Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega64

Podsumowanie rejestrów

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Rejestry mikrokontrolera ATmega64

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
(0xFF) Zarezerwowane
(...) Zarezerwowane
(0x9E) Zarezerwowane
(0x9D) UCSR1C UMSEL1 UPM11 UPM10 USBS1 UCSZ11 UCSZ10 UCPOL1
(0x9C) UDR1 Rejestr danych we/wy USART1
(0x9B) UCSR1A RXC1 TXC1 UDRE1 FE1 DOR1 UPE1 U2X1 MPCM1
(0x9A) UCSR1B RXCIE1 TXCIE1 UDRIE1 RXEN1 TXEN1 UCSZ12 RXB81 TXB81
(0x99) UBRR1L Dolny bajt rejestru szybkości transmisji USART1
(0x98) UBRR1H Górny bajt szybkości USART1
(0x97) Zarezerwowane
(0x96) Zarezerwowane
(0x95) UCSR0C UMSEL0 UPM01 UPM00 USBS0 UCSZ01 UCSZ00 UCPOL0
(0x94) Zarezerwowane
(0x93) Zarezerwowane
(0x92) Zarezerwowane
(0x91) Zarezerwowane
(0x90) UBRR0H Górny bajt szybkości USART0
(0x8F) Zarezerwowane
(0x8E) ADCSRB ADTS2 ADTS1 ADTS0
(0x8D) Zarezerwowane
(0x8C) TCCR3C FOC3A FOC3B FOC3C
(0x8B) TCCR3A COM3A1 COM3A0 COM3B1 COM3B0 COM3C1 COM3C0 WGM31 WGM30
(0x8A) TCCR3B ICNC3 ICES3 WGM33 WGM32 CS32 CS31 CS30
(0x89) TCNT3H Górny bajt rejestru licznikowego timera/licznika 3
(0x88) TCNT3L Dolny bajt rejestru licznikowego timera/licznika 3
(0x87) OCR3AH Górny bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 3
(0x86) OCR3AL Dolny bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 3
(0x85) OCR3BH Górny bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 3
(0x84) OCR3BL Dolny bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 3
(0x83) OCR3CH Górny bajt rejestru Output Compare C timera/licznika 3
(0x82) OCR3CL Dolny bajt rejestru Output Compare C timera/licznika 3
(0x81) ICR3H Górny bajt rejestru Input Capture C timera/licznika 3
(0x80) ICR3L Dolny bajt rejestru Input Capture C timera/licznika 3
(0x7F) Zarezerwowane
(0x7E) Zarezerwowane
(0x7D) ETIMSK TICIE3 OCIE3A OCIE3B TOIE3 OCIE3C OCIE1C
(0x7C) ETIFR ICF3 OCF3A OCF3B TOV3 OCF3C OCF1C
(0x7B) Zarezerwowane
(0x7A) TCCR1C FOC1A FOC1B FOC1C
(0x79) OCR1CH Górny bajt rejestru Output Compare C timera/licznika 1
(0x78) OCR1CL Dolny bajt rejestru Output Compare C timera/licznika 1
(0x77) Zarezerwowane
(0x76) Zarezerwowane
(0x75) Zarezerwowane
(0x74) TWCR TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN TWIE
(0x73) TWDR Rejestr danych 2-przewodowego interfejsu szeregowego
(0x72) TWAR TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWA0 TWGCE
(0x71) TWSR TWS7 TWS6 TWS5 TWS4 TWS3 TWPS1 TWPS0
(0x70) TWBR Rejestr szybkości transmisji 2-przewodowego interfejsu szeregowego
(0x6F) OSCCAL Rejestr kalibracyjny oscylatora
(0x6E) Zarezerwowane
(0x6D) XMCRA SRL2 SRL1 SRL0 SRW01 SRW00 SRW11
(0x6C) XMCRB XMBK XMM2 XMM1 XMM0
(0x6A) EICRA ISC31 ISC30 ISC21 ISC20 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00
(0x69) Zarezerwowane
(0x68) SPMCSR SPMIE RWWSB RWWSRE BLBSET PGWRT PGERS SPMEN
(0x67) Zarezerwowane
(0x66) Zarezerwowane
(0x65) PORTG PORTG4 PORTG3 PORTG2 PORTG1 PORTG0
(0x64) DDRG DDG4 DDG3 DDG2 DDG1 DDG0
(0x63) PING PING4 PING3 PING2 PING1 PING0
(0x62) PORTF PORTF7 PORTF6 PORTF5 PORTF4 PORTF3 PORTF2 PORTF1 PORTF0
(0x61) DDRF DDF7 DDF6 DDF5 DDF4 DDF3 DDF2 DDF1 DDF0
(0x60) Zarezerwowane
0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C
0x3E (0x5E) SPH SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8
0x3D (0x5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
0x3C (0x5C) XDIV XDIVEN XDIV6 XDIV5 XDIV4 XDIV3 XDIV2 XDIV1 XDIV0
0x3B (0x5B) Zarezerwowane
0x3A (0x5A) EICRB ISC71 ISC70 ISC61 ISC60 ISC51 ISC50 ISC41 ISC40
0x39 (0x59) EIMSK INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT1 INT0
0x38 (0x58) EIFR INTF7 INTF6 INTF5 INTF4 INTF3 INTF2 INTF1 INTF0
0x37 (0x57) TIMSK OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0
0x36 (0x56) TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0
0x35 (0x55) MCUCR SRE SRW10 SE SM1 SM0 SM2 IVSEL IVCE
0x34 (0x54) MCUCSR JTD JTRF WDRF BORF EXTRF PORF
0x33 (0x53) TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00
0x32 (0x52) TCNT0 Timer/licznik 0 (8 bitów)
0x31 (0x51) OCR0 Rejestr Output Compare timera/licznika 0
0x30 (0x50) ASSR AS0 TCN0UB OCR0UB TCR0UB
0x2F (0x4F) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 COM1C1 COM1C0 WGM11 WGM10
0x2E (0x4E) TCCR1B ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
0x2D (0x4D) TCNT1H Górny bajt rejestru licznikowego timera/licznika 1
0x2C (0x4C) TCNT1L  Dolny bajt rejestru licznikowego timera/licznika 1
0x2B (0x4B) OCR1AH Górny bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 1
0x2A (0x4A) OCR1AL Dolny bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 1
0x29 (0x49) OCR1BH Górny bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 1
0x28 (0x48) OCR1BL Dolny bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 1
0x27 (0x47) ICR1H Górny bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
0x26 (0x46) ICR1L Dolny bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
0x25 (0x45) TCCR2 FOC2 WGM20 COM21 COM20 WGM21 CS22 CS21 CS20
0x24 (0x44) TCNT2 Timer/licznik 2 (8 bitów)
0x23 (0x43) OCR2 Rejestr Output Compare timera/licznika 2
0x22 (0x42) OCDR IDRD/
OCDR7
OCDR6 OCDR5 OCDR4 OCDR3 OCDR2 OCDR1 OCDR0
0x21 (0x41) WDTCR WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x20 (0x40) SFIOR TSM
TSM
ACME PUD PSR0 PSR321
0x1F (0x3F) EEARH Górny bajt rejestru adresu EEPROM
0x1E (0x3E) EEARL Dolny bajt rejestru adresu EEPROM
0x1D (0x3D) EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1C (0x3C) EECR EERIE EEMWE EEWE EERE
0x1B (0x3B) PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0
0x1A (0x3A) DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0
0x19 (0x39) PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0
0x18 (0x38) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x17 (0x37) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB 4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x16 (0x36) PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x15 (0x35) PORTC PORTC7 PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0
0x14 (0x34) DDRC DDC7 DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDC0
0x13 (0x33) PINC PINC7 PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0
0x12 (0x32) PORTD PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0
0x11 (0x31) DDRD DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0
0x10 (0x30) PIND PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0
0x0F (0x2F) SPDR Rejestr danych SPI
0x0E (0x2E) SPSR SPIF WCOL SPI2X
0x0D (0x2D) SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
0x0C (0x2C) UDR0 Rejestr danych we/wy USART0
0x0B (0x2B) UCSR0A RXC0 TXC0 UDRE0 FE0 DOR0 UPE0 U2X0 MPCM0
0x0A (0x2A) UCSR0B RXCIE0 TXCIE0 UDRIE0 RXEN0 TXEN0 UCSZ02 RXB80 TXB80
0x09 (0x29) UBRR0L Dolny bajt rejestru szybkości transmisji USART0
0x08 (0x28) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x07 (0x27) ADMUX REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
0x06 (0x26) ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
0x05 (0x25) ADCH Górny bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x04 (0x24) ADCL  Dolny bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x03 (0x23) PORTE PORTE7 PORTE6 PORTE5 PORTE4 PORTE3 PORTE2 PORTE1 PORTE0
0x02 (0x22) DDRE DDE7 DDE6 DDE5 DDE4 DDE3 DDE2 DDE1 DDE0
0x01 (0x21) PINE PINE7 PINE6 PINE5 PINE4 PINE3 PINE2 PINE1 PINE0
0x00 (0x20) PINF PINF7 PINF6 PINF5 PINF4 PINF3 PINF2 PINF1 PINF0
Uwagi: 1. Dla kompatybilności z przyszłymi mikrokontrolerami bity zarezerwowane powinny być zapisywane stanem zero przy dostępie. Zarezerwowane adresy we/wy nigdy nie powinny być zapisywane.
  2. Niektóre ze znaczników stanu są zerowane przez zapis do nich logicznej jedynki. Zwróć uwagę, iż rozkazy CBI i SBI działają na wszystkich bitach rejestru we/wy, zapisując z powrotem jedynkę do każdego ustawionego znacznika, co powoduje jego wyzerowanie. Rozkazy CBI i SBI działają tylko z rejestrami o adresach od 0x00 do 0x1F.
  3. Jeśli nazwa rejestru jest w kolorze czerwonym, to jego opis znajduje się na kilku różnych stronach instrukcji. W takim przypadku klikaj w nazwy bitów, aby przejść do ich opisu.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.