Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega32

Parametry typowe mikrokontrolera ATmega32

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Dane zebrane w tym rozdziale zostały oparte głównie na symulacjach i cechach podobnych mikrokontrolerów produkowanych takimi samymi metodami. Stąd dane te należy traktować jedynie jako wskazówki zachowania się układu.

Poniższe wykresy ukazują typowe zachowanie się mikrokontrolera. Danych tych nie testowano podczas produkcji. Wszystkie pomiary poboru prądu dokonano przy wszystkich końcówkach we/wy skonfigurowanych jako wejścia z włączonymi wewnętrznymi opornikami podciągającymi. Jako źródło zegarowe użyto generatora sinusoidalnego z wyjściem typu rail-to-rail.

Pobór prądu w trybie wyłączenia zasilania (ang. Power-down mode) jest niezależny od wyboru zegara.

Pobór prądu jest funkcją kilku czynników takich jak: napięcie robocze, częstotliwość pracy, obciążenie końcówek we/wy, częstotliwość przełączania końcówek we/wy. wykonywany kod oraz temperatura otoczenia. Dominującymi czynnikami są napięcie pracy i częstotliwość pracy.

Prąd pobierany z końcówek obciążonych pojemnościowo można oszacować (dla jednej końcówki) jako:


gdzie:
CL = obciążająca pojemność
VCC = napięcie robocze
f = średnia częstotliwość przełączania końcówki we/wy

Pomiary charakterystyk są wykonywane przy częstotliwościach wyższych niż ograniczenia testowe. Nie gwarantuje się poprawnej pracy mikrokontrolera przy przekroczeniu maksymalnych częstotliwości pracy określanych przez kod zamówienia.

Różnica poboru prądu w trybie wyłączenia z działającym licznikiem czasu i z wyłączonym licznikiem czasu odzwierciedla pobór prądu przez moduł licznika zegarowego.

Prąd zasilania w trybie czynnym

Rys.1 Prąd zasilania w trybie czynnym w funkcji częstotliwości (0,1MHz - 1,0MHz)

Rys.2 Prąd zasilania w trybie czynnym w funkcji częstotliwości (1MHz - 16MHz)

Rys.3 Prąd zasilania w trybie czynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 8MHz)

Rys.4 Prąd zasilania w trybie czynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 4MHz)

Rys.5 Prąd zasilania w trybie czynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 1MHz)

Rys.6 Prąd zasilania w trybie czynnym w funkcji VCC (zewnętrzny oscylator RC 32kHz)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie bezczynnym

Rys.7 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji częstotliwości (0,1MHz - 1,0MHz)

Rys.8 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji częstotliwości (1MHz - 16MHz)

Rys.9 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 8MHz)

Rys.10 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 4MHz)

Rys.11 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 1MHz)

Rys.12 Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (zewnętrzny oscylator RC 32kHz)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie wyłączenia

Rys.13 Prąd zasilania w trybie wyłączenia w funkcji VCC (licznik zegarowy wyłączony)

Rys.14 Prąd zasilania w trybie wyłączenia w funkcji VCC (licznik zegarowy włączony)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie oszczędzania energii

Rys.15 Prąd zasilania w trybie oszczędzania energii w funkcji VCC (licznik zegarowy wyłączony)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie gotowości

Rys.16 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (kwarc 6MHz, licznik zegarowy wyłączony)

Rys.17 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (rezonator 6MHz, licznik zegarowy wyłączony)

Rys.18 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (kwarc 4MHz, licznik zegarowy wyłączony)

Rys.19 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (rezonator 4MHz, licznik zegarowy wyłączony)

Rys.20 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (kwarc 2MHz, licznik zegarowy wyłączony)

Rys.21 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (rezonator 2MHz, licznik zegarowy wyłączony)

Rys.22 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (rezonator 1MHz, licznik zegarowy wyłączony)

Rys.23 Prąd zasilania w trybie gotowości w funkcji VCC (rezonator 455kHz, licznik zegarowy wyłączony)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opornik podciągający końcówki

Rys.24 Prąd opornika podciągającego końcówki we/wy w funkcji napięcia wejściowego (VCC = 5V)

Rys.25 Prąd opornika podciągającego końcówki we/wy w funkcji napięcia wejściowego (VCC = 3V)

Rys.26 Prąd opornika podciągającego końcówki RESET w funkcji napięcia wejściowego (VCC = 5V)

Rys.27 Prąd opornika podciągającego końcówki RESET w funkcji napięcia wejściowego (VCC = 3V)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Moc driverów końcówek

Rys.28 Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego (VCC = 5V)
 

Rys.29 Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego (VCC = 3V)

Rys.30 Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego (VCC = 5V)
 

Rys.31 Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego (VCC = 3V)
 


Na początek:  podrozdziału   strony 

Progi końcówek i histereza

Rys.32 Napięcie progowe końcówki wejściowej we/wy w funkcji napięcia zasilającego VCC (VIH, końcówka we/wy odczytywana jako "1")
 

Rys.33 Napięcie progowe końcówki wejściowej we/wy w funkcji napięcia zasilającego VCC (VIL, końcówka we/wy odczytywana jako "0")

Rys.34 Histereza wejściowa końcówki we/wy w funkcji napięcia zasilającego VCC

Rys.35 Wejściowe napięcie progowe końcówki RESET w funkcji napięcia zasilającego VCC (VIH, końcówka RESET odczytywana jako "1")

Rys.36 Wejściowe napięcie progowe końcówki RESET w funkcji napięcia zasilającego VCC (VIL, końcówka RESET odczytywana jako "0")

Rys.37 Wejściowa histereza końcówki resetu w funkcji napięcia zasilającego VCC


Na początek:  podrozdziału   strony 

Progi BOD i napięcie niezrównoważenia komparatora

BOD jest skrótem angielskiego terminu Brown-Out Detection, który oznacza moduł mikrokontrolera wykrywający spadek napięcia zasilającego VCC. Jeśli moduł BOD jest włączony i napięcie zasilające spadnie poniżej wybranego progu, generowane jest przerwanie. Procedura obsługi tego przerwania może zapisać w pamięci EEPROM ważne parametry programu, zanim napięcie zasilania stanie się zbyt niskie, aby mikrokontroler mógł kontynuować pracę.

Rys.38 Progi BOD w funkcji temperatury (poziom BOD wynosi 4,0 V)

Rys.39 Progi BOD w funkcji temperatury (poziom BOD wynosi 2,7 V)

Rys.40 Wewnętrzne napięcie odniesienia w funkcji VCC

Rys.41 Napięcie niezrównoważenia komparatora analogowego w funkcji analogowego napięcia zasilania (VCC = 5 V)

Rys.42 Napięcie niezrównoważenia komparatora analogowego w funkcji analogowego napięcia zasilania (VCC = 3 V)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Szybkość wewnętrznych oscylatorów

Rys.43 Częstotliwość oscylatora licznika zegarowego w funkcji VCC

Rys.44 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 8MHz w funkcji temperatury

Rys.45 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 8MHz w funkcji VCC

Rys.46 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 8MHz w funkcji wartości rejestru OSCCAL

Rys.47 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 4MHz w funkcji temperatury

Rys.48 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 4MHz w funkcji VCC

Rys.49 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 4MHz w funkcji wartości rejestru OSCCAL

Rys.50 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 2MHz w funkcji temperatury

Rys.51 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 2MHz w funkcji VCC

Rys.52 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 2MHz w funkcji wartości rejestru OSCCAL

Rys.53 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 1MHz w funkcji temperatury

Rys.54 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 1MHz w funkcji VCC

Rys.55 Częstotliwość kalibrowanego oscylatora RC 1MHz w funkcji wartości rejestru OSCCAL


Na początek:  podrozdziału   strony 

Pobór prądu przez moduły peryferyjne xxx

Rys.56 Prąd modułu BOD w funkcji VCC

Rys.57 Prąd przetwornika A/C w funkcji VCC (AREF = AVCC)

Rys.58 Prąd zewnętrznego odniesienia AREF w funkcji VCC

Rys.59 Prąd komparatora analogowego w funkcji VCC

Rys.60 Prąd programowania funkcji VCC


Na początek:  podrozdziału   strony 

Pobór prądu w trybie resetu i szerokość impulsu reset

Rys.61 Prąd zasilania w czasie resetu w funkcji VCC (0,1 - 1,0MHz, z wyłączeniem prądu płynącego przez opornik podciągający końcówki RESET)

Rys.62 Prąd zasilania w czasie resetu w funkcji VCC (1 - 16MHz, z wyłączeniem prądu płynącego przez opornik podciągający końcówki RESET)

Rys.63 Minimalna szerokość impulsu resetu w funkcji VCC


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.