(C)2007 mgr Jerzy Wałaszek

obrazek

       Koło informatyczne - 2007/2008

obrazek

Zajęcia uzupełniające mają na celu przygotowanie uczniów do matury (oraz do olimpiady) z informatyki. Celem tych zajęć jest pogłębienie wiedzy uczniów z tematów realizowanych na lekcjach informatyki oraz omówienie zagadnień, które nie zostały ujęte w programie nauczania przedmiotu z uwagi na zbyt małą ilość godzin.

Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo (termin zajęć będzie podany w osobnym komunikacie na stronie głównej serwisu). Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. W trakcie zajęć nie są wystawiane oceny, jednakże uczniowie mają możliwość sprawdzenia stopnia opanowania wybranych zagadnień informatycznych. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach nie wpływa w żaden sposób na ocenę z informatyki.

W zajęciach koła mogą uczestniczyć uczniowie ze wszystkich szkół średnich - nie ograniczamy się do uczniów naszego liceum. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać do nauczycieli informatyki (mgr Jerzy Wałaszek, mgr Zbigniew Fudala i mgr Róża Graczyk), ponieważ liczba miejsc jest ograniczona do 18 stanowisk (przy dużej ilości chętnych istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych zajęć). Pozostałych uczniów zachęcamy do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi, które powstały w poprzednich latach oraz z materiałami, które tworzymy na bieżąco.

Materiały z roku szkolnego 2006/2007.

Lp. Data Tematy realizowanych zajęć w roku szkolnym 2007/2008 Liczba
godzin
1 17-09-2007 Temat: Podstawy pracy z biblioteką SDL - Simple Directmedia Layer
Pomoce:
    2008-01 - instalacja kompilatorów C++ oraz biblioteki SDL
    2008-02 - inicjalizacja biblioteki SDL
    2008-03 - powierzchnie graficzne w SDL, dostęp do pikseli.
2
2 24-09-2007
1-10-2007
8-10-2007
Temat: Rysowanie punktów i odcinków w SDL
Pomoce:
    2008-04 - przygotowanie plików dla własnej biblioteki graficznej w SDL
    2008-05 - rysowanie punktów na powierzchni graficznej
    2008-06 - algorytm Bresenhama rysowania odcinka
    2008-07 - obcinanie grafiki do prostokąta - algorytm Cohena-Sutherlanda
6
3 15-10-2007
22-10-2007
Temat: Wypełnianie obszarów
Pomoce:
    2008-08 - podstawowe algorytmy wypełniania obszarów
    2008-09 - algorytm Smitha
4
4 29-10-2007 Temat: Obsługa zdarzeń w bibliotece SDL
Pomoce:
    2008-10 - praca w środowisku sterowanym zdarzeniami
2
5 5-11-2007
12-11-2007
Temat: Tekst graficzny
Pomoce:
    2008-11 - czcionka bitmapowa
    2008-12 - czcionka wektorowa
4
6 19-11-2007
26-11-2007
3-12-2007
Temat: Elementy GUI - prostego, graficznego interfejsu użytkownika dla SDL_gfx
Pomoce
:
    2008-13 - przyciski poleceń
    2008-14 - menu
    2008-15 - edytor czcionek dla biblioteki SDL_gfx
    2008-16 - edytor jednowierszowy
    2008-17 - kontrolki opcji
    2008-18 - pasek przewijania
    2008-19 - listy
6
7 10-12-2007 Temat: Przekształcenia na płaszczyźnie
Pomoce:
    2008-20 - macierze - podstawowe operacje na macierzach
    2008-21 - przekształcenia na płaszczyźnie i ich reprezentacja przy pomocy macierzy
2
8 17-12-2007

 

Temat: Wypełnianie wielokątów
Pomoce:
    2008-22 - algorytm wypełniania wielokątów przez skanowanie liniami poziomymi
2
9 7-01-2008
 
Temat: Okręgi i elipsy
Pomoce:
    2008-23 - rysowanie okręgów i kół - algorytm Bresenhama dla okręgu
    2008-24 - rysowanie elips i owali - algorytm Bresenhama dla elipsy
2
10 14-01-2008
21-01-2008
11-02-2008
18-02-2008
Temat: Plansza do gry w Go Moku, drzewa BST
Pomoce:
    MP001 - drzewa poszukiwań binarnych - BST, podstawowe struktury danych oraz algorytmy dla drzew BST
    MP002 - drzewa AVL - rotacje, wstawianie i usuwanie węzłów
    MP003 - samoorganizujące się drzewa BST, operacja splay
    2008-25 - Go Moku - część 1
    2008-26 - Go Moku - część 2
8

 

Lp. Materiały dla zaawansowanych
1. Tematyka: Struktury drzewiaste
Materiały pomocnicze:

    MP001 - drzewa poszukiwań binarnych - BST, podstawowe struktury danych oraz algorytmy dla drzew BST
    MP002 - drzewa AVL - rotacje, wstawianie i usuwanie węzłów
    MP003 - samoorganizujące się drzewa BST, operacja splay
    MP004 - drzewa czerwono czarne


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe