Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega32

Podsumowanie rejestrów

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Rejestry mikrokontrolera ATmega32

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C
0x3E (0x5E) SPH (3) SP11 SP10 SP9 SP8
0x3D (0x5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
0x3C (0x5C) OCR0 Rejestr Output Compare timera/licznika 0
0x3B (0x5B) GICR INT1 INT0 INT2 IVSEL IVCE
0x3A (0x5A) GIFR INTF1 INTF0 INTF2
0x39 (0x59) TIMSK OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0
0x38 (0x58) TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0
0x37 (0x57) SPMCR SPMIE RWWSB RWWSRE BLBSET PGWRT PGERS SPMEN
0x36 (0x56) TWCR TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN TWIE
0x35 (0x55) MCUCR SE SM2 SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00
0x34 (0x54) MCUCSR JTD ISC2 JTRF WDRF BORF EXTRF PORF
0x33 (0x53) TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00
0x32 (0x52) TCNT0 Rejestr timera/licznika 0 (8 bitów)
0x31(1) (0x51)(1) OSCCAL Rejestr kalibracyjny oscylatora
OCDR Rejestr używany przy wewnętrznym debugowaniu
0x30 (0x50) SFIOR ADTS2 ADTS1 ADTS0 ACME PUD PSR2 PSR10
0x2F (0x4F) TCCR1A COM1A1       COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10
0x2E (0x4E) TCCR1B ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
0x2D (0x4D) TCNT1H Górny bajt Rejestru timera/licznika 1
0x2C (0x4C) TCNT1L Dolny bajt Rejestru timera/licznika 1
0x2B (0x4B) OCR1AH Górny bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 1
0x2A (0x4A) OCR1AL Dolny bajt rejestru Output Compare A timera/licznika 1
0x29 (0x49) OCR1BH Górny bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 1
0x28 (0x48) OCR1BL Dolny bajt rejestru Output Compare B timera/licznika 1
0x27 (0x47) ICR1H Górny bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
0x26 (0x46) ICR1L Dolny bajt rejestru Input Capture timera/licznika 1
0x25 (0x45) TCCR2 FOC2 WGM20 COM21 COM20 WGM21 CS22 CS21 CS20
0x24 (0x44) TCNT2 Rejestr timera/licznika 2 (8 bitów)
0x23 (0x43) OCR2 Rejestr Output Compare timera/licznika 2
0x22 (0x42) ASSR AS2 TCN2UB OCR2UB TCR2UB
0x21 (0x41) WDTCR WDTOE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x20(2) (0x40)(2) UBRRH URSEL UBRR[11:8]
UCSRC URSEL UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL
0x1F (0x3F) EEARH EEAR9 EEAR8
0x1E (0x3E) EEARL Dolny bajt rejestru adresu EEPROM
0x1D (0x3D) EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1C (0x3C) EECR EERIE EEMWE EEWE EERE
0x1B (0x3B) PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0
0x1A (0x3A) DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0
0x19 (0x39) PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0
0x18 (0x38) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x17 (0x37) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x16 (0x36) PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x15 (0x35) PORTC PORTC7 PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0
0x14 (0x34) DDRC DDC7 DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDC0
0x13 (0x33) PINC PINC7 PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0
0x12 (0x32) PORTD PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0
0x11 (0x31) DDRD DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0
0x10 (0x30) PIND PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0
0x0F (0x2F) SPDR Rejestr danych interfejsu SPI
0x0E (0x2E) SPSR SPIF WCOL SPI2X
0x0D (0x2D) SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
0x0C (0x2C) UDR Rejestr danych we/wy USART
0x0B (0x2B) UCSRA RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM
0x0A (0x2A) UCSRB RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8
0x09 (0x29) UBRRL Dolny bajt rejestru wyboru szybkości transmisji USART
0x08 (0x28) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x07 (0x27) ADMUX REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
0x06 (0x26) ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
0x05 (0x25) ADCH Górny bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x04 (0x24) ADCL Dolny bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x03 (0x23) TWDR Rejestr danych 2-przewodowego interfejsu szeregowego
0x02 (0x22) TWAR TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWA0 TWGCE
0x01 (0x21) TWSR TWS7 TWS6 TWS5 TWS4 TWS3 TWPS1 TWPS0
0x00 (0x20) TWBR Rejestr wyboru szybkości transmisji dla 2-przewodowego interfejsu szeregowego
Uwagi: 1. Gdy bit bezpiecznikowy OCDEN jest niezaprogramowany, to pod tym adresem zawsze jest dostępny rejestr OSCCAL.  Szczegóły używania rejestru OCDR znajdziesz w dokumentacji swojego debugera.
  2. Zobacz do rozdziału Moduł USART, gdzie znajdziesz szczegóły uzyskiwania dostępu do rejestrów UBRRH i UCSRC.
  3. Dla kompatybilności z przyszłymi mikrokontrolerami bity zarezerwowane powinny być zapisywane stanem zero przy dostępie. Zarezerwowane adresy we/wy nigdy nie powinny być zapisywane.
  4. Niektóre ze znaczników stanu są zerowane przez zapis do nich logicznej jedynki. Zwróć uwagę, iż rozkazy CBI i SBI działają na wszystkich bitach rejestru we/wy, zapisując z powrotem jedynkę do każdego ustawionego znacznika, co powoduje jego wyzerowanie. Rozkazy CBI i SBI działają tylko z rejestrami o adresach od 0x00 do 0x1F.
  5. Jeśli nazwa rejestru jest w kolorze czerwonym, to jego opis znajduje się na kilku różnych stronach instrukcji. W takim przypadku klikaj w nazwy bitów, aby przejść do ich opisu.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.