Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny2313A/4313

System debugWire

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Cechy debugWire


Na początek:  podrozdziału   strony 

Interfejs fizyczny

Wbudowany w mikrokontroler system debugowania debugWIRE używa jednoprzewodowego, dwukierunkowego interfejsu do sterowania przebiegiem programu, wykonywania instrukcji AVR w mikroprocesorze oraz do programowania różnych pamięci nieulotnych.

Gdy zostanie zaprogramowany bit bezpiecznikowy włączający debugowanie (ang. debugWIRE Enable fuse, DWEN) oraz skasowane bity blokujące, to aktywuje się system debugWIRE na docelowym mikrokontrolerze. Końcówka portu RESET zostaje skonfigurowana jako końcówka dwukierunkowego portu we/wy z iloczynem montażowym oraz podpiętym opornikiem podciągającym i staje się ona bramą komunikacyjną pomiędzy mikrokontrolerem a emulatorem (dW).

Na poniższym rysunku przedstawiono schematycznie docelowy mikrokontroler z uaktywnionym systemem debugWIRE i połączeniem z emulatorem. Zegar systemowy nie jest modyfikowany przez debugWIRE i zawsze będzie źródłem wybranym przez bity bezpiecznikowe CKSEL.

obrazek

Przy projektowaniu systemu z wykorzystaniem debugWIRE należy przestrzegać następujących zaleceń:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Programowe punkty przerwań

System debugWIRE obsługuje punkty przerwań (ang. break points) w pamięci programu za pomocą instrukcji BREAK. Ustawienie punktu przerwania w AVR Studio® spowoduje wstawienie instrukcji BREAK do pamięci programu. Instrukcja zastąpiona przez BREAK zostanie zapamiętana. Gdy wykonywanie programu będzie wznowione, najpierw mikroprocesor wykona zapamiętaną instrukcję. Przerwanie można wstawić ręcznie przez umieszczenie w programie instrukcji BREAK.

Pamięć FLASH musi zostać przeprogramowana po każdej zmianie punktu przerwania. Jest to automatycznie obsługiwane przez AVR Studio poprzez interfejs debugWIRE. Używanie punktów przerwań zużywa w ten sposób pamięć FLASH, która posiada ograniczoną liczbę programowań (około 10.000). Mikrokontrolery używane do celów debugowania nie powinny być odsprzedawane końcowym klientom.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Ograniczenia debugWIRE

Końcówka komunikacyjna debugWIRE (dW) fizycznie jest tą samą końcówką co zewnętrzny reset (RESET). Z tego powodu w trakcie korzystania z debugWIRE nie jest obsługiwane źródło zewnętrznego resetu.

System debugWIRE dokładnie emuluje wszystkie funkcje we/wy, gdy mikrokontroler pracuje z pełną prędkością, tj. gdy mikroprocesor wykonuje program wewnętrzny. Gdy mikroprocesor zostanie zatrzymany, należy z ostrożnością manipulować niektórymi rejestrami we/wy poprzez debuger (AVR Studio). System debugWIRE jest własnością firmy Microchip/Atmel i współpracuje on tylko z dedykowanymi programatorami, np. AVRDragon, ATMEL-ICE. Dlatego opis protokołu znajdziesz w instrukcji obsługi takiego programatora.

Zaprogramowanie bitu bezpiecznikowego DWEN włącza pracę niektórych elementów systemu zegarowego we wszystkich trybach uśpienia. Spowoduje to zwiększenie poboru energii w trakcie uśpienia. Dlatego bit bezpiecznikowy DWEN powinien być wyłączony, jeśli debugWire nie jest używane.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis rejestrów

DWDR – debugWire Data Register – Rejestr danych debugWire

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
  DWDR[7:0] DWDR
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Rejestr DWDR udostępnia kanał komunikacyjny z uruchomionego w mikrokontrolerze programu do debugera. Rejestr ten jest dostępny tylko dla systemu debugWIRE i z tego powodu nie może być wykorzystywany jako rejestr ogólnego przeznaczenia dla normalnych operacji.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.