Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega64

Modulator Output Compare (OCM1C2)

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Przegląd

Modulator Output Compare (ang. Output Compare Modulator, OCM) pozwala generować przebiegi modulowane częstotliwością nośną. Modulator wykorzystuje wyjścia z modułu Output Compare C 16-bitowego timera/licznika 1 i z modułu Output Compare 8-bitowego timera/licznika 2. Więcej szczegółów na temat tych timerów/liczników znajdziesz w rozdziałach "16-bitowe timery/liczniki 1 i 3" i "8-bitowy timer/licznik 2 z PWM". Zwróć uwagę, iż ta funkcja nie jest dostępna w trybie kompatybilności z ATmega103.

Gdy ten modulator zostanie włączony, to dwa kanały Output Compare będą modulowane razem, jak pokazuje powyższy schemat blokowy.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis

Moduł Output Compare 1C oraz moduł Output Compare 2 dzielą wspólnie końcówkę portu PB7 jako wyjście.

Wyjścia modułów Output Compare (OC1C i OC2) przechwytują zwykły rejestr PORTB7, gdy jeden z nich jest włączony (tj. gdy bity COMnx[1:0] nie są równe zero). Gdy włączone są jednocześnie oba wyjścia OC1C i OC2, włączany jest automatycznie modulator.

Poniższy rysunek przedstawia zastępczy schemat funkcjonalny modulatora. Schemat ten zawiera część modułów timerów/liczników oraz drajwer wyjściowy końcówki 7 portu B.

Gdy modulator został włączony, typ modulacji (logiczne AND lub OR) można wybrać przy pomocy rejestru PORTB7.

Zauważ, iż DDRB7 steruje kierunkiem portu niezależnie od ustawienia bitów COMnx[1:0].

Przykładowe przebiegi czasowe

Poniższy rysunek ilustruje działanie modulatora. W przykładzie tym timer/licznik 1 jest ustawiony do pracy w szybkim trybie PWM (nieodwracającym), a timer/licznik 2 wykorzystuje tryb przebiegu CTC ze zmianą stanu logicznego na przeciwny Compare Output (COMnx[1:0] = 1).

W tym przykładzie timer/licznik 2 dostarcza nośnej, natomiast sygnał modulujący jest tworzony przez moduł Output Compare C timera/licznika 1. Rozdzielczość sygnału PWM (OC1C) jest redukowana przez modulację. Współczynnik zmniejszania jest równy liczbie taktów zegara systemowego jednego okresu nośnej (OC2). W tym przykładzie rozdzielczość jest zredukowana o współczynnik dwa. Powód tej zmniejszania zilustrowany jest na rysunku w drugim i w trzecim okresie wyjścia PB7, gdy bit PORTB7 jest równy zero. Czas stanu wysokiego w okresie 2 jest dłuższy o jeden takt niż czas stanu wysokiego w okresie trzy, lecz wynik na wyjściu PB7 jest taki sam w obu okresach.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.