Wyszukiwanie

Dane do ćwiczeń

Pierwsza liczba określa liczbę n  elementów w zbiorze. Następne n  liczb to elementy zbioru, które są liczbami całkowitymi z zakresu od 0 do 999.

510
463 926 603 901 826 879 376 264 189 472 582 447 664 547 702
453 401 398 930 907 177 256 105 429 63 995 437 638 190 16
16 320 40 141 523 284 138 405 17 318 257 543 651 378 278
9 27 805 962 204 390 387 382 210 32 64 128 100 150 200
4 12 32 530 35 125 450 41 316 301 15 246 849 844 165
27 959 14 21 8 876 539 948 662 5 13 32 254 577 888
452 715 691 81 725 359 361 381 263 793 144 412 137 119 476
496 189 467 149 377 714 273 112 9 81 3 256 16 4 703
128 126 124 849 678 964 935 188 602 63 659 111 182 245 712
31 9 8 603 178 832 743 916 341 87 65 646 120 240 720
64 16 48 100 290 190 5 11 13 400 20 600 786 129 71
919 820 502 828 481 943 815 70 415 413 484 1 329 250 78
915 466 401 641 802 543 331 766 934 487 786 868 951 768 886
231 762 74 269 508 985 134 328 371 937 531 756 470 464 488
926 25 502 261 339 115 67 962 399 68 882 863 996 791 924
742 13 370 448 183 531 147 41 546 768 318 120 522 466 628
7 31 13 358 591 422 978 979 980 12 5 7 118 59 236
5 8 13 16 256 9 84 885 844 685 148 389 927 84 956
16 572 336 175 614 523 496 897 562 399 924 896 288 297 144
685 336 548 961 15 175 982 120 300 100 583 228 588 672 950
68 232 659 587 909 967 218 608 838 779 343 873 980 478 572
950 944 395 754 598 994 26 689 399 342 5 4 3 982 730
985 780 160 816 933 628 433 414 845 646 322 450 716 849 619
669 855 278 173 687 471 304 460 377 424 10 7 20 130 721
883 654 47 145 224 771 927 320 579 38 361 773 661 662 155
335 9 159 283 49 971 963 318 913 431 811 266 374 861 284
232 672 564 888 932 484 973 226 143 344 962 110 444 532 646
16 3 29 14 83 874 871 401 381 473 538 908 58 760 20
969 120 160 40 584 176 598 110 358 443 822 403 198 46 199
643 614 574 5 8 13 4 8 3 143 703 7 242 50 61
13 19 31 290 818 219 968 710 894 510 180 447 708 226 296
762 384 192 211 169 67 824 127 90 508 138 350 824 799 882
713 212 331 223 990 735 502 743 363 431 483 502 501 491 481
101 295 574 364 397 168 4 5 6 505 402 463 7 18 34

 

Sposób wykonania ćwiczenia

Utworzyć w Code::Blocks projekt konsoli. W komentarzu na początku programu umieścić swoje nazwisko i imię oraz przydzielony numer grupy. Utworzyć odpowiedni program wg wymogów ćwiczenia. Program uruchomić z podanym powyżej zestawem danych. Gotowy tekst programu (plik main.cpp) należy przesłać do katalogu prj na swoim dysku sieciowym.

Uwaga: podany zbiór danych jest zbiorem testowym, na którym należy uruchomić program. Działanie programu będzie testowane na innym zbiorze o innej liczbie elementów. Zatem twój program nie powinien zakładać, że elementów będzie 510, tylko n.

 

Grupa 1

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, w których element środkowy dzieli się przez element pierwszy i trzeci. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 2

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, które tworzą ciąg geometryczny. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność. (Nie zakładaj, że elementy tego ciągu będą kolejnymi elementami tablicy - w trójce ich kolejność może być dowolna, np. 4 2 8).

 

Grupa 3

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, które tworzą ciąg arytmetyczny. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność. (Nie zakładaj, że elementy tego ciągu będą kolejnymi elementami tablicy - w trójce ich kolejność może być dowolna, np. 4 2 6)

 

Grupa 4

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, w których suma dwóch pierwszych elementów dzieli element trzeci. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 5

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, w których wszystkie trzy elementy są podzielne przez tę samą liczbę różną od 1. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 6

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, które są względem siebie pierwsze. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 7

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, które są liczbami pitagorejskimi (liczby pitagorejskie spełniają warunek a2 + b2 = c2. Jednakże nie wiemy, które z tych trzech elementów są liczbami a, b lub c - program powinien sprawdzić wszystkie trzy możliwości). W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 8

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, których suma jest liczbą postaci 6k+1, gdzie k jest dowolną liczba naturalną. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 9

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, w których liczba największa i nie dzieli się przez dwie pozostałe liczby. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 10

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, które nie są względem siebie pierwsze. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 11

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, które tworzą ciąg trzech kolejnych liczb Fibonacciego. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 12

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, których iloczyn jest podzielny przez ich sumę. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 13

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, których suma różni się od 50 nie więcej niż o 10. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 14

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, których suma ma jako przedostatnią cyfrę 7. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 15

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, które są uporządkowane malejąco i nie różnią się od siebie więcej niż o 10. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 16

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, których ostatnie cyfry są różne i należą do zbioru {1,2,3}. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 17

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych elementów, których przedostatnie cyfry tworzą ciąg rosnący. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają zadaną własność.

 

Grupa 18

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych liczb, których suma jest mniejsza od średniej liczb tego zbioru. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają podaną własność.

 

Grupa 19

W podanym powyżej zbiorze liczb wyszukać wszystkie trójki kolejnych liczb, które nie są podzielne przez 2, 3, 5 i 7. W oknie konsoli należy wyświetlić każdą z napotkanych trójek elementów, które spełniają podaną własność.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe