Listy

Powrót do spisu treści

Wymagane jest zapoznanie się z następującymi podrozdziałami:

P019 - Pierwszy program dla Windows
OL031 - instalacja biblioteki SDL w środowisku Dev-C++
OL032 - inicjalizacja biblioteki SDL
OL033 - powierzchnie graficzne w SDL
OL034 - przygotowanie plików własnej biblioteki graficznej
OL035 - rysowanie po powierzchni graficznej
OL036 - algorytm Bresenhama rysowania odcinka
OL037 - obcinanie grafiki do prostokąta
OL038 - podstawowe algorytmy wypełniania obszarów
OL039 - algorytm Smitha
OL040 - praca w środowisku sterowanym zdarzeniami
OL041 - czcionka bitmapowa
OL042 - czcionka wektorowa
OL043 - przyciski poleceń
OL044 - menu
OL045 - edytor jednowierszowy
OL046 - kontrolki opcji
OL047 - pasek przewijania

UWAGA!!!

Bieżące opracowanie NIE JEST KURSEM programowania biblioteki SDL. Są to materiały przeznaczone do zajęć na kole informatycznym w I LO w Tarnowie.

Przed pracą z tym rozdziałem utwórz w środowisku Dev-C++ nowy projekt SDL i dołącz do niego pliki SDL_gfx.cpp oraz SDL_gfx.h. Jeśli nie przeczytałeś zalecanych rozdziałów, koniecznie zrób to, a wszystko stanie się jasne. W przeciwnym razie odpuść sobie również ten rozdział. Opis funkcji bibliotecznych znajdziesz w podsumowaniu SDL100 i GUI005.

 

Artykuł nie jest już rozwijany


obrazekobrazek

Kontrolka listy (ang. list control) pozwala dokonywać wyboru z listy opcji, którą aplikacja tworzy dynamicznie. Rozmiar listy nie jest ograniczony (tzn. ogranicza go pamięć oraz rozsądek programisty). Istnieje kilka różnych typów kontrolek list. My opracujemy najprostszą z nich - listę wyboru. Kontrolka będzie złożona z dwóch elementów: paska przewijania oraz właściwej listy. Pasek przewijania steruje widoczną częścią listy, tzn. ustala jaka część opcji listy jest w danej chwili widoczna w jej oknie. Sama lista pozwala wybrać jeden z elementów - wystarczy wskazać go kursorem myszki i kliknąć lewym przyciskiem.

Na koniec pliku nagłówkowego SDL_gui.h dopisz poniższy fragment tekstu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podsumowanie


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe