezerwowane
(0x66) OSCCAL Rejestr kalibracyjny oscylatora
(0x65) Zarezerwowane
(0x64) PRR PRTWI PRTIM2 PRTIM0 PRTIM1 PRSPI PRUSART0 PRADC
(0x63) Zarezerwowane
(0x62) Zarezerwowane
(0x61) CLKPR CLKPCE CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
(0x60) WDTCSR WDIF WDIE WDP3 WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C
0x3E (0x5E) SPH (SP10)(5) SP9 SP8
0x3D (0x5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
0x3C (0x5C) Zarezerwowane
0x3B (0x5B) Zarezerwowane
0x3A (0x5A) Zarezerwowane
0x39 (0x59) Zarezerwowane
0x38 (0x58) Zarezerwowane
0x37 (0x57) SPMCSR SPMIE (RWWSB)(5) SIGRD (RWWSRE)(5) BLBSET PGWRT PGERS SPMEN
0x36 (0x56) Zarezerwowane
0x35 (0x55) MCUCR 2 3 BODS(6) BODSE(6) PUD IVSEL IVCE
0x34 (0x54) MCUSR WDRF BORF EXTRF PORF
0x33 (0x53) SMCR SM2 SM1 SM0 SE
0x32 (0x52) Zarezerwowane
0x31 (0x51) Zarezerwowane
0x30 (0x50) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x2F (0x4F) Zarezerwowane
0x2E (0x4E) SPDR Rejestr danych SPI
0x2D (0x4D) SPSR SPIF WCOL SPI2X
0x2C (0x4C) SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
0x2B (0x4B) GPIOR2 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia 2
0x2A (0x4A) GPIOR1 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia 1
0x2F (0x4F) Zarezerwowane
0x28 (0x48) OCR0B Rejestr B Output Compare timera/licznika 0
0x27 (0x47) OCR0A Rejestr A Output Compare timera/licznika 0
0x26 (0x46) TCNT0 Rejestr timera/licznika 0 (8-bitów)
0x25 (0x45) TCCR0B FOC0A FOC0B WGM02 CS02 CS01 CS00
0x24 (0x44) TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x23 (0x43) GTCCR TSM PSRASY PSRSYNC
0x22 (0x42) EEARH Starszy bajt rejestru adresowego EEPROM
0x21 (0x41) EEARL Młodszy bajt rejestru adresowego EEPROM
0x20 (0x40) EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1F (0x3F) EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE
0x1E (0x3E) GPIOR0 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia 0
0x1D (0x3D) EIMSK INT1 INT0
0x1C (0x3C) EIFR INTF1 INTF0
0x1B (0x3B) PCIFR PCIF2 PCIF1 PCIF0
0x1A (0x3F) Zarezerwowane
0x19 (0x39) Zarezerwowane
0x18 (0x38) Zarezerwowane
0x17 (0x37) TIFR2 OCF2B OCF2A TOV2
0x16 (0x36) TIFR1 ICF1 OCF1B OCF1A TOV1
0x15 (0x35) TIFR0 OCF0B OCF0A TOV0
0x14 (0x34) Zarezerwowane
0x13 (0x33) Zarezerwowane
0x12 (0x32) Zarezerwowane
0x11 (0x31) Zarezerwowane
0x10 (0x30) Zarezerwowane
0x0F (0x2F) Zarezerwowane
0x0E (0x2E) Zarezerwowane
0x0D (0x0D) Zarezerwowane
0x0C (0x0C) Zarezerwowane
0x0B (0x2B) PORTD PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0
0x0A (0x2A) DDRD DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0
0x09 (0x29) PIND PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0
0x08 (0x28) PORTC PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0
0x07 (0x27) DDRC DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDC0
0x06 (0x26) PINC PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0
0x05 (0x25) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x04 (0x24) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x03 (0x23) PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x02 (0x02) Zarezerwowane
0x01 (0x01) Zarezerwowane
0x00 (0x00) Zarezerwowane
Uwagi: 1. Dla kompatybilności z przyszłymi mikrokontrolerami bity zarezerwowane powinny być zapisywane stanem zero przy dostępie. Zarezerwowane adresy we/wy nigdy nie powinny być zapisywane.
  2. Bity rejestrów we/wy o adresach w zakresie od 0x00 do 0x1F są bezpośrednio dostępne w instrukcjach SBI i CBI. W tych rejestrach wartość pojedynczych bitów można sprawdzać przy pomocy instrukcji SBIS i SBIC.
  3. Niektóre ze znaczników stanu są zerowane przez zapis do nich logicznej jedynki. Zwróć uwagę, iż w przeciwieństwie do większości mikrokontrolerów AVR rozkazy CBI i SBI operują tylko na określonym bicie i dlatego mogą być używane na rejestrach zawierających takie znaczniki stanu. Rozkazy CBI i SBI działają tylko z rejestrami o adresach od $00 do $1F.
  4. Gdy używane są specyficzne rozkazy we/wy IN i OUT,  należy stosować z nimi adresy z zakresu od 0x00 do 0x3F. Gdy rejestry we/wy są adresowane w przestrzeni danych przy pomocy rozkazów LD i ST, należy do ich adresów dodawać 0x20. Układy ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P są złożonymi mikrokontrolerami posiadającymi więcej modułów peryferyjnych niż można obsługiwać w obszarze 64 komórek pamięci we/wy zarezerwowanych w kodach operacyjnych instrukcji IN i OUT. Dla rozszerzonego obszaru pamięci we/wy od adresu 0x60 do 0xFF w SRAM można stosować tylko instrukcje ST/STS/STD LD/LDS/LDD.
  5. Obowiązuje tylko dla ATmega88A/88PA/168A/168PA/328/328P.
  6. BODS i BODSE dostępne są tylko w mikrokontrolerach picoPower ATmega48PA/88PA/168PA/328P.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.