Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega64

Cechy mikrokontrolera, konfiguracja końcówek i obudowy

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Własności mikrokontrolera


Na początek:  podrozdziału   strony 

Konfiguracje końcówek

TQFP/MLF

Uwaga: W obudowach QNF/MLF należy przylutować pole pod układem do masy.

Uwaga: do programowania poprzez szeregowy interfejs SPI mikrokontroler ATmega64 używa końcówek PDI (PE0) i PDO (PE1) zamiast odpowiednio MOSI (PB2) i MISO (PB3).


Na początek:  podrozdziału   strony 

Obudowy

64A

Typowe wymiary w mm


64M1

Typowe wymiary w mm


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis końcówek

VCC

Napięcie zasilające dla elementów cyfrowych mikrokontrolera.

GND

Masa.

Port A (PA7..PA0)

Port A służy jako wejścia analogowe do przetwornika analogowo/cyfrowego.

Służy on również jako 8-bitowy, dwukierunkowy port we/wy, jeśli przetwornik A/C nie jest używany. Końcówki portu są wyposażone we włączane programowo (osobno dla każdego bitu) wewnętrzne oporniki podciągające. Bufory wyjściowe portu A posiadają symetryczne Parametry obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki PA0 ... PA7 używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu A przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje.

Port A udostępnia również funkcje różnych specjalnych cech mikrokontrolera ATmega64.

Port B (PB7..PB0)

Port B jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu B posiadają symetryczne Parametry obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki portu B używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu B przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje.

Port B udostępnia również funkcje różnych specjalnych cech mikrokontrolera ATmega64.

Port C (PC7..PC0)

Port C jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu C posiadają symetryczne Parametry obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki portu C używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu C przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje. Jeśli został włączony interfejs JTAG, to oporniki podciągające na końcówkach PC5(TDI), PC3(TMS) i PC2(TCK) zostaną włączone nawet, gdy wystąpi reset.

Port C udostępnia funkcje interfejsu JTAG oraz inne funkcje specjalne mikrokontrolera ATmega64. W trybie kompatybilności z ATmega103 Port C jest tylko portem wyjściowym, a jego końcówki nie przechodzą w stan wysokiej impedancji podczas resetu.

Port D (PD7..PD0)

Port D jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu D posiadają symetryczne Parametry obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki portu D używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu D przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje.

Port D udostępnia również funkcje różnych specjalnych cech mikrokontrolera ATmega64.

Port E (PE7..PE0)

Port E jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu E posiadają symetryczne Parametry obciążeniowe dla prądów wpływających i wypływających. Gdy końcówki portu D używane są jako wejścia i zostały zewnętrznie wysterowane stanem niskim, to będą wyprowadzały prąd po aktywacji wewnętrznych oporników podciągających. Końcówki portu E przechodzą w stan wysokiej impedancji po uaktywnieniu stanu resetu, nawet gdy zegar nie pracuje.

Port E udostępnia również funkcje różnych specjalnych cech mikrokontrolera ATmega64.

Port F (PF7..PF0)

Port F służy jako analogowe wejścia dla przetwornika A/C.

Służy on również jako 8-bitowy, dwukierunkowy port we/wy, jeśli przetwornik A/C nie jest używany. Końcówki portu są zaopatrzone w oporniki podciągające (włączane dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu F mają symetryczne Parametry dla prądu wpływającego i wypływającego. Jako wejścia końcówki portu F wysterowane zewnętrznie stanem niskim będą pochłaniały prąd, jeśli zostały aktywowane oporniki podciągające. W czasie resetu końcówki portu F przechodzą w stan wysokiej impedancji, nawet jeśli zegar nie pracuje.

Jeśli został włączony interfejs JTAG, to oporniki podciągające na końcówkach PF7(TDI), PF5(TMS) i PF4(TCK) zostaną aktywowane, nawet przy wystąpieniu resetu. Końcówka TDO jest w stanie wysokiej impedancji, chyba że kontroler TAP sygnalizuje wejście w tryb wysuwania danych.

Port F służy również funkcjom interfejsu JTAG. W trybie kompatybilności z ATmega103 port F jest tylko portem wejścia.

Port G (PG4..PG0)

Port G jest 5-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu G mają symetryczne Parametry dla prądu wpływającego i wypływającego. Jako wejścia końcówki portu G wysterowane zewnętrznie stanem niskim będą pochłaniały prąd, jeśli zostały aktywowane oporniki podciągające. W czasie resetu końcówki portu G przechodzą w stan wysokiej impedancji, nawet jeśli zegar nie pracuje.

Port G służy również funkcjom różnych cech specjalnych.

W trybie kompatybilności z ATmega103 końcówki te służą tylko jako sygnały strobowe do zewnętrznej pamięci oraz jako wejście dla oscylatora 32 kHz, a gdy nastąpi reset, to końcówki portu G są asynchronicznie inicjalizowane na PG0 = 1, PG1 = 1 i PG2 = 0, nawet jeśli zegar nie pracuje. Końcówki PG3 i PG4 są końcówkami oscylatora.

RESET

Wejście Resetu. Niski poziom na tej końcówce przez czas dłuższy od minimalnej długości impulsu wygeneruje reset, nawet jeśli zegar nie pracuje. Minimalna długość impulsu reset wynosi  1,5 μs. Impulsy krótsze nie gwarantują generacji resetu.

XTAL1

Wejście odwracającego wzmacniacza oscylatora oraz wejście do wewnętrznego obwodu zegara.

XTAL2

Wyjście z odwracającego wzmacniacza oscylatora.

AVCC

AVCC jest końcówką napięcia zasilania dla portu F i przetwornika A/C. Powinno być zewnętrznie połączone z VCC, nawet jeśli przetwornik A/C nie jest używany. Jeśli przetwornik A/C jest wykorzystywany, to powinno być połączone z VCC poprzez filtr dolnoprzepustowy.

AREF

AREF jest końcówką analogowego napięcia odniesienia dla przetwornika A/C.

PEN

Jest to końcówka włączania trybu programowania szeregowego SPI. Przez wysterowanie jej stanem niskim podczas resetu przy włączaniu (ang. Power-on Reset) mikrokontroler wejdzie w tryb programowania szeregowego SPI. PEN jest wewnętrznie podciągana do poziomu wysokiego. Szczegóły opisują dalsze rozdziały. W trakcie normalnej pracy końcówka PEN nie posiada żadnej funkcji.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.