Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Bity w elektronice

Konwerter kodu BCD na kod Aikena

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Opis

Kod BCD (ang. Binary Coded Decimal - Dziesiętny Kodowany Binarnie) jest powszechnie stosowany w przemyśle przy sterowaniu różnych wyświetlaczy cyfrowych - kasy, czujniki temperatury, wskaźniki itp. W kodzie BCD kodujemy binarnie poszczególne cyfry liczby dziesiętnej. Ponieważ cyfr jest 10, to każda z nich jest kodowana przy pomocy 4 bitów:

cyfra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BCD 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001

Zwróć uwagę, iż kod BCD jest zwykłym, okrojonym kodem binarnym 8421. Wartość słówka kodowego odpowiada bezpośrednio wartości reprezentowanej przez niego cyfry. Pozostałe kombinacje bitów (1010, 1011, 1100, 1101, 1110 i 1111) nie są w kodzie BCD używane (można je wykorzystać do reprezentacji innych obiektów niż cyfry: kropka dziesiętna, minus, plus itp.). Na przykład 4-cyfrowa liczba dziesiętna 2158 zostanie zakodowana w kodzie BCD jako 4 słowa kodowe:

2158 ( 10 ) = 0010 0001 0101 1000 ( BCD )

Więcej na temat kodu BCD znajdziesz tutaj.


Howard Hathaway Aiken

Howard Hathaway Aiken (ur. 8-03-1900, zm. 14-03-1973) był amerykańskim matematykiem, pionierem komputeryzacji, twórcą jednego z pierwszych komputerów Mark I. Opracował on kod binarny do zapisu cyfr liczb dziesiętnych, który nazwano kodem Aikena (dzisiaj posiadający tylko znaczenie dydaktyczne):

cyfra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kod Aikena 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111

W kodzie Aikena bity posiadają kolejno wagi 2 4 2 1, co bardzo łatwo sprawdzić na podstawie powyższej tabelki. Jeśli porównamy ze sobą kod BCD i kod Aikena:

cyfra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BCD 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001
Kod Aikena 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111

to zauważymy, iż dla cyfr 0,1,2,3 i 4 są one takie same. Różnica powstaje dopiero od cyfry 5. Jeśli rozpiszemy wszystkie kolejne kombinacje 4-bitów, to otrzymamy następujące położenia słówek kodujących cyfry dziesiętne w obu kodach:

8421 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
BCD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 niewykorzystane
Kod Aikena 0 1 2 3 4 niewykorzystane 5 6 7 8 9

Począwszy od cyfry 5 słowa wartości słówek kodowych kodu Aikena są przesunięte o 6 pozycji w stosunku do słówek kodu BCD.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Określenie funkcji logicznych

Po tym krótkim wstępie przejdźmy do projektu - naszym zadaniem jest zaprojektowanie sieci logicznej, która konwertuje kody cyfr BCD na kody cyfr w kodzie Aikena. Zdefiniujmy sygnały wejściowe i wyjściowe naszego transkodera:

obrazek

Na wejścia abcd transkodera podajemy słowo kodu BCD. Na wyjściach ABCD otrzymujemy odpowiednik w kodzie Aikena. Na podstawie poniższej tabelki zamian wyrazów kodowych określimy funkcje logiczne dla poszczególnych wyjść A,B,C i D:

Cyfra BCD Aiken
d c b a D C B A
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 1 0 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0 0 1 1
4 0 1 0 0 0 1 0 0
5 0 1 0 1 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1 1 0 0
7 0 1 1 1 1 1 0 1
8 1 0 0 0 1 1 1 0
9 1 0 0 1 1 1 1 1

Do minimalizacji funkcji wykorzystamy mapy Karnaugha (ponieważ nasz koder nie wykorzystuje wszystkich kombinacji bitów wejściowych, stan X oznacza dowolną wartość bitu wyjściowego w zależności od potrzeb) :

Sygnał D

Obszar D1
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 0 1 1 1
11 X X X X
10 1 1 X X
Obszar D2
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 0 1 1 1
11 X X X X
10 1 1 X X
Obszar D3
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 0 1 1 1
11 X X X X
10 1 1 X X

Sygnał C

Obszar C1
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 1 0 1 1
11 X X X X
10 1 1 X X
Obszar C2
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 1 0 1 1
11 X X X X
10 1 1 X X
Obszar C3
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 1 0 1 1
11 X X X X
10 1 1 X X

Sygnał B

Obszar B1
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 1 1
01 0 1 0 0
11 X X X X
10 1 1 X X
Obszar B2
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 1 1
01 0 1 0 0
11 X X X X
10 1 1 X X
Obszar B3
obrazek 00 01 11 10
00 0 0 1 1
01 0 1 0 0
11 X X X X
10 1 1 X X

Sygnał A

Obszar A
obrazek 00 01 11 10
00 0 1 1 0
01 0 1 0 0
11 X X X X
10 0 1 X X

Wszystkie funkcje sprowadziliśmy do zanegowanych koniunkcji, aby do budowy sieci można było zastosować bramki uniwersalne NAND.

