Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega32

Przerwania

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Wektory przerwań

Numer wektora Adres programu(2) Źródło Definicja przerwania
1 0x000(1) RESET Końcówka zewnętrzna, reset przy włączaniu, reset przy spadku VCC, reset od licznika zegarowego, reset AVR JTAG
2 0x002 INT0 Żądanie przerwania zewnętrznego 0
3 0x004 INT1 Żądanie przerwania zewnętrznego 1
4 0x006 INT2 Żądanie przerwania zewnętrznego 2
5 0x008 TIMER2_COMP Zgodność porównania w timerze/liczniku 2
6 0x00A TIMER2_OVF Przepełnienie timera/licznika 2
7 0x00C TIMER1_CAPT Zdarzenie Capture timera/licznika 1
8 0x00E TIMER1_COMPA Zgodność porównania A w timerze/liczniku 1
9 0x010 TIMER1_COMPB Zgodność porównania B w timerze/liczniku 1
10 0x012 TIMER1_OVF Przepełnienie timera/licznika 1
11 0x014 TIMER0_COMP Zgodność porównania w timerze/liczniku 0
12 0x016 TIMER0_OVF Przepełnienie timera/licznika 0
13 0x018 SPI_STC Zakończenie transmisji szeregowej
14 0x01A USART_RXC Zakończenie odczytu USART
15 0x01C USART_UDRE Pusty rejestr danych USART
16 0x01E USART_TXC Zakończenie transmisji USART
17 0x020 ADC Zakończenie przetwarzania w przetworniku A/C
18 0x022 EE_RDY Gotowość EEPROM
19 0x024 ANA_COMP Komparator analogowy
20 0x026 TWI 2-przewodowy interfejs szeregowy
21 0x028 SPM_RDY Gotowość zapisu w pamięci programu
Uwagi: 1. Gdy został zaprogramowany bit bezpiecznikowy BOOTRST, mikrokontroler skoczy przy resecie do adresu programu ładującego, zobacz do rozdziału "Wsparcie dla programu startowego – odczyt przy zapisie i samoprogramowanie".
  2. Gdy zostanie ustawiony bit IVSEL w rejestrze GICR, to wektory przerwań bęsą przesunięte na początek sekcji programu lądującego w pamięci FLASH. Adres każdego wektora przerwań będzie równy zatem adresowi w tej tabeli dodanemu do adresu początku sekcji boot w pamięci FLASH.

Tabelka poniżej pokazuje położenie wektora resetu oraz wektorów przerwań przy różnych kombinacjach ustawień BOOTRST i IVSEL. Jeśli program nigdy nie włącza żadnego źródła przerwań, to wektory przerwań nie są używane i można w ich miejscu umieścić normalny kod programu. Tak jest również w przypadku, jeśli wektor Reset został umieszczony w sekcji aplikacji, natomiast wektory przerwań są w sekcji boot lub na odwrót.

BOOTRST IVSEL Adres reset Adres startowy wektorów przerwań
1 0 0x0000 0x0002
1 1 0x0000 Adres reset boot + 0x0002
0 0 Adres reset boot 0x0002
0 1 Adres reset boot Adres reset boot + 0x0002
Uwagi: 1. Dla bitu bezpiecznikowego BOOTRST “1” oznacza stan niezaprogramowany, a "0" oznacza stan zaprogramowany

Najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów resetu i wektorów przerwań w ATmega32 jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod      Komentarze
0x000      jmp RESET   ; Obsługa resetu
0x002      jmp EXT_INT0  ; Obsługa IRQ0
0x004      jmp EXT_INT1  ; Obsługa IRQ1
0x006      jmp EXT_INT2  ; Obsługa IRQ2
0x008      jmp TIM2_COMP ; Obsługa porównania w timerze 2
0x00A      jmp TIM2_OVF  ; Obsługa przepełnienia timera 2
0x00C      jmp TIM1_CAPT ; Obsługa zdarzenia Capture w timerze 1
0x00E      jmp TIM1_COMPA ; Obsługa porównania A w timerze 1
0x010      jmp TIM1_COMPB ; Obsługa porównania B w timerze 1
0x012      jmp TIM1_OVF  ; Obsługa przepełnienia timera 1
0x014      jmp TIM0_COMP ; Obsługa porównania w timerze 0
0x016      jmp TIM0_OVF  ; Obsługa przepełnienia timera 0
0x018      jmp SPI_STC  ; Obsługa zakończenia transmisji SPI
0x01A      jmp USART_RXC ; Obsługa zakończenia odczytu USART
0x01C      jmp USART_UDRE ; Obsługa pustego rejestru danych UDR
0x01E      jmp USART_TXC ; Obsługa zakończenia przesyłu USART
0x020      jmp ADC    ; Obsługa zakończenia przetwarzania w przetworniku A/C
0x022      jmp EE_RDY   ; Obsługa gotowości EEPROM
0x024      jmp ANA_COMP  ; Obsługa komparatora analogowego
0x026      jmp TWI    ; Obsługa 2-przewodowego interfejsu szeregowego
0x028      jmp SPM_RDY  ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu
;
0x02A RESET:  ldi r16,high(RAMEND); Początek programu głównego
0x02B      out SPH,r16  ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
0x02C      ldi r16,low(RAMEND)
0x02D      out SPL,r16
0x02E      sei      ; Włącz przerwania
0x02F <instr>  xxx
... ... ...

Gdy bit bezpiecznikowy BOOTRST nie jest zaprogramowany, rozmiar sekcji boot został ustawiony na 2 KB, a bit IVSEL w rejestrze GICR jest ustawiony przed włączeniem jakiegokolwiek przerwania, to najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów wektora resetu i wektorów przerwań jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod     Komentarze
0x000 RESET:   ldi r16,high(RAMEND); Start programu głównego
0x001      out SPH,r16 ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
0x002      ldi r16,low(RAMEND)
0x003      out SPL,r16
0x004      sei     ; Włącz przerwania
0x005 <instr>  xxx
;
.org 0x3802
0x3802      jmp EXT_INT0 ; Obsługa IRQ0
0x3804      jmp EXT_INT1 ; Obsługa IRQ1
... ... ... ;
0x3828      jmp SPM_RDY ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu

Gdy bit bezpiecznikowy BOOTRST jest zaprogramowany i rozmiar sekcji boot został ustawiony na 2 KB, to najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów wektora resetu i wektorów przerwań jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod      Komentarze
.org 0x002
0x002      jmp EXT_INT0 ; Obsługa IRQ0
0x004      jmp EXT_INT1 ; Obsługa IRQ1
... ... ... ;
0x028      jmp SPM_RDY ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu
;
.org 0x3800
0x3800 RESET:  ldi r16,high(RAMEND); Start programu głównego
0x3801      out SPH,r16 ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
0x3802      ldi r16,low(RAMEND)
0x3803      out SPL,r16
0x3804      sei     ; Włącz przerwania
0x3805 <instr>  xxx

Gdy bit bezpiecznikowy BOOTRST jest zaprogramowany, rozmiar sekcji boot został ustawiony na 2 KB, a bit IVSEL w rejestrze GICR został ustawiony przed włączeniem jakiegokolwiek przerwania, to najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów wektora resetu i wektorów przerwań jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod      Komentarze
;
.org 0x3800
0x3800     jmp RESET   ; Obsługa Reset
0x3801     jmp EXT_INT0 ; Obsługa IRQ0
0x3804     jmp EXT_INT1 ; Obsługa IRQ1
... ... ... ;
0x3828     jmp SPM_RDY  ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu
0x382A RESET:  ldi r16,high(RAMEND); Start programu głównego
0x382B     out SPH,r16  ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
0x382C     ldi r16,low(RAMEND)
0x382D     out SPL,r16
0x382E     sei      ; Włącz przerwania
0x382F <instr> xxx

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przesuwanie wektorów przerwań pomiędzy sekcjami aplikacji i programu bootloadera

Ogólny rejestr sterujący przerwaniami (ang. General Interrupt Control Register) określa położenie tablicy wektorów przerwań.

GICR – General Interrupt Control Register – Ogólny rejestr sterujący przerwaniami

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x3B (0x5B) INT1 INT0 INT2 IVSEL IVCE GICR
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O O O O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bit 1 – IVSEL: Interrupt Vector Select – Wybór wektorów przerwań

Gdy bit IVSEL zostanie wyzerowany, wektory przerwań są umieszczane na początku pamięci FLASH. Gdy bit ten jest ustawiony na jeden, wektory przerwań zostają przesunięte na początek sekcji programu ładującego w FLASH. Rzeczywisty adres początku sekcji boot w FLASH jest określany przez bity bezpiecznikowe BOOTSZ. Szczegóły znajdziesz w rozdziale "Wsparcie dla programu startowego – odczyt przy zapisie i samoprogramowanie". Aby uniknąć niezamierzonych zmian tablic wektorów przerwań, należy wykonać specjalną procedurę zapisu, aby zmienić bit IVSEL bit:

 1. Ustaw bit włączenia zmian wektorów przerwań (IVCE) na jeden.
 2. W ciągu czterech cykli wpisz pożądaną wartość do IVSEL, jednocześnie wpisując zero do IVCE.

Gdy ta sekwencja jest wykonywana, przerwania zostają automatycznie wyłączone. Są one wyłączane w takcie ustawienia bitu IVCE i pozostają wyłączone aż do następnej instrukcji za tą, która wpisuje do IVSEL. Jeśli wpis do IVSEL nie nastąpi, to przerwania pozostają wyłączone przez cztery cykle. Bit I w rejestrze stanu SREG nie jest zmieniany przez to automatyczne wyłączenie.

Uwaga:

Jeśli wektory przerwań są umieszczone w sekcji programu bootloadera i bit blokujący BLB02 jest zaprogramowany, to przerwania są wyłączone podczas wykonywania kodu w sekcji aplikacji. Jeśli wektory przerwań są umieszczone w sekcji aplikacji i bit blokujący BLB12 jest zaprogramowany, to przerwania są wyłączone podczas wykonywania kodu w sekcji programu bootloadera. Szczegóły na temat tych bitów blokujących znajdziesz w rozdziale "Wsparcie dla programu startowego – odczyt przy zapisie i samoprogramowanie".

Bit 0 – IVCE: Interrupt Vector Change Enable – Włączenie zmiany wektorów przerwań

Bit IVCE musi być zapisany logiczną jedynką, aby włączyć zmianę bitu IVSEL. IVCE jest zerowany sprzętowo po czterech taktach następujących po zapisie lub gdy zostanie zapisany bit IVSEL. Ustawienie bitu IVCE wyłączy przerwania, co wyjaśniono w opisie IVSEL powyżej. Zobacz na przykładowy kod:

Przykład w kodzie maszynowym
Move_interrupts:
  ; Włącz zmianę wektorów przerwań
  ldi r16, (1<<IVCE)
  out GICR, r16
  ; Przesuń przerwania do sekcji boot we FLASH
  ldi r16, (1<<IVSEL)
  out GICR, r16
  ret
Przykład w języku C
void Move_interrupts(void)
{
  /* Włącz zmianę wektorów przerwań */
  GICR = (1<<IVCE);
  /* Przesuń przerwania do sekcji boot we FLASH */
  GICR = (1<<IVSEL);
}

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.