Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega64

Parametry typowe – TA = -40°C do 105°C

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Dane zebrane w tym rozdziale zostały oparte głównie na symulacjach i cechach podobnych mikrokontrolerów produkowanych takimi samymi metodami. Stąd dane te należy traktować jedynie jako wskazówki zachowania się układu.

Poniższe wykresy ukazują typowe zachowanie się mikrokontrolera. Danych tych nie testowano podczas produkcji. Wszystkie pomiary poboru prądu dokonano przy wszystkich końcówkach we/wy skonfigurowanych jako wejścia z włączonymi wewnętrznymi opornikami podciągającymi. Jako źródło zegarowe użyto generatora sinusoidalnego z wyjściem typu rail-to-rail.

Pobór prądu w trybie wyłączenia zasilania (ang. Power-down mode) jest niezależny od wyboru zegara. Pobór prądu jest funkcją kilku czynników takich jak: napięcie robocze, częstotliwość pracy, obciążenie końcówek we/wy, częstotliwość przełączania końcówek we/wy. wykonywany kod oraz temperatura otoczenia. Dominującymi czynnikami są napięcie pracy i częstotliwość pracy.

Prąd pobierany z końcówek obciążonych pojemnościowo można oszacować (dla jednej końcówki) jako:


gdzie:
CL = obciążająca pojemność
VCC = napięcie robocze
f = średnia częstotliwość przełączania końcówki we/wy

Pomiary charakterystyk są wykonywane przy częstotliwościach wyższych niż ograniczenia testowe. Nie gwarantuje się poprawnej pracy mikrokontrolera przy przekroczeniu maksymalnych częstotliwości pracy określanych przez kod zamówienia.

Różnica poboru prądu w trybie wyłączenia z działającym licznikiem czasu i z wyłączonym licznikiem czasu odzwierciedla pobór prądu przez moduł licznika zegarowego.

Prąd zasilania w trybie aktywnym

Rys.1 Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji częstotliwości (0,1...1,0 MHz)

Rys.2 Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji częstotliwości (1 - 16 MHz)

Rys.3 Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 8 MHz)

Rys.4 Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 4 MHz)

Rys.5 Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 2 MHz)

Rys.6 Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 1 MHz)

Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie bezczynnym

Rys.7 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji częstotliwości (0,1 - 1 MHz)

Rys.8 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji częstotliwości (1 - 16 MHz)

Rys.9 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 8 MHz)

Rys.10 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 4 MHz)

Rys.11 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 2 MHz)

Rys.12 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 1 MHz)

Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie wyłączenia

Rys.13 Prąd zasilania w trybie wyłączenia w funkcji VCC (timer licznika zegarowego wyłączony)

Rys.14 Prąd zasilania w trybie wyłączenia w funkcji VCC (timer licznika zegarowego włączony)

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opornik podciągający końcówki

Rys.15 Prąd opornika podciągającego końcówki we/wy w funkcji napięcia wejściowego (VCC = 5V)

Rys.16 Prąd opornika podciągającego końcówki we/wy w funkcji napięcia wejściowego (VCC = 2,7V)

Rys.17 Prąd opornika podciągającego końcówki RESET w funkcji napięcia końcówki RESET (VCC = 5V)

Rys.18 Prąd opornika podciągającego końcówki RESET w funkcji napięcia końcówki RESET (VCC = 2,7V)

Na początek:  podrozdziału   strony 

Moc drajwera końcówki

Rys.19 Napięcie wyjściowe końcówki we/wy w funkcji prądu wypływającego, Port B (VCC = 5V)

Rys.20 Napięcie wyjściowe końcówki we/wy w funkcji prądu wypływającego, Port B (VCC = 3V)

Rys.21 Napięcie wyjściowe końcówki we/wy w funkcji prądu wpływającego, Port B (VCC = 5V)

Rys.22 Napięcie wyjściowe końcówki we/wy w funkcji prądu wpływającego, Port B (VCC = 3V)

Na początek:  podrozdziału   strony 

Progi końcówek i histereza

Rys.23 Próg napięcia wejściowego końcówki we/wy w funkcji VCC (VIH, końcówka we/wy odczytywana jako "1")

Rys.24 Próg napięcia wejściowego końcówki we/wy w funkcji VCC (VIL, końcówka we/wy odczytywana jako "0")

Rys.25 Histereza wejściowa końcówki we/wy w funkcji VCC

Rys.26 Próg napięcia wejściowego końcówki RESET w funkcji VCC (VIH, końcówka RESET odczytywana jako "1")

Rys.27 Próg napięcia wejściowego końcówki RESET w funkcji VCC (VIL, końcówka RESET odczytywana jako "0")

Rys.28 Histereza wejściowa końcówki RESET w funkcji VCC

Na początek:  podrozdziału   strony 

Progi BOD i napięcie niezrównoważenia komparatora

Rys.29 Próg BOD w funkcji temperatury (Poziom BOD wynosi 4,3 V)
 

Rys.30 Próg BOD w funkcji temperatury (Poziom BOD wynosi 2,7 V)
 

Rys.31 Napięcie odniesienia w funkcji temperatury

Rys.32 Napięcie niezrównoważenia komparatora analogowego w funkcji napięcia wspólnego AVCC (VCC = 5V)
 

Rys.33 Napięcie niezrównoważenia komparatora analogowego w funkcji napięcia wspólnego AVCC (VCC = 2,7V)
 

Na początek:  podrozdziału   strony 

Prędkość wewnętrznych oscylatorów

Rys.34 Częstotliwość oscylatora licznika zegarowego w funkcji VCC

Rys.35 Częstotliwość oscylatora licznika zegarowego w funkcji temperatury

Rys.36 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 1MHz w funkcji temperatury
 

Rys.37 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 1MHz w funkcji VCC

Rys.38 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 2MHz w funkcji temperatury
 

Rys.39 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 2MHz w funkcji VCC

Rys.40 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 4MHz w funkcji temperatury

Rys.41 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 4MHz w funkcji VCC

Rys.42 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 8MHz w funkcji temperatury

Rys.43 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 8MHz w funkcji VCC

Rys.44 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 8MHz w funkcji wartości OSCCAL

Na początek:  podrozdziału   strony 

Pobór prądu modułów peryferyjnych

Rys.45 Prąd detektora spadku napięcia w funkcji VCC

Rys.46 Prąd przetwornika A/C w funkcji VCC (AREF = AVCC)

Rys.47 Prąd zewnętrznego napięcia odniesienia AREF w funkcji VCC

Rys.48 Prąd timera licznika zegarowego w funkcji VCC

Rys.49 Prąd komparatora analogowego w funkcji VCC

Rys.50 Prąd programowania w funkcji VCC

Na początek:  podrozdziału   strony 

Szerokość impulsu reset

Rys.51 Prąd zasilania w czasie resetu w funkcji częstotliwości (0,1 - 1MHz z wyłączeniem prądu płynącego przez oporniki podciągające)

Rys.52 Prąd zasilania w czasie resetu w funkcji częstotliwości (1 - 16MHz z wyłączeniem prądu płynącego przez oporniki podciągające)

Rys.53 Szerokość impulsu resetu w funkcji VCC

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.