7400 – cztery dwuwejściowe bramki NAND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7400

 

Opis

Układ 7400 zawiera cztery (lub dwie) dwuwejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. Quad 2-input NAND gate), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Jest to jedna z bardziej popularnych bramek, ponieważ pozwala zrealizować wszystkie pozostałe funkcje logiczne.

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 7400

A B Y
1 1 0
0 X 1
X 0 1

 

Obudowy DIL-14

5400J
54LS00, 54S00J, 54S00W
7400, 74S00D, 74S00N, 74S00NS
74LS00, 74LS00D, 74LS00DB, 74LS00N, 74LS00NS
54AC00, 54ACT00, 54HC00, 54HCT00
74AC00, 74ACT00, 74HC00, 74HCT00

5400W

74LS00
74S00PS

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5400 7400 74LS00 74S00 74AC00 74ACT00 74HC00 74HCT00 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,54VCC 0,54VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,25VCC 0,25VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 0,1 0,1 0,1...0,4 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1 0,1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -75 -75 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 75 75 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 4...8 4...8 0,8...1,6 10 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 12...22 12...22 2,4...4,4 16 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 11...22 11...22 9...15 3...4,5 2...10 1...9,5 8...23 10...25 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 7...15 7...15 10...15 3...5 1...8,5 1...8 8...23 10...25 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Dane techniczne układu w Internecie

5400, 54LS00, 54S00, 7400, 74LS00, 74S00

54AC00, 74AC00

54ACT00, 74ACT00

54HC00, 74HC00

54HCT00, 74HCT00

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe