Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny2313A/4313

Rejestry

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Podsumowanie rejestrów mikrokontrolerów ATtiny2313A/4313

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C
0x3E (0x5E) Zarezerwowane
0x3D (0x5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
0x3C (0x5C) OCR0B Rejestr porównawczy B timera/licznika 0
0x3B (0x5B) GIMSK INT1 INT0 PCIE0 PCIE2 PCIE1
0x3A (0x5A) GIFR INTF1 INTF0 PCIF0 PCIF2 PCIF1
0x39 (0x59) TIMSK TOIE1 OCIE1A OCIE1B ICIE1 OCIE0B TOIE0 OCIE0A
0x38 (0x58) TIFR TOV1 OCF1A OCF1B ICF1 OCF0B TOV0 OCF0A
0x37 (0x57) SPMCSR RSIG CTPB RFLB PGWRT PGERS SPMEN
0x36 (0x56) OCR0A Rejestr porównawczy A timera/licznika 0
0x35 (0x55) MCUCR PUD SM1 SE SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00
0x34 (0x54) MCUSR WDRF BORF EXTRF PORF
0x33 (0x53) TCCR0B FOC0A FOC0B WGM02 CS02 CS01 CS00
0x32 (0x52) TCNT0 Timer/licznik 0 (8 bitów)
0x31 (0x51) OSCCAL CAL6 CAL5 CAL4 CAL3 CAL2 CAL1 CAL0
0x30 (0x50) TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x2F (0x4F) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 WGM11 WGM10
0x2E (0x4E) TCCR1B ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
0x2D (0x4D) TCNT1H Górny bajt rejestru timera licznika 1
0x2C (0x4C) TCNT1L Dolny bajt rejestru timera licznika 1
0x2B (0x4B) OCR1AH Górny bajt rejestru porównawczego A timera/licznika 1
0x2A (0x4A)  OCR1AL Dolny bajt rejestru porównawczego A timera/licznika 1
0x29 (0x49) OCR1BH Górny bajt rejestru porównawczego B timera/licznika 1
0x28 (0x48) OCR1BL Dolny bajt rejestru porównawczego B timera/licznika 1
0x27 (0x47) Zarezerwowane
0x26 (0x46) CLKPR CLKPCE CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
0x25 (0x45) ICR1H Górny bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
0x24 (0x44) ICR1L Dolny bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
0x23 (0x43) GTCCR PSR10
0x22 (0x42) TCCR1C FOC1A FOC1B
0x21 (0x41) WDTCSR WDIF WDIE WDP3 WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x20 (0x40) PCMSK0 PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
0x1F (0x3F) Zarezerwowane
0x1E (0x3E) EEAR Rejestr adresowy EEPROM
0x1D (0x3D) EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1C (0x3C) EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE
0x1B (0x3B) PORTA PORTA2 PORTA1 PORTA0
0x1A (0x3A) DDRA DDA2 DDA1 DDA0
0x19 (0x39) PINA PINA2 PINA1 PINA0
0x18 (0x38) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x17 (0x37) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x16 (0x36) PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x15 (0x35) GPIOR2 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia nr 2
0x14 (0x34) GPIOR1 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia nr 1
0x13 (0x33) GPIOR0 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia nr 0
0x12 (0x32) PORTD PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0
0x11 (0x31) DDRD DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0
0x10 (0x30) PIND PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0
0x0F (0x2F) USIDR Rejestr danych USI
0x0E (0x2E) USISR USISIF USIOIF USIPF USIDC USICNT3 USICNT2 USICNT1 USICNT0
0x0D (0x2D) USICR USISIE USIOIE USIWM1 USIWM0 USICS1 USICS0 USICLK USITC
0x0C (0x2C) UDR Rejestr danych UART
0x0B (0x2B) UCSRA RXC
RXC
TXC
TXC
UDRE
UDRE

FE

DOR

UPE

U2X

MPCM
0x0A (0x2A) UCSRB RXCIE
RXCIE
TXCIE
TXCIE
UDRIE
UDRIE
RXEN
RXEN
TXEN
TXEN

UCSZ2

RXB8

TXB8
0x09 (0x29) UBRRL UBRRH[7:0]
0x08 (0x28) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x07 (0x27) BODCR BODS BODSE
0x06 (0x26) PRR PRTIM1 PRTIM0 PRUSI PRUSART
0x05 (0x25) PCMSK2 PCINT17 PCINT16 PCINT15 PCINT14 PCINT13 PCINT12 PCINT11
0x04 (0x24) PCMSK1 PCINT10 PCINT9 PCINT8
0x03 (0x23) UCSRC UMSEL1
UMSEL0
UMSEL0

UPM1

UPM0

USBS
UDORD
UCSZ1
UCPHA
UCSZ0
UCPOL
UCPOL
0x02 (0x22) UBRRH UBRRH[11:8]
0x01 (0x21) DIDR AIN1D AIN0D
0x00 (0x20) USIBR Rejestr bufora USI
Uwagi: 1. W celu zachowania kompatybilności z przyszłymi wersjami mikrokontrolera bity zarezerwowane powinny być zapisywane stanem zero przy dostępie. Zarezerwowane adresy we/wy nie powinny nigdy być używane do zapisu.
  2. Rejestry we/wy w zakresie adresów 0x00 ... 0x1F są bezpośrednio dostępne bitowo przy użyciu instrukcji SBI i CBI. W tych rejestrach wartość pojedynczych bitów można sprawdzać instrukcjami SBIS i SBIC.
  3. Niektóre znaczniki stanu są zerowane przez zapis do nich jedynki logicznej. Zwróć uwagę, iż w przeciwieństwie do większości innych mikrokontrolerów AVR instrukcje CBI i SBI działają tylko na wybranym bicie i z tego powodu mogą być stosowane do rejestrów zawierających takie znaczniki stanu. Instrukcje CBI i SBI działają tylko z rejestrami od 0x00 do 0x1F.
  4. Gdy są używane specjalizowane rozkazy we/wy IN i OUT, należy używać w nich adresów 0x00 - 0x3F. Gdy rejestry we/wy są adresowane jako przestrzeń danych za pomocą instrukcji LD i ST , to do ich adresu należy dodać 0x20
  5. Jeśli nazwa rejestru jest w kolorze czerwonym, to jego opis znajduje się na kilku różnych stronach instrukcji. W takim przypadku klikaj w nazwy bitów, aby przejść do ich opisu.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.