Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wstęp

SPIS TREŚCI

Wstęp

Przedstawiony tutaj artykuł ma na celu zaznajomienie uczniów z podstawowymi sposobami kodowania liczb we współczesnych komputerach. Wiedza ta jest niezbędna przy programowaniu, ponieważ zrozumienie sposobu reprezentacji informacji w komputerze pozwala nam ustrzec się wielu pułapek, które czyhają na nieświadomych programistów.

Poniższy program (zobacz na uwagi o językach programowania) umieszcza w zmiennej liczbę 255, dodaje do tej zmiennej 1 i wyświetla jej zawartość. Czy wynik jest zgodny z twoimi oczekiwaniami?

C++
#include <iostream>

using namespace std;

main()
{
 unsigned char a;
 char s[1];

 a = 255;
 a++;
 cout << (int)a << "\nNacisnij ENTER...\n";
 cin.getline(s,1);
}
Pascal
program test;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 a : byte;
begin
 a := 255;
 a := a + 1;
 writeln(a);
 writeln;
 writeln('Nacisnij ENTER...');
 readln;
end.

W tym przykładzie w zmiennej umieszczamy wartość 1/10, mnożymy ją przez 10 i jeśli wynik wynosi 1, wypisujemy w okienku konsoli tekst "Mam", a w przeciwnym razie wypisujemy tekst "Nie mam". Sprawdź, co pojawi się na ekranie

C++
#include <iostream>

using namespace std;

main()
{
 float a;
 char s[1];

 a = 0.1;
 if(10 * a == 1) cout << "Mam\n"; else cout << "Nie mam\n";
 cout << "\nNacisnij ENTER...\n";
 cin.getline(s,1);
}
Pascal
program test;

var
 a : real;

begin
 a := 0.1;
 if 10 * a = 1 then writeln('Mam') else writeln('Nie mam');
 writeln;
 writeln('Nacisnij ENTER...');
 readln;
end.

Ten przykład daje jeszcze dziwniejsze wyniki - jakby komputer przestawał liczyć. Na początku zerujemy zmienną, a następnie dodajemy do niej 1 w pętli wykonywanej 20 milionów razy. Logika podpowiada nam, iż zmienna powinna osiągnąć wartość 20 milionów, a osiąga ... - sprawdźcie sami ile.

C++
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

main()
{
 float a;
 int i;
 char s[1];

 cout.precision(0); cout.setf(ios::fixed);
 a = 0;
 for(i = 1; i <= 20000000; i++) a++;
 cout << a << "\nNacisnij ENTER...\n";
 cin.getline(s,1);
}
Pascal
program test;

var
 a : single;
 i : integer;
begin
 a := 0;
 for i := 1 to 20000000 do a := a + 1;
 writeln(a:0:0);
 readln;
end.

Jeśli wyniki pracy tych programów wywołały u ciebie lekkie zaniepokojenie, to jest to pozytywny objaw. Nie są to żadne sztuczki czy też błędy - po prostu zwykła konsekwencja binarnego zapisu liczb w komputerze i własności tego zapisu. Po przeczytaniu naszego opracowania tego typu sytuacje staną się dla ciebie zupełnie jasne i oczywiste. Co więcej, będziesz w stanie przewidzieć różne pułapki, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania obliczeń na komputerze bez względu na zastosowany język programowania.

Uwagi na temat języków programowania

Prezentowane w artykule algorytmy wzbogaciliśmy o proste przykłady programów w poniższych środowiskach programowania:

Wszystkie są darmowo dostępne poprzez sieć Internet.

Zapraszamy
 

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.