Podsumujmy otrzymane wyniki:

Na początek:  podrozdziału   strony 

Budowa sieci logicznej

Przyjrzyj się otrzymanym wzorom. Do realizacji funkcji dla sygnałów wyjściowych A, B, C i D potrzebujemy następujących sygnałów wejściowych:

Rozpoczynamy od sygnałów wejściowych:

Teraz przystępujemy do budowy funkcji:
Na początek:  podrozdziału   strony 

Symulacja sieci w języku C++

Numerujemy bramki:

Określamy sieć połączeń:

YB1 = NAND(a,1)
YB2 = NAND(b,1)
YB3 = NAND(c,1)
YB4 = NAND(d,1)
YB5 = NAND(YB3,b)
YB6 = NAND(a,YB2,c)
YB7 = NAND(a,YB2)
YB8 = NAND(YB2,YB1)
YB9 = NAND(YB5,YB6,YB4)
YB10 = NAND(c,YB7)
YB11 = NAND(c,YB8)
YB12 = NAND(YB10,YB4)
YB13 = NAND(YB11,YB4)
A = a
B = YB9
C = YB12
D = YB13

Program tworzy sygnały a, b, c i d odpowiadające cyfrom 0...9 w kodzie BCD. Na wyjściu powinniśmy otrzymać kody tych cyfr w kodzie Aikena.
Cyfra BCD Aiken
d c b a D C B A
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 1 0 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0 0 1 1
4 0 1 0 0 0 1 0 0
5 0 1 0 1 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1 1 0 0
7 0 1 1 1 1 1 0 1
8 1 0 0 0 1 1 1 0
9 1 0 0 1 1 1 1 1
C++
// Symulacja sieci logicznej
// transkodera BCD na kod Aikena
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
// I LO w Tarnowie

#include <iostream>

using namespace std;

// Funkcje bramek

int NAND2(int a, int b)
{
  return !(a && b);
}

int NAND3(int a, int b, int c)
{
  return !(a && b && c);
}

int main( )
{
 // Stany wejściowe oraz stany wyjściowe
 int a,b,c,d,A,B,C,D;

 // Stany wyjściowe bramek
 int YB1,YB2,YB3,YB4,YB5,YB6,YB7,YB8,YB9,YB10,YB11,YB12,YB13;

 // Licznik pętli/cyfra BCD
 int i;

 cout << "Cyfra | d c b a | D C B A\n"
     "------+---------+--------" << endl;

 // W pętli generujemy kody cyfr of 0 do 9

 for(i = 0; i < 10; i++)
 {

  // Wyodrębniamy bity kodu BCD

  a = (i & 0x1);
  b = (i & 0x2) > 0;
  c = (i & 0x4) > 0;
  d = (i & 0x8) > 0;

  // Symulacja sieci

  YB1 = NAND2(a,1);
  YB2 = NAND2(b,1);
  YB3 = NAND2(c,1);
  YB4 = NAND2(d,1);
  YB5 = NAND2(YB3,b);
  YB6 = NAND3(a,YB2,c);
  YB7 = NAND2(a,YB2);
  YB8 = NAND2(YB2,YB1);
  YB9 = NAND3(YB5,YB6,YB4);
  YB10 = NAND2(c,YB7);
  YB11 = NAND2(c,YB8);
  YB12 = NAND2(YB10,YB4);
  YB13 = NAND2(YB11,YB4);
  A = a;
  B = YB9;
  C = YB12;
  D = YB13;

  // Wyświetlamy wyniki

  cout << " " << i << "  | "
     << d << " " << c << " " << b << " " << a
     << " | "
     << D << " " << C << " " << B << " " << A << endl;
 }
 cout << endl;

 return 0;
}
Wynik:
Cyfra | d c b a | D C B A
------+---------+--------
  0   | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
  1   | 0 0 0 1 | 0 0 0 1
  2   | 0 0 1 0 | 0 0 1 0
  3   | 0 0 1 1 | 0 0 1 1
  4   | 0 1 0 0 | 0 1 0 0
  5   | 0 1 0 1 | 1 0 1 1
  6   | 0 1 1 0 | 1 1 0 0
  7   | 0 1 1 1 | 1 1 0 1
  8   | 1 0 0 0 | 1 1 1 0
  9   | 1 0 0 1 | 1 1 1 1

Na początek:  podrozdziału   strony 

Symulacja interaktywna

Bity kodu BCD ustawiasz kliknięciami w kwadratowe przyciski. Bity słowa kodu Aikena odczytujesz z okrągłych wskaźników. Kolor czarny oznacza stan 0, kolor czerwony oznacza stan 1.

Symulator
Na początek:  podrozdziału   strony 

Spis elementów

Obciążenia wnoszone przez poszczególne wejścia sieci są następujące:

a = 3
b = 2
c = 4
d = 1

Sieć wykorzystuje 1 opornik 1kΩ oraz 13 bramek: 11 bramek NAND 2-wejściowych oraz 2 bramki NAND 3-wejściowe:

SN7400 × 3
 obrazek
SN7410 × 1
 obrazek
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.