Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny4/5/9/10

Rejestry

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Podsumowanie rejestrów mikrokontrolerów ATtiny4/5/9/10

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0x3F SREG I T H S V N Z C
0x3E SPH Górny bajt wskaźnika stosu
0x3D SPL Dolny bajt wskaźnika stosu
0x3C CCP Rejestr ochrony zmiany konfiguracji przez mikroprocesor
0x3B RSTFLR WDRF EXTRF PORF
0x3A SMCR SM2 SM1 SM0 SE
0x39 OSCCAL Rejestr kalibracji wewnętrznego oscylatora
0x38 Zarezerwowane(1)  –  –  –  –  –  –  –  –
0x37 CLKMSR  –  –  –  –  –  – CLKMS1 CLKMS0
0x36 CLKPSR  –  –  –  – CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
0x35 PRR  –  –  –  –  –  – PRADC PRTIM0
0x34 VLMCSR VLMF VLMIE  –  –  – VLM2 VLM1 VLM0
0x33 NVMCMD Rozkaz dla sterownika pamięci nieulotnej NVM
0x32 NVMCSR NVMBSY
0x31 WDTCSR WDIF WDIE WDP3 WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x30 Zarezerwowane(1)  –
0x2F GTCCR TSM PSR
0x2E TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x2D TCCR0B ICNC0  ICES0 WGM03 WGM02 CS02 CS01 CS00
0x2C TCCR0C FOC0A FOC0B
0x2B TIMSK0 ICIE0 OCIE0B OCIE0A TOIE0
0x2A TIFR0 ICF0 OCF0B OCF0A TOV0
0x29 TCNT0H Górny bajt rejestru timera/licznika 0
0x28 TCNT0L Dolny bajt rejestru timera/licznika 0
0x27 OCR0AH Górny bajt rejestru porównawczego A dla timera/licznika 0
0x26 OCR0AL Dolny bajt rejestru porównawczego A dla timera/licznika 0
0x25 OCR0BH Górny bajt rejestru porównawczego B dla timera/licznika 0
0x24 OCR0BL Dolny bajt rejestru porównawczego B dla timera/licznika 0
0x23 ICR0H Górny bajt rejestru Input Capture dla timera/licznika 0
0x22 ICR0L Dolny bajt rejestru Input Capture dla timera/licznika 0
0x21 Zarezerwowane(1)  –
0x20 Zarezerwowane(1)  –
0x1F ACSR ACD ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x1E Zarezerwowane(1)  –
0x1D ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
0x1C ADCSRB ADTS2 ADTS1 ADTS0
0x1B ADMUX MUX1 MUX0
0x1A Zarezerwowane(1)  –
0x19 ADCL Rejestr wyniku przetwarzania przetwornika A/C
0x18 Zarezerwowane(1)  –
0x17 DIDR0 ADC3D ADC2D ADC1D ADC0D
0x16 Zarezerwowane(1)  –
0x15 EICRA ISC01 ISC00
0x14 EIFR INTF0
0x13 EIMSK INT0
0x12 PCICR PCIE0
0x11 PCIFR PCIF0
0x10 PCMSK PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
0x0F Zarezerwowane(1)  –
0x0E Zarezerwowane(1)  –
0x0D Zarezerwowane(1)  –
0x0C PORTCR  – BBMB
0x0B Zarezerwowane(1)  –
0x0A Zarezerwowane(1)  –
0x09 Zarezerwowane(1)  –
0x08 Zarezerwowane(1)  –
0x07 Zarezerwowane(1)  –
0x06 Zarezerwowane(1)  –
0x05 Zarezerwowane(1)  –
0x04 Zarezerwowane(1)  –
0x03 PUEB  – PUEB3 PUEB2 PUEB1 PUEB0
0x02 PORTB  – PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x01 DDRB  – DDRB3 DDRB2 DDRB1 DDRB0
0x00 PINB  – PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
Uwagi: 1. Dla kompatybilności z przyszłymi mikrokontrolerami zarezerwowane bity powinny być zapisywane wartością 0 przy dostępie. Zarezerwowane komórki w pamięci we/wy nigdy nie powinny być zapisywane.
  2. Rejestry we/wy w obszarze adresów 0x00 – 0x1F są bezpośrednio dostępne bitowo przy pomocy instrukcji SBI i CBI. W tych rejestrach wartość pojedynczych bitów można sprawdzać za pomocą instrukcji SBIS i SBIC.
  3. Niektóre ze znaczników stanu są zerowane przez zapis do nich bitu o wartości logicznej 1, nie 0. Zwróć uwagę, iż w przeciwieństwie do innych instrukcji AVR instrukcje SBI i CBI operują tylko na określonym bicie, nie zmieniając pozostałych bitów, i dlatego można ich używać na rejestrach zawierających takie znaczniki stanu. Instrukcje SBI i CBI operują tylko na rejestrach 0x00 do 0x1F.
  4. Przetwornik A/C jest dostępny tylko w ATtiny 5/10.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.