Przetwarzanie bitów
Procesor


Bramki logiczne
Układy kombinatoryczne z bramek cyfrowych
Przerzutniki
Rejestr
Pamięć
Wejście / wyjście
  Architektura Johna Von Neumanna
Budowa procesora
Mikroprocesory

 

Procesor Intel Pentium MMX

 

Zmorą dawnych naukowców i inżynierów było wykonywanie czasochłonnych obliczeń. Nic więc dziwnego, iż wielu wynalazców próbowało zaradzić temu problemowi i wynajdywało różne maszyny liczące. Początkowo były to urządzenia mechaniczne. Ojcem współczesnych komputerów możemy śmiało nazwać angielskiego uczonego, Charlesa Babagge'a (26-12-1791 - 18-10-1871). Wymyślił on urządzenie zwane maszyną różnicową, które mechanicznie mogło tworzyć tablice (zbiory wartości) różnych funkcji (logarytmów, trygonometrycznych). W trakcie prac nad tym urządzeniem Babbagge wpadł na pomysł jeszcze lepszej maszyny - maszyny analitycznej, która miała posiadać urządzenie obliczeniowe, pamięć, drukarkę oraz program w postaci kart perforowanych Josepha Jacquarda, które wcześniej stosowano w mechanicznych krosnach. Maszyna analityczna posiadała wiele cech współczesnych komputerów. Niestety, projekt nigdy nie został ukończony, ponieważ Babagge wciąż zmieniał plany urządzenia i doszło do ostrej kłótni z inżynierem, który wykonywał elementy mechaniczne. Po tym fakcie projekt zarzucono, jednakże w roku 1910 syn wynalazcy, Henry Babagge, skonstruował część tej maszyny - procesor - i w ten sposób udowodnił poprawność projektu swojego ojca. Gdyby maszyna analityczna powstała w XIX wieku, era komputerów rozpoczęłaby się 100 lat wcześniej. Ciekawostką może być fakt, iż Charles Babagge utrzymywał kontakty listowne z Adą Lovelace, córką lorda Byrona. Była ona matematyczką i pierwszą na świecie programistką - napisała program obliczania liczb Bernoulliego w języku maszyny analitycznej Babagge'a. Na jej cześć nazwano język programowania ADA.

Drugim wynalazcą był niemiecki inżynier Konrad Zuse, który w 1936 roku skonstruował pierwszy komputer mechaniczny Z1. Komputer ten składał się z takich samych bloków funkcjonalnych, jak współczesne komputery. Co ciekawe, procesor tego komputera potrafił wykonywać działania na liczbach zmiennoprzecinkowych o formacie bardzo zbliżonym do tego, który stosują współczesne komputery IBM.

Procesor jest urządzeniem, które dokonuje przetwarzania danych na podstawie instrukcji zawartych w programie sterującym. Rozdział ten przybliży czytelnikowi pojęcie procesora i sposób jego działania.

Zapraszam do lektury

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe