Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P

Cechy

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Własności mikrokontrolerów ATmega48/88/168/328

Na początek:  podrozdziału   strony 

Konfiguracje końcówek ATmega48/88/168/328

32 TQFP w widoku z góry


32 MLF w widoku z góry


28 MLF w widoku z góry


28 PDIP w widoku z góry


32UFBGA – przydział końcówek dla ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA

  1 2 3 4 5 6
A PD2 PD1 PC6 PC4 PC2 PC1
B PD3 PD4 PD0 PC5 PC3 PC0
C GND GND     ADC7 GND
D VDD VDD     AREV ADC6
E PB6 PD6 PB0 PB2 AVDD PB5
F PB7 PD5 PD7 PB1 PB3 PB4
Na początek:  podrozdziału   strony 

Obudowy  ATmega48/88/168/328

32A

Typowe wymiary w mm


32CC1

Typowe wymiary w mm


28M1


Typowe wymiary w mm


32M1-A

Typowe wymiary w mm


28P3

Typowe wymiary w mm

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis końcówek ATmega48/88/168/328

VCC

Napięcie zasilające dla elementów cyfrowych mikrokontrolera.

GND

Masa.

Port B (PB7:0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2

Port B jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu B posiadają symetryczne charakterystyki obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki portu B używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu B przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje.

W zależności od ustawień bitów bezpiecznikowych wyboru zegara, PB6 może być użyty jako wejście odwracającego wzmacniacza oscylatora.

Jeśli używany jest wewnętrzny, kalibrowany oscylator RC jako źródło zegarowe układ, PB7...6 są używane jasko wejścia TOSC2...1 dla asynchronicznego timera/licznika 2, jeśli został ustawiony bit AS2 w rejestrze ASSR.

Funkcje specjalne portu B są opisane w podrozdziale "Funkcje alternatywne" oraz w rozdziale "Zegar systemowy i opcje zegarowe".

Port C (PC5..PC0)

Port C jest 7-bitowym dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu C posiadają symetryczne charakterystyki obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki portu B używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu B przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje.

PC6/RESET

Jeśli został zaprogramowany bit bezpiecznikowy RSTDISBL, to PC6 jest używane jako końcówka we/wy. Zwróć uwagę, iż charakterystyki elektryczne końcówki PC6 różnią się od pozostałych końcówek portu C.

Jeśli bit bezpiecznikowy RSTDISBL nie jest zaprogramowany, to PC6 jest używane jako wejście RESET. Niski poziom na tej końcówce przez czas dłuższy niż 2,5 μs wygeneruje reset mikrokontrolera, nawet jeśli zegar nie pracuje. Impulsy krótsze od 2,5 μs nie gwarantują wygenerowania resetu.

Port C posiada również funkcje specjalne opisane w podrozdziale "Funkcje alternatywne".

Port D (PD7..PD0)

Port D jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu D posiadają symetryczne charakterystyki obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki portu D używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu D przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje.

Port D udostępnia również funkcje specjalne opisane w podrozdziale "Funkcje alternatywne".

Wyjście z odwracającego wzmacniacza oscylatora.

AVCC

AVCC jest końcówką napięcia zasilania dla przetwornika A/C oraz PC3:0 i ADC7:6. Powinna być zewnętrznie połączona z VCC, nawet jeśli przetwornik A/C nie jest używany. Jeśli przetwornik A/C jest wykorzystywany, to powinna być połączona z VCC poprzez filtr dolnoprzepustowy.

Zauważ, iż porty PC6:4 używają cyfrowego napięcia zasilania VCC.

AREF

AREF jest końcówką analogowego napięcia odniesienia dla przetwornika A/C.

ADC7:6 (Tylko obudowy TQFP i QFN/MLF)

W obudowach TQFP i QFN/MLF, końcówki ADC7:6 służą jako analogowe wejścia dla przetwornika A/C. Końcówki te są zasilane z analogowego napięcia zasilającego AVCC i służą jako 10-bitowe kanały przetwornika A/C.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.