Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Haszowanie

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

W ciągu łańcuchów wyszukać zadany łańcuch w najkrótszym czasie.

Rozwiązanie

Problemy tego typu pojawiają się często w bazach danych, gdzie szybko należy wyszukać rekord o zadanej zawartości (np. wg nazwiska). Zachodzi pytanie, czy dany łańcuch możemy znaleźć wśród innych łańcuchów w czasie porównywalnym z czasem stałym O(1). Rozwiązaniem jest haszowanie (ang. hashing). Wyobraźmy sobie, że posiadamy pewną funkcję, która dla danego łańcucha daje w wyniku liczbę całkowitą z zakresu od 0 do n-1. Tworzymy tablicę n elementową łańcuchów i łańcuchy umieszczamy w tej tablicy na pozycjach określonych przez naszą funkcję, którą będziemy nazywać funkcją haszującą (ang. hash function). Aby teraz znaleźć łańcuch w tablicy, wyznaczamy dla niego wartość funkcji haszującej i sięgamy do komórki o tym indeksie. Nie musimy wcale przeglądać reszty komórek. Brzmi wspaniale. Lecz rzeczywistość, niestety, nie jest aż tak idealna, co zaraz pokażemy.

Wyobraźmy sobie, że w tablicy T chcemy przechowywać 5 znakowe łańcuchy. Jeśli znaki będą w kodzie ASCII, to każdy z nich będzie składał się z 8 bitów. Nasza funkcja mogłaby po prostu łączyć bity tych znaków w ciąg 40  bitowy, który określałby indeks znaku. Jednak mamy tutaj problem - liczba 40  bitowa ma zakres od 0 do 240-1, a jest to naprawdę dużo, brakłoby nam pamięci w komputerze. Cóż zatem zrobić? Możemy naszą funkcję haszującą hf( ) ograniczyć za pomocą działania modulo. Na przykład: sumujemy kody znaków ASCII w łańcuchu, a wynik bierzemy modulo n. Wtedy łańcuchy mogą mieć dowolną długość. Sprawdźmy dla kilku łańcuchów ASCII:

Litera
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Kod ASCII
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

n = 10

s1 =
"ALA"
hf(s1) = (65 + 76 + 65) mod 10
= 6
s2 =
"MA"
hf(s2) = (77 + 65) mod 10
= 2
s3 =
"KOTA"
hf(s3) = (75 + 79 + 84 + 65) mod 10
= 3

Dla łańcuchów s1, s2, s3 otrzymaliśmy indeksy 6, 2 i 3. Łańcuchy te umieszczamy zatem w komórkach tablicy T o podanych indeksach:

T[0] = ""
T[1] = ""
T[2] = "MA"
T[3] = "KOTA"
T[4] = ""
T[5] = ""
T[6] = "ALA"
T[7] = ""
T[8] = ""
T[9] = ""

Załóżmy dalej, że chcemy do naszej tablicy T wstawić łańcuch BAR:

hf("BAR") = (66+65+82) mod 10 = 3

Mamy problem! Komórka T[3] jest już zajęta, ponieważ przechowuje łańcuch "KOTA". Natrafiliśmy na tzw. kolizyjność haszowania – wiele różnych łańcuchów posiada taką samą wartość funkcji haszującej (np. dla naszej funkcji haszującej te same wartości otrzymamy w słowach zbudowanych z tych samych liter – KOTA, KATO, AKOT, OKAT, RAB, ARB…). Jest to konsekwencją ograniczenia zbioru jej wartości. Problemu kolizji nie unikniemy, musimy go zatem rozwiązać. Możemy, co prawda, bardziej skomplikować funkcję haszującą lub zwiększyć zakres wartości. Dla pewnych łańcuchów otrzymamy wtedy różne wartości indeksu. Jednakże na dłuższą metę i tak natrafimy na problem kolizji, ponieważ jest on cechą wewnętrzną haszowania.

Prostym rozwiązaniem jest tzw. próbkowanie liniowe (ang. linear probing). Polega ono na tym, iż przy wstawianiu łańcuchów sprawdzamy, czy na pozycji wyliczonej przez funkcję haszującą jest wolne miejsce. Jeśli tak, to wstawiamy tam nasz łańcuch. Jeśli komórka jest już zajęta, to liniowo szukamy pierwszej wolnej, tzn. przeglądamy kolejne komórki tablicy, aż do napotkania komórki wolnej – po komórce T[n-1] następuje komórka T[0].

W naszym przykładzie łańcuch "BAR" umieszczamy T[4]:

T[0] = ""
T[1] = ""
T[2] = "MA"
T[3] = "KOTA"
T[4] = "BAR"
T[5] = ""
T[6] = "ALA"
T[7] = ""
T[8] = ""
T[9] = ""

Gdyby znów pojawił się łańcuch, dla którego hf( ) = 3, to umieścilibyśmy go w T[5], następny T[7] (ponieważ T[6] zajmuje już łańcuch "ALA") itd. Warunkiem powodzenia jest, aby tablica posiadała odpowiedni rozmiar. Gdy w tablicy jest już n łańcuchów, to próba dodania następnego spowoduje zapętlenie, ponieważ nie znajdziemy wolnej komórki. Wtedy należy dodatkowo sprawdzać, czy nie wróciliśmy do wyjściowej komórki i przerwać operację wstawiania, jeśli tak się stało.

Jeśli stosowaliśmy próbkowanie liniowe przy wstawianiu łańcuchów do tablicy, to przy wyszukiwaniu łańcucha musimy je również stosować. Zasada jest następująca:

Wyznaczamy indeks funkcją haszującą. Sprawdzamy, czy w komórce o podanym indeksie jest nasz łańcuch. Jeśli tak, to kończymy. Jeśli nie, to liniowo sprawdzamy kolejne komórki aż do momentu, gdy znajdziemy poszukiwany łańcuch lub natrafimy na komórkę pustą, lub wrócimy z powrotem do komórki o indeksie początkowym (zdarzy się to wtedy, gdy cała tablica jest zapełniona łańcuchami, a poszukiwanego łańcucha brak). W dwóch ostatnich przypadkach poszukiwanie powinno zwrócić wartość informującą o błędzie.

Przy próbkowaniu liniowym złożoność operacji wstawiania i wyszukiwania może się degenerować do klasy O(n). Z drugiej strony przy wstawianiu łańcucha szukamy jedynie pustej komórki, nie musimy porównywać łańcuchów ze sobą (chyba że chcemy wyeliminować duplikaty). Jeśli przy wstawianiu elementów nie wystąpiło dużo kolizji, to łańcuchy są  rozmieszczone w tablicy w większości wg wartości funkcji haszującej, zatem klasa złożoności wyszukiwania jest bliska ideałowi O(1).

Drugą metodę haszowania przedstawiamy w rozdziale "Haszowanie z wykorzystaniem list jednokierunkowych".

Algorytm wstawiania łańcucha do tablicy haszowanej

Wejście:

s : łańcuch do umieszczenia w tablicy haszowanej.
T
 : tablica łańcuchów.
n
 : rozmiar tablicy; n ∈ N.

Wyjście:

Tablica T z wstawionym łańcuchem s, jeśli było dla niego wolne miejsce.

Zmienne pomocnicze:

i : indeks; i ∈ N.
h
 : przechowuje wartość haszu; h ∈ N.
hf(x,n) : oblicza indeks T na podstawie łańcucha x i liczby komórek n.

Lista kroków dla wersji z duplikatami:

K01: h ← hf(s,n) ; obliczamy indeks początkowy
K02: ih ; przeszukiwanie tablicy rozpoczynamy
      ; od wyliczonego indeksu
K03: Jeśli T[i] = "", ; w puste miejsce zapisujemy łańcuch
   to T[i] ← s
   i zakończ
K04: i ← (i+1) mod n ; przechodzimy do następnej komórki
K05: Jeśli i = h,   ; Jeśli wróciliśmy w to samo miejsce, to kończymy
   to zakończ
K06: Idź do kroku K03 ; inaczej kontynuujemy pętlę

Lista kroków dla wersji bez duplikatów:

K01: h ← hf(s,n) ; obliczamy indeks początkowy
K02: ih ; przeszukiwanie tablicy rozpoczynamy
      ; od wyliczonego indeksu
K03: Jeśli T[i] = "", ; w puste miejsce zapisujemy łańcuch
   to T[i] ← s
   i zakończ
K04: Jeśli T[i] = s, ; jeśli w tablicy już jest łańcuch s,
   to zakończ    ; to kończymy bez wstawiania
K05: i ← (i+1) mod n ; przechodzimy do następnej komórki
K06: Jeśli i = h,   ; Jeśli wróciliśmy w to samo miejsce, to kończymy
   to zakończ
K07: Idź do kroku K03 ; inaczej kontynuujemy pętlę

Algorytm wyszukiwania łańcucha w tablicy haszowanej

Wejście:

s : łańcuch do wyszukania w tablicy haszowanej.
T : tablica łańcuchów.
n : rozmiar tablicy; n ∈ N.

Wyjście:

Indeks łańcucha w T lub -1, jeśli łańcucha nie ma w T.

Zmienne pomocnicze:

i : indeks; i ∈ N.
h : przechowuje wartość haszu; h ∈ N.
hf(x,n) : oblicza indeks T na podstawie łańcucha x i liczby komórek n.

Lista kroków:

K01: h ← hf(s,n) ; obliczamy indeks początkowy
K02: ih ; przeszukiwanie tablicy rozpoczynamy
      ; od wyliczonego indeksu
K03: Jeśli T[i] = "", ; brak łańcucha
   to zakończ z wynikiem -1
K04: Jeśli T[i] = s, ; łańcuch odnaleziony
   to zakończ z wynikiem i
K05: i ← (i+1) mod n ; przechodzimy na następną pozycję
K06: Jeśli i = h,   ; powrót na pozycję wyjściową,
   to zakończ z wynikiem -1 ; czyli brak łańcucha
K07: Idź do kroku K03 ; inaczej kontynuujemy pętlę

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program ma na celu przetestowanie efektywności haszowania z próbkowaniem liniowych. Tworzy on 10-cio elementową tablicę haszowaną łańcuchów. Następnie generuje 10 losowych łańcuchów 4-ro znakowych z liter A i B, po czym umieszcza je w tablicy haszowanej. Ponieważ łańcuchy są tworzone losowo, to będą się pojawiały duplikaty, których program nie umieści w tablicy, zatem część jej komórek pozostanie niezajęta. Również pojawią się łańcuchy o tej samej wartości funkcji haszującej. W takim przypadku próbkowanie liniowe umieści je w innych komórkach, niż wychodzi to z ich haszu.

Po wypełnieniu tablicy jej zawartość jest wyświetlana w  oknie konsoli wraz z wartościami haszu. Jeśli wartość haszu różni się od indeksu tablicy, to dany łańcuch został zapisany w innej komórce, ponieważ jego komórka była zajęta przez inny łańcuch.

W drugiej części program generuje wszystkie łańcuchy 4-znakowe z  liter A i B, a następnie wyszukuje je w tablicy haszowanej, wyświetlając kolejno: łańcuch, wartość haszu hf( ), liczbę obiegów pętli wyszukującej c oraz informację o pozycji łańcucha w tablicy, jeśli się tam znajduje. Zwróć uwagę na pozycje, dla których liczba obiegów c jest równa zero – te łańcuchy znaleziono od razu za pierwszym podejściem.

Pascal
// Haszowanie z próbkowaniem liniowym
// Data: 16.06.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

program hashing;

// Funkcja haszująca
//------------------
function hf(s : string) : integer;
var
 h,i : integer;
begin
 h := 0;
 for i := 1 to length(s) do
  h := 2*h+1-(ord(s[i]) and 1);
 hf := h mod 10;
end;

// Funkcja tworzy łańcuch 4 znakowy z A i B
// na podstawie wartości bitów x
//-----------------------------------------
function s4(x : integer) : string;
var
 m : integer;
 s : string;
begin
 s := '';
 m := 8; // Maska bitowa
 while m > 0 do
 begin
  if x and m = 0 then s := s+'A' else s := s+'B';
  m := m shr 1;
 end;
 s4 := s;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************
var
 T : array [0..9] of string;
 i,j,h,c,p : integer;
 s : string;
begin
 randomize;

 // Zerujemy tablicę haszowaną
 for i := 0 to 9 do T[i] := '';

 // Tablicę wypełniamy łańcuchami
 for i := 0 to 9 do
 begin

  // Generujemy losowy łańcuch z 4 znaków A, B
  s := s4(random(16));

  // Łańcuch umieszczamy w tablicy haszowanej
  h := hf(s);
  j := h;
  while true do
  begin
   if T[j] = '' then
   begin
    T[j] := s;
    break;
   end;
   if T[j] = s then break;
   j := (j+1) mod 10;
   if j = h then break;
  end;
 end;

 // Wyświetlamy zawartość tablicy
 // wraz z wartością funkcji haszującej
 for i := 0 to 9 do
 begin
  write ('T[',i,'] = ');
  if T[i] <> '' then writeln(T[i],' hf() = ',hf(T[i]))
  else        writeln('-');
 end;

 writeln;

 // Sprawdzamy obecność łańcuchów w tablicy haszowanej
 for i := 0 to 15 do
 begin
  s := s4(i); // Łańcuch
  h := hf(s); // Hasz łańcucha
  c := 0;   // Licznik obiegów
  j := h;
  p := -1;
  while true do
  begin
   if T[j] = '' then break;
   if T[j] = s then
   begin
    p := j; break;
   end;
   j := (j+1) mod 10;
   if j = h then break;
   inc(c);
  end;

  // Wyświetlamy wyniki
  write(s,' hf() = ',h,' c = ',c,' ');
  if p > -1 then writeln('is in T[',p,'] ')
  else      writeln('-');
 end;
 writeln;
end.
C++
// Haszowanie z próbkowaniem liniowym
// Data: 16.06.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Funkcja haszująca
//------------------
int hf(string s)
{
 unsigned int h,i;

 h = 0;
 for(i = 0; i < s.length(); i++)
  h = 2*h+1-(s[i]&1);
 return h%10;
}

// Funkcja tworzy łańcuch 4 znakowy z A i B
// na podstawie wartości bitów x
//-----------------------------------------
string s4(int x)
{
 string s = "";
 int m = 8; // Maska bitowa
 while(m)
 {
  s += (x&m)?'B':'A';
  m >>= 1;
 }
 return s;
}

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************
int main()
{
 string T[10],s;
 int i,j,h,c,p;

 srand(time(NULL));

 // Zerujemy tablicę haszowaną
 for(i = 0; i < 10; i++) T[i] = "";

 // Tablicę wypełniamy łańcuchami
 for(i = 0; i < 10; i++)
 {
  // Generujemy losowy łańcuch z 4 znaków A, B
  s = s4(rand()%16);

  // Łańcuch umieszczamy w tablicy haszowanej
  h = hf(s);
  j = h;
  while(true)
  {
   if(T[j] == "")
   {
    T[j] = s;
    break;
   }
   if(T[j] == s) break;
   j = (j+1)%10;
   if(j == h) break;
  }
 }

 // Wyświetlamy zawartość tablicy
 // wraz z wartością funkcji haszującej
 for(i = 0; i < 10; i++)
 {
  cout << "T[" << i << "] = ";
  if(T[i] != "") cout << T[i] << " hf() = " << hf(T[i]);
  else      cout << "-";
  cout << endl;
 }

 cout << endl;

 // Sprawdzamy obecność łańcuchów w tablicy haszowanej
 for(i = 0; i < 16; i++)
 {
  s = s4(i); // Łańcuch
  h = hf(s); // Hasz łańcucha
  c = 0;   // Licznik obiegów
  j = h;
  p = -1;
  while(true)
  {
   if(T[j] == "") break;
   if(T[j] == s)
   {
    p = j; break;
   };
   j = (j+1)%10;
   if(j == h) break;
   c++;
  }

  // Wyświetlamy wyniki
  cout << s << " hf() = " << h << " c = " << c << " ";
  if(p > -1) cout << "is in T[" << p << "] ";
  else    cout << "-";
  cout << endl;
 }

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Haszowanie z próbkowaniem liniowym
' Data: 16.06.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------

' Funkcja haszująca
'------------------
Function hf(ByRef s As String) As Integer

 Dim As Integer h,i

 h = 0
 For i = 1 To Len(s)
  h = 2*h+1-(Asc(Mid(s,i,1)) And 1)
 Next
 return h Mod 10
End Function

' Funkcja tworzy łańcuch 4 znakowy z A i B
' na podstawie wartości bitów x
'-----------------------------------------
Function s4(x As Integer) As String

 Dim As String s = ""
 Dim As Integer m = 8 ' Maska bitowa
 While m > 0
  if(x And m) = 0 Then
  	s += "A"
  Else
   s += "B"
  End If
  m Shr= 1
 Wend
 s4 = s
End Function

'**********************
'*** PROGRAM GŁÓWNY ***
'**********************

Dim As String T(9),s
Dim As Integer i,j,h,c,p

Randomize

' Zerujemy tablicę haszowaną
For i = 0 To 9: T(i) = "": Next

' Tablicę wypełniamy łańcuchami
For i = 0 To 9

 ' Generujemy losowy łańcuch z 4 znaków A, B
 s = s4(Int(Rnd()*16))

 ' Łańcuch umieszczamy w tablicy haszowanej
 h = hf(s)
 j = h
 while 1
  If T(j) = "" Then
   T(j) = s
   Exit While
  End If
  If T(j) = s Then Exit While
  j = (j+1) Mod 10
  If j = h Then Exit While
 Wend
Next

' Wyświetlamy zawartość tablicy wraz
' z wartością funkcji haszującej
For i = 0 To 9
 Print Using "T[&] = ";i;
 If T(i) <> "" Then
  Print Using "& hf() = &";T(i);hf(T(i))
 Else
  Print "-"
 End If
Next

Print

' Sprawdzamy obecność łańcuchów
' w tablicy haszowanej
For i = 0 To 15
 s = s4(i) ' Łańcuch
 h = hf(s) ' Hasz łańcucha
 c = 0   ' Licznik obiegów
 j = h
 p = -1
 While 1
  if T(j) = "" Then Exit While
  If T(j) = s Then
   p = j
   Exit While
  End If
  j = (j+1) Mod 10
  If j = h Then Exit While
  c += 1
 Wend

 ' Wyświetlamy wyniki
 Print Using "& hf() = & c = & ";s;h;c;
 If p > -1 Then
  Print Using "is in T[&] ";p
 Else
  Print "-"
 End If
Next
Print
End
Python (dodatek)
# Haszowanie z próbkowaniem liniowym
# Data: 6.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# ----------------------------------

import random

# Funkcja haszująca
#------------------
def hf(s):

  h = 0
  for i in s:
    h = 2*h+1-(ord(i)&1)
  return h%10

# Funkcja tworzy łańcuch 4 znakowy z A i B
# na podstawie wartości bitów x
#-----------------------------------------
def s4(x):

  s = ""
  m = 8 # Maska bitowa
  while m > 0:
    if x & m > 0:
      s += "B"
    else:
      s += "A"
    m >>= 1
  return s

#**********************
#*** PROGRAM GŁÓWNY ***
#**********************

T,s = [],""

# Zerujemy tablicę haszowaną
for i in range(10):
  T.append("")

# Tablicę wypełniamy łańcuchami
for i in range(10):

  # Generujemy losowy łańcuch z 4 znaków A, B
  s = s4(random.randrange(16))

  # Łańcuch umieszczamy w tablicy haszowanej
  h = hf(s)
  j = h
  while True:
    if(T[j] == ""):
      T[j] = s
      break
    if T[j] == s:
      break
    j = (j+1)%10
    if j == h: break

# Wyświetlamy zawartość tablicy
# wraz z wartością funkcji haszującej
for i in range(10):
  print("T[%d] = " % i,end="")
  if T[i] != "":
    print(T[i],"hf() =",hf(T[i]))
  else:
    print("-")
    
print()

# Sprawdzamy obecność łańcuchów w tablicy haszowanej
for i in range(16):
  s = s4(i) # Łańcuch
  h = hf(s) # Hasz łańcucha
  c = 0   # Licznik obiegów
  j = h
  p = -1
  while True:
    if T[j] == "": break
    if T[j] == s:
      p = j
      break
    j = (j+1)%10
    if j == h:
      break
    c += 1

  # Wyświetlamy wyniki
  print(s,"hf() =",h,"c =",c,end=" ")
  if p > -1:
    print("is in T[%d]" % p)
  else:
    print("-")
print()
Wynik:
T[0] = AAAA hf() = 0
T[1] = -
T[2] = AABA hf() = 2
T[3] = AABB hf() = 3
T[4] = BBBA hf() = 4
T[5] = BBBB hf() = 5
T[6] = BBAB hf() = 3
T[7] = ABBB hf() = 7
T[8] = -
T[9] = -

AAAA hf() = 0 c = 0 is in T[0] 
AAAB hf() = 1 c = 0 -
AABA hf() = 2 c = 0 is in T[2] 
AABB hf() = 3 c = 0 is in T[3] 
ABAA hf() = 4 c = 4 -
ABAB hf() = 5 c = 3 -
ABBA hf() = 6 c = 2 -
ABBB hf() = 7 c = 0 is in T[7] 
BAAA hf() = 8 c = 0 -
BAAB hf() = 9 c = 0 -
BABA hf() = 0 c = 1 -
BABB hf() = 1 c = 0 -
BBAA hf() = 2 c = 6 -
BBAB hf() = 3 c = 3 is in T[6] 
BBBA hf() = 4 c = 0 is in T[4] 
BBBB hf() = 5 c = 0 is in T[5]

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.