Artykuł zawiera treści przeprowadzonych lekcji oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów I LO w Tarnowie. Celem artykułu jest umożliwienie uczniowi powtarzanie materiału przerobionego na lekcjach oraz wykonywanie różnych ćwiczeń. Numery rozdziałów odpowiadają jednostkom tematycznym realizowanym w ramach lekcji – jedna lekcja może składać się z kilku takich jednostek lub jedna jednostka może obejmować kilka lekcji. Niektóre z tematów są podane jako uzupełnienie treści przerabianych w trakcie lekcji.

Klasa I – wszyscy wg nowej podstawy programowej

01 – wiadomości wstępne
02 Informacja w komputerze
03 Sieci komputerowe
04 – Grafika komputerowa
05 – Grafika wektorowa CorelDraw – rysowanie linii.
06 – Grafika wektorowa CorelDraw – operacje na obiektach graficznych
07 – Grafika wektorowa CorelDraw – figury wektorowe
08 – Grafika wektorowa CorelDraw – wypełnienia interaktywne, przezroczystość
09 – Grafika wektorowa CorelDraw – kształtowanie

Klasa II – informatyczna wg starej podstawy programowej

01 – Wiadomości wstępne
02 – Informacja w komputerze
03 – Pozycyjne systemy liczbowe
04 – System U2
05 – Algorytmy
06 – Liczby zmiennoprzecinkowe
07 – Wzór Herona
08 – Miejsca zerowe funkcji
09 – Liczby pierwsze
10 – Tablice, sito Eratostenesa
11 – Rozkład liczb na czynniki pierwsze
12 – Liczby pseudolosowe
13 – Szyfrowanie
14 – Mieszanie pseudolosowe i losowanie bez powtórzeń
15 – Algorytm RSA
16 – Wyszukiwanie liniowe i z wartownikiem
17 – Znajdowanie min i max
18 – Zliczanie, znajdowanie najczęstszej wartości w zbiorze, lider

Klasa III – informatyczna wg starej podstawy programowej

01 – Wiadomości wstępne
02 – Wyszukiwanie
03 – Ćwiczenia w programowaniu w języku C++: wyszukiwanie informacji w zbiorach liczbowych
04 – Wyszukiwanie binarne
05 – Wyszukiwanie dominanty
06 – Wyszukiwanie k-tego największego elementu, mediana
07 – Listy
08 – Stos, ONP

Materiały pomocnicze i dydaktyczne dla klas informatycznych

01 – Instalacja Code::Blocks
02 – Języki wysokiego poziomu
03 – Struktura programu w języku C++
04 – Zmienne i strumienie
05 – Sterowanie wykonaniem programu
06 – Tablice


Koło informatyczne 2012/2013

Zajęcia koła informatycznego odbywają się w czwartki w godzinach od 1425–1625. Wszystkich chętnych zapraszamy.

01 – Wprowadzenie do Borland C++ Builder 6 Personal
02 – Projekt – Kalkulator ONP
03 – Projekt – Gra w 15
04 – Canvas – punkty, linie, wielokąty foremne, prostokąty i elipsy
05 – Canvas – ruch, łamane, wielokąty, tekst
06 – Canvas – bitmapy
07 – Projekt – plansza do gry w Gomoku
08 – Projekt – symulator mnożenia macierzy
09 – Przekształcenia macierzowe na płaszczyźnie
10 – OpenGL – Wprowadzenie do OpenGL
11 – OpenGL – Przekształcenia przestrzeni 3D, figury 3D
12 – OpenGL – Proste obiekty w przestrzeni 3D
13 – OpenGL – Obiekty w przestrzeni 3D, cz. 1
14 – OpenGL – Obiekty w przestrzeni 3D, cz. 2


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe