Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dzielenie łańcucha tekstowego na słowa

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy podzielić dany łańcuch tekstowy s  na zawarte w nim słowa.

Rozwiązanie

Operacja podziału łańcucha znaków na zawarte w nim słowa (ang. splitting into words) jest często wykonywana jako wstęp do różnych algorytmów tekstowych.

W naszym prostym algorytmie w pętli będą wydobywane kolejne słowa z łańcucha s. Słowa te mogą być następnie odpowiednio przetworzone przez inny algorytm. Zasada pracy jest następująca:

Tworzymy pusty łańcuch ss, w którym będą gromadzone znaki wydobywanego słowa. Na końcu łańcucha s  umieszczamy wartownika – dowolny znak nie będący literą ani cyfrą – może to być np. spacja. Wartownik zagwarantuje nam przetworzenie wszystkich słów łańcucha s. Następnie przeglądamy kolejne znaki łańcucha s. Jeśli przeglądany znak jest literą lub cyfrą, to dołączamy go do łańcucha ss. W przeciwnym razie, jeśli łańcuch ss  zawiera znaki, przetwarzamy je jako słowo, po czym łańcuch ss  zerujemy – będzie on gotowy na przyjęcie nowych znaków dla kolejnego słowa.

Algorytm podziału łańcucha na słowa

Wejście:

s  – łańcuch tekstowy.

Wyjście:

kolejne słowa zawarte w łańcuchu s.

Zmienne pomocnicze:

i  –  indeks znaków w łańcuchu s, i  ∈ N
ss  – łańcuch zawierający kolejne słowa z łańcucha s

Lista kroków:

K01: ss  ← "" zerujemy łańcuch słowa
K02: s  ← s + wartownik na końcu łańcucha s umieszczamy wartownika
K03: Dla i  = 0, 1, ..., | s | - 1:
wykonuj kroki K04...K09
przeglądamy kolejne znaki łańcucha s
K04:     Jeśli s [ i  ] = cyfra_lub_litera,
    to idź do kroku K09
litery i cyfry dołączamy do łańcucha ss
K05:     Jeśli ss  = "",
    to następny obieg pętli K03
sprawdzamy, czy ss zawiera jakieś słowo
K06:     Przetwarzaj ss przetwarzamy wydobyte słowo
K07:     ss  ← "" zerujemy ss dla następnego słowa
K08:     Następny obieg pętli K03  
K09:     ss  ←  ss  + s [ i  ] dołączamy znak s [ i ] do łańcucha ss
K10: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje wiersz znaków i wypisuje zawarte w nim słowa w klamerkach.
Pascal
// Podział łańcucha tekstowego na słowa
// Data: 6.07.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program prg;

var
 s, ss : ansistring;
 i : integer;

begin
 readln ( s );
 ss := '';
 s := s + ' '; // dodajemy wartownika
 for i := 1 to length ( s ) do
  if s [ i ] in [ '0'..'9', '_', '-', 
        'A'..'Z', 'a'..'z', 
        'Ą', 'ą', 'Ć', 'ć', 'Ę', 'ę', 
        'Ł', 'ł', 'Ń', 'ń', 'Ó', 'ó', 
        'Ś', 'ś', 'Ź', 'ź', 'Ż', 'ż' ] then
   ss := ss + s [ i ] 
  else if ss <> '' then
  begin
   writeln ( ' [ ', ss, ' ] ' ); ss := '';
  end;
 writeln;
end.
C++
// Podział łańcucha tekstowego na słowa
// Data: 6.07.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main( )
{
 string s, ss;
 int i, n;
 unsigned char c;

 getline ( cin, s );
 ss = "";
 s += " "; // dodajemy wartownika
 n = s.length( );
 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  c = s [ i ];
  if( ( ( c >= '0' ) && ( c <= '9' ) ) ||
     ( c == '_' ) || ( c == '-' )  ||
    ( ( c >= 'A' ) && ( c <= 'Z' ) ) ||
    ( ( c >= 'a' ) && ( c <= 'z' ) ) ||
     ( c == 164 ) || ( c == 165 )  ||
     ( c == 143 ) || ( c == 134 )  ||
     ( c == 168 ) || ( c == 169 )  ||
     ( c == 157 ) || ( c == 136 )  ||
     ( c == 227 ) || ( c == 228 )  ||
     ( c == 224 ) || ( c == 162 )  ||
     ( c == 151 ) || ( c == 152 )  ||
     ( c == 141 ) || ( c == 171 )  ||
     ( c == 189 ) || ( c == 190 ) )
   ss += c;
  else if( ss != "" )
  {
   cout << " [ " << ss << " ] \n";
   ss = "";
  }
 }
 return 0;
}
Basic
' Podział łańcucha tekstowego na słowa
' Data: 6.07.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Dim As String s, ss
Dim As Uinteger i, n, c

Line Input s
ss = ""
s += " " 'dodajemy wartownika
n = Len ( s )
For i = 1 To n
 c = Asc ( Mid ( s, i, 1 ) )
 if( ( ( c >= Asc ( "0" ) ) And ( c <= Asc ( "9" ) ) ) Or ( c = Asc ( "_" ) ) Or ( c = Asc ( "-" ) )    Or _
   ( ( c >= Asc ( "A" ) ) And ( c <= Asc ( "Z" ) ) ) Or ( ( c >= Asc ( "a" ) ) And ( c <= Asc ( "z" ) ) ) Or _
    ( c = 164 ) Or ( c = 165 ) Or ( c = 143 ) Or ( c = 134 ) Or ( c = 168 ) Or ( c = 169 ) Or _
    ( c = 157 ) Or ( c = 136 ) Or ( c = 227 ) Or ( c = 228 ) Or ( c = 224 ) Or ( c = 162 ) Or _
    ( c = 151 ) Or ( c = 152 ) Or ( c = 141 ) Or ( c = 171 ) Or ( c = 189 ) Or ( c = 190 ) ) Then
  ss += Chr ( c )
 Elseif ss <> "" Then
  Print " [ ";ss;" ] "
  ss = ""
 End If
Next
Print
End
Wynik:
Człowiek nie lubi pracować, bo i po co miałby to robić?
[ Człowiek ]
[ nie ]
[ lubi ]
[ pracować ]
[ bo ]
[ i ]
[ po ]
[ co ]
[ miałby ]
[ to ]
[ robić ]
Podział łańcucha tekstowego na słowa
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
Wprowadź tekst:

...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.