Bity w elektronice
Przerzutniki


 

Przerzutnik (ang. flip flop) jest układem cyfrowym wyposażonym w pamięć. W przypadku bramki cyfrowej stan jej wyjścia jest bezpośrednio uzależniony od stanów panujących na wejściach - opisuje to funkcja logiczna realizowana przez bramkę. W przerzutniku jest nieco inaczej - zapamiętuje on swój stan wewnętrzny. Stan ten może być zmieniony przez odpowiednie wysterowanie wejść.

Pierwszy elektroniczny przerzutnik typu flip-flop wynaleziony został w roku 1919 przez dwóch naukowców - Williama Ecclesa i F.W. Jordana. Początkowo nazywano go układem przełączającym Ecclesa-Jordana. Układ ten zbudowany był z dwóch aktywnych elementów elektronicznych - lamp elektronowych (pierwsze tranzystory powstały dopiero w 1949 roku). Angielska nazwa flip flop powstała później jako efekt naśladowania dźwięku wydawanego przez głośniki podłączone do wzmacniacza akustycznego sterowanego przez wymieniony przerzutnik.

Typowy przerzutnik jest układem cyfrowym posiadającym kilka wejść sterujących oraz dwa wyjścia komplementarne Q i Q, na których panują zawsze przeciwne stany logiczne (z dokładnością do czasu propagacji sygnałów wewnątrz przerzutnika - patrz zjawisko Hazardu). Stan niski na wejściu S (ang. Set - ustawianie) wymusza przejście wyjścia Q w stan 1. Z kolei stan niski na wejściu R (ang. Reset - zerowanie) wymusza przejście wyjścia Q w stan 0. Stan wyjścia Q może się również zmieniać pod wpływem określonej kombinacji stanów wejść.

Cechą charakterystyczną przerzutnika jest utrzymywanie ostatniego stanu logicznego na wyjściu Q po przejściu sygnałów sterujących w stan neutralny - jest to zatem element z pamięcią. Dzięki tej własności przerzutniki są powszechnie wykorzystywane do zapamiętywania stanów w układach cyfrowych (rejestry, liczniki, pamięci, układy sekwencyjne itp.).

 

Tematy podrozdziałów

Przerzutnik RS
Przerzutnik D
Przerzutnik J-K
Licznik asynchroniczny
Licznik synchroniczny
Licznik rewersyjny
Rejestr
Rejestr przesuwający

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe