CorelDraw - operacje na obiektach graficznych

Przesuwanie obiektu

Wymaż obszar roboczy programu CorelDraw (klawisze Ctrl+A i Delete). U góry kartki narysuj dowolnego bazgrołka po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

obrazek

Wewnątrz zaznaczenia znajduje się mały znaczek x. Wskaż go myszką - kursor zmieni się ze strzałeczki na cztery strzałki, co oznacza przesuwanie obiektu.

obrazek

Teraz wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszki. Przeciągnij obiekt w pożądane miejsce i zwolnij lewy przycisk myszki. Obiekt można również przesuwać ciągnąc myszką za linię - uważaj jednak, abyś nie wskazał węzła, bo wtedy obiekt zmieni kształt.

Jeśli w trakcie operacji przesuwania obiektu jest wciśnięty klawisz Ctrl, to obiekt można przesuwać tylko w kierunku poziomym i pionowym.

Skalowanie obiektu

Gdy obiekt graficzny jest wybrany, wokół pojawia się 8 czarnych kwadratów, które nazywamy uchwytami. Przeciąganie myszką narożnych uchwytów umożliwia skalowanie obiektu (powiększanie lub skalowanie). Zwróć uwagę na zmianę kształtu kursora myszki.

obrazek obrazek obrazek

Jeśli w trakcie skalowania naciśnięty jest klawisz Ctrl, to uzyskujemy całkowite współczynniki powiększenia - 2x, 3x, 4x ... itd.

Jeśli w trakcie skalowania naciśnięty jest klawisz Shift, to obiekt skalowany jest symetrycznie względem środka.

Ścieśnianie/rozciąganie obiektu

Uchwyty środkowe służą do ścieśniania lub rozciągania obiektu.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Jeśli w trakcie rozciągania wciśnięty jest klawisz Ctrl, to obiekt jest rozciągany o całkowite współczynniki - 2x, 3x itd.

Jeśli w trakcie operacji wciśnięty jest klawisz Shift, to obiekt jest rozciągany/ścieśniany symetrycznie z obu stron.

Za pomocą operacji rozciągania można tworzyć lustrzane odbicie.

Chwyć za pomocą myszki lewy uchwyt (wskaż i naciśnij lewy przycisk myszki):

obrazek

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. Następnie uchwyt przeciągaj w prawo (z wciśniętym lewym przyciskiem myszki), aż zobaczysz lustrzane odbicie obiektu. Dzięki ograniczeniu wprowadzanemu przez klawisz Ctrl odbicie ma te same wymiary, co wyjściowy obiekt.

obrazek

Zwalniasz lewy przycisk myszki - na rysunku pozostaje lustrzane odbicie obiektu.

obrazek

W identyczny sposób możesz tworzyć lustrzane odbicia w pionie - przeciągasz wtedy z klawiszem Ctrl górny uchwyt w dół (lub dolny w górę). Jeśli nie chcesz, aby lustrzane odbicie obiektu pojawiało się obok, to możesz zastosować w trakcie operacji dodatkowo klawisz Shift - obiekt zostanie odbity bez zmiany położenia (symetrycznie) - koniecznie wypróbuj tę opcję.

Obracanie obiektu

Jeśli w wybrany obiekt (tj. posiadający wokół uchwyty skalowania) klikniemy ponownie myszką, to uchwyty skalowania zostaną zastąpione uchwytami obrotów (zaokrąglone strzałki na rogach zaznaczonego obszaru obiektu) i ścinania (strzałki po bokach obiektu oraz u góry i na dole).

obrazek

Przeciąganie zaokrąglonych strzałek powoduje obrót obiektu wokół środka obrotu, który zaznaczony jest za pomocą kółka z kropką. Zwróć uwagę na zmianę kształtu kursora myszki.

obrazek obrazek obrazek

Jeśli w trakcie obracania obiektu jest naciśnięty klawisz Ctrl, to obiekt obraca się co 15 stopni.

Środek obrotu (kółko z kropką) można wyciągnąć myszką w inne miejsce obszaru rysowania, co często jest wykorzystywane w różnych operacjach graficznych. Sprawdź, co się dzieje, gdy środek obrotu jest przeciągany z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Klawisz Shift w trakcie wykonywania obrotów pozwala na dodatkowe skalowanie obiektu względem środka obrotu - wypróbuj tę opcję.

Ścinanie obiektu

Przeciąganie myszką uchwytów ścinania powoduje pochylanie obiektu w danym kierunku:

obrazek obrazek obrazek

Jeśli w trakcie operacji ścinania naciśnięty jest klawisz Ctrl, to obiekt jest pochylany pod kolejnymi kątami co 15 stopni.

Powrót do uchwytów skalowania następuje po ponownym kliknięciu obiektu myszką. Jeśli klikniemy myszką w pustą powierzchnię graficzną, to skasujemy wybór obiektu.

Tworzenie kopii w locie

Jeśli w trakcie wykonywania dowolnej z opisanych powyżej operacji klikniemy prawym przyciskiem myszki (lewy przycisk musi być wciśnięty - nie wolno go puszczać), to powstanie kopia obiektu. Poniżej mamy kilka przykładów otrzymywania różnych kopii.

Powtarzanie ostatniej operacji

Program CorelDraw zapamiętuje wykonywane przez użytkownika operacje. Aby daną operację powtórzyć (być może dla innego obiektu), naciskamy klawisze Ctrl+R. Łącząc operacje tworzenia kopii z powtarzaniem można uzyskiwać bardzo ciekawe efekty graficzne.

Ciekawe efekty graficzne

Poniżej opisujemy krok po kroku sposób wykonania ciekawych efektów graficznych.

Efekt nr 1

Narysuj w rogu pustej kartki dowolny bazgrołek. Kształt jest zupełnie dowolny.

obrazek

Utwórz kopię w poziomym lustrzanym odbiciu.

obrazek

Naciśnij dwukrotnie klawisze Ctrl-R - powstaną dwa kolejne odbicia lustrzane:

obrazek

Skasuj wybór ostatniego obiektu klikając myszką w puste miejsce, a następnie zaznacz wszystkie obiekty klawiszami Ctrl+A - uchwyty skalowania obejmą teraz cztery narysowane figury:

obrazek

Wykonaj teraz kopię w pionowym lustrzanym odbiciu:

obrazek

Powtórz operację dwa razy naciskając klawisze Ctrl+R:

obrazek

Skasuj wybór, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+A - wszystkie obiekty będą zaznaczone do edycji:

obrazek

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift (symetria operacji). Następnie przy pomocy uchwytów skalowania utwórz delikatnie pomniejszoną kopię zaznaczonych figur:

obrazek

Powtórz kilkanaście razy operację tworzenia pomniejszonej kopii:

obrazek

Efekt nr 2

Narysuj u góry kartki małego bazgrołka o dowolnym kształcie - niezbyt dużego.

obrazek

Figurę kliknij ponownie myszką, aby przejść do uchwytów obrotów.

obrazek

Środek obrotu figury (kółko z kropką) wyciągnij myszką w dół:

obrazek

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. Następnie utwórz kopię figury obróconą o 15 stopni - dzięki klawiszowi Ctrl nie powinno to być trudne:

obrazek

Przy pomocy klawiszy Ctrl+R powtarzaj tworzenie obróconych o 15 stopni kopii aż utworzą pełną rozetkę (dalsze powtarzanie nic nie daje, ponieważ kopie są rysowane na poprzednich kopiach):

obrazek

Skasuj wybór i naciśnij klawisze Ctrl+A. Następnie z klawiszem Shift utwórz lekko pomniejszoną kopię rozetki. Operację tworzenia kopii powtórz kilkakrotnie przy pomocy klawiszy Ctrl+R. Powinieneś otrzymać poniższą figurę:

obrazek

Efekt nr 3

Narysuj na kartce figurę zamkniętą o nieregularnym obrysie:

obrazek

 

Przejdź do uchwytów obrotów (klikając figurę myszką). Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift (skalowanie w trakcie obracania). Następnie utwórz nieco obróconą i pomniejszoną kopię figury:

obrazek

Operację tworzenia obróconych i pomniejszonych kopii powtarzaj kilkakrotnie przy pomocy klawiszy Ctrl+R. Otrzymasz poniższą figurę:

obrazek

Skasuj wybór, naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie obiekty, po czym naciśnij kolejno klawisz C (centrowanie zaznaczonych obiektów w poziomie) i E (centrowanie zaznaczonych obiektów w pionie):

obrazek

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe