Szyfr Enigmy


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Łańcuchy znakowe
Podstawowe pojęcia dotyczące przetwarzania tekstów
Podstawowe operacje na łańcuchach znakowych
Naiwne wyszukiwanie wzorca w tekście
Wyszukiwanie maksymalnego prefikso-sufiksu
Szybkie wyszukiwanie wzorca algorytmem Morrisa-Pratta
Szybkie wyszukiwanie wzorca algorytmem Knutha-Morrisa-Pratta
Szybkie wyszukiwanie wzorca uproszczonym algorytmem Boyera-Moore'a
Szybkie wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem Boyera-Moore'a
Wyszukiwanie wzorca algorytmem Karpa-Rabina
Zliczanie słów w łańcuchu
Dzielenie łańcucha na słowa
Wyszukiwanie najdłuższego słowa w łańcuchu
Wyszukiwanie najdłuższego wspólnego podłańcucha
Wyszukiwanie najdłuższego wspólnego podciągu
Wyszukiwanie najkrótszego wspólnego nadłańcucha
Wyszukiwanie słów podwójnych
Wyszukiwanie palindromów
MasterMind – komputer kontra człowiek
MasterMind – człowiek kontra komputer
Szyfr Cezara
Szyfrowanie z pseudolosowym odstępem
Szyfry przestawieniowe
Szyfr Enigmy
Szyfrowanie RSA
Dodawanie dużych liczb
Mnożenie dużych liczb
Potęgowanie dużych liczb
Duże liczby Fibonacciego
Haszowanie
Liniowe generatory liczb pseudolosowych
Generowanie liczb pseudolosowych
  Szyfr podstawieniowy
Budowa maszyny Enigma
Symulator maszyny Enigma
Program symulatora Enigmy

 

Problem

Opracować uproszczony algorytm szyfrowania przy pomocy niemieckiej maszyny Enigma.

 

 

 

 

Szyfr podstawieniowy

Szyfry podstawieniowe (ang. substitution ciphers) polegają na zastępowaniu liter tekstu jawnego innymi literami (lub znakami) wg określonej reguły. Poznany przez nas wcześniej Szyfr Cezara jest takim właśnie szyfrem podstawieniowym. Prosty szyfr podstawieniowy możemy skonstruować w sposób następujący:

Przykład:

Zapisujemy dwa wiersze liter od A do Z:

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Dolny wiersz mieszamy losowo – np. wielokrotnie zamieniając miejscami dwie losowo wybrane literki. W efekcie otrzymamy tabelkę szyfrowania.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I L D N S E W M C H P R O F X G V A U Q J Y B Z K T

 

Aby zaszyfrować tekst, podmieniamy literki z górnego wiersza odpowiadającymi im literami wiersza dolnego:

 

WIRXGREIFENXANXENDE (niem. – ATAKUJEMY STOP, spacje zastąpiliśmy znakiem X)
BCUZWASCESFZIFZSFNS

 

Prosty szyfr podstawieniowy można łatwo złamać – np. wykorzystując informację o statystycznej częstości występowania poszczególnych liter w danym języku. Te same znaki są zastępowane zawsze tą samą literą szyfru – np. tekst DDDDD zostanie zaszyfrowany jako NNNNN. Zastosujmy zatem prostą modyfikację. Tabelkę szyfrowania zwińmy w pierścień – za literą Z będą występowały litery A, B, C ..., – przed literą A znajdą się litery ... X, Y, Z.

 

... X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C ...
... Z K T I L D N S E W M C H P R O F X G V A U Q J Y B Z K T I L D ...
 

 

Umówmy się następnie, iż pierścień szyfrujący może się obracać wokół swojej osi. Nad pierścieniem umieśćmy nieruchome litery od A do Z. Poniżej przedstawiamy ten układ w rozwinięciu na płaszczyznę:

 

        A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z        
... X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C ...
... Z K T I L D N S E W M C H P R O F X G V A U Q J Y B Z K T I L D ...

 

Gdy pierścień szyfrujący znajduje się w pokazanym powyżej położeniu, to otrzymujemy szyfr podstawowy pierścienia:

 

AA I
BB L
CC D
...

Obróćmy teraz pierścień szyfrujący o jedną pozycję w lewo tak, aby pod stałą literą A znalazła się litera B pierścienia:

 

        A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z        
... Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D ...
... K T I L D N S E W M C H P R O F X G V A U Q J Y B Z K T I L D N ...

 

Teraz sposób szyfrowania tego układu zmienia się:

 

ABL
BCD
CDN
...

Dalej umówmy się, iż pierścień szyfrujący obraca się o jedną pozycję w lewo po zaszyfrowaniu każdej litery. Ponieważ sposób szyfrowania się zmienia, to ciąg tych samych liter nie zostanie już zaszyfrowany w ten sam znak. Sprawdź, iż przy początkowym ustawieniu pierścienia szyfrującego A - A (pod stałą literą A jest litera A pierścienia) wyraz MAMA zostanie zaszyfrowany jako: OLXN.

Jeden ruchomy pierścień szyfrujący nie daje odpowiednio dużej kombinacji szyfrów – tylko 26 różnych alfabetów podmieniających. Jeśli jednak dodamy drugi pierścień szyfrujący (wg innego szyfru podstawieniowego), na którego wejście wprowadzimy wyjście z pierwszego pierścienia, to liczba kombinacji alfabetów wzrośnie do:

 

26 × 26 = 676

 

Drugi pierścień wykonuje obrót o jedną pozycję, gdy pierścień pierwszy wykona pełen obrót – podobnie jak w mechanizmie licznikowym. Wtedy otrzymamy wszystkie kombinacje alfabetów pierwszego pierścienia z alfabetami pierścienia drugiego. Dodanie trzeciego pierścienia szyfrującego zwiększy liczbę szyfrów do

 

26 × 26 × 26 = 17576

 

Budowa maszyny Enigma

W czasie trwania II Wojny Światowej armia niemiecka posługiwała się powszechnie elektryczno-mechaniczną maszyną szyfrującą zwaną Enigma (z łac. tajemnica). Zasada działania oparta była o opisane powyżej szyfry podstawieniowe. Elementem szyfrującym w maszynie były specjalne, ruchome pierścienie szyfrujące.

 

 

Pierścienie Enigmy wyposażone były z obu stron w kontakty elektryczne. Na powyższej fotografii widzimy tylko jedną stronę pierścienia. Kontakty są okrągłymi blaszkami rozmieszczonymi wzdłuż obwodu pierścienia. Z drugiej, niewidocznej strony umieszczone były identyczne kontakty. Kontakty z obu stron łączono przewodami w pary. Każdy kontakt odpowiadał jednej literze alfabetu. Sposób połączenia kontaktów z jednej strony pierścienia z kontaktami po drugiej stronie określał sposób szyfrowania przez pierścień.

 

 

Jeśli do wybranego kontaktu po jednej stronie pierścienia doprowadzimy napięcie elektryczne, to pojawi się ono po drugiej stronie na kontakcie połączonym w pierścieniu przewodem elektrycznym z pierwszym kontaktem. W maszynie Enigma kontakty kolejnych trzech pierścieni szyfrujących były połączone ze sobą za pomocą sprężystych styków. Zatem napięcie na wyjściu pierwszego pierścienia przenosiło się dalej na wejście kolejnego, itd. Na powyższym rysunku drogę przepływu prądu przez pierścienie zaznaczono czerwonymi liniami.

Na końcu układu pierścieni znajdował się tzw. bęben odwracający, który posiadał kontakty tylko po jednej stronie. Łączyły się one z kontaktami wyjściowymi trzeciego pierścienia szyfrującego. Kontakty bębna odwracającego połączone były w pary za pomocą przewodów elektrycznych. Zatem prąd wchodzący do jednego kontaktu pojawiał się na innym kontakcie bębna odwracającego i wracał z powrotem do trzeciego pierścienia szyfrującego, a stąd dalej poprzez pierścienie dwa i jeden wychodził na kontakt wejściowy pierwszego pierścienia, skąd dalej zapalał żarówkę podświetlającą literkę na blacie maszyny Enigma. Droga powrotna prądu zaznaczona jest liniami niebieskimi. W tym układzie literka C szyfrowana jest na literkę B.

Dzięki zastosowaniu bębna odwracającego szyfr Enigmy stał się szyfrem symetrycznym. Zwróć uwagę, iż jeśli w powyższym układzie pierścieni szyfrujących wpuścimy prąd kontaktem B, to wyjdzie on kontaktem C. Zatem ten sam klucz (wstępne położenie pierścieni szyfrujących) można stosować zarówno do szyfrowania jak i do deszyfrowania.

W maszynach Enigma stosowano 10 różnych pierścieni szyfrujących. Poniższa tabela przedstawia ich sposoby szyfrowania.

 

Permutacje wprowadzane przez pierścienie
Litery wejściowe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pierścień I E K M F L G D Q V Z N T O W Y H X U S P A I B R C J
Pierścień II A J D K S I R U X B L H W T M C Q G Z N P Y F V O E
Pierścień III B D F H J L C P R T X V Z N Y E I W G A K M U S Q O
Pierścień IV E S O V P Z J A Y Q U I R H X L N F T G K D C M W B
Pierścień V V Z B R G I T Y U P S D N H L X A W M J Q O F E C K
Pierścień VI J P G V O U M F Y Q B E N H Z R D K A S X L I C T W
Pierścień VII N Z J H G R C X M Y S W B O U F A I V L P E K Q D T
Pierścień VIII F K Q H T L X O C B J S P D Z R A M E W N I U Y G V
Pierścień Beta L E Y J V C N I X W P B Q M D R T A K Z G F U H O S
Pierścień Gamma F S O K A N U E R H M B T I Y C W L Q P Z X V G J D

 

W powszechnym użyciu były pierścienie I...V. Na obwodzie każdego pierścienia umieszczony był karb, dzięki któremu ruch pierścienia przenosił się w odpowiednim miejscu do pierścienia następnego. W celu utrudnienia identyfikacji pierścieni szyfrujących przez przeciwnika, karby umieszczano w różnych miejscach pierścieni (w rzeczywistości była to kryptologiczna pomyłka, która ułatwiała polskim kryptologom identyfikację zastosowanych pierścieni). Zasada działania układu przeniesienia napędu była podobna do układów mechanicznych liczników. Gdy pierwszy pierścień wykonał pełny obrót, to karb na jego obwodzie powodował zazębienie się specjalnej zapadki obracającej następny pierścień o 1/26 obwodu. W drugim pierścieniu identyczny układ obracał trzeci pierścień, gdy pierścień drugi wykonał pełny obrót.

 


Lewa strona pierścienia szyfrującego Enigmy.
Z boku widoczny jest karb przeniesienia.


Prawa strona pierścienia szyfrującego Enigmy.
Widoczna jest zębatka napędowa oraz kontakty.

 

W poniższej tabeli przedstawiono położenie karbu w pierścieniach szyfrujących Enigmy.

 

Punkt przeniesienia obrotu
Pierścień I przy R
Pierścień II przy F
Pierścień III przy W
Pierścień IV przy K
Pierścień V przy A
Pierścienie VI, VII oraz VIII przy A i przy N

 

Dane w tabeli należy rozumieć następująco:

 

W blacie Enigmy znajdowały się prostokątne otworki, poprzez które widoczne były litery wygrawerowane na obwodzie każdego pierścienia szyfrującego (później zamiast liter stosowano liczby 01...26). Poniższe zdjęcie przedstawia widok pierścieni szyfrującej Enigmy stosowanej przez Abwehrę (wywiad wojskowy) i Kriegsmarine (marynarka wojenna), w której stosowano 4 pierścienie zamiast 3 używanych przez Enigmy Wehrmachtu.

 

Figure 2. With the inner lid down, the Enigma was ready for use. The finger wheels of the rotors protruded through the lid, allowing the operator to set the rotors, and their current position — here RDKP — was visible to the operator through a set of windows.

 

Załóżmy, iż pierwszym od prawej pierścieniem szyfrującym był pierścień I. Otóż gdy w okienku pojawiła się dla tego pierścienia literka R, to obrót pierścienia I powodował również obrót sąsiadującego po lewej pierścienia szyfrującego.

 

W nowszych Enigmach punkt przeniesienia można było obracać na obwodzie pierścienia, co dodatkowo komplikowało system szyfrowania.

W poniższej tabelce zebraliśmy parametry bębnów odwracających, używanych w Armii Niemieckiej. Bębny były nieruchome, nie posiadały zatem mechanizmu przenoszenia napędu (w niektórych modelach Enigmy można jednak było je obracać ręcznie, co wprowadzało dodatkową modyfikację szyfru).

 

Zamiany liter wprowadzane przez bębny odwracające
Litery wejściowe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bęben B Y R U H Q S L D P X N G O K M I E B F Z C W V J A T
Bęben C F V P J I A O Y E D R Z X W G C T K U Q S B N M H L
reflektor B Dünn E N K Q A U Y W J I C O P B L M D X Z V F T H R G S
reflektor C Dünn R D O B J N T K V E H M L F C W Z A X G Y I P S U Q

 

Zwróć uwagę, iż bębny odwracające szyfrują w sposób symetryczny. Np. dla bębna B litera A przechodzi w Y oraz litera Y przechodzi w A. Spowodowane jest to tym, iż wewnątrz bębna pary kontaktów są połączone ze sobą przewodem. Zatem prąd wchodzący kontaktem A zawsze pojawi się na kontakcie Y i na odwrót.

 

The plugboard (Steckerbrett) was positioned at the front of the machine, below the keys. When in use, there were up to 13 connections. In the above photograph, two pairs of letters have been swapped (S-O and J-A).

 

Oprócz pierścieni maszyny Enigma posiadały tzw. łącznicę wtyczkową. Za pomocą przewodów z wtyczkami łącznica pozwalała na zamianę ze sobą par liter docierających z klawiatury Enigmy do pierścieni szyfrujących. Na obrazku widzimy, iż zamieniane są ze sobą litery:

 

A z J oraz S z O

 

Zamiana taka powoduje to, iż jeśli na klawiaturze naciśniemy np. klawisz A, to do pierścieni dotrze sygnał litery J. Podobnie gdy naciśniemy klawisz J, do pierścieni szyfrujących dotrze sygnał na kontakt A. Również prąd wychodzący kontaktem A spowoduje zapalenie się lampki J i na odwrót. Dzięki łącznicy ilość możliwych do uzyskania kombinacji szyfrów osiągała astronomiczną liczbę 15 × 1018. Niemcy uważali, iż kod Enigmy jest niemożliwy do złamania. Jak dzisiaj wiemy, kod ten został złamany przez trzech polskich kryptologów: M. Rejewskiego, J. Różyckiego oraz H. Zygalskiego. Więcej na temat Enigmy znajdziesz w naszym artykule o komputerach Colossus.

 

Symulator maszyny Enigma

Projektowany przez nas symulator Enigmy będzie posiadał następujące elementy składowe:

 

keyboard

 

Wejście dla 26 liter od A do Z, które symuluje klawiaturę Enigmy. Na klawiaturze brak spacji oraz znaków przystankowych. W charakterze spacji niemieccy szyfranci stosowali nieużywaną w tekstach literę X:

 

MORGENSXGREIFENXWIRXANXENDE → RANKIEM ATAKUJEMY STOP

 

 

Wyjście dla 26 liter od A do Z, które symuluje lampki Enigmy. Lampki zapalając się podświetlały od spodu literki będące wynikiem szyfrowania literek wprowadzonych do maszyny przy pomocy klawiatury.

 

 

Zespół trzech pierścieni szyfrujących, które można dowolnie konfigurować z pierścieni od I do V rzeczywistej Enigmy. Zachowamy tutaj sposób szyfrowania tych pierścieni. Pierścienie będą współpracowały z bębnem odwracającym typu B. Ten element nie będzie wymienny. W celu uproszczenia założymy również, iż punkty przeniesień dla poszczególnych pierścieni szyfrujących są stałe, zgodne z podaną wcześniej tabelą. W rzeczywistej Enigmie punkty te można było przemieszczać wraz z tarczą literową, co powodowało zmianę sposobu szyfrowania dla danego klucza.

Układ pierścieni będzie definiowany 3 cyfrową liczbą dziesiętną. Np. 351 oznacza, licząc od lewej do prawej, kolejno pierścień III, pierścień V oraz pierścień I. Dane są wprowadzane do pierścienia I, następnie przechodzą do pierścienia V i III, odbijają się w bębnie odwracającym i wracają poprzez pierścień III, V i I.

Stan początkowy pierścieni (czyli to, co widać w okienkach szyfrowych Enigmy) określany będzie trzyliterowym tekstem. Np. FAD oznacza (przy powyższym układzie pierścieni szyfrujących), iż pierścień III należy ustawić na F, pierścień V na A i pierścień I na D.

 

 

Łącznicę wtyczkową, która pozwala zamieniać ze sobą pary wybranych liter. W Enigmie stosowano 10 przewodów z wtyczkami, które umożliwiały dokonanie zamian 20 liter. Wszystkich możliwych permutacji jest 150738274937250. To właśnie dzięki łącznicy wtyczkowej Enigma posiadała tak wielką liczbę możliwych kodów, iż niemieccy kryptolodzy uznali za niemożliwe złamanie jej szyfru. Na szczęście dla nas mylili się, co w efekcie kosztowało Niemcy przegranie wojny.

Stan łącznicy wtyczkowej będziemy definiowali tekstem złożonym z par liter, które mają być zamienione miejscami. Np. tekst AXDSFE oznacza, iż zostaną ze sobą zamienione następujące litery:

 

A z X, D z S i F z E

 

Zamiana liter występuje w dwóch miejscach:

Program symulatora Enigmy

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje kolejno:

 • konfigurację 3 pierścieni szyfrujących w postaci liczby trzycyfrowej 111...555 (w rzeczywistych Enigmach można było stosować tylko po jednym pierścieniu danego rodzaju),
 • położenie początkowe pierścieni w postaci łańcucha trzyznakowego AAA...ZZZ.
 • stan łącznicy wtyczkowej w postaci łańcucha zbudowanego z par liter.
 • szyfrogram w postaci łańcucha znakowego o dowolnej długości.

Wynikiem działania symulatora jest zaszyfrowany / rozszyfrowany tekst szyfrogramu.

 

Lazarus
// Symulator Enigmy
// Data: 20.08.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program prg;

// definicje elementów Enigmy

const

 pierscien_szyfr : array[1..5] of string = ('EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ',
                       'AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE',
                       'BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO',
                       'ESOVPZJAYQUIRHXLNFTGKDCMWB',
                       'VZBRGITYUPSDNHLXAWMJQOFECK');

 przeniesienie : string = 'RFWKA';

 beben_odwr  : string = 'YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT';

var
 pierscien    : array[1..3] of integer;
 szyfr,s,lacznica : string;
 i,j,k,n     : integer;
 c        : char;
 ruch       : boolean;

begin

// odczytujemy konfigurację pierścieni szyfrujących

 readln(n);

 for i := 3 downto 1 do
 begin
  pierscien[i] := n mod 10; // numer pierścienia na i-tej pozycji
  n := n div 10;
 end;

// odczytujemy położenia początkowe pierścieni

 readln(szyfr); szyfr := upcase(szyfr);

// odczytujemy stan łącznicy wtyczkowej

 readln(s); s := upcase(s);

 lacznica := 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
 i := 1;
 while i < length(s) do
 begin
  lacznica[ord(s[i]) - 64] := s[i + 1];
  lacznica[ord(s[i + 1]) - 64] := s[i];
  inc(i,2);
 end;

// odczytujemy szyfrogram

 readln(s); s := upcase(s);

// szyfrujemy/rozszyfrowujemy szyfrogram

 for i := 1 to length(s) do
 begin

// najpierw ruch pierścieni szyfrujących

  ruch := true; j := 3;

  while ruch and (j > 0) do
  begin
   ruch := szyfr[j] = przeniesienie[pierscien[j]];
   szyfr[j] := chr(65 + (ord(szyfr[j]) - 64) mod 26);
   dec(j);
  end;

// pobieramy znak szyfrogramu

  c := s[i];

// przechodzimy przez łącznicę wtyczkową

  c := lacznica[ord(c) - 64];

// przechodzimy przez pierścienie w kierunku do bębna odwracającego

  for j := 3 downto 1 do
  begin
   k := ord(szyfr[j]) - 65;
   c := pierscien_szyfr[pierscien[j]][1 + (ord(c) - 65 + k) mod 26];
   c := chr(65 + (ord(c) - 39 - k) mod 26);
  end;

// przechodzimy przez bęben odwracający

  c := beben_odwr[ord(c) - 64];

// wracamy ścieżką powrotną

  for j := 1 to 3 do
  begin
   k := ord(szyfr[j]) - 65;
   c := chr(65 + (ord(c) - 65 + k) mod 26);
   n := 1;
   while pierscien_szyfr[pierscien[j]][n] <> c do inc(n);
   c := chr(65 + (25 + n - k) mod 26);
  end;

// przechodzimy przez łącznicę wtyczkową

  c := lacznica[ord(c) - 64];

// uaktualniamy szyfrogram

  s[i] := c;

 end;

// wyświetlamy szyfrogram

 writeln(s);
 writeln;

end.
Code::Blocks
// Symulator Enigmy
// Data: 22.08.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// definicje elementów Enigmy

const string pierscien_szyfr[5] = {"EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ",
                  "AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE",
                  "BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO",
                  "ESOVPZJAYQUIRHXLNFTGKDCMWB",
                  "VZBRGITYUPSDNHLXAWMJQOFECK"};
const string przeniesienie   = "RFWKA";
const string beben_odwr     = "YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT";

int main()
{
 int pierscien[3],i,j,k,n,c;
 bool ruch;
 string szyfr,s,lacznica;


// odczytujemy konfigurację pierścieni szyfrujących

 cin >> n;

 for(i = 2; i >= 0; i--)
 {
  pierscien[i] = (n % 10) - 1; // numer pierścienia na i-tej pozycji
  n /= 10;
 }

// odczytujemy położenia początkowe pierścieni

 cin >> szyfr;
 for(i = 0; i < szyfr.length(); i++) szyfr[i] = toupper(szyfr[i]);

// odczytujemy stan łącznicy wtyczkowej

 cin >> s;
 for(i = 0; i < s.length(); i++) s[i] = toupper(s[i]);
 
 lacznica = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 for(i = 0; i < s.length() - 1; i += 2)
 {
  lacznica[s[i] - 65] = s[i + 1];
  lacznica[s[i + 1] - 65] = s[i];
 }

// odczytujemy szyfrogram

 cin.ignore(256,'\n');
 getline(cin,s);
 for(i = 0; i < s.length(); i++) s[i] = toupper(s[i]);

// szyfrujemy/rozszyfrowujemy szyfrogram

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {

// najpierw ruch pierścieni szyfrujących

  for(ruch = true, j = 2; ruch && (j >= 0); j--)
  {
   ruch = (szyfr[j] == przeniesienie[pierscien[j]]);
   szyfr[j] = 65 + (szyfr[j] - 64) % 26;
  }

// pobieramy znak szyfrogramu

  c = s[i];

// przechodzimy przez łącznicę wtyczkową

  c = lacznica[c - 65];

// przechodzimy przez pierścienie w kierunku do bębna odwracającego

  for(j = 2; j >= 0; j--)
  {
   k = szyfr[j] - 65;
   c = pierscien_szyfr[pierscien[j]][(c - 65 + k) % 26];
   c = 65 + (c - 39 - k) % 26;
  }

// przechodzimy przez bęben odwracający

  c = beben_odwr[c - 65];

// wracamy ścieżką powrotną

  for(j = 0; j < 3; j++)
  {
   k = szyfr[j] - 65;
   c = 65 + (c - 65 + k) % 26;
   for(n = 0; pierscien_szyfr[pierscien[j]][n] != c; n++) ;
   c = 65 + (26 + n - k) % 26;
  }

// przechodzimy przez łącznicę wtyczkową

  c = lacznica[c - 65];

// uaktualniamy szyfrogram

  s[i] = c;

 }

// wyświetlamy szyfrogram

 cout << s << endl << endl;
 return 0;
}
Free Basic
' Symulator Enigmy
' Data: 22.08.2008
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

' definicje elementów Enigmy

Dim pierscien_szyfr(5) As String => {"","EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ",_
                   "AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE",_
                   "BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO",_
                   "ESOVPZJAYQUIRHXLNFTGKDCMWB",_
                   "VZBRGITYUPSDNHLXAWMJQOFECK"}
Dim przeniesienie As String = "RFWKA"
Dim beben_odwr  As String = "YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT"
Dim As String szyfr,s,lacznica
Dim As Integer pierscien(3),i,j,k,n,c,ruch

' odczytujemy konfigurację pierścieni szyfrujących

Input n

For i = 3 To 1 Step -1
 pierscien(i) = n Mod 10 ' numer pierścienia na i-tej pozycji
 n \= 10
Next

' odczytujemy położenia początkowe pierścieni

Input szyfr
szyfr = Ucase(szyfr)

' odczytujemy stan łącznicy wtyczkowej

Input s
s = Ucase(s)
lacznica = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
For i = 1 To Len(s) - 1 Step 2
 Mid(lacznica,Asc(Mid(s,i,1)) - 64,1) = Mid(s,i + 1,1)
 Mid(lacznica,Asc(Mid(s,i + 1,1)) - 64,1) = Mid(s,i,1)
Next

' odczytujemy szyfrogram

Line Input s
s = Ucase(s)

' szyfrujemy/rozszyfrowujemy szyfrogram

For i = 1 To Len(s)

' najpierw ruch pierścieni szyfrujących

 ruch = 1: j = 3

 While (ruch = 1) And (j > 0)
  If Mid(szyfr,j,1) <> Mid(przeniesienie,pierscien(j),1) Then ruch = 0
  Mid(szyfr,j,1) = Chr(65 + (Asc(Mid(szyfr,j,1)) - 64) Mod 26)
  j -= 1
 Wend

' pobieramy znak szyfrogramu

 c = Asc(Mid(s,i,1))

' przechodzimy przez łącznicę wtyczkową

 c = Asc(Mid(lacznica,c - 64,1))

' przechodzimy przez pierścienie w kierunku do bębna odwracającego

 For j = 3 To 1 Step -1
  k = Asc(Mid(szyfr,j,1)) - 65
  c = Asc(Mid(pierscien_szyfr(pierscien(j)),1 + (c - 65 + k) Mod 26,1))
  c = 65 + (c - 39 - k) Mod 26
 Next

' przechodzimy przez bęben odwracający

 c = Asc(Mid(beben_odwr,c - 64,1))

' wracamy ścieżką powrotną

 For j = 1 To 3
  k = Asc(Mid(szyfr,j,1)) - 65
  c = 65 + (c - 65 + k) Mod 26
  n = 1
  While Asc(Mid(pierscien_szyfr(pierscien(j)),n,1)) <> c: n += 1: Wend
  c = 65 + (25 + n - k) Mod 26
 Next

' przechodzimy przez łącznicę wtyczkową

 c = Asc(Mid(lacznica,c - 64,1))

' uaktualniamy szyfrogram

 Mid(s,i,1) = Chr(c)

Next

' wyświetlamy szyfrogram

Print s
Print
End
Wynik
123
ABC
ABCD
WIRXGEBENXAUFXENDE
ASDIQXFZJGWONIMHOT
 

Symulator maszyny Enigma

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek


Kolejność pierścieni szyfrujących

Ustawienia początkowe pierścieni

Stan połączeń łącznicy wtyczkowej

Szyfrogram


.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe